YAA DHALOOTA QUBEE**

  Taammanaa Bitimaa irraa
                   barruu Dhalawwan aayyoo-too
Dhalawwan aayyoo-too
Yaa dhaloota Qubee
Yaa dhaloota Qubee
                    Walta’aatii ka’aa
Gabrummaa acha’aa
Jarroo biyya gubee
Jarroo biyya gubee!
Jarroo biyya gubee
Gubeetii waxalee
Akkoo fi akaakaa-llee
Darbatee kabalee!
                    Warri abbaa-kabalaa

                    Warri abbaa-waxalaa
                    Lafarraa nu duguuguuf
                    Hamtuu nuuf abbala!
Margaa-muka guggubee
Namaa-sa’a guggubee
Bineeyyiis guggubee
Oromiyaa qabatee
Ukkaamsee ukukkubee!

Awwaallan buqqisee
Lafa-saa gurgurataa
Beelaan nama huqqisee
Xiqqaa-guddaa kuffisee
Ija-saatoo jaamee

                    Kana yoom hubataa?
                    Yeeyyiin gaaraa as-galee
Akkum Mosolonii ciibsee nama qalee
Majaan gubbasii as-galee
Akkum Minilik-faa ciibsee nama qalee!
                    Waggaa digdamii-lama guutuu
Kunoo-kaa biyyasoo guutuu
Dhiddhiitee nama bitaa
Karcalleettis naqee fixaa!
                    Yoom Oromoo qofa tahe
Kan inni gorra’u
Gadqabee kan acha’u
Obboleewwan keenya
                    Ilmaan Kuush kan beenyaa:
Afaari fi Somaalee
                    Ukkaamsee cuqqaalee
Sidaama fi Hadiyyaa
Kaanis biyya biyyaa
Ciibsetuma qaqqalaa
                    Akka dullacha masqalaa!
                    Garasittis dabree
Uummata Gambeellaa
Kan jedhuun “Shaanqillaa
Warra dur abbootiin-saa
Warra dur obbolaan-saa
Gabaa dhaabee ittiin-daldalate
                    Warra Omoo hundaa ittiin-shaqaxate
Kunoo amma lafarraa buqqisa
Kilaashoon gadqabees kukuffisa!
                    Hayyee, qeerransoota Qubee
Hayyee, yaa dhaloota Qubee
Gaaf tokkollee harmeen dagatinaa
Kakuu-dhaa, laguu-dhaa irraan baqatinaa!

Yaa dhaloota Qubee
Yaa dhaloota Qubee
Tokkummaan olka’aa
Kaayyodhaan walta’aa
Harqoota gabrummaa
Kooraa jalkaattummaa

                    Darbaddhaa acha’aa!
                    Darbaddhaa acha’aa

                    Acha’aa caccabsaa
Biyya guutuu labsaa
Cubbuu fi yakka dabsaa
Dabsaatii unkuteessaa
                    Hundee gabrummaa balleessaa
Biyya Gadaa, Oromiyaa keessaa!

                    Jabbilee Oromoo
Kan sabaa kan qomoo
Yaa dhaloota Qubee
Yaa dhaloota Qubee
Ka’aa tarkaanfaddhaa
                    Ni mootuu abdaddhaa!
                    Impaayera dulloomee raamma’e
Kan addunyaa guutuun ofirraa acha’e
Supphuuf homaa hin dhama’inaa
Kun hoodaa gaaf tokkollee
                    Oromiyaa-Kuushiyaa hin dagatinaa!
                    Harawwan summeessee

