Lafti Oromoo Albuudotaan Gabbataa Ta’e Abbootii Qabeenyaa Sirna EPFDF Amanamoo Ta’aniif Bifa Haaraan Hirmaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

Aside

Mootummaan abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO Oromoo qe’ee fi qabeenyaa irraa buqqisuun lafa Oromoo albuudotan gabbataa ta’ee abbootii qabeenyaa amanamoo sirnichaa lammummaan Oromoo hin taaneen raabsamaa jira.

q10Sadaasa 4,2014 Godina Lixa Shaggar aanaa Midaa Qanyiitti Kan argamuu lafti gabbataan albuudota kanneen akka Warqee, Copper (Sibiila Qorqorroo), Pootasiyemii , Carbonate, Marble, Dhagaa Hoofii, Ashaboo, Hixaana , fi lafa gabbataa qonnaa midhaan gurgurtaa
akka saliixaa fi horsiisa looniif mijataa ta’ee fi horrii loowwaan dhuganii furdatan Hora bidiruu dabalatee albuudootni kunneen Aanaa Midaa Qanyii gammoojjii Garaadoo (Anoonuu Nyabar)tti kan argamuu abbootii qabeenyaa Mootummaa abbaa irree dhalootaan illee Oromoo hin ta’iinitti gurguramee jiraachuun beekamaa dha.

Abbootiin qabeenyaa Wayyaaneef ergamuun lafa Oromoo saamuuf fiigaa jiran keessa tokko kanta’ee nama maqaan Isaa “Yohaanis Ababee” jedhamu, kan gartuu waliin hojjetu 26 of jalaa qabutti harki guddaan kan gurgurame ta’uun beekamee jira. Uummatni Oromoo aanaa Midaa Qanyii jiraattootni Ganda Garaadoos qee’ee fi qabeenyaa isaanii irraa buqqifamuuf akka jiran bira ga’amera, Uummatni Oromoo wareegama qaalii baasna malee qabeenya keenyatti diinni darbee nu hin saamuu jechuun jiraattootni Ganda Garaaddoo mormii guddaa godhaa jiru.

Lafti albuuda Uumamaa kanaan gabbataa ta’ee kun argamni isaa Aanaa Midaa Qanyii Gammoojjii Garaadoo keessatti kan argamu ta’ee maqaa addaa ”Anoonuu Nyaabar” jedhamuun kan beekamu karaa dhihaa Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruun kan dangeffamu, karaa Bahaa Aanaa Ginda Baratiin kan daangeffamu, Kibba Bahaan aanaa waddessaa fi Tokkee Kuttaayeen kan daangeffamu tilmaanii bal’ina isaa Hektaara 80 ol kan ta’uu Abbootii qabeenyaa Wayyaanetti gurguramuun isaa erga muirkanaa’ee Uummatni Oromoo Godina Lixa Shaggar aanaa Midaa Qanyii, Gindabarat , Waddeessa, Tokkee Kuttaayyee, Gudar, Amboo, Calliyaa Geedoo, fi Godina Horroo Guduruu wallaggaa Aanoota akka Abaaboo Guduruu, Jimmaa Raaree, fi Guduruu haalaan kan dheekkamsiisee ta’uun saaxilame jira. Uummatni Oromoo jiraattootni aanota kanneeniis gachaa faashistummaa fi shiftummaa mootummaa Wayyaanee EPRDF jala dhaabbaachuun qabeenyaa ofii irratti falmachuu fi FDG irratti kaachisuun dura dhaabbannaa hadhaawaa gochuun wareegama qaalii baasuuf walitti dhaammachaa jiraachuun gabaafame jira.

Uummanni Oromoo fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo saaminsa qabeenyaa uummataa Oromoo dhaabsisuuf fi abbootii Irree aangoo irraa darbuun uummatni Oromoo qe’eef qabeenyaa isaa irratti mirgi abbaa biyyummaa isaa kabajamee fi Oromoon ofiin akka of bulchuuf qabsoo gaggeessa jiru Sochii Fincila Diddaa Garbummaa (FDG) jabeessuun furmaata.

