Aside

Waamicha FDG Oslo Norway Sadaasa Gaafa 9,2013

 HDn ABO Jaal Dawud Ibsaa irratti ni argamuu!!!

Guyyaa Cufiinsa koraa 497

ABOni Kutaa Iskandinevia akkuma aadaa isaatti guyyaa FDG Sadaasa 9/ 2013 Magalaa Oslo, Norway Keessatti Kabajata.

Bakki:-

Det Chilenske kulturhus.

Veitvetvn  8, Oslo

Guyyaa: Sadasaa 09/2013.

Akkaataa bakka galmaa gahan: Oslo Center bus 31 Grorud jedhu fudhattanii bakka Veitvet jedhutti buutu.
Baabura (Metro) lakkoobsa shan Vestli jedhu- gara bahaatti (East bound) qabatanii Veitvet buutu

Yeroo Sa’aa 11:00 akka Oslootti Yeroo ta’u. 

Artistooti Oromoo bebbeekamoon kanneen akka:-

  1. Ilfinesh Qannoo
  2. Hayiluu Kitaabaa
  3. Hawwii H. Yesuus
  4. Daangaa H. Yesuus
  5. Yohaannis Abaatee
  6. Asaantii Hajii

Wallee warraaqsaa fi aadaan uumata bohaarsuuf qophiitti jiru.

Fincila-Diddaa-Gabrummaa

Koree qindeessittu.

——————————————————————————————————————————————————————–CaalaattBrrksisKabajaalee FDG Bakkoota adda addaatti ta’uuf deeman kan irraa argachuun dandayamu.

http://www.Gadaa.com

http://www.Ayyaantuu.com

http://www.oromiapress.com

Aside

Waggaa 8ffaa Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) ilaalchisee Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo

Sadaasa 5, 2013

Farreen dimokraasii, bilisummaa fi walabummaa, sirna abbaa irrummaa fi cunqursaa diriirfatan tikfatuuf, akkasumas kanneen kabajamuu mirga sabootaa dura dhaabbatan gaaffii ummatootaa ukkaamsuuf shira adda addaa raawwatu. Danda’an dhaamsuuf dadhaban ammoo ukkaamsuuf tooftaa gara garaatti fayyadaman. Humna waraanaatti gargaaramuun dhaabamsiisuu, duula qoor-qalbiin ummata hamilee cabsuun qabsoo irraa fageessuu, gaaffiin ummataa kan deebii argate fakkeessanii dhiheessuu fi ololuu, dabrees gaaffiin ummatootaa akka hin jirretti haaluun sirna isaaniin utubame jireessuuf carraaqan.Gutummaa Ibsa kanaa dubbisuuf:-

Sadaasa 9 Ilaalchisee Ibsa ABO (05-11-2013).pdf