Kitaabni Mataduree” Shira” Jedhu Barreessaa Yaazoo Kabadaa Hordofaan Qophaawi Eebbifame.

Aside

No automatic alt text available.Kun eebba kitaaba “Shira” barreessaa beekamaa Yaasoo Kabbabaa Hordofaa’tiin barreeffame biyya masrii magaalaa Cairo keessatti hawaasa oromootiin taasifamaa jiruudha.
Akkuma beekamu yaasoon ammaan duras kitaabota akka siifan,dibaa,miila hin shoksine jedhamanii fi barreeffamoota adda addaa nama barreessaa turee fi hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo duraaniiti.
Obbo Yaasoon guyyaa eebba kitaaba isaa kana sababeeffachuudhaan hawaasa Oromoo kibba bahaa (Baaalee) kan shira wayyaaneetiin daangaa irraa liyyu hayliin buqqaafamee yeroo ammaan tanaa beela hamtuuf saaxilameef gumaacha maallaqa biyya masrii ( jinee)1000 (kuma tokko) kan arjoomu ta’uu ibseera. Continue reading

Beeksisa

Aside

Gumiin Waaqeffannaa Oromoo Adunyaa, bu’uureffama  waldaa Waaqefannaa Oromo Idil Adunyaa waggaa kurnaffaa  kabajuuf jila guddaa, Waxabajjii 22 – 24, 2018  biyya Norwee, magaala Bergen, magaala yeroo jalqabaaf Waaqeffannaan seeraan  galmeeffametti – qopheessaa jira. Continue reading

Qeerroon Maali ?

Aside

Seenaa Gabaabduu fi Cuunfaa Achii-As-Dhufa (Chronology)
Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Bara 1992 Wayyaaneen Chaartera Mootummaa Cehumsaa keessaa ABO dhiibbatee baase
Bara 1997 ammas Wayyaanee humna waraanaa qabuu fi gargaarsa waahillan isaatiin humna WBO irra guddeessa Oromiyaa keessaa dhiibee biyya ollaa Somaaliyaatti baase.
Bara 1998 ABOn Kora Sabaa Hatattamaa geggeeffate. Korri Sabaa Hatattamaa sun adeemsa Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan hanga yeroo sanaatti ture, jabinaa fi laafina diinota isaa, jabinaa fi laafina ofii isaa, jijjiirama haala siyaasa naannoo fi Idil-Addunyaa taasisee tarsiimoo qabsoo kan jijjiirama haala yeroo wajjin Qabsoo Bilisummaa Oromoo galmaan gahuuf dandeessisu qiyaasee hooggana haaraa filatetti dirqama kennee ka’e.  Continue reading

ከመተከል ቀሮዎች የተሰጠ መግለጫ!

Aside

የእ/ህአደግን ልብ እንኳን ሰዉ እግዝያብሔርም አያዉቀዉም

ከመተከል ቀሮዎች የተሰጠ መግለጫ!

እህአደግ ለረዥም ዘመናት ክዱት የነበሩትን በሀገራችን ሽብርተኛ እን የፖለትካ እስረኞች የሉም ብለዉ ለአለም መንግስታት  እና ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ዉ የነበሩት በአፍርካ ቀንድ ያሉትን የተለያዩ የሽብር ሃይላት ለመደምሰስ በሚል ሰበብ ከምዕራባዉያን የሚወስዱትን ከፍተኛ መጠን ያለዉን ዶላር በሀገራቸዉ ዉስጥ ያሉትን ብሄር ብሔረሰቦች ስያጋጩበት የትጋራይን ክልል ስያለሙ፣ የወያኔ ደህንነት መስርያ ቤቱንና መከላለያ ሃይል ስያደራጁና ለትግራይ ተወላጅ የወያኔ ቅጥረኞች በሃገራችን ህዝብ ስም ከምዕራባዉያን ስወስዱት የነበሩት ብድር ስያተረማምሱ የነበሩት እዉነተኛ የህዝብ ልጅ የሆኑትን የኦህደዴድና የብአዴን፣ የጋምበላና፣ የሶማሌና ሎች የኢትዮጽያ ልጆችን በማቧደን ሁለተኛ ህዊሃትን በሌሎች ድርጅቶች ዉስጥ በመፍጠር ሀገራችንን ለ26 ዓመታትና ከዚያ በላይ ሲመጣትና ስያጎሳቅሏት የኖሩ ብሔር ብሄረሰቦችን እርስበርስ ያጋጩና ከፍተኛ ደም ያፈሱ የነበሩት ብዙ ቁጥር ያላቸዉን የዪኒቨርሲ ተማርዎችን ሰልፍ በወጡበት በወያ አጋዚ ክፍለ ጦር ሰራዊትና የደህንነት ሹማምንት እራት ሲያደርጉ የነሩት ለ26 ዓመታት ሃገራዊ ስሜት የለሌላቸዉ ስለ ኢትዮጵያ አንድም ቀን  Continue reading

Godina Wallagga bahaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti hidhamtoota siyyaasaaf simannaan haala akkaan ho’aa ta’een taasifame.

