Wallaggaa,Aanaa Hawaa Galaan Keessatti Ayyaana Masqalaan Wal Qabatee FDG Gaggeefameen Oromooti Hidhaman.

Aside

Onkoloolessa 18,2013 Dambi Doollo

BilisummaaGabaasaa godina Wallaggaa annaa  Qellem,Hawwaa Galaan irraa boodana nu dhaqabe akka addeessuttti Fulbaana 27,2013 ayyaana masqalaa sababeeffachuun uummanni Oromoo jiraattota Hawaa Galaan ta’an walitti dhufuun sirboota aadaa Oromoo fi  qabsoo dhageessisuudhaan tokkummaa uummataa fi sochii warraaqsaa deemsisaa waan turaniif dabballootaa fi bulchitoota Wayyaanee naannichatti argaman garaa gubaa akka turan gabaafamee jira.

Haalli Oromoon ittiin ayyaana ayyaanefatuu fi sochii guyyaa masqalaa kana irratti taasise milishoota Wayyaanee biratti yakka waan jedhaniif sabboontota Oromoo kanneen ayyaana masqalaa kana irratti argaman walitti qabuudhaan reebichaan ummataq miidhuu fi namoota 40 ta’an gara mana hidhaa Dambidoollootti akka geessan gabaasi naannicha irraa nu dhaqabe addeessa.

Haala kanaan namoonni yerositti mana hidhaatti geeffaman keessaa hammi tokko akeekachiisaan gadhiifamanii kanneen hafan sochii ABO duubaan jirtu isa jedhuun yakkamuun hanga ammaa mana hidhaa diinaa keessatti argamu. Namootni gariin deggertoota ABO jedhamuudhaan hidhamanii jiran keessaa hamma tokko:-

 1. Kabbadaa
 2. Tamam Qana’aa
 3. Eebbisaa Jiraataa
 4. Balachoo Aalamuu
 5. Surraa Sanbatoo
 6. Gadaa Mangistuu
 7. Tolinaa Tafarii
 8. Mangistu Morodaa
 9. Chuuchaa Shifarraa
 10. Taaddasaa Tasammaa

Kanneen jedhaman aanaa Hawaa Galaan irraa mana hidhaa Dambi Doolloo keessatti kan argaman ta’uu Qeerroon godinichaa gabaasa.

Yuunivarsiitii Dabra Maarqos keessatti Diddaan barattootaa dho’e

Aside

Onkoloolessa 16,2013 Deber Marqoos
OromiaALutaContinua2011FDGDiddaan barattootaa dhaabbiilee barnootaa keessatti itti fufinsaan deemaa jira. Yuunivarsiitii Dabra Maarqos keessatti barattootni sirna mootummaa wayyaanee mormuun diddaa dhageessisan. Diddaan kun haalaan jabaachaa dhufuu irraa mootummaan wayyaanee waraana federaalaa bobbaasuun diddaa barattootaa ukkaamsuuf yaalii taasisaa jira. Baajatni dhimma barnootaaf ramadamee fi kadhaan dhimma barnootaan dhufu marti hojii siyaasaaf ooluu hin qabu jechuun diddaa kan dhageessisan bartootni Yuunivarsiitii Dabra Maarqos diddaa walii galaa hammachuun finiinaa jira. Haalli kun Yuunivarsiitiilee mara keessatti jabaachaa dhufuu irraa wayyaaneen leenjii namuusaa qopheessuuf tattaaffii jabaa gochaa jira. Leenjiin namuusaa fi miseensota itti kaadhimuuf utaaltu shira wayyaanee fashalsuuf qeerroon qophii tahuu isaas addeessa.

Ayyaanni Irreecha Godina Jimmaatti Kabajame.Qeerroon Bilisummaa Diddaa Sirna Wayyaanees Jabeesse!

Aside

Photo0348Onkololessaa 13,2013 Godina Jimmaatti Ayyaannii Irreechaa Malkaa Deeddeetti bakka uummanni kumaataan argametti sirna howwaan kabajame.

