Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa’inaa Amboo keessatti imaamata Wayyaanee irratti diddaan dhalate

Aside

Ebla 30,2013 Amboo

Mootummaan abbaa irraa Wayyaanee erga aangootti ol bahee xiyyeeffannoon inni irratti hojjechaa ture afaan,aadaa,seenaa,amantii fi duudhaa uummata oromoo ukkaamsuun kan isaa gabbifachuu irratti ture.Haalli kun ammas hordoftoota isaan jabaachuun magaala Amboo mana barumsaa qophaainaa fi sadarkaa 2ffaa Amboo keessatti barattootni barnoota amaariffaa baratan kan Afaan Oromoo baratan kanneen dandeettii hin qabnedha yoommuu jedhan barattootni oromoon gamtaan barattoota erga wayyaanee galmaan gahuuf deeman 85 nu waliin hin baratan jechuun diddaan eegalee jira.
Mootummaan Wayyaanee kutannaa barattootni Oromoo eenyummaa isaanii tikfachuuf roorroo of irraa ittisuuf taasisaan kan sodaate poolisaa hedduumminaan bobbaasuun basaastota mana barumsaa keessa naquun gaaffii mirgaa barattootni Oomoo eenyummaa abbaatu mirkanfata jedhan dura dhaabbachuuf yaalus milkii dhabaa jira.