Godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbii Bakka Gaara Leencaa Jedhamu Irraa Ilmaan Oromoo 6 Humnoota Tika Wayyaanee fi Somaaleen Ukkamfaman.

Aside

Waxabajjii 06,2013 Haromaya

Waxabajjii 02/2013 Godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbiitti Ilmaan Oromoo 6 humnota mootummaa EPRDF kan bulchiinsa naannoo Somaleetiin butamanii essaa buuteen isaanii dhabamee jira.
Yeroo ammaa kana humnonnii Mootummaa naannoo Somaalee deggarsaa meeshaa waranaa mootummaa Federaalaa Wayyaanee fi bira dhabbaannaa
Wayyaaneetiin uummata Oromoo Harargee bahaa irraatti yeroo irra gara yerootti ifatti waraana gaggeessuun toftaa Wayyaaneen Oromoo dadhabsiisuuf
ta’ee jedhee rawwaachaa jiru ta’uu beekamadha. Ammas irraa deddeebi’uun ilmaan Oromoo nagaa irraatti ajjeechaa fi ukkaamsanii gara dabarsuun seeraan dhalaa Oromoo irraatti ammas jabaatee itti fufee jira. Bifuma kanaan guyyaa kaleessaa Waxabajjii 02/2013 Harargee bahaa Aanaa Qumbii bakkaa gaara Leencaa jedhamuun ilmaan Oromoo nagaan namoonni 6; humnotaa Somaalee mootummaa Wayyaaneen deeggaramanii butamanii ukkafamuun eessaa buuteen isaanii dhabamee jira.

Ilmaan Oromoo ukkaamfamanii fudhamann kunis:

1. Misbaaya Musxafaa dargaggoo gannaa 25.

2. Mohaammed Jaalalaa (AliiAbdoo ) abbaa warraa gannaa 27.

3. Fayisaa(Godruu) dargaggoo gannaa 26

Kanneen jedhaman keessaatti argamu

Haala kana ilaalchisuun dargaggoonni Oromoo gurmuu Qeerroo Bilisummaa Oromoon ijaaramani guutummaa Oromiyaa naannoolee garaagaraa keessaatti ijaaramanii sochii qabsoo bilisummaa Oromoo fi kabajamuu gaaffii mirgaa abbaa biyyuummaa fi dimokiraasiif qabsoo gaggeessaa jiru, mootummaan abbaa irree ukkaafamuu ijoollee Oromoo fi yakkaa waraanaa Uummataa Oromoo fi Sumaalee gidduutti dhalchee lubbuu Oromoo seeraan ala galafatamaa jiruu fi Godina Wallaaggaa bahaatti yakkaa waraanaa Gumuziin hidhachiisuun Lubbuu ilmaan Oromoo jumlaan galafatamee jiruuf mootummaan Wayyaanee EPRDF yakkaa waraanaa Oromoo irraatti gaggeeffaama jiruf itti gafatamaa ta’uu barruulee bakkoota adda addaatti facaasanii fi gaaffii yuuniversitiilee keessatti kaasaniin ibsataa jiru.

Addatti dargaggoonni Oromoo magaalaa Naqamtee guyyaa ayyaneffannaa Gimboot 20 kan Wayyaanotaa irratti waraqaa fi barruulee maxxansaniin lammii Oromoo baha Oromiyaa keessatti dhumaatii gahaa jiru balaaleffatanii jiru.