Sirna Kabajannaa Ayyaana Irreechaa kana irraatti Onkololessaa 12/2013 galgala Oromoon akkuma aadaa abbaa isaa kaleessaatti Korma Qaluun jalbultii Ayyaanichaa sirna ajaa’ibsisan egan. Qeerroon dargaggoonni Oromoo Yuuniversitii Jimmaa barachaa jiran ayyaanicha irraatti qindomina guddaan argamuun Oromiyaa farsaa, Gototaa Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti Wareegaman kanneen Akka J/ Taddasaa Birruu, Maammoo Mazammir, Elemoo Qilxuu, Abishee Garbaa, Jaagamaa Badhanee, Gaddisaa Hirphasaa, Alamaayyoo Garbaa, Simee Tarrafaa, Laggasaa Wagii , Tasfahuun Camadaa fi Gootota hedduu maqaa dhofnee fixuu hin dandeenyee maqaa isaanii kaasuun Farfatan, maraarsifatan, nuti jjoollee isaniti gumaa isaani baafna jechuun dhaadataa sirboota warraaqsaa kan Eebbisaa Addunyaa, Hayiluu Kitaabaa, Hirphaa Ganfurree, Hacaaluu Hundeessaa, Ilfinesh Qannoo, Adinal Mohaamed, fi kan Artistoota hedduu wal harkaa fuudhuun sirbuun Oromoof jajjabinaa fi barnotaa dabarsuun, jibbinsaa Mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneef qaban ifatti ittin mul’ifatan.

Qeerroon Gototni Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa fi bakkota garaagaraa irraa walitti dhufaan humnota tikaa Wayyaaneen marfamanii utuu jirani ABO fi WBO’n gaachana uummataa Oromooti, yaa baala tuufoo ABO, WBO fi qeerroo nuf wayyaa nuufoo jechuun diina garaa kutan humnonni basaasaaf warannii wayyaanee tokkummaa ummataa irraan kan ka’ee waan qabee gadhiisu dhabe . Dargaggoon Oromoo itti fufuun Sirboota Ummataan hedduu sirbuun uummata garaa raasan. Ayyaanni irreechaa kun haala kanaan Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaa Malkaa Deeddeetti Sirna ho’aa ta’een warraaqsa  Qeerroo Gootota Baratootaa Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa fi Barsiisotaa Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa fi Kolleejjii barsiisotaa Jimmaan ayyaneffatamee jira.

Aside

Qeerroo Qeeramsa Biyyaa!

Lamiitiin

Sima abdiin bilisummaa Oromiyaa!

Aleelii baasii diina biyyaa!

Har`as ta`e boruus, sima abdiin biyyaa!

Naa jabaadhu! Siin jetti armeen Oromiyaa!

Goota da`een jiraa,kumaa fi kitila biyyaa!

Sirni gabroofataan maaliif na qorqitii lafee kiyyaa?

Naaf  iyyaadhaa, naaf dirmadhaa yaa  ilmaan kiyyaa!

Qeeroo ,fi qarree, ilmaan qomoo  kiyyaa!

Jaarsii fi jaartiin maanguddoon biyyaa,

Adibaarii fi qee keenyarratti salphane kaa biyyaa!

Qaaniin qanii caaluu jiraa kana caalaa?

Qeerroo Qeeramsa Biyyaa

Jalbultiin Ayyaanaa Irreechaa Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaa Malkaa Deeddeetti Sirna Ho’aan Kabajame.

Onkoloolessa 15,2013 Jimmaa

Gootota Baratootaa Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa fi Barsiisota Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa fi Kolleejjii barsiisotaa
Jimmaan ayyaneffatamaan jala bultiin ayyaana irreechaa sirna miidhagaan kabajamuu qeerroon gabaasee jira.

Qeerroon Dargaggoonni Oromoo sagaalee guddaa fi ifatti ABO fi WBO faarsuun, qabsoo bilisummaa Oromoo fi gootota Oromoo faarsuun jalbultiin kabajannaa ayyaanaa irreechaa jimmaa sirna aja’ibsiisaan egalee jira. Ayyaannii kun gaafa Onkololessaa 13/2013 Sirna ho’aa ta’een Malkaa Booyyee irraatti kabajama.

