Maaltu deemaa ture? Maaltu deemaa jira? Maaltu deemuuf jira?

Aside

Qalbeessaa Dhangi’aa
Sadaasa, 2017
Loltoota kanneen fakkaatan Gadii kana akka waan loltoota Wayyaanee waraanu leenjisaa jiruutti Lammaaf dubbatamaa ture. Icciitiin dubbichaa garuu kana hinturre.( kana barruu itti aanu keessatti ilaalla)
Akkan odeeffannoo ganama kana argadheettii. Wayyaaneef OPDO’n  Tooftaawwan uummata Warraaqsa jabaa kaase of harka galchuun dandaa’amu keessa kan irratti walii galan.
1, Sobanii afaaniin walhadheessu
2,Jechoota uummatni itti gargaaramee isaan mormaa jiru fayyadamuu
3, Maqaa “Foollee” jettuun ijaarsa ijaaruu, ijaarsa sanaan dargaggoota sochii biyya keessaa hogganummaan gaggeessaan hordofsiisuu,(Qeerroo Bilisummaa Oromoo) isaanuma falmii hadhaahaa godhan Foollee jechuun muuduu, erga uummanni tasgabbbaa’eemmoo deebisanii isaanuma hidhuu Continue reading

Albuudi Cilee Godina Iluu Abbaa Booraa Keessa Jiru Haalaan Saamamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Aside

  Iluu Abbaa Booraa

Image may contain: outdoor, nature and water Ona Yaayyoo “Albuuda cilee Aana Yayyoo Ganda Aciibo Keessaa Irraa Bu’aan Uummaataaf Argamuurraa Taree Namoota Dhuunfaatti Gurguramee Halagaan Ittiin Taajaajilamaa Jira[SQ,sadaasa, 24,2017] Albuudaawwaan  Oromiyaan qabdu harka caalu Wayyaaneen gurgurataa turuunshee ifaadha. Albuuda Uummataa saamanii saamsisanii qabeenyuma uummata Oromoo irraa argataniin Qawwee hidhatanii nu sakaaluuf

Continue reading

Ethiopian empire policies are fecal occult blood while their actions are considerably hemorrhagic.

Aside

By Dr. B.K. Deressa

Before I am going to enter my main point let me define fecal occult blood and hemorrhage.

Fecal occult blood (FOB) refers to blood in the feces that is not visibly apparent. Occult blood in the stool may indicate colon cancer or polyps in the colon or rectum. The fecal immunochemical test (FIT) is the initial non-invasive investigation of choice for population-based colorectal cancer (CRC) screening. Also called fecal immunochemical test, FIT, iFOBT. The fecal occult blood test (FOBT) is a lab test used to check stool samples for hidden (occult) blood.

Continue reading

Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Bachootti Konfiraansiin Dh.D.U.O 7ffaa gaggeeffame wal-mormiin guduunfame.

Aside

Sadaasa 25/2017 Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Bachootti Konfiraansiin Dh.D.U.O 7ffaa gaggeeffameera.Kanuma irrratti hundaa’uun Gaa

ffilee gurguddoo Ayyaana dhaabbatummaa 7ffaa Dh.D.U.O irratti gaafatama

niiru. Isaanis: Continue reading

Debifamee ijaaramuu uummata Oromoo karaa jaarmiyolee qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO)

Aside

*Malkamuu Jaatee, Waligayii hawaasa Oromoo irratti barruu dhiyaate,

Afran Qalloo was formed in 1962 and fell apart in 1965. The name Afran Qallo derives from the collective reference to four of Qallo’s sons – Alaa, Babile, Daga and Oborra.  In 1963 the Macha Tulama self-help association was formed and banned in 1966.  In their short periods, these two organizations laid down a profound cornerstone for the struggle the Oromo people.

Netherlands, The Hague, Hagayya 5, bara 2017

Seensa

Ijaarsi (jaarmiyaan) uummati ijaaratu gosti kamuu meeshaa dantaa waloo tiksuu dha. Jaarmiyaa sadarkaa olii keessaa motummaan isa tokko. Motummaan jaarmiyaa (meeshaa) bulchiinsaa ti. Jechuun,  jaarmiyaa dirqamaa fi gaafatamummaa ofitti fudhatee uummataa fi biyya hogganuu dha. Continue reading