A Chronological Summary of Oromian Student Movement Led by Qeerroo Bilisummaa

Aside

A Chronological Summary of Oromian Student Movement Led by Qeerroo Bilisummaa

November 2013 – November 2014

Compiled by Daandii Qajeelaa | November 7, 2014

In memory of Oromo students who lost their lives during the November 2005 and April/May 2014 Oromo student movement known as Fincila Diddaa Gabrummaa (Revolt Against Subjugation).

jullix

Introduction

In recent years an Oromo youth wing known as “the National Youth Movement for Freedom and Democracy (NYMFD)”, widely known among the Oromo as “Qeerroo Bilisummaa” or simply “Qeerroo”, has reinvigorated the struggle of the Oromo nation for freedom, democracy and justice. From the publications and public statements of the group, one can easily see a strong connection or affiliation of the group with the Oromo Liberation Front (OLF). For example, the radio of OLF, Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO), routinely reports the movements of Qeerroo, and conversely, Qeerroos radio, Sagalee Qeerroo Bilisummaa, also routinely reports the military activities of the OLF army. However, the chairman of OLF, Mr.  Daud Ibsa Ayana, was reluctant to disclose the apparent affiliation of his organization with Qeerroo in a recent interview he made with Oromia Media Network (OMN). Perhaps he refrained from doing so for obvious reasons.

While considered as the “youth wing” of the OLF, “Qeerroo” has been vibrant and visible than the OLF itself in just few years of its formation. To see the validity of this statement, it will be enough to look at the volume of information provided by Qeerroo website http://www.qeerroo.org, frequently updated each day, since the formation of the group in 2011. When an incident such as Oromo student protest, unlawful arrest of Oromo nationals, school dismissals related to student unrests, incidents of land grab and eviction of Oromo farmers, and so on occurs at any corner of Oromia, it is usually this youth group (its website and web-based radio) that reports first from every corner indicating that the group is well organized and widely spread not only in Oromia but also throughout the entire Ethiopia. For example, during the widespread Oromo student protests in spring 2014, it was only this group who managed to compile a list of 61 Oromo students killed 903 others languishing in several prisons in all corners of Oromia, East, West, North, and South. It is remarkable how a single youth group managed to compile all these names, not to consider all the details: school/university the student was attending, major subject the student was in, year (1st year, 2nd year, etc.), place of birth, and so on virtually from everywhere in the region. In many cases when Oromo students are killed by the regime, it is this youth group that makes the names and in some cases the pictures of the victims public. This has been happening continuously over the last four years. What is more remarkable is that the group managed to compile all these data under tight security machine of the regime and with almost no known financial or material support.

Inspired by the 2011 revolution of North Africa and the Middle East known as Arab Spring, this Oromo youth group Qeerroo Bilisummaa was formed in 2011. At first, very few people paid serious attention to it. Many believed it to be just another bluffing of desperate groups opposing the government from the Diaspora. But soon enough the group showed itself on the ground that it is for real. The movement of the group started showing itself mainly in universities and higher educational institutions in Oromia. A series of Oromo student protests broke out in several universities and colleges soon following the formation of the group.

On April 7, 2011, following the founding declaration of Qeerroo, Oromo students of Mizan Tepi University revolted. The government federal police fired live ammunition on the protesters in which 114 Oromo students were reported to have been wounded and hospitalized. 50 others have been abducted from their dormitories the next night and taken to unknown location. On April 12, 2011 Oromo students of Haromaya University staged a peaceful protest demanding the release of their classmates who have been abducted from their dormitories. Their protests however resulted in more arrests and more abductions. On April 15, 2011 Oromo students protested in Arba Minch University, SNNP regional state, which resulted in arrest of several students. On May 2, 2011 Oromo students of Jijjiga University, Ogaden regional state, protested. On May 15, 2011 Oromo students of Fiche Preparatory School, Northern Shoa, protested. May 19 – 21, 2011 Oromo students of Adama University protested. These are just few of the incidents of protests and the response of the government following the formation of Qeerroo in 2011.

Oromo student protests continued on and off, but non-stop throughout the years 2011-2014 in Oromia, apparently under the [underground] leadership of this youth group “Qeerroo Bilisummaa”. The government suppression also continued. The most wide spread and bloodiest of all the protests is the series of protests that occurred in the spring of 2014. At one time alone Qeerroo managed to compile the list of some 61 Oromo students that were killed in mainly Ambo, Gudar, and Robe (Bale zone), but the actual number of Oromo students that have been killed by the forces of the regime in the months of April and May, 2014 is probably several hundreds and those arrested are estimated in tens of thousands.

Full document in PDF (47 pages) Summary

Breaking News:- Har’a Sadaasa 7/2014 Godina Lixa Shaggar Aanaa Midaa Qaanyiitti Goototni Barattootni Oromoo M/B Baallammii Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina Uummata Waliin Ta’uun FDGBbifa Haaraa fi Qindoomina Qabuun Qabsiisan.‏

Aside

diddaa9

Guyyaa har’aaSadaasa 7,2014 Godina Lixa Shaggar aanaa Midaa Qaanyiitti goototni barattootni Oromoo M/B Baallammii sadarkaa 2ffaa fi qophaa’ina uummata waliin ta’uun FDG bifa haaraa fi Qindoomina qabuun qabsiisan.