 

Miseensotni EPRDF ji’a tokko keessatti baay’inaan 20,000 ol tahan miseensummaa fi hojii siyaasaa EPRDF keessaa bahuuf iyyannoo galfatan

Aside

Onkoloolessa 12,213 Finfinnee

Miseensotni EPRDF ji’a tokko keessatti baay’inaan 20,000 ol tahan miseensummaa fi hojii siyaasaa EPRDF keessaa bahuuf iyyannoo galchuu isaanii qabeenyi humna namaa HRM federaalaa saaxile

Mataan mootummaa wayyaanee Mallas Zeenaawwiin erga du’aan boqotee amanamtoota EPRDF kan tahan hedduumminaan ofitti amantamummaa dhabaa dhufuun isaanii beekamaa dha. Haalli kun daran jabaachaa kan dhufe hojjettootni siyaasaa EPRDF fi miseensotni EPRDF yeroo dheeraa yeroo amma miseensummaa of irraa haquu fi dirqama mootummaa wayyaaneen kennu galmaan geessisuu dhabuun jabaataa dhufee jira. Haalli kunis yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuun ji’a tokko duwwaa keessatti miseensotni EPRDF kan tahan miseensummaa EPRDF of irraa haquuf Human resorce managment tti iyyannoo galchatan baay’inaan 20,000 ol tahuu HRM federaalaa saaxilee jira. Hojjettootni siyaasaa mootummaa wayyaanee baay’inaan hamma kana tahan ji’a tokko duwwaa keessatti duwwaa iyyannoo miseensummaa fi hojii siyaasaa irraa dhaabbachuuf iyyannoo galchuun isaanii hangafummaan bututa mootummaa wayyaanee fi jijjiirama walii galaa kan hubatan tahuu irraa tahuu HRM saaxilee jira. Mootummaan wayyaanee haala kanaan burkutaa’aa deemuun isaa yaaddoo miseensota EPRDF tahuu irraan qeerroon bilisummaa wareegama qaqqaalii kaffalee guutummaan bittinsuuf hojii jabaa haala yeroo kamuu ol baasuu isaa addeessa.

Naannoo Yuunivarsiitii Haramaayaa Hara Xinniqqeetti ayyaanni irreechaa diddaa Qeerroo hammachuun ayyaaneffatame

Aside

Onkoloolessa 10,2013 Haromaya

Aadaa, amantii, seenaa fi duudhaa isaa guddisuuf uummatni Oromoo eeyyama qaama kamuu kan gaafatuuf hin qabu. Mootummaan abbaa irree wayyaanee garuu aadaa fi duudhaa uummata oromoo ukkaamsuuf shira inni dalagaa turee fi itti jiru daangaa hin qabu. Godina Harargee bahaa Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti sabboontotni barattoota oromoo bara 2009 aadaa fi amantii waaqeffannaa guddisuuf Gumii waaqeffannaa Haroo Haramaayaa hundeessan. Gumiin waaqeffannaa kun hundeen erga dhaabbatee bulchinsi mooraa haramaayaa fi jala deemtotni mootummaa wayyaanee ukkaamsuu fi dhabamsiisuuf miseensota waaqeffannaa hidhaa fi doorsisaa turan. Gumiin kun kutannaan itti jabaachaa dhufuun birraa baranaa 2013 kanas ayyaana irreechaa naannoo Hara Xinniqqeetti haala hoaa fi diddaa hammateen ayyaaneffatee jira. Ayyaana irreechaa kana irratti walleewwan warraaqsaa gootawwan Oromoo faarsan hedduun kan wallifaman yoommuu tahu qeerroonis dhaamsa walii dabarsee jira. Jala deemtotni mootummaa wayyaanee kutannaa kanaan kan baaragan barattoota adda baasuuf yaalii taasisanis barattootni uummata waliin hariiroo jabaa qabaachuu irraa shirri diinaas fashalee jira. Qeerroon Oromoos diddaa fi dhaadannoo, walaloo gootummaa garaa garaa dhageessisuun haala hoaan ayyaaneffatanii jiran.