Aside

Amajjii 19,2018 Akka maddi oduu qeerroo magaalaa Naqamtee irraa nuuf gabaasanitti hidhamtoota magaalaa Naqamtee keessaa fi goleewwan oromiyaa cufa keessaa baatiwwan darban keessa hidhamanii turan amammoo kanneen hiikamaniif simannaan haala nama si’atuun taasifameefi jira.Akka magaalaa Naqamteettis hidhamtoota hiikaman simachuuf gootowwan qeerroon magaalichaa qeerroo yuunversiitii wallaggaa waliin walitti dabalamuun simannaa hidhamtoota siyyaasaa oromoof taasisanii jiru.Bifuma wal fakkaatuun simannaan hidhamtoota siyyaasaaf taasifame kun godinaalee Wallagga bahaa jala jiran kanneen akka Nuunnuu qumbaa,Waayyuu Xuqaa Continue reading

Ayyaana cuuphaan wal qabatee godinaalee oromiyaa cufa keessatti waraaksi biyyaalessaa fxg itti fufee jira.

Aside

Amajjii 19,2018
Yakka duguugaa sanyummaa sirni nama nyaattuu wayyaanee uummata oromoo irratti raawwachaa jiru kan nagaa isaan dhorke gootowwan qeerroon Bilisummaa oromoo guutummaa golee oromiyaa cufa keessa jiran ayyaana cuuphaa kan bara 2018 tiin wal qabsiisuun sagalee isaanii dhageessifachuu isaanii daran hammeessanii itti fufuu qeerroon gabaasee jira.Godina shawwaa lixaa magaalaa Amboo fi giincii ,akkasumas magaala walisoo dabalachuun warraaksi biyyaalessaa fxg haala akkaan ho’aa ta’een geggeeffame. Continue reading

Mootummaan Abbaa irree Wayyaanee yeroo ammaa Qeerroo fi Foollee jechuun walitti buusuudhaaf shira hamaa dalagaa akka jiru himame.

Aside

Amajjii 19,2018
Akka maddi oduu qeerroo goleewwan oromiyaa garaagaraa irra himaa jiranitti mootummaan gooleessituu wayyaanee qeerroo fi foollee gargar qoqqooduudhaan erga walitti buusee wal lolchiiseen booda yakka shororkeessummaatiin qeerroo himachuuf shira akkaan hammaataa ta’e dalagaa akka jirutu gabaafame.
Addattimmoo yeroo ammaa holola kijibaa kan tokkummaa qeerroo fi foollee addaan diigu karaa dabballoota sirna wayyaaneetiin facaafamaa akka jirantu addeeffame. Continue reading

Mootummaan Wayyaanee maqaa hidhamtoota siyaasaa hiikuu jedhuun ammas ilmaan Oromoo irratti shira guddaa xaxaa jiraa jiraachuun saaxilame.

Aside

Uummanni nagaa qabamanii yeroo hidhaatti darbaman

Uummanni nagaa qabamanii yeroo hidhaatti darbaman

[SQ Amajji 18/2018] Akkuma namuu quba qabu mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo darbe hidhamtoonnivsiyaasaa akka lakkifaman ibsuunsaa ni yaadatama. Ibsa usaanii kanaanis wantoota waliin faallaafi wal xaxaa hojjetaas tureera. Namoota gadhiifamu jedhaman keessaa Ilmaan Oromoo kana dura mana hidhaa keessatti ajjeefaman maqaa itti dabalanii waamuun nama gowwoomsaa turaniiru.
Namoota 115 nibahu jedhame keessaa namni lubbuun jiru 111 qofaa akka ta’eefi Isaan keessaayis namoota 2 deebisanii hambisanii jiru. Kanneen nibahu jedhaman amma 109 qofa kan jiran yommuu ta’u, Namoota 109 bahuuf jiran keessaa ilmaan Oromoo lakkoofsaan 50 akka hin guunne himame. Namootuma lakkoofsaan 50 gadi tahan sana keessatti kan argamu maqaa ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti wareegamaniiti. Kanaafuu, Wayyaaneen namootuma hidhaadhaa nibaasti jedhamee eeggamaa jiru sana keessaayyuu lakkoofsi ilmaan Oromoo hedduu xiqqaa akka ta’e beekameera. Mana hidhaa guutee kan jiru lakkoofsaan guddaan ilmaan Oromoo akka ta’e namuu quba qaba.  Continue reading

Oromoonnii 150 tti tilmaaman kaleessa uummata daangaarraa qarqaaruuf Godinaa Baalee Bidiree ba’anii gara Booranaatti utuu socho’aa jiraanii humna waraana Wayyaaneen ittifaman

Aside

[SQ, amajji 18,2018] Uummata Oromoo miliyoona tokkoo ol buqqaasuun Wayyaanee akkasuma uummanni lafaaf qabeenyasaa akkasuma wabii lubbuun jireenyaa dhabe, miskiinonni ilmaan Oromoo manni irratti gubatee qe’ee isaa gatee jiru deggarsa humaatuu kan hinqabneef uummataasaan ala mootummaa gargaaru dhabuussaarran kan ka’e, wal gargaarsaaf Baalee araddaa Bidiree jedhamtuu irraa uummanni 150 ta’u gargaarsa uummataaf utuu deemaa jiranii Waraanni Wayyaanee karaatti qabuun fuuldurattis duubattis deebisuu dhorkuusaa sagalee qeerroo Bilisummaa Oromoo gabaafame. Continue reading

A Call to Attend a Conference to Be Conducted in London On February 24, 2018

Aside

It gives us a great pleasure to invite all stakeholders of Ethiopia and third parties, including, politicians, aca-demics, religious and community leaders as well as international and regional personalities to participate in the forthcoming conference on ‘INTERNATIONAL CONFERENCE ON A CURRENT CRISIS IN ETHIOPIA TO EXPLORE REALISTIC ALTERNATIVES’ which will take place in London, England, UK, on February 24, 2018. A draft synopsis of the conference and programs will be sent to individual participants once the confirmation of their attendances being received. Continue reading