Hubachiisa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname!!

Namoonni utuu hin beekinis ta’ee beektani, akkasumas ergama diinaas fudhattanii maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromoofi Logo Qeerroo Bilisummaa Oromootti fayyadamuun Ibsa, akeekkachisaa (diniinaa)fi barruu adda addaa kan naamusaafi Sansaka naamusa Qeerroo Bilisummaa Oromoofi Qabsoo Bilisummaa Oromoo hin qabne afaan garaagaraatti fayyadamuun maqaa balleessii , shiraafi yaada faallaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo maxxansitan, facaastan serdhablummaafi yakka Qabsoo Bilisuummaa Oromoo irratti rawwachaa jirtan irraa atattamaan akka of dhaabdan Qeerroon Bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun isin akeekkachiisa!! Continue reading

SBO Bitootessa 9,2018. Oduu, Qophii Haala Yeroo Irratti Xiiyyeeffatuu fi Gaffii fi Deebii Qindeessitoota Kora TUBD tibba Darbe Landanotti taa’ee kan tahan keessaa tokko Mis.GS ABO Jaal Barsiisaa Barii Waliin Taasifne.

“Bareedina Fuudhuu” Seenaa fi Qooda Jabina Shamarran Oromoo

Bareedina Fuudhuu: Wal jijjiira Sirna Gadaa wagga saddet saddetiif yeroo Buttaan qalamu Oromoon akka sirna Bareedina Fuudhuus qabaachaa ture quba ni qabdanii?

Sirna Bulchiinsa Gadaa Oromoo keessatti Bareedina Fuudhuu jechuun maal jechuu dha?

Addunyaa irratti Bitootesni 8 Guyyaa Dubartoota Idil-addunyaa jedhamee beekama. Yaadatamaas oola. Guyyaan kun wan irraa madde fi seenaa of danda’e qaba. Nuti seenaa kana irraa dubbachuuf miti. Garuu guyyaa Dubartoota Idil-ddunyaa yaadatamee oolu kanatti bulchiinsa Siran Gadaa Oromoo keessatti Seenaa qooda fudhatiinsa Shamarran Oromoo dhokatee jiru tokko irraa dubbachuuf.

Akkuma Sirnicha keessatti baratamee fi sirnichis ijaarratetti Sirni Marsaa Gadaa wagga saddet saddetiin bakka wal jijjiira. Yeroo wal jijjiirraa sirna marsaa kanattis Buttaatu qalama. Buttaan kun torban tokkoo hamma lamaaf sirni isaa gaggeessama.

Continue reading

” Mirgi Ummata Oromoo Guutuutti Hamma Mirkanaawu Fincilli Xumura Gabrummaa Itti Fufa”! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Mirgi Ummata Oromoo Guutuutti Hamma Mirkanaawu Fincilli Xumura Gabrummaa Itti Fufa!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Bitootessa 7,2018 Finfinnee Oromiyaa

Amna dheeraa deemnee qabsoo fincila diddaa gabrummaa irraa gara xumura gabrummaatti dhufnee jirra,Wareegama goototi Oromoo qaqqaliin baasan bakkaan gahuuf jecha mirga abbaa biyyummaa Oromoo guutuutti kabachiisuuf diddaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo halkan tokkoof illee osoo hin dhaabbatiin ykn adda hin citiin amma galii gahutti itti fufa.

Haala yeroo ammaa kana keessatti sirni abbaa irree Wayyaanee raayyaa waraana isaa Oromiyaa guutuutti bobbaasee ummata Oromoo bakka fedhetti ajjeesaa bakka fedhettis saamaa fi hiraar daangaa hin qabneen irratti raawachaa jira. Labsii Waraanaan Oromiyaa dhiitanii bulchuu ifatti erga mirkaneeffateen as ajjeechaa fi doorsisaan ummata Oromoo Fincila Xumura Gabrummaa(FXG) irraa dhaabuuf mala inni karoorfatee ka’e inni guddaan ajjeessuu dha,ummanni Oromoo du’aa fi hiraara irraa afuura osoo hin fudhatiin falmachaa du’uu fi wareega kafaluuf qophii ta’uu isaa diddaa bifa adda addaan godhuun aduunyaatti mirkaneessee jira. Continue reading

Bakka Bu’oota Uumataa Immoo Kan Mootummaa?