Gama biraan ,Godina Harargee bahaa aanaa Haramaayaa fi magaala Dirree Dawaa irraa walitti dhufuun maadheeleen ABO gamtaan haala yeroo fi dhimma QBO irratti marii taasisan. Godina Harargee bahaa aanaa Haramaayaa keessaa maadheeleen Haroo xinniqqee, Caffee Raaree, maadhee Qilxuu Awwadaay lakk 1, 2 fi 3 magaala Dirree dawaa keessaa ammo maadheen Gucaa, Bilisummaa fi Gucaa lakk 2 walitti dhufuun marii gaggeessanii jiran. Marii kana irratti wayita mootummaan wayyaanee bututee fi uummatni oromoo gamtaa fi tokkummaa uumetti gaheen maadheelee maal tahuu qabaa irratti marii’atanii jiran. Maadheeleen martis bakkeewwan hojii fi barnootaatti uummata kakaasuu fi maadheelee kanneen hammataman dadammaqsuun qooda akka bahan irratti walii galanii jiran. Maadheeleen kun shamarran Oromoo Jaarmyaan of ijaaran cinaa adda durummaan akka dhaabbatanis lafa kaawwatanii jiran. QBO fuul duratti tarkaanfachiisuufis qarshii 1600 gumaatanii jiran. Maadheeleen kunneen marii isaanii osoo hin goolabiinis ibsawwan ejjennoo armaan gadii lafa kaawwatanii jiran.

 1. Maadheelee ABO ni kakaasna, Uummata FDGf wareegama nurraa eegamu kaffallee ni baasna
 2.  Shamarran Oromoo gamtaan QBO tarkaanfachiisuuf hojjetan cinaa ni dhaabbannam ni deeggarra]
 3. WBO cinaa ni hiriirram waan nurraa eegamu ni kaffalla
 4. Murnawwan dhaaba Oromoo jechuun gufuu QBO tahaa jiran dura ni dhaabbanna
 5. Saaminsa lafaa, hidhaa Jumlaa, faalaminsa qilleensa Oromiyaa gamtaan dura ni dhaabbanna
 6. Qeerroon akeeka lafa kaawwate hanga galmaan gahu wareegama barbaachisaa ni kaffalla]
 7. Diina QBO akka diina dhuunfaatti fudhachuunn lafa irraa balleessuuf ni hojjenna
 8. Gaaffii mirgaa hawaasni musliimaa gaafatuuf mootummaan wayyaanee deebii hatattamaa akka kennu ni gaafanna
 9.  Miseensota OPDO, Waraana wayyaanee keessatti ilmaan Oromoo jiran kaadhimuu fi barsiisuun QBOf gumaata Oromummaa akka bahan ni hojjenna

Kanneen jedhan lafa kaawwachuun Alaabaa ABO qabachuun marii isaanii waadaan xumuranii jiran.

Wayyaaneen EPRDF Waraana Isaa Irraa Amantaa Dhabuun Caasaa Haaraa Ijaaraa Jiraachuun Gabaafame.

Aside

Onkoloolessa 11,2013 Finfinnee

Mootummaan Wayyaanee waraana isaa irraa amantamummaa dhabeen caasaa waraanaa haaraa hojii dhabdootaa fi dargaggoota Habashaa amanamtoota tahan baajata hedduu ramadee ijaaruuf karoorfatuun isaa saaxilame

