Diddaan barattoota Yuunivarsiitii Arbaminc jabaate.Waraqaaleen dhaadannoos hedduumminaan maxxanfaman

Aside

Caamsaa 21,213 Arbaminc

OromiaALutaContinua2011FDGDiddaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Arbamic Damee Caamoo daran jabaachaa deemuun mooraan yuunivarsiitii kanaa waraanaan tikfamaa jira.Mootummaan Wayyaanee diddaa barattootaan eegalame waraanaan marsuun dhaabuuf yaalii gochaa kan jiru daran jabaachuun yuunivarsiitii Arbaminc dame Abbayyaa fi main campus keessatti babalachuun garboomfataa hirriba dhorkee jira.ilmaan oromoo mooraa caamoo keessaa harka 90 kan tahan yoommuu tahu wayyaaneen xiyyeeffannoo damee kana keessatti kennuun dhiibbaa garaa garaa gaggeessaa jira.Ilmaan Oromoo shira wayyaaneef kan hin jilbeeffanne gamtaan gaaffii mirgaa baajatni barnootaaf bahe waraanaaf hin ooliin jiechuun diddaa balaa gaggeessaa jiru.Haaluma kanaan wal qabachuun waraqaaleen dhaadannoo garaa garaa loogoo qeerroo qabu doormii,mana kitaabaa fi kaaffee irratti maxxanfamee jira.Waraqaaleen dhaadannoo kunneen

1. Mootummaan wayyaanee garboomfataa dha.Kanaaf hundeen buqqisna

2. Qeerroon qeerransa!

3. Oromoon sodaataa hin qabu,Oromoo Kai!

4. ABO gaachana keenya

Kanneen jedhan bakkeewwan hedduutti maxxanfamuun mootummaa wayyaanee rifaatii keessa buusanii jiran.Mootummaan wayyaanees basaastotaa fi waraanaan dura dhaabbachuuf tirtiraa jira.

Barattootni Oromoo 4 koollejjii barsiisota Jimmaa keessaa sababa Oromummaa duwwaan barnoota irraa arii’aman

Aside

Caamsaa 21,2013 Jimmaa

Barattootni Oromoo yeroodhaa gara yerootti mana hidhaatti ukaamsamuu irraan darbuun dhaabbiilee barnootaa keessaa sababa oromummaan kan ariiaman daran jabaachaa dhufuun Koollejjii barsiisota Jimmaa keessatti barattootni oromoo isin ilaalcha ABO qabdu,duubeen keessan ABO fi qeerroodha jedhamuun badii tokko malee barnoota irraa ariiamanii jiran.Barattootni Oromoo

1. Barataa Gammachuu Duuressaa barataa Ingiliffaa waggaa 3ffaa

2. Barataa Zarihun Baashaa barataa fiiziksii waggaa 3ffaa

3. Barataa Aliyyii Ibraahim barataa spoortii waggaa 1ffaa

4. Barataa Muusaa barataa seenaa waggaa 2ffaa

Yoommuu tahan yakka tokko malee barnoota isaanii irraa mootummaa wayyaaneen dhorkamuun akka ariiaman taasifamee jira.Wayyaaneen yeroodhaa gara yerootti dhiibbaa ilmaan Oromoo irratti jabeessaa kan dhufe yoommuu tahu shira mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuuf barattootni koollejjii barsiisota Jimmaa barsiisota isaanii waliin gamtaan gaaffii mirgaa kanneen dhimma barattootaa kana gaafatan doorsifamuu irratti argamu.Mootummaan wayyaanee haala kamuu keessatti uummata oromoof gaarii yaadaa kan hin jirre hubachiisuun ilmaan oromoo marti mirga keessaniif kaaa jechuun barattootni koollejjii barsiisota Jimmaa waamicha dabarsanii jiru.

Diddaa Barattooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa Kaasaniin Qondaaloti Wayyaanee Wal Jeeqaa Jiraachuun Gabaafame.

Aside

Caamsaa 19,2013 Jimmaa

OromiaALutaContinua2011FDGDiddaan baratoota Oromoo jabbachaa deemuun ilmaan Oromoo biyyaa keessaa fi biyyaa Ambaa jiran hedduu of duukaa hiriirsisaa kan jiruu fi Ilmaan Oromoo miseensotaa OPDO gariin ergama diinaa nu gahe jechuun caasaa diinaa ganuun gara Qeerrootti baqachaa jiraachuun bakka bu’oonni Qeerroo naannichaa ibsu.

