Godina Shawaa lixaa aanaa Hincinnii keessatti uummatni Oromoo gamtaan gaaffii mirgaa kaasan.

Aside

Onkoloolessa 25,2013 Finfinnee
Godina shawaa lixaa aanaa Hincinnii ganda Abay Waraabessaa keessatti uummatni Oromooo gamtaan gaaffii mirgaa kaasuun jala deemtota wayyaanee irratti tarkaanfii sirreessaa fudhatana. Aanaa kana keessatti gaaffiileen mirgaa kanneen akka dabalinsa himna ibsaa, bishaanii fi karaa gaafatamaa turuu irraan darbee dargaggootni hojii dhabdummaan rakkachuun waan jabaateef uummatni gamtaan bulchinsa aanaa gaafatee jira. Bulchaan aanaas yeroo hedduu waadaa sobaan dura dhaabbachaa turuu irraan darbee hojjettootni humna ibsaa waan malaammaltummaan uummata cinqaniif uummatni gamtaan yaa’uun reebuun tarkaanfii sirreessaa irratti fudhatee jira. Mootummaan wayyaanee milishoota gandaa bobbaasuun uummata reebsisuu fi sakattaasisuuf yaalii taasisus milishootni gaaffiin uummatni gaafate gaaffii kenya, qawween baanu afaan qawwee gara diinaa malee gara uummataa miti jechuun mootummaa wayyaanee afaanfaajjessanii jiran. Wayyaaneenis poolisoota federaalaa naannoo kanatti bobbaasaa jira. Dhiibbaa kamuu wayyaaneen gaggeessus gaaffii mirgaa irraa uummatni akka hin dhaabbanne qeerroon Godina Shawaa lixaa irraa addeessee jira.

Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Shirqoolee keessatti Ergamtooti Wayyaanee fi Ummanni walitti bu’uu irraan miidhaan qabeenya irra gahe.

Aside

Onkoloolessa 24,2013 Asoosaa

Sabaa fi Sablammootni Impaayera Itoophiyaa keessaa mootummaa wayyaaneen bitamne jedhanii guyyaan itti dhiisan hin turre. Hin jiraatus. Mootummaan wayyaanee sabawwan cunqurfamoo biyyattii keessattis dhiibbaa daangaa hin qabne gaggeessaa as gahe. Haalli kun jabaachuun Godina Beenishaangul Gumuz aanaa Shirqoolee keessatti ergamaan mootummaa wayyaanee lammii Beenishaangul ajjeesuu irraa uummatni gamtaan diddaa gaggeessaa jira. Uummatni aanaa Shirqoollee nuyi yoomuu isiniif hin bitamnu jechuun waraana wayyaanee fi poolisoota akkasumas waajjira poolisii dhagaan tumaa jira. Konkolaattotni poolisii hedduun dhagaan kan tumaman yoommuu tahu mootummaan wayyaaneen dhiphina jabaa keessa seenuun waraana dabalataa 600 gara aanaa kanaa geessuu irratti argamti. Dargaggootni aanaa kanaas diddaa kana itti fufinsaan gumaa ilma isaanii akka baasan addeessanii jiran.