SBO: Sadaasa 26 bara 2017. Oduu fi Haala waliigalaa QBO fi Haala Yeroo irratti Gaaffii fi Deebii Hayyu-duree ABO Jaal Daawud Ibsaa waliin taasifame -Kutaa 1ffaa.

1 thought on “SBO: Sadaasa 26 bara 2017. Oduu fi Haala waliigalaa QBO fi Haala Yeroo irratti Gaaffii fi Deebii Hayyu-duree ABO Jaal Daawud Ibsaa waliin taasifame -Kutaa 1ffaa.

  1. Amma,kan, Ummata oromoo Kan Keessaa Fi Alajiran Akkuma Amma Waldhagahee Lammiin,waliintolla Je’ekanatti Allaattii,firafakkaattee shirautti Yaaddu Dhabamaa,haataatu.Oromoon,abbaa,biyyaa,haataatu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s