“Gaaffiin Barataa Oromoo Hanga Kabajamutti, Sossobbaa Wayyaaneen Dagamanii Afaan Qabachuun Gabrummaa Ofirratti Jabeessuu Dha”

Aside

 Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Sadaasa, 21,2017
Gaaffiin mirgaa gaafatamaa tureen hanga har’aa deebiin uummataaf deebi’u hidhaaf ajjechaa ta’uu marruu nii hubanna. Akeekni gaaffii barattoota Oromoo sirna garboonfataa Wayyaanee suphuun Wayyaanee haaromsuu utuu hintaane humna afaan Qawweetti amanu dhabamsiisuun, abbaa biyyummaa halagaan molqamne deeffachuudha. Mirga abbaa biyyuummaaf taasifamu keessatti gaaffiin uummataa hanga sirni garboonfataa  hundeen buqqa’utti jabaatee kan itti fufu malee, gaaffii addaan ciccitaaf hiiriira addaan ciccitaa gaggeessuun garbummaa qancarsuun nama nyaataa garboonfataa gabbisuudha. Gaaffiin barataa hanga deebi’utti barnoota hinbarannuun barnoota mormuu utuu hintaane sirna bulchiinsaa gaaffii uummataa karaa nagaa gaafatamu gara gaaffii waraanaatti jijjiiru balaaleffachuu ta’uu barataan keenya hubachuu qabdu. Har’a addunyaa dimokiraasii keessa mirga keenya molqamnee ardaaf qabeenyaa keenya halagaan saamamnee akka sinbiraa mana jireenya daggala godhannee jirra. Continue reading

Seenaa Qorachuun irraa Barachuu fi Qaramuufi.

Aside

Damee Booruutiin

Qabsoon Bilisumaa Uummata Oromoo bara dheeraaf godhamaa jiru kana keessatti wareegama  amma kana jedhamee himamuu hin dandeenye baasnee as geenye. Basaas jirra. Har’a aduun Bilisummaa uummata keenyaaf yaroo dhiibatee bahuuf jedhu,  Oromoota tahan warra uummata keenya gara dhukkanaatti deebisuuf dhiibaa jiru teenyee ilaaluun baayyee nama  yaadessa.

TPLF uummatni Oromoo funyoo murmatti kaa’ee gara owwaala isheetti harkisaa  jira. Uummatni Oromoo TPLF barbadeessee of irraa buqqisuuf waa’ila tokko illee hin barbaadu. Oggumaa, beeekumsaa, gootummaa  fi humna gahaa qaba . Waan orma biraatti hirkatee walabummaa isaa dabarsee namaa keennuuf sababni tokko illee hin jiru. Of irratti ammantee qabaatee abbaa biyyuummaa isaa erga mirkanneefatee booda nagaan olloota isaa wajjin jiraachuuf marii barbaachisu gochuun haqaa isaa ti. Continue reading

Aside

[SQ,sadaasa,21,2017]
“Barattootni Mana Barnootaa Qophaa’ina Qondaalaa, Lammilee keenya utuu Ayyaana Irreechaa Aanaa Begiitti gaafa 10/3/2010 lubbuunsaanii darbeef,gadda nutti dhagahame ibsachaa; deemsa KM 12 lafa deemuun barattoota Hospitaalaa Begiitti miidhamanii jiran gaafachuu imala eegalanii jiru,

Jimma Yuunibarsiitii Keessatti Barattoonni Fincila Xumura Garbummaa Gad Jabeessuun Itti Fufanii Jiru

Aside

[SQ,sadaasa,20,2017]
Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii keessatti fincilli barattootaa guyyaa dheengaddaa sanbata kan eegale har’aa bifa seeraaf heera eeggateen jabaatee oolee jira. Fincila kanarratti barattoonni gaaffiiwwan mooraan deebisuu danda’a jedhan muraasa kan gaafatan yoo ta’u, fincilli Siena garboonfataa wayyaaneen nama nyaataa hanga hundeen buqqa’utti hanga galma ga’iinsaa qabsoo Oromootti kan itti fufan ta’uu dubbatu. Adatti saatii lafti Oromoo waraana maqaa Liyyuu Ayiliin Wayyaaneen uummatatti bobbaaftee saamaa jirtu kanatti sagaleen uummata Oromoo hanga kabajamutti qabsoo addaan kutuu akka hinqabne dhaammatu.

Continue reading