Guyyaa har’aa ganama sa’aa 4:00 irraa eegaluun goototni Barattootni Oromoo M/B Baallammii Sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa Mooraa mana barumsaa keessatti walitti qabamuun gaaffii isaanii karaa seera qabeessa dhiyeeffachuun addatti  gaaffii ‘’ saamichi bifa haaraan lafa Oromoo albuudaan gabbataa ta’ee Gammoojjii Garaadoo Anoonuutti argamuu hektaaraa 450 olitti kan tilmaamamu abbootii qabeenyaa wayyaaneetti gurguramaa jiru atattamaan dhaabbachuu qaba jechuun uummataa waliin walta’uun hiriirrii mormii guddaa gaggeeffame jira.

Hiriirri kun jalbultii yaadannoo Sadaasa 9 marsaa 9ffaa kabajamuuf jiru bu’uura godhachuun kan eegale yoo ta’uu kutaalee Oromiyaa keessatti haala itti fufinsa qabuun adeemsifamuuf jirachuun ibsame. Guyyaa har’aa kana aanaan Midaa Qanyii human Waraanaa Wayyaanee FDG dhaabsisuuf bobba’ee fi Uummataa Oromoo mirga isaa falmachaa jiruun raafama jirti. Bulchiinsii Aanaa Midaa Qanyiis hojii dhaabee oleera, Hojjettootni fi daldaltootnis FDG kana irraa qooda fudhataniru.  uummatni barattoota waliin ta’uun gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafachuun FDG baatii Eblaa 2014 irra eegaluun adeemsifama ture bifa adda ta’een jabeessuun hanga gaaffiin mirga abbaa biyyummaa deebii qubsaa argatuttii FDG wal irraa hin citneen mootummaa abbaa irree dura dhaabbatna jechuun fincila diddaa garbummaa finiinsuun sagalee guddaan dhaadannoo armaan gadii dhageesisuun hiriirrii mormii sinra abbaa irree Wayyaanee aanaa Midaa Qanyii Magaalaa Baallammii irratti gaggeeffama jira.

Dhaadannoowwaan:-

 1. Oromoo qabeenyaa fi Qee’ee irraa buqqisuun, Ajjeessuun Hidhuun, Barnoota irraa arii’uun dhaabbachuu qaba!!
 2. Oromiyaa falmanna, Biyyaa abbaa keenyaa Falmanna!!
 3. Mootummaa hin qabnu , mootummaa mataa keenyaa haa hundeeffannu!!
 4. Hojjeetaan, Poolisiin, daldalaan, qotee bulaan baraataan, barsiisaan bakka jirtan hundaa Ilmaan Oromoo hundi harka wal qabannee haa kaanu!!
 5. Saamichi qabeenyaa Uumamaa lafa albuudaan badhaate abbootii qabeenyaa wayyaaneetiin Oromiyaa fi aanaa Midaa qanyii Anoonuu irraatti xiyyeeffate atattamaan dhaabbachuu qaba!!
 6. Qabeenyaan Abbootii Irree qabeenya keenya saamuuf bobbaafamanii barbadeeffamuu qaba!!
 7. Nuti uummaatni Oromoo maatummaa mataa keenyaa haa hundeeffannu!!
 8. Qabeenya namatti hin bunee, mirga namatti hin, qabeenya keenyatu saamame, mirga keenyatu saamamee, ni falmanna, mirga keenyas ni kabachiifanna!!
 9. Filannoon kijibaa kan Mootummaan wayyaanee bara 2015tti gaggeessuuf jedhee cidha qopheessa jiru nurraa dhaabbachuu qaba!!
 10. Mirgii Ilma Namaa Oromiyaa keessatti sarbamaa jiru kabajamuu qaba!!
 11. Mirgii dimookiraasii uummata Oromoof kabajamuu qaba!!
 12. Lafa dimookiraasiin hin jirreetti maqaa Filannoon uummata gowwomsuun nurra haa dhaabbatu!!
 13. Hidhamtootni Siyaasaa Oromoo haal duree tokko malee hiikamuu qabu!!
 14. Mootummaan EPRDF baatii Ebla keessa Gaaffii karaa mirgaa fi nagaa gaafatneef tarkaanfii ajjeechaa duguginsa sanyii nurratti fudhateef itti nuf haa gaafatamu.!! Kan jedhuu fi kanneen kana fakkatan dhaadannoo arii fi dheekkamsaan guutame uummatni fi barattootni walitti dabalamuun sagalee mormmii guddaan sirna abbaa irree qawween biyya bulchaa jiru wayyaanee dura dhaabbatan.

Mootummaan abbaa irree human waraanaa guddaa kora bittinneessaa jedhamuu fi poolisaa uummatatti gadhiisuun sagalee uummataa ukkamsuuf yaalii guddaa keessa oluus, uummaatni poolisotaaf waamichaa FDG taasisa jira. Wayyaaneen haala kanattis rifatuu guddaa keessa seenuun uummata irratti dhukaasaa akka bananiif ajaja dabarsuun korri bittineessa wayyaanee uummata nagaa meeshaa waatuu of harkaa hin qabne irratti dhukaasaa banuus uummatni  fi goototni barattootni Oromoo mormii guddaan jala dhaabbatan guyyaa keessa  hanga sa’aa 9:00tti mormii guddaa dhageesisuun eenyummaa uummata Oromoo diinatti argisiisan.