Qondaalonni Wayyaanee Yaaddoo Dargaggoota Oromoo Irraa Qaban Ibsatan.

Aside

Caamsaa 05,2013 Adaamaa

Dargaggoota Oromoo Hojii Dhablummaan Dararuun Mallatoo Cunqursaa Wayyaanee Keessaa Tokko.Akkuma beekamu baay’inni barattoota barnoota olaanaa fi kolleejjiirraa eebbifamanii hojii dhabdummaan dararamanii yeroo irraa gara yerootti dabalaa adeema,kun kana ta’ee waan jiruuf sirna bulchinsa dadhabaa uummata rakkoof saaxilee fixaa jiru kana ni diiga jedhamee yaadama,kanneen caasaa Wayyanee hooggananis kanu dhugaa bahaa jiru.akkuma kanaan torbe kana leenjiin bulchinsa magaalota Oromiyaa mata duree liizii jedhu mootummaa naannoo bultii 15f kennamaa turuun ifaadha.

Leenjii guyyaa 15f ture kana irratti Alamaayyoo Atoomsaa haasaa taasise irratti “Bartaan hojii dhabe humna ijaaru dhabe malee silaa nu nyaata”jedhe yaaddoo qabu waltajjiif ifatti ibsee jira.Walgahii Adaamaa fi Meettaa Roobiitti ta’e kana irratti qondaaloti Wayyaanee fi addattis Alamaayyoo Atoomsaa yaaddoo dargaggoota Oromoo irraa qabu gahaatti ibsuun hirmaattota beeksisanii jiru. Leenjii kana irratti kanneen hirmaatan hundi sochiin warraaqsa Oromoo daran jabaatee mootummaa kana yaaddessaa akka jiru gahaatti hubachuun gariin bifa fedheen Qeerroo Bilisummaa waliin ijaaramuu fi jabeessuutti murteeffachuu isaanii quunamtii garee sochii dargaggoota biyyoolessaa waliin godhan irratti beeksisanii jiru.