                    Oobruuwwan xureessee
                    Caakkaa barbadeessee
                    Uummatoota madeessee
Kanallee misooma fakkeessaa
Addunyaatti oliyyee odeessaa!
                    Beela harkisee fidee
                    Joollee-harmeewwan fixee
                    Gogiinsa, gubiinsa
                    Jeejedhaan dhumiinsa
                    Ciriinsa, duguuginsa
                    Gondorii as fidee
                    Maqalee as fidee
                    Namummaa fi seera Gadaa dide!
                    Caaccuuwwan guggubee
                    Galmoota ukukkubee
                    Siiqqeewwan caccabsee
                    Bokkuuwwan daddabsee
                    Sirna warra mootii
                    Dhaalmaa kan abbootii
                    Sirna sirnaa gadii
                    Doofummaa kan badii
                    Qawwee fi fannoon nutti fide!
                    Qaroomina sirna Gadaa
                    Kan Waaqeffannaa lalisaa akka Odaa
                    Arraba-saatiin xureessee
                    Harka-saatiin hurreessee
                    OROMIYAA Biyya Gadaa
                    Kunoo, qabatee irra-ciisa
                    Ilaa, nu qawween kaanu malee
                    Gaaraa-dakaa waltaanu malee
                    Yoomum tolaan nu dhiisaa?
                    Egaa, yaa dhaloota Qubee
Eekaa, qubeeffattoota Qubee
Yaa abdii biyya kiyyaa
Anoo kanaafan iyyaa:                                           
                    Hin ganinaa waadaa jagnootaa
Hin gatinaa yabboo gamnootaa
                    Kan Jaarraa faa kan Maammoo
Kan Waaqoo faa kan Elemoo
Kan sabaa-fii kan qomoo
Kan Taaddoo faa kan Magarsaa
Dhalootaa dhalootatti dabrsaa!
                    Hayyee, gichilloota Qubee
Maarree, yaa dhaloota Qubee
Walqabaddhaa beenaa, deemaa
Deemaa, laggeen Oromiyaa cufa seenaa!
                    Dhiichisaa, ragadaa
Gabrummaa cagadaa
Geerraraa, shubbisaa
                    Roorroo qabaa kuffisaa!
                    Oromiyaa jaarraddhaa
Kuushiyaas abdaddhaa
Sirna dimokiraasii
Gabrummaa mancaasii
Kan Gadaa deebisaa, deebisaa
Impaayera kana muuziyama teessisaa!
                    Imimmaan harmee Oromiyaa
Imimmaan aayyoo Kuushiyaa
Bullukkoo bilisummaatiin
Kumala walabummaatiin
Irraa haqaatii qoorsaa
Saba keessan boonsaa!
                    “Kakuu-dhaa dubatti hin deebinu
Laguu-dhaa harmeerraa hin dheensinu
Jechaa waliin tarkaanfaddhaa, tarkaanfaddhaa
Namummaan namummaa olkaasuuf kakaddhaa!
                    “Oromiyaa, Oromiyaa
Kuushiyaa, Kuushiyaa
Jechaa deddeemaa, dhaadaddhaa
Dhalawwan Kuush gaaraa-dakaa waammaddhaa
Awwaala gabrummaa irratti OROMIYAA jaarraddhaa!
                                               Barliin, 15. 05. 2013
           ==============    //    ==============
**: Walaloon kun Oromoota yeroo ammaa manneen hidhaa warra Wayyaanee keessatti: garafamaa, waxalamaa dabrees waadamaa jiraniif, dhalawwan Oromoo gara-jabeessummaa fi bineensummaa mootummaa Habashaa baqachaa otoo jiranuu, yabaloo fi doonniin ittiin-deemaa jiran Garba Adan keessatti garagalee irbaata qurxummii nama-nyaatuu, kan shaarkii tahuun hafanii fi kanneen adaala (“barahaa“) Sudaani fi Liibiyaa keessatti dhumanii awwaalli isaanii cirracha-adaalaa taheef, kan jiraniif: mararfannoo, biradhaabannoo fi jajjabeessa hamilee haa tahu! WAAQNI imimmaan oggaan ishii tana barreessu narra yaa’aa jiru kana arguun, fuula isaa gara isaaniitti akka deebisu abdiin qaba!

Har’a Caamsaa 12/2013 Ayyaannii Irreechaa Arfaasaa Godina Jimmaa Tuulluu Beegiittii Sirna ho’aa ta’een kabajamee.

