Gaaffii Mirgaa Barattooti Oromoo Yuuniversitii Mattuu Eegalan Jabaatee Itti Fufuun Waraanni Wayyaanee Barattoota Irratti Dhukaasa Banuun Mooraa Dhuunfate.

Qeerroo KaiGaafa  Caamsaa 27/2015 Godina Iluu Abbaa Booraa Yuunibarsiitii Mattuutti Goototni barattootni Oromoo  filannoo  fakkeesii fi sobaa Wayyaanee irratti dammaquun  mormii guddaan  dura dhaabbachuun FDG qabsiisan jabeessuun  Hoomaan Waraana wayyaanee irra garagaluun Mooraa yuunibarsiitii Mattuu Dhuunfate, Barattootni Guutummatti mooraa gadhiisan, jumlaan hidhaman, maddeeffaman kan du’ee illee hin dhabamu.

 Mootummaan wayyaanee takkaa gaaffii mirgaa batrattootni Oromoo karaa nagaa gaafatan karaa nagaa deebisee hin beekuu, goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu gaaffii mirgaa fi dimookiraasii gaafachuun lafa mirgi dimookiraasii uummata keenya cabee fi mirgi namummaa Uummata keenyaa sarbamee jirutti filmaatni fakkeessii fi ololli sobaa kun haqamuu qaba jechuun FDG kaachisuun dura waan dhaabbataniif akka bineensaa arii’ataman mooraa Yuunibarsiitii Mattuu gadhiisuun bahan, Waraannii immoo Mooraa dhuunfachuun yeroo Amma kanatti guyyaa 3ffaaf yuunibarsiitiin Mattuu kaambii Waraanaa taatee jirti. Barattootni Oromoo hedduun maddaa’anii hospitaalaa Mattuutti argamu, namni firrii illee itti siqee akka hin gaafatne dhorkaman, kanneen lubbuun darban illee akka hin dhabamne addeessa Maddii qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Mattuu irraa. Bartsiisaan Oromoo tokkos haalaan Madaa’ee du’aa fi jireenya gidduutti argama, barsiisaan kun maqaan isaa:

1.      Barsiisaa Dirribaa Baayisaa kan jedhamuu barsiisaan kun sadarkaa barnootaa dipiloomaan qabu gara digiriitti guddifachuuf gara Mattuu Yuunibarsiitii kan dhufee yoo ta’uu yeroo ammaa kanatti rasaasaan rukutamee haala ulfaataa keessatti  hospitaalaa Mattuutti kan argamu ta’uun ibsame jira. Barattootni Oromoo hedduun illee madaa’uun hospitaalaa Mattuu galanii kan jiran yoo ta’uu isaan keessa barattootni Lama lubbuun kan darban ta’uu ni dubbatama, odeessa kana qulqulleeffachuuf madden Qeerroo gara Hospitaalaa Mattuu deemaan illee ilmaan Oromoo madaa’anii fi nama isaan gaafatu illee irraa dhorkaa jiraachuun namoota madaa’an adda baafachuun hedduu kan nu rakkisaa jiru ta’uu nuuf ibsan.

Haaluma kanaanaan Ilmaan Oromoo Jumlaan Yuunibarsiitii Mattuu irraa Ukkaanfamaan konkolaataan guuraamanii kaan gara Asoosaatti geeffamaa jiraachuu madden ijaan argan addeessaniru, hedduun isaanii immoo Magaalaa Mattuu Waajjiraa Poolisii Godinatti kan ukkanfamanii hidhamuun dararama jiran ta’uu madden gabaasan.

Kana Malees Mootummaan Abbaa Irree EPRDF/TPLF/OPDO’n  Caamsaa 28/2015 Mooraa Yuunibarsiitii Wallaggaa halkan Seenuun Doormii barattoota irra Adeemuun kan barattoota reebanii, fi ID barattootaa irraa guuruun biirootti koottaa fudhadhaa jechuun barattootaa reebaa fidoorsiisa jiraachuun ibsame jira. Haaluma walfakkaatuun Mooraa Yuunibarsiitii AMboottis sababaa FDG ka’uuf jira jedhuun halkan Mooraa Yuunibarsiitii Amboo cabsuun seenuun barattoota 16  ol ukkaamsuun kan hidhatti darban ta’uun saaxilame jira. Barattoota kanneen maqaa adda baasuun kan isiniif gabaasnu ta’a,

 Godina Kibbaa Dhihaa Oromiyaatti kan argamtuu  Yuunibarsiitiin Jimmaa Eeggicha hoomaa Waraanaa Mooraa Waraana dhihaa Magaalaa Jimmaa keessatti argamu kutaa Waraana 44ffaa jedhamuun kan waamamaniin eegamaa jirti, humni waraanaa kun halkanii guyyaa hidhannoo guutuun socho’uun uummata goolaa jiraachuun ibsame, kanuma keessan Goototni barattootni Oromoo FDG kaachisuuf Mootummaa abbaa irree wayita yaaddessaa jiranitti filmaata fakkeessii fi sobaa Wayyaanee irraa qooda hin fudhannu jechuun barattootni oromoo Yuunibarsiitii jimmaa dura waan dhaabbataniif Filannoon Wayyaanee Yuunibarsiitii jimmaa irratti guyyoota sadiif gaggeeffame, guyyoota sadanuu beeksisa baasuun adaraa bahaa filadhaa jechaa kan turan yoo ta’uu barattootni Oromoo harki guddaan filmaaticha irraa qooda utuu hin fudhatiin hafuun kaardii ittin filatan gubaniru, kanneen dhaqanii filataniif bu’aan filannoo guyyaa kaleessaa kan maxxanfameef yoo ta’uu  Mootummaan Wayyaanee 76% ‘n paartiilee Mormitootaa KFO(Maderik)n  Injifatamuu  isaa soda FDG keessa galee waan jiruuf  maxxansanii jiru.  Mootummaan wayyaanee waan qabee gadhiisuu dhabuun Mooraa yuunibarsiitii irratti humna waraanaa deebisuun barattoota Oromoo dura dhaabbachaa jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s