Mootummaan EPRDF Wayyaanee keessi isaa erga burkutaa’uu eegalee bubbulee jira. Haalli kun daran jabaachuun waraanaa fi amanamtoota Wayyaanee yeroo dheeraa hammachaa dhufe. Waraana mootummaan wayyaanee ittiin uummata miidhaa ture hammachaa dhufuun mootummaa wayyaanee hedduu yaaddessaa jira.
Mootummaan Wayyaanees kana dura dhaabbachuuf caasaa waraanaa haaraa dhalootaan habashaa tahanii fi dargaggoota Oromoo hojii dhabdummaan rakkatan mallaqaan gowwoomsee ijaaruuf baajata hedduu ramaduun karoorfatee jira. Ilmaan Oromoo waraana mootummaa Wayyaanee keessatti argamtan shira diinaa kana dura aanuuf hojiin hangaftummaan hojjechuun isin barbaachisu jaarmaya keessan jabeeffachuu dha. Qeerroon shira mootummaan wayyaanee wixinu hanga dhumaa dura dhaabbachuuf wareegama kamuu akka kaffalu addeessa.
Ilmaan Oromoo martis shira diinaa waanjoo garbummaa bara baraan fe’uuf Wayyaaneen qopheeffate dura akka dhaabbattan qeerroon waamicha dabarsa.

Hojjettootni hidha Abbayyaa gaaffii dabalinsa miindaa gaafataniin deebii hatattamaa waan dhabaniif hojii gadhiisuu irratti argamu.

Aside

Onkoloolessa 11,2013 Finfinnee

Gaaffiin dabalinsa miindaa Impaayera Itoophiyaa keessatti jabaachaa dhufuun isaa beekamaa dha. Haalli kunis kan daran jabaate hojjettootni hidha Abbayyaa guutummaan dabalinsa miindaa gaafatanii jiran. Mootummaan Wayyaanee gaaffii isaanii kanaaf deebii hatattamaa laachuu waan dideefis hojjettootni hidha Abbayyaa kunneen hojii gadhiisuu irratti argamu.

Haala kanaan Hanga ammaa hojjettootni 200 ol tahan hojii dhaabuudhaan gadhiisanii jiran. Rakkoon fayyaas hojjettoota hidha kanaa mudachaa kan ture yeroo ammaas daran jabaatee jira. Waardiyootni hidha kanaa poolisoota federaalaa tahanis hojjettoota waliin rakkoon mudachaa jiru akka hiikamu gaafachuun hatattamaan hin hiikamu taanaan hojii dhaabuuf murteessuu isaanii beeksisaniin jiran. Jala deemtotni Wayyaanees gocha kanaan kan dhiphatan yoommuu tahu, hojiin hidha kanaas laamsha’uu irratti argama.

Naannawa Finfinnee magaala Darbaatti Uummatni Oromoo waarshaa Simmintoo Darbaa irratti diddaa jabaa kaase.

Aside

Onkoloolessa 10,2013 Fifinnee

OromiaALutaContinua2011FDGSaaminsi lafaa mootummaa Wayyaanee gaggeessuun qotee bulaa Oromoo qe’ee dhabeessa taasisaa ture lakkaawamee waan dhumu miti. Godina addaa naannawa Finfinnee Caancoo magaala Darbaa keessattis ilmaan Oromoo qe’ee isaanii irraa buqqisuun lafti waarshaa Simmintoo Darbaaf kennamee ture. Waarshaan kun akkuma dhaabbateen uummataaf waadaa garaa garaa qacarrii, manneen barnootaa dhaabuu, tajaajila bishaanii, fayyaa fi kanneen kana fakkaatan ijaaruuf waadaa galee ture. Uummatni Oromoos waan kana eeggachaa yoona gahe. Waarshaan kun waadaa isaa guutuu wayita didutti uummatni gamtaan waarshaa Simmintoo darbaa kana waadaa isaa akka xumuratu gaafatan. Yeroo jalqabaa kadhaa fi kijibaan qe’ee irraa kan buqqise waarshaan kun uummataaf dhageettii yeroo dhorkatu uummatni gamtaan yaa’uun hojjettoota waarshaa kanaa guutummaan gara itti bahan, konkolaataan gara itti deemu daandii dhorkuun diddaa jabaa gaggeessanii jiran. Diddaan kun haalaan kan jabaatee fi garaa kutannaan gaggeeffamuu irraa abbootiin qabeenyaa waarshaa kanaa waraana federaalaa uummatatti baasuun reebsisuun hojii isaanii galmaan geessisuuf yaalanis diddaan daran jabaachuun hojiin waarshaa kanaa laamsha’ee jira. Mootummaan wayyaanees diddaa kana kan qindeessu qeerroodha jechuun dargaggoota dhiphisaa fi doorsisuu irratti argama. Lafaa fi qe’ee keenya irratti abbaa murtii hanga taanu diddaa irraa hin dhaabbannu jechuun uummatni Oromoo naannoo kanaa uummata Oromoo maraaf dhaamsa dabarsanii jiran.

