Albuudi Cilee Godina Iluu Abbaa Booraa Keessa Jiru Haalaan Saamamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

  Iluu Abbaa Booraa

Image may contain: outdoor, nature and water Ona Yaayyoo “Albuuda cilee Aana Yayyoo Ganda Aciibo Keessaa Irraa Bu’aan Uummaataaf Argamuurraa Taree Namoota Dhuunfaatti Gurguramee Halagaan Ittiin Taajaajilamaa Jira[SQ,sadaasa, 24,2017] Albuudaawwaan  Oromiyaan qabdu harka caalu Wayyaaneen gurgurataa turuunshee ifaadha. Albuuda Uummataa saamanii saamsisanii qabeenyuma uummata Oromoo irraa argataniin Qawwee hidhatanii nu sakaaluuf

yaalaa turan. Har’as akeekni Wayyaanee kun ittuma fufe kan jedhan jiraattoonni Yaayyoo, ” albuuda cilee irraa fayyadamaa ta’aa hinjirru. Wayyaaneen dhaabbata METEC jedhamutti gurgurattee tajaajila irraa argachuu mallu nu dhabsiifteetti. Dhaabbatni Metec jalqaba maqaa Waarashaa Xaa’oo dhaabuu jedhuun haa dhufu malee, Wayyaanee waliin walii galuun amma albuuda Cilee gurgurachuu irratti fuulleffatee jira. Uummanni Yaayyoos falmachuu qaba” jechuun dubbatu.

Albuuda Cilee ganda Aciboo jedhamu keessatti argamu kun albuudawwaan gati jabeeyyii Oromoon qabdu keessaa tokko haa turan malee uummata keenya naannichaarra qubatee jiru fayyadamaa taasisaa akka hinjirre gabaasi Sagalee Qeerroo Bilisummaa dhaqqabe ifa taasisa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s