Civil servants in Oromia forced to become member of OPDO

Aside

Firehiwot Guluma Tezera | June 15, 2013

Firehiwot Guluma Tezera

Firehiwot Guluma Tezera

TPLF is forcing Oromo civil servants to become member of the Oromo Peoples’ Democratic Organization (OPDO). The Oromo civil servants are now facing a choice between becoming member of the organization they hate to be associated with, and immerse their hands into the dirty work of OPDO, which is arresting, torturing, and killing innocent Oromo’s, or lose their jobs. Living under difficult economic situation, job loss is a very serious matter which is considered a suicide in the Empire, and, therefore, the Oromo civil servants will have to think twice before saying “no” to the warning of the Wayyaanee authorities and endangering their life and their families.

Contrary to its “democratic” naming, the so called OPDO is an undemocratic “organization” created by the Tigrai Peoples’ Liberation Front (TPLF), from the war prisoners of the former military junta, Mengistu Haile Mariam in the jungles of Tigrai. It is a pseudo organization completely controlled by ruling party, the TPLF. The TPLF regime uses this organization to arrest, harass, torture, and kill innocent Oromo’s who do not support their tyrannical rule. Moreover, the OPDO is used by the TPLF leaders as a tool to abuse their political power and exploit the entire economy of Oromia for their personal account and build their home base of Tigrai regional state.

Over the years the TPLF regime has been abusing its political power to put every sector of the Oromo society under its control by denying them their natural right. For instance the TPLF regime is notoriously known for:

  • using food aid for its political purpose by denying the donated food to those farmers who do not support and/or who are not members of OPDO,
  • using the distribution of fertilizer for its political purpose by denying fertilizer to those farmers who do not support their political agenda,
  • using job entrance criteria for its political purpose those who graduated from universities, colleges, and other educational and training institutions, to show their OPDO membership before they are employed.
  • using business license for political purpose by denying the businessmen the right to renew their business license and by over taxing them, and above all,
  • using its state apparatus such as police, judiciary, prosecutors, security personnel with plain clothes, and even the army, to unlawfully arrest, torture, convict, intimidate, and harass innocent Oromo’s who are not willing to support their anti-Oromo agenda.

article (3).pdf

Haadha gootota hedduu; Ammas diinni kee haa gaddu!

Aside

Jiituu Lammii; Unbarsiitii Finfinnee

Waxabajjii 13/2013

Barreessaa dhugaa baasa!Dur, yoon daa’ima ture, ijoolleen dhiiraa arfaasaa laga, lafa ciraa deemanii gogorrii ykn. sololaa adamsu. Gogorrii ykn. sololaan kiyyoon qabanii galan “ ….alaa sagalee warraa ishee yoo dhageessee baduu yaaddi, nihuuqqatti.” Waan jedhamuuf hanga guyyaan qalmaa gahutti xaafii hammaaranii gurra isheetti naqu – Akka isheen sagalee dhugaa, qooqa fira ishee hindhageenyee gurra duuchanii, raatessanii haaduuf qopheessuudha akeekni isaa. Kun yaaddannoo ijoollummaati. Ittigala dubbii kanaa arguuf waliin haa turru!

Bitoottessa, 2003 murna guddina sabboonummaa Oromootti garmalee hinaafu tokkotu harka lafa jalaatiin walitti dhaamee, hasaasee dhoksaatti wal waamee, Finfinnee bakka ‘galma lotorii biyyoolessaa’ jedhamu keessatti sadoof wal gahe. Sadoon murna kanaa sabboonnummaa Oromoo dura dhaabbachuuf humna dabalataa horachuu akeekkatta. Akumma kanaan, sabboonummaa Oromoo yunbarsiitiifi dhaabbilee barnootaa heddu keessatti dagaagaa dhufe dura dhaabachuu dhimma dursaa godhatee barattoota dhalootaan Habashaa ta’an [ilmaan Amaaraafi Tigree] dhoksaatti walitti qabachuu karoorfate. Guyyaan gahee, namoonni dhoksaan waamaman qofa osoo hintaane warri hineegamnes wal gahee barii galmicha guute. Namoonni Prf. Masfin W/M fi Dr.Biraanuu Naggaa jedhaman mataa murna kanaa ta’uun fuulleetti yoo bahan, jaarmiyaaleen isaan oogganan [Ethiopian Human Rights Council -EHRCO, Ethiopian
Economic Association – EEC]
fi Profeesaroonni Olaantummaa Amaaraa leellisan harka lafa jalaan dubbii kana tumsu. Asirratti wanti hubatamuu qabu guyyichi guyyaa akeeka Oromomiyaa keessatti, Oromoorratti duuluuf qaban jabeeffatan waan ta’eef barattoota Oromoo dabalatee warri kibbaa biyyattiirraa dhufan waamicha kanatti akka hirmaatan hinbarbaadamu. Akka yaadan hintaane malee.