Leenjifamtootni waraana Ittisa biyyaa Injineering baay’inaan 2000 tahan bakka leenjii gadhiisanii bahuun diddaa jabaa dhageessisan

Aside

Onkoloolessa 10,2013 Finfinnee
Uummata nagaa Impaayera Itoophiyaa keessaa humnaan bituuf hojiin wayyaaneen hojjetu dinagdee isaa guddisuu irratti dabalee humna waraanaa isaa guddisuu dha. Kana galmaan geessisuuf Waraana Ittisa biyyaa keessaa naannoo Affaar Godina 3 aanaa Amiibaaraa magaala Malkaa Siidii keessatti Engineering dhaan baay’inaan 2000 tahan leenjisuu irratti argama. Leenjifamtootni waraana ittisa biyyaa magaala kanatti leenji’an guutuun mootummaa wayyaanee waliin wal dhabuun bakka leenjii gadhiisuun magaala Awaash seenanii jiran. Leenjifamtootni waraana ittisa biyyaa mootummaa wayyaanee bittaa umrii isaa dheereffachuuf humna namaa fayyadamuu malee nageenya keenyaaf homaa yaaddoo irraa hin qabu, miindaan kaffalamu gad aanaa dha, leenjifamtootni naannoodhaan akka wal qoqqoodan taasisa jechuun mormuun leenjii addaan kutuun magaala Awaash seenanii jiran. Yeroo ammaa kana leenjifamtootni waraana ittisa biyyaa Injineeringiidhaan leenjifaman baasii mataa isaaniin rakkachaa kan jiran yoommuu tahu gariin ammoo dhiisuun gara warra isaaniitti galuu irratti argamu. Mootummaan wayyaanee waan takkaa isa hin mudanne kutannaa gamtaa kanatti dhiphachuun maanguddoota baasee kadhaa irratti argama.

Magaala Adaamaa keessatti hanqinni bishaan dhugaatii mudate gaaffiilee mirgaa biroo dabalachuun finiinaa jira.

Aside

Onkoloolessa 09,2013 Adaamaa

Dhiphinni,gidiraanii fi qaala’insa jireenyaa Impaayera Itoophiyaa keessatti hammaatee jabaachuun rakkoon bishaan dhugaatii uummata magaala Adaamaa mudate. Uummatni magaala Adaamaa yeroo ammaa kanatti rakkoo bishaan dhugaatiidhaan rakkachaa kan jiru yoommuu tahu qaama dhimmi ilaallatutti yoommuu iyyatan deebiin gahaan dhibamee jira. Uummatni magaala Adaamaa keessaa bishaan dhugaatiif baasii addaa baasaa kan jiru yoommuu tahu waajjirri bishaanii Oromiyaa dhimma kana tochina osoo jedhanii turuu irraa uummatni diddaa keessa seenee jira. Waajjiraaleetti uummatni barreeffamaan rakkoon uummataa haa furamu jedhan gachanii jiran. Rakkooleen kunneen rakkoolee bishaan dhugaatii duwwaa osoo hin tahiin rakkoo hojii dhabdummaa dabalatee akka tahe beekamee jira. Mootummaan wayyaanees yaadoo irraa namoota iyyannoo kana galchan suufuun doorsisuu irratti argama.

