Dr. Trevor Trueman’s visit to Cairo

Aside

Dr. Trevor Trueman, a human right advocate and a well known activist for his devoteing long years on writing articles and lobbying human rights concerns and abuses in Ethiopia against the Oromo people has visited the Oromo Community in cairo (OCRA-Egypt) on Saturday 25 May 2013. He has discussed with members of our community about the problems the Oromo people are facing in Ethiopia, the problems oromo refugees and asylum seekers are facing on their way to Egypt and about the challenging life situation the Oromo refugees are facing in the host country-Egypt.

It was a very good opportunity for members of the Oromo Community Refugee Association (OCRA-Egypt)  to expalin to Dr. Trueman about the problems all Oromo refugees and asylum seekers are facing in Egypt by sharing with him their grievances regarding their security concers and life challenges happening to Unaccompanied Children, Single mothers, Large families, Single Men and Women and all sorts of problems refugees are facing in this country includinjg the human trafficking and abuses happening against Oromos and other nationalities in Sinai are discussed with Dr. Trevor Trueman.

Availing this opportunity, leaders of the Oromo Community in Cairo would like to thank Dr. Trevor Truman for his visit to our community center to hear about the problems the Oromo people are facing in Ethiopia, to observe the hardships Oromo refugees and asylum seekers are facing on their way to Egypt and to witness the challenges they are encountering in Cairo- Egypt.

Waldaya Baqattoota Oromoo Biyya Masrii   http://osra-egypt.webs.com/apps/blog/

25 May 2013

 

The Sidama Nation Globally Commemorates the 11th Anniversary of its Fallen Heroes of May 24, 2002!

Aside

Sidama Community United Kingdom, May 25, 2013

London,

On a very bright morning in Sidama land, on May 24, 2002, between 10:30 and 11:00am local time; the Sidama people of all walks of life staged on a peaceful and non-violent Demonstration after fully exhausting the constitutional requirements that is needed to undertake such an activity. Carrying the leaves of trees and Ethiopian flags, the demonstrators peacefully started to march towards their capital city, Hawassa which is located at the distance of about 3 km from where they have been planning to hold the said peaceful demonstration when they were encountered with deliberately targeted barbaric acts after they have nearly travelled about a kilometre from the point they were gathering.

The objectives of the demonstration was in protest of the governments decision to remove the administrative right of their capital (Hawassa)- from Sidama to the federal government in addition to the issues related with regional self administration quest, the Sidama nation is constitutionally guaranteed, yet denied. Whilst the Sidamas were peacefully demonstrating, suddenly, they were met with several armoured vehicles with machine guns and others hundreds of army personnel all of whom live shot into the upcoming crowds without warning-instantly killing over hundred Sidama civilians and wounding about 250-300.

Qeerroon Bilisummaa Oromoo Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa fi Barsiisonni Qabsoo Diddaa Garbummaa Jabeessuun Itti Gufan