Guyyaa gaafa Caamsaa 17/2013 dabbaalotaa fi miseensotaa OPDO walga’ii maqaa qoraannoo jedhuun mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa gamoo maqaa Taddasaa Birruun Ijoolleen Oromoo waamaan keessaatti gaggeeffaatan irraattii gaggeessaa kan turan yeroo ta’uu, walga’ii kana irraattis fabbaalloonni ABO biyya nurraa fudhachuun kunoo dargaggoota Oromoo nurraatti sirbisiisaa jiru, yeroo isaan hanga kanaa deemaan isiin maal egduu? yeroo waraqaaleen warraaqsaa qeerroo hangii kun maxxanfamuu hojiin keessaan maalii? maaliif akkaa dirqamaa keessaan ba’uu hin dandeenyee nuf hin gallee, jechuun qorannoo erga mataa wal dhukkubsanii boodaa, murtee itti aanuu kana murteeffaatan, innis caasaa ijaarsaa isaanii jijjiruu, hoggantotaa duraanii angoo irraa kaasuu, hanga rakkoo keessaa isanii furataniitti Baratootaa Oromoo fi sabootaa biroo gidduutti wal dhabdee qindeessuun walittii buusuun baratootaa Oromoo qabanii hidhuu, Sochii warraqsaa Qeerroo danquu, fi shirootaa garaagaraa qindeessuun qabsoo Qeerroo baratootaa Oromoo dadhabsiisuu kan jedhuu murteessaan.

Murtee lukkeelee dinaa kanaa ilaalchisuun Qeerroon irraatti dammaquun miseensotaa isaa fi Saboontotaa Oromoof dargaggotaa Oromoo fi U/Oromoo hundaaf ibsaa itti aanu kana dabarsee jiraachuu gaggeessitootiin Qeerroo bilisummaa ibsanii jiru.
Ibsaa Ejjeennoo Qeerroo Baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa:

  1. Kayyoon keenyaa Bilisummaa Sabaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu, dimokiraasii dhugaa mirkaneessuu, mirgaa dhala namaa kabachiisuu, Nagaa fi nageenyaa sabootaa ollaa keenyatti bifa hin buuneen FDG jabeessuun abbootii irree Oromiyaa fi Ummataa Oromoo keessaa baasuu sabaa fi sab-lamootaa irraa jibbinsaa tokkoolee kan hin qabnee ta’ee, utuu jiruu kaayyoon keenyaa sirnaa abbaa irree saggoo uummata keenyaatti ba’ee dararaa fi gidiraa barabaran Ummata Oromoo irraan ga’uun Ummataa Oromoo sababa ilaalcha siyaasaan mana hidhatti guuruun ukkamsee hidhuun dararuu fi kan ajjeeessee, kan biyyaa irraa arii’ee, kaan lafaa fi qee’ee irraa buqqisuun halagaa dhaalchiisaa jiruu duraa dhaabbaachuun mirga keenyaa falmachuu ta’uu halagaas ta’ee firaa jabeessinee hubachiifna.
  2. Sabootaa fi murnotaa xixiqqoo Mootummaa wayyaanee jala fiiguun uummata Oromoottii duluu barbadanii fi kannee kaayyoo fi ergama mootummaa abbaa irree baatanii fiigaa jiran yeroon akeekaa Wayyaanee irraa yoo kan of hin dhabnee ta’ee tarkaanfii barbaachiisuu fudhachuuf kan duubattii hin jennee ta’uu ni hubachiifna.
  3.  Sabootnii rakkoo fakkataa Uumataa Oromoo kan qabdaanii fi kanneen mirga keessaan kabachiifachuuf Wayyaanee irraatti FDG gaggeessaa jirtaan ni jajjabeessina.
  4. Tokkummaa keenyaa fi tokkummaa uummataa keenyaa tiksuun qabsoo FDG egallee jirruu jabeessinee kan itti fufnuu ta’uu keenyaa ni beeksifna. Ummataa Oromoo fi dargagootaa Oromoo dhaabbilee barnotaa Olaanoo biyyaatti garaagaraa keessaa jirtaan hundaan akka Qabsoo FDG Sochiin dargaggotaa Biyyaaleessaa Oromiyaa Qeerroon Bilisummaa gaggeessaa jiruuttii dirmannaa lammuummaa gootaaniif dhaammanna jiechuun ibsa gabaaba dabarsatan.

Injifannoon U/Oromoof!.