Ilkaan Socho’e Buqa’uun Hin Oolu!!!

Aside

barruuNama Mammaaksa Abbootii keenyaa qofaa dubbatu odoo hin taane, Nama Mammaaksa bara kana keessaa uumu nu haa taasisu yoon jedhe eebba hin ta’u laata ? “ILKAAN SOCHA’EE, BUQQA’UUN HIN OOLU” Mammaaksi jedhu , carraa Ilkaan socha’ee kana buqqisuuf qabnu lama ta’uu nu akeeka jedheen yaada.(hiikkaa miti) Inni tokko , dhukkubbii ilkaan socha’u uruursaa hanga buqqa’utti eeggachuu, ykn ega socha’ee buqqa’uun isaa hin ooluu maaliifan dhukkubaan rakkadha ? jedhanii of irraa calaasuudha. Filannoon kun Abbaa dhukkuba Ilkaaniin hiraaraa jiru irrati hundaa’a. hiraaraa jiraachuu irra jedhee yoo murate, dhukkubbii yeroo buqqifamu sana dandamatanii of irraa buqqisu, yk hiraara yeroo gabaabduu sana sodaatanii uruursaa jiraatanii , ofis maatiis yaaddeessaa jiraachuudha.

Guutuu barruu kanaa argachuuf:- ILKAAN SOCHA’EE BUQQA’UUN HIN OOLU !!!!!.docx

Brutal dictatorship of Weyane regime.

Aside

Firehiywot GulummaaFirehiwot Guluma 05, Nov, 2013

Brutal dictatorship of Weyane regime.

Since the EPRDF government came to power, neither the Ethiopian people, nor the Oromos in particular, have lived in peace and tranquillity. The last 22 years on power, the regime has boosted itself as a guarantor of the right of nations and nationalities while it brutally imprisoned, tortured and killed those who have demanded for their legitimate right.

TPLF regime is known as Marxist Leninist League of Tigray (MLLT) in early 1970s and as Ethiopian People Revolutionary Democratic Front (EPRDF) since late 1980s. EPRDF is a pseudo multi-ethnic political party under strict control of the regime. It is in reality the TPLF because it is neither a unitary nor a coalition of political parties. It is an instrument of ethnic political organization that totally adopted political program of the TPLF (Berhe, 2005). It is guided by principles of divide and rule system of colonial governance. The regime is known by its fake names like Amhara National Democratic Movement (ANDM), Oromo People Democratic Organization (OPDO), South Ethiopian People`s Democratic Front (SEPDF), and etc in Amhara, Oromia, Southern Ethiopia, and other administrations, respectively. These surrogate ethnic political organizations are nothing but they are simply representatives of the regime in other parts of Ethiopia. These fake organizations are unconstitutionally imposed on peoples of Ethiopia through the rule of gun in violation of sovereign rights of civil people, the rights to organize and elect their own political organizations freely. Thus the regime has institutionalized its brutal governance system with insignificant challenges of opposition political forces to its authority. Absolute dictatorship of the regime is demonstrated by human rights violation and provoking ethnic conflicts.

Read More:-  article.docx

Aside

Godina Lixa Shawaa A anaa Midaa Qanyiitti  Jiraataa Magaalaa B aallammii kan taan   Sabboonaa fi tumsaa n qabsoo Oromoo Obbo Olaansaa Galataa d hibee xiqqoo irraa b ubuleen dhukkubsatani Addunyaa kana irra a boqotan.

Gabaasaa Oduu Gaddaa: Sadaasaa 7/2013 Godina Lixa Shawaa Aanaa Midaa Qanyiitti Jiraataa Magaalaa Baallammii kan taan Sabboonaan Oromoo Obboo Olaansaa Galataa dhibee xiqqoo irraa bubuleen dhukkubsatani Addunyaa kana irraa boqochuu yeroo dhageenyu gaddi guddaa nutti dhagaamuu maatii isanii fi Firottan obbo Olaansaa Galataaf gaddaa nutti dhagaame ibsina.

Gabaasaa Oduu Gaddaa.docx