Harmee haadha ilmaan hedduu.doc

“Furmaati Dhaabbataa Hanga Argamu FDG Irraa Duubatti Hin Deebinu” Barattooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa

Waxabajjii 14,2013 Filmaata piresedaanitti barattoota kan bara kanaa filuu irratti diddaa kan muldhisan barattooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa “Gaaffii Hundee Keenyaaf Furmaati Dhaabbataa Hanga Kennamu FDG Irraa Duubatti Hin Deebinu” Jechuun Barattooti Oromoo Yuuniversitii Jimmaa FDG Itti Fufuun Piresedaanittii Yuuniversitichaa muddan.  Haala kana irra sagaleen deebii barattootaaf kenneme kunooti;-

Gaaffiin Mirga Sabaa Barattoota Oromoo Yuuniversitii Jimmaa Kaasan Daran Jabaate.

Aside

Waxabajjii 14,2013 Jimmaa

OromiaALutaContinua2011FDGWaxabajjii 14/2013 Gototni Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Sagalee FDG jabeessuun dhageesisa olan. Sochiin warraaqsaa diddaa garbummaa qeerroon Oromiyaa Yuunivarsiitii Jimmaa keessaatti gaggeeffaama jiru daran jabaachuun mootummaa abba irree boqonnaa dhorkate jira. Godina Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaatti goototni Qeerroon baratotni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa yeroo irraa gara yerootti FDG fi mormii sirna wayyaaneef qaban jabeessuun itti fufuun Waxabajjii 12/2014 irraa eegaluun gaffii isaanii gaaffii mirgaa fi dimookiraasii karaa nagaa fi FDG gaggeessuun dhageessifachuuf bulchiinsa mooraa Yuunivarsiitii Jimmaatti dhiyeeffaatan.

Saboontotni Oromoo filannoo presidentummaa baratootaa Yuunivarsiitii Jimmaa ilaalchisuun kan OPDO’n beekamtii keenyaa malee dubarraan dabbaallee fi basaastuu nurraatti filaa jirtuu nuti baratootni Oromoo hin fudhannu. basaastuu fi ergamtuun diinaa bakkaa nu bu’uu hin dandeessu. ifaan ifatti dimookiraasii kallattii (direct democracy)’n nuf eeyyamamee baratootaa Oromoo dandeetii fi Cimina qabdu bakka ni buufanna malee utuu nuti hin filatiin OPDO’n Mooraa Yuunivarsiitiin alatti dabbaallee filamee jiruu sagalee guddaan balaleeffaatan. bulchiinsi mooraas atattaamaan furmataa akka kennuu ni gaafanna.Jechuun gaaffii isaanii itti fufaan.
Gaamaa biraan Waanjoon garbummaa nutti ulfatee jira, kanaan boodaa garbummaa baannee taa’uun nu ga’aa, mootummaan abbaa irree gaaffii mirgaa abbaa biyyuummaa fi dimookiraasii uummaannii keenya yeroo yeroon biyyaa keessaa fi biyyaa ambaatti gaafachaa jiru deebii argachuu qaba, hidhamtootni Oromoo hiikamuu qabu. waranaanan uummataa keenyaa doorsisuu fi hidhaan, ajjeechaan nurraa dhaabbachuu qaba.
Nutis tokkummaa keenyaa cimsachuun gaaffii mirga abbaa biyyuummaa keessaa fi alatti gaggeeffaama jiruu jabeessuun itti fufuu irraa duubatti hin deebinu jechuun guyyaa har’aa FDG mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessaatti walitti dhufuun gaaffii isanii karaa nagaa fi dimookiraasii ta’een president baratootaa Jimmaatti dhiyeeffaatan .

Presedentiin baratootaa Jimmaa barataa Dawuuti Geetachoo Wayyaanotaan doorsiifamaa kan ture, har’a akeekkachiisaa fi dorsiisaa isa irraa ga’ee jiruu sodaachuun baratoota Oromoo sossobuuf yaalus baratootni Oromoo gaaffii isaanii lafa waraanaa Wayyaanee fi humnota tikaa Wayyaaneen marfamanii utuu jirani itti fufan. kanan boodaa hidhaa du’a, fi dararaa sodannee garbummaa baannee hin teenyu jechuun baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa sagalee diddaa garbummaa (FDG) dhageesisuu itti fufaan. gaaffii mirga kabajamuu uummataa Oromoo fi sarbamuu mirga abbaa biyyuummaa Oromoof yeroof nu hin ilaallaatu jechuun harkatti didduuf yaalanis qeerroon Oromoo qaama dhimmii isaa ilaaluu nuf waamaa jechuun dura dhaabbatan.
hub: sagaleen attachment gabaasa kana waliin jiruu gaaffii baratootaa Orommoo fi kan president baratoota Yuunivarsiiti Jimmaa ti.