Wallagga,Aanaa Najjoo Irratti Qondaaloti Tikaa Haaraa Wayyaaneen Ramadaman,Kanuma Waliin Sabboontoti Barsiisotii fi Humni Waraana Wayyaanee Keessaa Ammoo Hojii Irraa Arihamaa Jiru.

Aside

Odessa Qeerroo lixa wallaggaa magaalaa Najjoo, Sadaasa 3,2014

Q NEWS3AAAkka odeessi Qeerroo magaalaa Najjoo irraa nu qaqqabeen ibsutti, yeroodhaa yerootti waani gabaafamaa jiru mootummaan Wayyaanee uummata Oromoo gidduutti gufuu qabsoo Oromoo kanneen ta’anii fi garaaf bultoota barbaaduun uumata irratti ramada. Haala kanaan Wallagga aanaa Najjoo keessatti sochii barattootaa fi waliigala uumata Oromoo danquuf jecha gaafatamtoota Tika naannoo ta’anii addatti hojii basaasummaa uuata keessatti akka raawataniif namni lama ramadamuu odeessi keessa mootummaa nu dhaqabe addeesse.

Kanneen :-

 1. Basaa wayyaanee waggaa dheeraa ilmaan oromootti ba’aa fi diina
  jabaa ta’ee jiru Waaqgaarii Teessoo Aagaa kan jedhamu qindeessaa mana
  barumsaa Giddaa Daallee, kan jiraatuu fi bakki itti dhalate aanaa
  Najjoo ganda Amumaa Goorgiis jedhamuu fi
 2. Akkawaaq Booqaa jiraataa aana Najjoo ganda Qilxuu Guluu fi
  qindeessaa mana barumsaa sadarkaa olanaa Gorii kan tahe;

Jarreen kun lamaan ammaan duras mootummaa Wayyaanee waliin hojjetaa fi ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ragaalee sobaa bahaa hiisuu keessatti qooda guddaa fi amanamummaa waan muldhisaniif ramadaman jedha gabaasaan nu gahe.

Gama biraan ammoo barsiisaa Beekumaa Diinagdee kan jedhamu,qindeessaa mana barumsa Odaa Garii kan jiraatu aanaa Najjoo ganda Amumaa Goorgis yoo tahu, namni kun yeroo hedduu barsiisota Oromoo qindeessita sababa jedhamuun guutummaatti hojii isaa irraa arihamuu baasi nu gahe addeessa. Akka qondaalotiin Wayyaanee hojii irraa argihamuu isaa erga murteessanii xalayaan hojii irraa gaggeeffamuu isaa Sadaasa 01/2014 kan isa gaheedha, hojii irraa ariyamuu qofas osoo hin taanee namni kuni ammallee quunnamtii qaama biraa waliin qaba jedhanii basaastotuma dabarsanii isa kennan hojii akka ariyamu taasisan kanaan hordofamuu akka eegale, hojjetoota qofa osoo hin taanee barattoota oromoo akka aanaa kanaatti diinaaf saaxilamaa kan jiran sababa barsiisota basaastota Wayyaanee Waaggarii fi Akkawaaq jedhaman kanaan tahuu isaa gabaasni Qeerroo nu gahe addeessa.
Gama biraan  Shakkii mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo waraana keessaa qabduun kan ka’e baaraginsa jabaa keessa seenuudhaan ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuraa jirti. Fincila diddaa garbummaa deemsifamaa as gahe keessatti qooda qabdu jechuudhaan wayyaaneen ilmaan Oromoo federaalaa fi ittisa biyyaa qorannaa fi hidhaa jirti. Ilmaan Oromoo waraana ittisa biyyaa baha biyyattii irratti argaman

 1. Malkaamuu Darajjee
 2. Shaafii Mohaammed
 3. Habtaamuu Dalasaa

Jedhaman qabamuudhaan bakka buuteen isaanii kan dhabame yoommuu tahu, Magaala Finfinnee keessaas poolisa federaalaa kaampii meeksikoo keessaa Taammiraat Jabeessaa qabamuun mana hidhaa maa’ikelaawwiitti darbamee jira. Mootummaan wayyaanee doorsisaa fi hidhaadhaan qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf yaaltus daran jabeessa malee akka duuba hin deebisne sabboontotni waraana keessaa ejjennoo isaanii ibsatanii jiran.