Damee Boruutin, Bitootessa 6, 2018

Protests

Warra seeruma biyyittiin qabduun uummataan filatamaanii bakka bu’oota uummataa tahanii kakuu biyyaa fi uummata isaan ergatee gananii Mootummaa faashitii wajjin adda tokko tahee  uummata irratti murtii du’aa dabarse bakka bu’oota uummataa jennee waamuun hin ulfaata. TPLF uummata keenya dugugdee lafa irraa fixuuf akeeka qabdi.  Akeeka kana bakkaan gafuu tooftaa Labsii Yaroo Muddaa qopheefatee akka fudhatamaa argatuu gara mana maree paralaamaa geessitemale isheen duraan dursitee itti jirti. Murtii maqaaf gara mana maree paralaamaa dhiyaate fedhii  isaaniin sobaan Labsii Yaroo Muddaa ragaasisuudhaan  qooda fudhachuun cubbuu fi yakka guddaa uummata isaan filate irratti hojjechuu dha. Continue reading

Memorandum of Understanding (MoU) of Political Organizations participated on All-Inclusive Conference Initiated by Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) conducted in London between February 24 and 25, 2018

March 7, 2018

PAFDThis Memorandum of Understanding (MoU) sets for the terms and understanding between political forces in Ethiopia who took part and in principle agreed to work together during all-inclusive International Conference conducted in London between February 24 and 25, 2018. Continue reading

SBO Bitootessa 7, 2018. Oduu, Haala Yeroo Irratti Ibsa ABO irraa laatame, Sochii FXG guutummaa Oromiyaa keessatti Gootota Ilmaan Oromoon finiinaa jiru ilaalchisun Yaada sabboontota Oromoo Godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa nuuf laatan.

SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO.

SEENAA Y.G  (2005)

Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. Salphinni hunda caaluus kanuma jechaa jiraanne. Har’arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa’aa jiru argaa fi dhaga’aa jirra. Warra beekumsi hammayyaa isaan maraachaa jiruun seenaa xuraa’aa argaa fi dhaga’aa jirruudha. Beekumsi hammayyaa barcuma ho’iitu irra taa’anii baratan yoo baayyatee, arraba qofaa jabeessiti. Onnee kan jabeessitu muraasa. Warri seenaa Ummata isaanii fi dhugaa ummata isaanii keessa jiru dubbisuu fi dhugeeffachuu hin barbaannee, seenaa warra adii fi dimokiraatoota warra summiin Continue reading

Magaalaan Finfinnee Jaalattees Dirqamtees Sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Irraa Qooda Fudhachuu qabdi.

Finfinneen Teessoo mootummaa abbaa irree EPRDF/TPLF kan taateefi bakka irraa qajeelfamni yakka waraanaa uummata kenyarratti rawwachuu darbaa jiru waan ta’eef Xiyyeeffannoo guddaan Magaalaa Finfinnee irratti godhamuu qaba. Finfinneen fedhiidhanis ta’ee dirqamtee Sochii Warraaqsaa FXG irraa qooda akka fudhattuufi mootummaan abbaa irree Finfinnee irra taa’ee qajeelfama dabarsuu daranuu akka muddamuufi aangoo gadi gadhiisuuf adeemsa sochii Warraaqsaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru duula gabaa lagannaa, uggura geejjibaa kaa’uu, daandii cufuufi hojii dhaabuun guyyoota torbaaf daran jabaatee itti fufa, Finfinneenis dirqamtee sochii irraa qooda ni fudhatti. Kanaafuu adeemsa armaan gadii kanaan Finfinneetti Warraaqsa jabeessuun dirqama uummata Oromoo hundaafi sabaaf sablammoota cunqurfamoo biyya keenyaa hundaati!! Continue reading

Abbaa Duulaan Sobamuun Kanaan Haa Raawwatu.