Gabaasa Qeerroo  Caamsaa 25,2013 Jimmaa

Caamsaa 24/2013 Jimmaa Qeerroon Bilisummaa mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa tokkummaa isaanii hundeen jabeeffaachuun shiraa fi haaccuuccaa Gumii Guddinaa fi Dagaaginaa Afaan Oromoo irraatti
yeroo yeroon mootummaan abbaa irree Wayyaanee gochaa jiruu duraa dhaabbaachuun, gumii guddinaa fi dagaagna seenaa, aadaa fi afaan Oromoo deebisuun jabeeffatan, kanumaa ilaalchisuun guyyaa kaleessaa Caamsaa 24/2013 Mata duree Waarii Artii jedhuu gumiin qopheeffaachuun mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Main Campus keessaatti qopheeffaachuun, galgala keessaa sa’a 12 irraa egaluun hanga halkaan keessaa sa’aa 8:30 itti Oromummaa isaaniitiin dhaadachuun qophii waarii artii qopheeffatan kana irraattii, akka itti anuu kanatti gaggeeffaatan:
1. Jalqaba irraatti ebbaa manguddotaan sagantaa isanii egalan
2. Walleelee warraaqsaa kan hundee tokkummaa uummataa Oromoo gadi jabeessee dhaabuu harkaa walqabachuun ”tokkummaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa” jechuun labsii tokkummaa uummataa Oromoo hundatti labsatan.
3. Sirbonnii warraaqsaa fi FDG Qeerroo baratoota dargaggootaa Oromoon jabaatee itti fufee, garbomsitotaa dura ni dhabbaanna, nuti Oromoon amantan, gandaan, kutaan, wali hin qoodnu, warrii diinaa jala kaachuun nu hiisistaan nu dhiisaa, nutti Oromoodhaa, jechuun haala ajaa’ibsiisaa ta’een qophichaa miidhaksanii, diddaa sirnaa Abbootii irree Abashaa fi EPRDF fi qaban ifaatti muldhifatan. WBO!,WBO!, ABO!,Qeerroo! jechuun dhadatan.
4. Walaloon Qubee Afaan Oromoo dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo fi Badhaasaa wareegamaa ABO godheen nu qaqqabdee faarsuun bifa walaloon Qeerroon dargaggoonnii Oromoo dhiyeessaan ilmaan Oromoo boosisee, seenaan dhugaa nama boosisa, ilmaan gootaa gootummaa abbootiii isaaniin argamee farfachuun kununsuufi galmaan geenyee bilisummaa
Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu qabna jechuun kutannoo isaani ibsan.
5. Agarsiifnii Aadaa Oromoo ”Sirni Moggaasaa” ummataa Oromoo keessaatti maal akka ta’ee fi akkamitti akka gaggeeffaama ture, ifaatti baasuun, Oromoon nama Oromoo hin ta’iin tokkoof illee maagaasaa fi guddifachaa akkamitti godhee akka saba biraa ofiitti
qabee guddifatee waliin jiraachaa ture, haala ajaa’ibsiisaa ta’en Qeerroo dargaggotaa Oromoon dhiyaatee kan barabaraan hin dagatamne argiisisan.
6. Sirni angoo wal harkaa fuudhinsaa hoggantootaa gumii guddinaa fi dagagiinaa aadaa, seenaa fi Afaan Oromoo gidduutti gaggeeffaachuun angoo karaa nagaa fi dimookiratawaa ta’een, Aangoo waliif dabarsan.
Kun takkaa biyyaa Ethiopia jedhamtu keessaatti ta’ee kan hin beeknee fi moototni abbootiin irree biyyaatti bulchaa jiran kan takkaa karaa nagaa aangoo dabarsanii kennanii hin beekneef fakkeenyaa gaarii akka ta’uuf Bulchiinsi sirna gadaa dimookiraasii maal akka fakkatuu abbootii irreetti argisiisaan.
7. Xummuraa irraattis Walleewwaan Warraaqsaa kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo Leellisaan, sirbotaa Ebbisaa Addunyaa, Hayiluu Kitaabaa,Dawutee Mokonnon, Hirphaa Ganfurree,Kadir Martuu, Haacaaluu Hundeessaa , Zariihuun Wadaajoo, fi Adinaal Mohamed fi kkf dabaree dabareedhaan wal jalaa fuudhuun diddaa sirna garboomsaa Wayyaaneettiif qaban argisiifatan, Sochii baratootaa Oromoo to’aannaa Mootummaa abbaa irree Wayyaaneen ala ta’ee jiruu kana to’achuuf mootummaan abbaa irree kan tokkummaa uummataa Oromoo Gurraan dhagaa’uu fi ijaan arguu hin barbaadnee humnotaa basaasaa isaa mooraa yuunivarsiitiitti ol galchuun hojii basaastummaa baratootaa Oromoo irraatti gaggeessuu illee goototni dargaggoonnii Oromoo sodaa tokkoo malee Oromummaa keenyaaf, Bilisummaa keenyaaf, Tokkummaa saba keenyaa tiksuuf, jabaannee ni hojjeenna jechuun harka wal qabachuun waadaa Oromummaa waliif seenuun diinaa garaa guban. gabaasa armaan olii diinaafis firotaa keenyaafis Vedio, Audio, fi sagalee yeroo barbaachisetti ni mirkaneessina!!!

Oromoon biyyaa keessaa fi biyyaa Ambaa jirtaan jabaadhaa tokkummaa cimsaanee sagalee keenyaa dhageesisuun Ilmaan Oromoo badii malee Oromummaan Yakkamanii mana hidhaa biyyaatti garaagaraa keessaatti argamaniif haa iyyaannuu, mirgaa bilisummaa keenyaa fi biyyaa keenyaa walabomsuuf yeroon gamtaan qabsa’an amma jechuun hoggantootni qeerroo dhaamsaa dabarsatan,
Injifannoon Ummataa Oromoof!
Gadaan Gadaa Bilisummaati.
Camsaa 24/2013
Qeerroo Yuunivarsiitii Jimmaa.

Impaayera Itoophiyaa Keessatti Hidhaan Jumlaa Bal’inaan Eegale

Aside

Caamsaa 24,2013 Gabaasa Qeerroo Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee erga aangootti ol bahee ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsuun bittaa umrii isaa dheereffachaa hara gahe.Yeroo ammaa kanas duula Julmaan mana hidhaatti guuruu itti fufee jira.Ilmaan Oromoo mana hidhaa mootummaa Wayyaaneetti ukkaamsaman isin miseensota ABOti jedhamuun dhiibbaan garaa garaa irraan gahaa kan jiru yoommuu tahu,torbaan kana keessa duwwaa ilmaan Oromoo 80 ol mana hidhaatti ukkaamsamanii jiru.Kanneen keessaa

1. Tesfaayee Lamuu

2. Obbo Dassaalee Alamuu dhimma nageenyaa sabbataa ganda 04

3. Obbo Shaasoo Iddoosaa Buraayyuu irraa

4. Obbo Birraa Margaa

5. Addisuu Karrayyuu/Wallisaa/

6. Barataa Leellisaa Gammachuu yuunivarsiitii Arbaminc irraa

Keessatti argamu.Ilmaan Oromoo mana hidhaatti ukkaamsuun mootummaa Wayyaanee daran jabaachaa kan dhufe yoommuu tahu QBO fuuldura tarkaanfachiisa malee duuba akka hin deebisne Qeerroon gamtaan addeessina.

SBOn, Sagalee Ummata Oromooti !!!!!!!!!!

Aside

Y,G(2005) | Caamsaa 21, 2013

barruuSeenaa Qabsoo Oromoo keessatti , SBOn bakka ol aanaa qabaachuu isaa kan haalu yoo jiraate, diina kufaatii Ummata Oromoo kan hawwu qofaadha. Seenaan yoomillee seenaadha. Seenaa kana keessatti, warri seenaa hojjatan , seenaa Ummata sanaa keessatti , bara baraaf yaadatamaa fi waamamaa jiraatu. Seenaa Qabsoo Ummata Oromoo keessatti , SBOn , sagalee Ummata Oromoo ta’ee ,mirgaa fi haqa Ummati Oromoo Biyya abbaa isaa irratti qabaachuu qabu Ummaticha barsiisuu irra taree, Sirnoonni dhufaa dabraan miidhaa Ummata Oromoo Irraan ga’an , Addunyaan akka hubattu taasisuu keessatti qooda ol aanaa gumaachuu, ragaa tarrisuun hin barbaachisu.

Seenaa Qabsoo Ummata Oromoo keessatti , Miidiyaalee walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Ummata Oromoo irratti dubbachuu eegalan keessaa “sagaleen Bilisummaa Oromoo” isa Angafaa ta’uu seenaan ragaa ba’a. Seenaa Qabsoo Oromoo keessatti , Qabsoon Ilmaan Oromoo bifa gara garaan gaggeeffamaa ture, bifa gurmaa’iinaan akka gaggeeffamu taasisuuf ABOn ijaaramuun haqa. ABOn, Mirga Ummata Oromoo kabachiisuuf ykn Ummati Oromoo Biyya isaa qawween saamame, wareegama kafalee Birmadummaa Oromiyaa kabachiisuuf “waraana Bilisummaa Oromoo” akkuma gadi dhaabe, Ummata Oromoo sochii Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti hirmaachiisuuf, waggaa 25n har’aa Sagalee Bilisummaa Oromoo yk SBO gadi dhaabe.

Sagaleen Bilisummaa Oromoo waggoota 25n dabran keessatti maalfaa hojjate ? jennee akka ragaatti waan hojjate dhiheessuun yeroo gubuu qofa ta’a. garuu Hojiilee seenaan hin daganne hojjachuu isaaf raga gabaabaa kaa’uun ni danda’ama. Innis Ummatichi Qabsoo Sabichaa keessatti qooda inni gumaachaa jiru ilaaluun ga’aadha. SBOn bara dargii wayita eegalu, Ummati Oromoo mana mana isaatti dhoksaan dhaggeeffachaa turuu, eenyu iyyuu jalaa dhokataa miti. Har’as seenaan kun hin jijjiramne.

Qabsoon Ummata Oromoo sirnoota hundaaf yaaddoo akkuma ta’e, SBOnis, mootootii Itoophiyaa hundaaf yaaddoodha. Yaaddoo waan ta’eefis, ummatichi akka hin dhaggeffanneef jedhamee. har’a Doolaara miliyoonaan lakkaa’amu dhangalaasanii, teekinolojii hammayyaan Ukkaamsuuf yaaluun, bu’aa SBOf raga guddaadha.

SBOn, Sagalee Ummata Oromooti !.docx

Qeerroon Yuunivarsiitii Arbaminc dhimma QBO irratti marii gaggeessuun ibsa ejjennoo lafa kaawatan

Aside

Ibsa Ejjennoo Qeerroo Yuuniversitii Arbaaminc

Dhiibbaa mootummaan Wayyaanee daran Yuunivarsiitii Arbaminc keessatti jabaachaa dhufe dura dhaabbachuuf Qeerroon Yuunivarsiitii Arbaminc walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii erga gaggeessanii ibsawwan ejjennoo baasatanii jiran.Dura dhaabbannaa murna ODF jedhee of wixineefis mata duree nuti Sagantaa siyaasaa dhaabaatti malee nama dhuunfaatti miti mata duree jedhuun marii gaggeessanii ibsa ejjennoo armaa gadii baafatan.

Ibsa Ejjennoo

1. Dhaabbileen oromooo maqaa qabsootiin tuqaman hundi bakka tokotti deebiuun qabsoo tokkumman ijaramte finiinsuun isii duraati..

2. Adda baee argame taanaa walceephau dhiisanii marii balaa qopheessuun akka ufceephaan gochuun barbaachisaadha karaa salphaa dogongorarra nama deebisu waan taeef.

3. Walitti dhufeenya dhabaa kanbiyya keessaa,kanbiyyalaa akkasuma sabboontota bosona keesssa jiranii,qote bultoota,barattoota, barsiistotaafi hojjettoota keessajiraniicimsuufi jajjabeessuun fincila diddaagabrummaa yeroo yerotti gaggeessuu.