Haalli qaalawiinsa jireenyaa jabaachuun hojjettootni Yuunivarsiitii Haramaayaa dabalinsa miindaa hatattamaa gaafatan

Aside

Onkoloolessa 09,2013 Haroomaya
Impaayera Itoophiyaa keessatti mootummaan wayyaanee daldalaa tahuu irraa qaala’insa jireenyaa uummata mudateen hawaasni biyyattii gaaffii dabalinsa miindaa gaafachaa turuun isaa beekamaa dha. Haalli kunis daran jabaachuun dhaabbiilee barrnootaa keessatti mormii hanga hojii dhaabuu kan geessisan yoommuu tahu, Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti ammas jabaachuun itti fufe. Yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti dabalinsi miindaa gaaffii hojjettoota Yuunivarsiitii walii galaa kan tahe yeroo ammaa bulchinsa Yuunivarsiitii fi mootummaa wayyaanee dhiphuu guddaa keessa buusee jira. Mootummaan wayyaanee gaaffii dabalinsa miindaa, hojii dhabdummaa, qaala’insa jireenyaa guutummaan mudachaa jiru kana dura dhaabbachuuf yeroo ammaa waraana isaa duwwaatti dhimma bahaa kan jiru, waraannis dabalinsa miindaa gaafachuutiin dhiphina guddaa keessa bu’ee jira. Ilmaan Oromoo waraana keessaa fi dhaabbiilee barnootaa keessaa isintu kana qindeessa jechuun mana hidhaatti ukkaamsaa turuun isaas ni yaadatama. Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessattis barsiisotni Engineering barsiisan 28 gaaffii dabalinsa miindaa irraa bara darbe hojii dhaabuun isaanii ni beekamaa dha. Hojjettootni Yuunivarsiitii Haramaayaas deebiin hatattamaa kan hin kennamne taanaan tarkaanfii mataa isaanii akka fudhatan beeksisanii jiran.

Godina Harargee Lixaa Aanaa Daaroo Labuu Keessatti Wal-gahiin Wayyaanee Diddaa Ummataan Fashale

Aside

Onkoloolessa 08,2013 Daaroo Labuu
OromiaALutaContinua2011FDGOlolli sirni garboomfaa Wayyaanee daangaa kan hin qabne tahuun hubatamaa dha. Qondaaloti Wayyaaneen Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu keessatti wal gahii uummata waameen uummatni diddaa sirnichaaf qabu muldhisuun walgahicha diduu fi salgalee mormii dhageessisuun fashalsuu gabaasi nu gahe addeessa. Haalli kun kan itti hammaatee fi rifaatuu keessa buuse ergamtooti Wayyaanee uummata aanaa kanaa araddaa rarddaan walitti waamuun ABO shororkeessaa dha wayita jechuu eegalan uummatni gamtaan isintu shororkeessaadha ABOn dhaaba haqaa fi roorroo saba isaaf falmaa godhu malee ummata isaa gurguree dantaa isa jala kan kaatu miti,kijiba aamata 21 nurraa dhaaba ammaan booda mirga barbaadna jechuun dabballoota wayyaanee qaanessee jira.
Wal gahiin ergamtoota Wayyaanee kun araddaalee jiran keessatti diddaa uummataan fashaluu gabaasi addeessa. Haaluma wal fakkaatuun aanaa kana keessatti barsiisotni gamaggama hojii waggaa irratti dabballoota Wayyaaneen isin seelii diinaati wayita jedhaman barsiisotni gamtaan diinni isin lukkee Wayyaaneeti jechuun bakka wal gahiitti dhiisanii akka deeman baramee jira. Walumaa galatti Golee Oromiyaa keessatti waan Oromoof malee Oromoo irratti diinummaa oofuun hidda qabaachuu hin qabu jechuun qeerroon aanaa Daaroo Labuu gabaasee jira.

Wallagga Aanaa Anfilloo Keessatti Qonnaan Bultooti Oromoo Mirga Qabeenyaa Falmachuu Irraan Hidhaa Waggaa 5n Itti Murtaawe.

