Shamarran Oromoo Godina Shawaa Lixaa Magaala Amboo Walitti Dhufuun Gahee Qabsoof Godhan Ibsatan

Aside

Caamsaa 08,2013 Amboo

ShamarranGaafa Caamsaa 06,2013 ,Godina Shawaa lixaa magaala Amboo keessatti shamarran Oromoo QBO galmaan geessisuuf imaanaan gootawwanii nurra jira jechuun maadheen walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii gaggeessan.Shamarran Oromoo QBO keessatti hirmaannaa madaallii hin qabne hirmaachaa kan turan yoommuu tahu akeeka gootawwan keenyaa qabsoo hadhooftuun galmaan geessisna mata duree jedhuun maadheeleen Biiftuu Shamarranii lakkoofsa 1,2 fi 3 walitti dhufuun dhimma QBO irratti marii qabxiiwwan garaa garaa kanneen akka ijaarsa maadheelee fi karoora bal’aa irratti erga marii taasisanii ibsawwan ejjennoo armaan gadii lafa kaawwatanii jiran.

  1. Shamarran qabsoo Bilisummaa keessatti qooda olaanaa qabaaachuu hubannee hubachiisnee dirqama nurraa eegamu haala kamuu keessatti ni baana.
  2. Mootummaan Wayyaanee abbaa irree fi garboomfataa tahe hundeen hanga buqqa’uttii fi hireen murteeffannaa uummata oromoo hanga mirkanfamutti hadhaa qabsoon gaafatu mara ni kaffalla.
  3. Wal tahinsa dhaabawwan oromoo ni deeggarra.Sagantaa siyaasaa jijjiiramuu fi hiree murteeffannaa uummata oromoo dura dhaabbachuuf murna ADO jedhee of moggaase diina keenya irraa adda baasnee hin ilaallu.
  4. WBO ni deeggarra.Waan qabnu maraan cinaa ni dhaabbanna.
  5. Hidhamtoota Oromoo,maanguddoota Oromoo waan qabnu maraan ni jajjabeessina.Haamilees ni kenninaaf
  6. Shamarran Godinaalee Oromiyaa fi dhaabbiilee barnootaa mara keessa jiran walitti qabuun QBO eegalamee itti jiru galmaan geessisuuf gahee keenya ni baana

Kanneen jedhan yoommuu tahan shamarran baay’inni isaanii 16 tahan marii kana irratti argamuun akeeka itti seenan galmaan geessisuuf irbuu seenuun marii isaanii milkiin xumuranii jiran.

ABO Waliin Jirtu Sababa Jedhuun Poolisoonni F Wayyaanee 3 Hidhaman.

Aside

Caamsaa 08,2013 Finfinnee

BilisummaaMootummaan abbaa irree Wayyaanee aangootti erga ol bahee ilmaan oromoo caasaa mootummaa keessa jiranis tahe kanneen biroon mootummaa kana biratti guyyaa tokko amanamummaan fudhatamanii hin beekan.Haalli kun daran jabaachuun mootummaan Wayyaanee poolisoota federaalaa keessaa ilmaan Oromoo hojjetan isin ilaalcha siyaasaa ABO qabdu,dirqama mootummaa irraa isinitti kenname galmaan hin geessan kan kana isin goosisu ammoo ABO dha jechuun Caamsaa 07,2013 mana hidhaa Wayyaaneetti ukkaamsanii jiran.Ilmaan Oromoo hojii poolisii federaalaa keessa jiran.

  1. Dargaggoo Allebbaachoo Gurmuu
  2. Obbo Kabaa Esheetee
  3. Dargaggoo Daanyee Abbabaa

Kanneen jedhaman Wayyaaneen yakkamuun mana hidhaatti kanneen fudhataman yoommuu tahu yeroo ammaa kana bakka buuteen isaanii dhabamuun warri isaanii guyyaa har’aa Caamsaa 08,2013 ganama Maa’ikelaawwii deemanii yoommuu gaafatan Wayyaaneen ukkaamsuun warra irraa dhorkuun darara addaa irraan gahaa jira.Mootummaan Wayyaanee dhiibbaa ilmaan Oromoo irratti gaggeessu jabeessus qabsootti jabaachuun dirqama oromummaa haa baanu jechuun qeerroon poolisii federaala keessaa waamicha oromummaa dhaammatanii jiran.

Qeerroon Bilisummaa Diddaa Sirna Wayyaanee Dhageessisuu Itti Fufe

Caamsaa 07,2013 Finfinnee

Qeerroon Bilisummaa naannoo Finfinnee jiraatan Irreecha Arfaasaa ilaalchisuun Caamsaa 07,2013 walitti dhufuun diddaa fi mormii sirna Wayyaaneef qaban walleen dhageessisan. Wallee warraaqsaa Sochiii Qeerroo faarsuu fi bilisummaa ummata ofiif jedhuun dhaamsa dabarfataa turan.Haala kana dhaamsuuf poolisoonni Wayyaanee heddumminaan itti bobba’an iyyuu diddaa fi iyyi dargaggoota Oromoo hammaachuu irraan Poolisoonni yeroof sodaan tasgabbaawanii akka jiran gabaasi Qeerroo addeessa.
Qabsoon itti fufa! Gabarummaan ni kufa!

Sagaleen dhagahuuf as tuqa:-