(Gabaasa Qeerroo Jimmaa Caamsaa 12,2013) Sagantaan kabajaa  Ayyaanaa Irreechaa kunis akkuma beekamuu kadhannaa Waaqaa Jaarsooliin Oromoo akka hangafummaa isaaniitti caarraa Gadaa fi hangafummaa hedachaa jalqaba irraatti kadhaa waaqaan egalame.

sirnna kadhannaa waqaa manguddootni Oromoo yeroo gaggeessaan ” Hayyee yaa Waaq nu dhaga’ii , kan hidhamee nuu hiikii, kan biyyaa ba’ee biyyaattii nu deebiisii, mirgaa nuf keennii, biyyaa kan abbaa biyyaa godhii, tokkummaa fi jaalaalaa Oromummaa keenyaan waliitti nu jaalaadhuu Oromoo tokkoo godhii,” jedhuu fi kkf jechuun egalan.

Ayyaanaa kanaa Ilaalchiisuun Ijoolleen Oromoo godinaalee Oromiyaa garaaaraa irraa dhufuun irraatti argamuun midhaginaa Ayyaanichaa akka malee dabaluun kabajachaa oolaan, Ayyaanaa Irreechaa kana irraatti Ummaannii Oromoo Kumatamaan lakka’amuu argamuun kabajataan.

Ayyaanaa Irreecaa kana ilaalchisuu Mootummaan Wayyaanee humna waraanaa poolisotaa isaa heddumminaan bobbaasee jeequuf sodaachiisuuf yaalii guddaa taasisuuyyuu uummaannii Oromoo keessaattuu dargaggoonni Oromoo tokkummaa fi gootummaan duraa dhaabbaachuun eenyuummaa fi maalummaa Oromoo dinaatti argisiisaan, utumaa basaastootnii abbaa irree fi poolisonnii abbaa irree lafa dhiphiisanii Qeerroon dargaggoonni Oromoo WBO boonnaa, ABO boonnaa, Leencaa boonnaa, Qeerroo boonnaa Oromiyaa boonnaa, Tokkuummaa boonnaa, Oromoo fi Oromummaa boonnaa jechuun diinaa isaan duraa dhaabbaachuuf baatee aafan qabachiisaan.

Kana malees walleen warraaqsaa kanneen akkaa sirbotaa Eebbisaa  Adduunyaa, Hirphaa Gaanurree, Haayiluu Kitaabaa, fi sirboonnii akka Kormaa guduruu Oromoon, ABO’n, Qeerroon, WBO’n  leencumaa duruu jechuun hanga dinnii ilmaan Oromoo fi firrii Ilmaan Oromoo dhaga’ee ajaa’ibsiifatuttii  guutummaa magalaa Jimmaa keessaa naannaa’uun Warraaqsaa gageeffaatan garbummaa balaaleeffaatan bilisummaa leelliffatani. addaatti immoo basastotaa maqaa ishee waamuun balaleeffatan.

Barruuleen Warraaqsaa gaaffii mirga abbaa biyyuummaa sarbamuu mirga namommaa fi dimookiraasii, sarbamuu mirga amantii fi kkf of irraa qaban haalaa dhugaa Oromoo fi mirga Oromoo kabachiisuun danda’amuun barreefaamanii guutummaa goodinaa jimmaa keessaa keessaattuu magalaa jimmaa keessaatti bittinneeffaaman, kana ilaalchiisuun gabaasa dabalataa qabnu keessaatti dhiyeessina.

Sochii uummataa Oromoo kanaa irraa ka’uun mootummaan abbaa irree wayyaanee kan biyyattii keessaatti mirga dhala namaa,mirga dimookiraasii, mirga amantaa Waqeeffaannaa sarbee umrii angoo isaa dheereffaachuuf jiraatu, dhiphinaa keessaa seenuun oliif gadii rafamuun uumataa gooluuf yaaliin godhamaa turee tokkuummaa qeerroo dargoggootaa Oromootiin fashalaa’e.

uummaannii Oromoo ifaan ifaattii tokkuummaa isaa jabeeffaatee diinaa fi gantootaa isaatti eenyummaa isaa argisiifachuun, haala baayee miidhagaa fi simboo qabeessaa ta’een ayyaannii irreechaa Arfasaa Tulluu Beegiitti kabame.