Godina Jimmaa aanaa Saqqaa keessatti hojjettootni qonnaa Almii sirna Wayyaanee irratti diddaa kaasan.

Aside

Onkoloolessa 23,2013 Jimmaa

Mootummaan Wayyaanee fi jala deemtotni garboomfataa wayyaanee dhiibbaan isaan ilmaan Oromoo irratti gaggeessaa as gahan daangaa hin qabu. Investerootni habashaa fi alagootaas saaminsa gaggeessuu irraan darbee dhiibbaa daran sirna bulchinsa wayyaanee ol gaggeessaa jiran. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa keessatti investimentiin qonnaa Almii jedhamu hojjettootaaf miindaan kaffalaa ture hedduu xiqqaa tahuu irraan darbee yeroon kaffaluu dhabuu irraa hojjettootnii fi uummatni gamtaan diddaa dhageessisanii jiran. Hojjettootni qonnaa kanaa guutumman hojii dhaabuun mootummaan wayyaanee garboomfataa dha. miindaan kaffalamu gahaa miti jechuun dhaadannoo dhageessisanii jiran. Namoota isaan dura dhaabbachuuf yaalanis waardiyoota gorsanis waan didaniif reebuun tarkaanfii sirreessaa irratti fudhatanii jiran. Mootummaan wayyaanees gocha kanaan dhiphachuun waraana hedduumminaan bobbaasee dargaggootaa fi hojjettoota hidhaa jira. Ilmaan Oromoo

  1. Jamaal Nuuree
  2. Caalii Abbaa Gaarree
  3. Sintaayyoo Lammeessaa
  4. Mohaammed Aliyyii
  5. Suraafel Kamaal

Jedhaman mana hidhaatti kanneen ukkaamsaman yoommuu tahu gariin doorsifamaa jiru.

Fincila Diddaa Garbummaa Barattoota Oromoo Godina Gujiin.

Aside

Onkoloolessa 23,2013 Finfinnee

Gaaffiin mirgaa barattoota Oromoon finiinaa ture jabaachuun itti fufee jira. Gaaffiileen mirgaa kan bilisummaa barattoota Oromoo Godina Gujii mana Barumsaa haranfaamaa fi magaala Garjii keessatti finiinuu eegale. Mootummaan wayyaanee duula saamichaa gaggeessaa jiru nurraa haa dhaabu, ilmaan Oromoo bilisummaa barbaadna, Saaminsi warqee gaggeeffamaa jiru haa dhaabbatu jechuun gamtaan fincila diddaa garbummaa gaggeessuu irratti argamu. Gaaffii wal fakkaataan aanaa Bulee Horaa keessatti finiinuun ibsaan, bishaan guutummaatti tajaajilawwan hawaasaa kanneen jedhaman uummataaf guutumuu qabu jechuun gaaffii mirgaa finiinsaa jiran. Biyya Oromiyaa keessaa maddi ibsaa elektrikii alatti osoo gurguramuu nuyi dukkana keessa hin teenyu jechuun gaaffii finiinsaa jiran. Haalli kunis jabaachuun mootummaan wayyaanee dura dhaabbachuuf humna dafee dhaqqabaa geessuun uummata doorsisaa jira. Ilmaan Oromoo fi barattootni hedduunis mana hidhaatti guuramuu irratti argamu.