Wallisaa Addisuu Karrayyuu Dabalatee Oromoonni Heedduu Badii Tokkoon Malee Magaalaa Finfinnee Keessaa Hidhaman.

Aside

Caamsaa 31,2013 Fifinnee

BilisummaaJiraattota magaalaa Finfinnee kanneen ta’an Oromooti jireenya nagaa jiraatanii fi sabboonummaa qaban humna ergamtoota Wayyaaneen adamfamaa akka jiranii fi hidhaa hin beekamnetti geeffamaa akka jiran gabaasi Qeerroo Finfinnee addeessa. Hanga ammaatti Oromooti maqaan isaanii argamee fi bakka amma jiraatanii irraa hidhaman keessaa gariin akka armaa gadiiti.

1.Tasfayee Lamuu

Bakka Dhalootaa-Lixa Wallagga

Bakka irraa hidhame Buraayyuu

2.Addisuu karrayyuu(Weellisaa)

Bakka Dhalootaa-Wallagga lixaa

Bakka irraa hidhame-Sabbataa

3.Dassee Lamuu

Bakka dhalootaa-Tullu Boolloo

Bakka Jireenyaa-Alam Ganaa(Miseensuma Mootummaa wayyaanee kan taheedha)

4.Birraa Margaa

Bakka Dhalootaa-Arsii

Bakka irraa qabame -Finfinnee(Duraan nama hidhamee bahe,Dabballee dhaaba ABO kan turaniidha.)

5.Dhaabaa Abdulqadir

Bakka Dhalootaa-Baalee

Bakka irraa qabame-Finfinnee

6.Shaashoo Iddoosaa

Bakka Dhalootaa-Kibba Lixa Shawwaa

Bakka inni jiraataa ture jiru-Buraayyuu

Kannaan hafanis Qeerroon jala bu’ee gabaasa qabu dhiheessa.