4. Lukeefi basaastota diinaa irratti yerooyerotti tarkaanfii fudhachuun hojii ishee gufacchiisuu.

5. Hidhamtoota sabboontota karchallee diinaa jala jiran gaafachuun jajjabeessuufi maatii isaaniif gargaarsa barbaachisa tae kamiinuu bira dhaabbachuu; ollaafi namoonni iddo dhiyoo jiran yeroo yerotti akka jajjabeessan hubachiisuu.

6. Bilisumman dhiigafi afan qaweetiin ala dhufu wanta hinjirreef kana beekaniidimokraasiin kan argamu bilisummaa booda tauu beekanii tokkumman qabsoo hidhannoo jajja beessuu, asirratti fakkeenya kaasuu yoo barbaanne mootummaan wayyaaneee ummata ithoopia kan somaletti fitaa ture sirna dimookriisii kan fidu afaan qawwee asuma jararraayuu hubachhuu dandeenya.

7. Miseesota baayifachuufi kan jiran jajjabeessuun mare biyyaa yeroo yerotti biyya keessaafii biyyan alattis haala mijeessuun gaggeessuu, qabsaaota biyya keessajiranis yaadaan bilcheessufi infoormeeshina gaaa akka argatan gochuu.

8. Ummannis taeedhaabni dimokrasii biyya keessajiru hubatee jira waldiiganii maqa dimokraasiitiin biyyatti deebiuun abdii ummanni dhaabarraa qabu laaffisuufi qabsoofi dhiiga ilmaan oromoo bishan itti naquu wantaee; ilmaan oromootii bilisummaa ykn furmata walabumma tauu akka hindandeenye hubachuun barbaachisaadha. Kun ammo qabsoo orommo baayee kanduubatti deebisuudha. Kun oromof qabsaauu osoo hintaa oromorratti qabsaauu waanteef kana dhiisanii tokkummaa ijaaranii qabsoo finiinsuun furmaata guddadha.

9. Biyya kam keessattuu bilisummaan adduunnyaan baatte qaetti namaa fiddu hinjirtu, qabsaa.aan nikufa qabsoon itti fufa.qabsaaaniimulisanii bakka harki qalattettti adduny aa gaafatan malee addunnyaan nuwaaji dhaabadhaa jechuu guutumatti hinjiru. Yoo abbaan ibidda bue firri daaraa namaa bua jedhamii ree oromoon yeroo mammaaku.

10. Dhaaba qabsaauudhiisuun qabsoo ofii dhiiga ofii oromiyaadhaaf,oromoodhaaf gumaachuun qabsoo harka shantamaa gara duraatti oofa ,nuti kan amannu kaayyoo dhaabatti malee dhuunfatti waanhintaaneef,dhabni ummata oromootiif furmaata keenu yoojirate ABOakka tae amannee deemuu qabna kanaafuudimokraasiin kandhufu walqixxxummaan sabaafi sablammootaaa kan dhufu bilisummaa dhiiga qabsootiin dhufte booda tauu hubannee qabsoo teenna finiinsuuu

11. Rakkoon kara hoji dhabdummaatiinjiru kan ilaallatu dhimmasiyaasa akka tae ummata hubachiisuu akka ummanni abbootii dhimmaa faana dhaabbatee sagalee isaaa yeroo yeroo yerotti dhageessisu kakaasuu. Kun ammootuu lafaakaeeti miti kanjedhame sagantaa gandaa gandaarra jalqabee hanga sadarkaa paarlamaa namoonni dhaaba bakka buanii gaggeessa jiran namoota sadrkaa barnootaatiinis taee sadarkaa hawaasaaf waan gaarii yaaduuti dadhaboo taan tauu kan ummanni hundi hubatee. Sababni isaa namni wahaasaaf waangaarii gaafii gaarii gaafachhuu waan hindhiifneef, namtichi gaafa hawaasa fayyaddu gaafate ammo akka ilaacha adda qabuutti waan ilaallamuuf keessa jiraatee gaggeessuu waan hindandeenyeefi.

Injifannoo uummata Oromoof!!