Aside

Onkoloolessa 08,2013 D.Doolloo

BilisummaaYeroo muraasaa asitti gabaasota haala uummata godina Qellem aanaa Anfilloo gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.Ummanni naannoo aanaa Anifilloo qabeenya bunaa heddumminaan qaban irraa mootummaan Wayyaanee humnaan buqisuun lafa akaakiliin irra jiraataa turanii fi qabeenya isaanii dabalatee maqaa mishoomaan Investeroota itti gurguraa ture. Ummanni naannoos mirga qabeenyummaa falmachuu irraan hidhamaa akka tura,namootni qabeenya isaanii irraa hidhamaa turan kanneen hedduun isaanii sammuudhaan darban akkasuma kan lubbuu isaan of ajjeesellee kan jiru yoo tahu Mootummaan Wayyaaneen ummata qabeenyaa fi lafa isaanii falmatan gaaffii tokkoon malee hidhaatti akka geessaa jiru gabaasi addeessa.

Kana malees mootummaan Wayyaanee Oromooti mirga qabeenyummaa falmatan keessaa garii hidhaa waggaa 5nii itti murteessaa akka jiru beekamee jira. Amma akka odeessaan madheelee keenya mootummaa keessaa bahaa jiruutti mootummaan Wayyaanee jiraattota aanaa Anfilloo irra guddaa buqqaasisuun lafa qaban abbaa qabeenyaatti akka gurguruuf deemu murteessuun isaanii himama.

Haala kanaan uummanni guyyoota muraasaa asitti uummanni hunduu gara itti iyyatu dhabee dargaggoota  Oromoo jiran hundatti iyyannaa keenya nuuf dhageessisaa jedhaa akka jiraniidha. Mirga qabeenya keenya falmachuu dhabneerra,yoo falmanne hidhaa fi dararaatu nu irra gahaa jira  jechuun ummanni aanaa kanaa gadda guddaa keessa akka jiru gabaasaan Qeerroo aanaa kanaa addeessa.

Onkoloolessa 06,2013 gaaffii mirga qabeenyummaa gaafachuu irraan namoota hidhaa waggaa 5n 5nii itti murtaa’e nama 12 dhalootaan Anfilloo ganda Ashii fi Dullii ykn bakkuma tokkotti ganda Ashii kan tahan kanaan gaditti kan argamaniidha.

 1. Mulugeta Dagguu
 2. Birhanuu Dheeressaa
 3. Mokonin Dhibbisaa
 4. Abiyoot Hirkisaa
 5. Masarat Fayisaa
 6. Jabeessaa Taaffasaa
 7. Dassalee Ittaanaa
 8. Raggaasaa Taasisaa
 9. Dafeera Shuumaa

10. Lammeessaa Qana’aa

11. Bilii Solomon

12. Imaammuu Bal’inaa

Kanneen jadhaman yeroo ta’u. Namootni kun qabeenyuma dhuunfaa isaanii mootummaan weerare falmachuuf hidhaa waggaa 5n 5niin adabamanii jiru.

Ayyaanni Irreecha Malkaa Ateetee Burraayyuu Keessatti Sirna Howwaan Kabajame.

 Onkololeessaa 6/2013 Ayyaannii Irreechaa Malkaa Ateetee Burraayyuutti Sirna howaa fi ajaa’ibsiisaa ta’een kabajamuu qeerroon gabaase. Qeerroo sagalee weelluu warraaqsaan sadarkaa olaanaatti dhageesifama jira. Torbee Ayyaanaa Irreechaa Hora Arsadii

Bishoftutti kan kabajamuu Ayyaanni Irreechaa Malkaa Ateetee BurraayyuugGuyyaa har’aa kana sirna baay’ee midhagaa fi tokkummaa uummata Oromoo tikseen kabajamaa jiraachuu maddeen keenyaa bakka bu’onnii qeerroo ayyaanicha irraatti argamuun sochii haala ayyaaniichaa hordofaa jiran gabaasan.

Dargaggonni Oromoo fi sabboontoti Ummatni Oromoo Ayyaanichaa irraatti argamaan walleewwaan warraaqsaan sabboonummaa Oromoo, Qabsoo bilisummaa Oromoo fi ABO, Oromoo fi Oromiyaa faarsuun diddaa sirna Wayyaaneef qaban muldhisuun diina rifaasisanii jiru.

Guutummaa ayyaanota irreecha 2013 qeerroon itti fufuun ni gabaasa.