Damee Boruun  , Qabsoon Uummataa Oromoo Prime Minister Haayile Mariyam Dasaleyni yaroo of irraa darbu TPLF muddamtee Labsi Yaroo Muddamaa maqaa mana maree Miisteerotan labsite. Labsiin kun labsii sobaan godhame. Ministeerota ishee keessaa Dr. Nagarii Leenco  fi Dr. Werqinee Gabayehu  biyya Ameerkaa utuu jiranii deegarsa guutuu mana marree ministeerootaan darbe jedhamu hin qabu. TPLF nama Oromoo sobaan aangoo irra haa keessu malee akka namatti sagalee isaanii lakkawwuu ishee hin barbaachisu. Waan TPLF jette fudhachuu malee ofiifuu mirga namumaa hin qaban. Garuu afaan hin du’uuf uummata keenyaaf dhaabbanee jira jedhanii dubbatu. Continue reading

E.U. must stop treating Ethiopia regime with kid gloves – MEP wants action

E.U. must stop treating Ethiopia regime with kid gloves – MEP wants action

March 4, 2018 (African News) — The European Union (E.U.) must start being tough with the Ethiopian regime especially given the current political climate, a Member of the European Parliament has said.

MEP Ana Gomes has thus requested that the parliament summons the E.U. Commission vice-president and top diplomat to explain the body’s most recent statement on the Ethiopian crisis.

According to her, the statement was weak and failed to send a strong signal to the regime especially relating to the reinstatement of a state of emergency (SoE) – the second measure in the last two years. Continue reading

Ethiopia: With Nobody in Charge, a State  of Emergency was Approved by a Fractured Ethiopian parliament

HRLHA Press Release, March 3, 2018

The State of Emergency declared by the Ethiopian Council of Ministers was approved by the Ethiopian parliament on March 2, 2018.  It is a gift to the Agazi killing squad, authorization to commit  more crimes.

There is no extraordinary situation on the ground that poses a fundamental threat to the country that requires a State of Emergency declaration.as well, the declaration appears at odds with the decisions of  the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF)’s willingness to allow more space for democracy and releasing political prisoners.

Picture: from Social Media

Continue reading

Labsiin Muddamaa ABUT/Wayyaaneen Labsite QBO Galma Hin Hanqisu!

 Qabsoon  ittisaa fi qolatnaa gabrummaa ummatno Oromoo bara dheeraaf adeemsisaa ture yeroo sadarkaa murteessaa irra gahee jiru kanatti galma hanqisuuf labsiin buchulloota Tigreen labsame ummata Oromoo biratti dhuufuu farda guluufuu hin gahu. Ajjeechaan biyya isaa irratti ummata Oromoo irratti

raawwatamaa turame qabsoo kana daran finiinsaa akkuma asiin gahetti dhumaatiin biyya isaa irratti dhumuu uummata Oromoo walabummaa fi bilisummaa isaa gonfachiisuuf daran shaffisiisa malee duubatti akka hin deebine beekkamuu qaba.

Continue reading

Ibsa Ariifachiisaa Haala Yeroofi Itti Fufinsa Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG Ilaalchisuun Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname!!

Mootummaan Wayyaanee Sochii Warraasa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG karaa nagaa, kabajamuu Bilisummaa, Walabummaa, mirgoota Dimookiraasiifi Mirgoota Namummaaf Qeerroon Bilisummaafi Uummatni Oromoo hundii itti fufinsaan Waggoota shanii(5)f gaggeessa jirruun injifatamee kufee waan jiruuf yeroo ammaa kanatti kufaatii irraa of dandamachiisuufi haaloo uummatarratti bahuuf addatti Yeroo 2ffaaf kallattiidhaan Waraana Uummatarratti labse. Labsii Waraanaa Uummatarratti Continue reading

ONN:Qophii Addaa keessatti Ajjeechaa Jumlaa Manni Marii Wayyaanee Bit.2/2018 Ilmaan Oromo irratti dabarsee laalchisee.

ONN:Qophii Addaa keessatti Ajjeechaa Jumlaa Manni Marii Wayyaanee Bit.2/2018 Ilmaan Oromo irratti dabarsee laalchisee Mormii Ummata Oromo fi Hayyoota Seeraa , Biyyaa keessaa , Masrii fi Saawuud Araabiyaa ,Kaanaadaa fi Ameeriikaa irraa.

Continue reading

%d bloggers like this: