Caamsaa 28,2015 Godina Lixa Shaggar AANAA MIDAA QANYII Warraaqsi Bilisummaa Qabsiifame Itti Fufe, Sabboonaa Oromoo Waraana Wayyaaneen Ajjeefames Uummanni Oromoo Kabajaan Boqochiisan.

Aside

Caamsaa 28,2015 Midaa Qanyii

diddaa9Uummatni  Oromoo AANAA MIDAA QANYII ajjeechaa fi hidhaan mirga keenya falmachuu irraa duubatti nu laffisuu hin danda’u, jechuun FDG qabsiisuun wareegama qaalii kanfalaa jiran daran jabeessuun itti fufan. Uummatni Oromoo fi dargaggootni Qeerroon Oromoo wal jabeeffachuun dabballootaa fi ergamtoota Diinaa irratti mana galmaa diiguu fi akka ergamtootni Wayyaaneen OPDO’n  nannooa gadhiisaanii uummata keessa bahaanif Uummatni walta’uun tarkaanfii irratti fudhachaa jira. Dabballootni Wayyaaneee fi koreen boordii filannoo wayyaanee OPDO  UUmmataan reebaman, Manni isaanis irratti diigamee jira.  

Gandoota AANAA MIDAA QANYII kanneen akka  Baaroo Bidaaruu, Cuqqalaa Wangee, Goosuu Daamuu,  Daamuu, GUddataa Gabaa Lagaa, Dirree Weennii, Kilicaa, Boquu Nissoo, Tuulluu Umburaa, Waayiloo, Goobee Kuraam, Galaan Gumjee,  Haleeluu Goosuu, Bakkaafaa Abeetoo, kanneen jedhaman keessatti Goototni uummatni Oromoo Warraaqsa jabeessuun ergamtoota Wayyaanee uummata ficisiisaa jirtu irratti tarkaanfii reebichaa fudhachuun mirga abbaa biyyummaa keenya nu dhabsiisanii taa’uu hin qaban jechuun manni galmaa dabbaloota Wayyaanee fi koree boordii filannoo Wayyaanee irratti tarkaanfii uummatni fudhateen manni galmaa isaani diigameera, reebichaan ulfaatan irra qaqqabee jira.

 Kana malees Caamsaa 27/2015 Godina Lixa Shaggar AANAA MIDAA QANYIItti Sabboonaan Oromoo obboo Giddisaa Camadaa FDG irratti wareegame sirni gaggeessaa isaa guyyaa kaleessaa Bakka dhaloota isaa AANAA MIDAA QANYII ganda Galaan Gumjeetti bakka uummatni Oromoo kumootaan argamanitti gaggeeffame . sirna gaggeessaa Sabboonaa Oromoo kana irrattis Waraannii Wayyaanee bobbafamuun uummata gooluu fi dargaggoonni Oromoo dhadatnoo jajjabaa dhageessisaa akka turan Qeerroon gabaasa.

Goototni Qeerroon, Barattootni Oromoo Yuniversitii MATTUU Warraaqsaa FDG Jabeessuun Itti Fufan, Mootummaan Wayyaanee Humna Waraanaa Guddaa Mooraa Yuunivarsiitiitti Olgalchee Barattoota Reebaa Jira.

Aside

Caamsaa 27,2015 Mattuu

IMG_20150507_150925-1Goototni Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu Warraqsaa FDG jabeessuun itti fufan, Waraannii mootummaa Wayyaanee Mooraa Yuunivarsiitii Mattuu seenee barattoota goolaa jira. Barattootni Mooraa Yuunibarsiitii gadi lakkisuun gara uummaata magaalaa Mattuu fi naannawaa Yuunivarsiitii mattuutti makaman, Waraannii guddaan mootummaan Wayyaanee barattoota irratti bobbaase mooraa Yuunibarsiitii mattuu irratti waraana banuun dhukaasa gurguddatu dhaga’ama jira. meeshaa gaazii summaa’aa nama boosisuu barattoota irratti dhukaasuun barattoota hedduu ukkamsuun hidhaatti guuraa jiru, barattootni Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa karaa nagaa fi dimookiraasii waan gaafataniif hedduun reebamani, hedduun hidhaatti ukkanfamaa jiru.

Goototni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu guyyaa har’aa kanas warraaqsaa FDG kaleessa galgala eegalaan jabeessuun waraana wayyaanee dura dhaabbatan. Waranni Wayyaanee baay’ina barattoota Yuunivarsiitii Mattuu ol ta’uu mooraa Yuunibarsiitichaa waan seeneef barattootni iyya guddaa kaasuun mooraa gadhiisanii gara uummata Magaalaa Mattuu fi naannoo Yuunibarsiitii Mattuutti makatan. Waranni Wayyaanee immoo mooraa Yuunibarsiitii to’achuun mooraa Yuunibarsiitii mattuu dirree liinjii waraanaa fakkeesse goolii uumee jira.

Caamsaa 26/2015 Goototni Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu Filatnoo Kijibaa Wayyaanee EPRDF/TPLF Balaaleeffachuun Diddaa Dhageessisan

Aside

Caamsaa 27,2015 Mattuu

DiddaaGoototni barattootni Qeerroon Bilisummaa  Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu FDG haalaan qindaa’aa fi jabaa ta’ee mootummaa  maqaa dimookiraasii fi filannoo dahoo godhatee mirga uummata Oromoo cabsaa jiru irratti qabsiisan.   Oromiyaa keessatti maqaa filannoo  fakkeessii dahoo godhachuun  mirgii dimookiraasii fi namummaa uummata Oromoo sarbameera, Oromoon lubbuun ajjeefamaa jira, hidhaatti guuramaa jira, barattootni Oromoo doorsifaamaa fi barnoota irraa arii’ama jiru, Adeemsi waliin dha’insa filannoo fakkeessii dhaabbilee barnoota Olaanoo hanga qonnaan bultoota baadiyyaa, Magaalaa fi gammoojjii jiraataniitti uummatni keenya biyya abbaa isaa keessatti dararamaa  jiraachuun hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun goototni Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo warraaqsaa FDG finiinsuu kan eegalan ta’uun guyyaa har’aa galgala sa’aa 12 irraa egaluun Mooraa Yuunibarsiitii Mattuu keessa naanna’uun dhaadannoowwaan itti aanaan kana dhageessisan:

  1. Nuti mootummaa abbaa irreettin hin bullu!
  2. Nuti bilisummaa fi walabummaa barbaadna,
  3. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi hiree ofii ofiin murteeffannaa nuuf haa kabajamu!
  4. Ilmaan Oromoo Oromummaa fi siyaasaan yakkamanii hidhaman haa hiikaman.
  5. Sagaleen keeny sagalee  uummata badhaa Oromoo ti  nuuf kabajamuu qaba.
  6. Mirgootni dimookiraasii fi namummaa haa kabajamuu ,
  7. Saamichi lafaa Oromiyaa irraa dhaabbachuu qaba,
  8. Master Plan Finfinnee guutummaatti haqamuu qaba.
  9. Mootummaan EPRDF/TPLF uummata keenyaa hidhaa, ajjeesaa fi ukkaamsaa jiru seeratti dhiyaachuu qaba, kanneen jedhan dhageesisuun warraaqsa FDG finiinsan.

Battaluma Warraaqsi FDG egaletti Mootummaan abbaa irree Wayyaanee waraanaa isaa poolisii, kora bittinneess aa fi poolisii Federaalaa Mooraa yuunivarsiitii Mattuutti seensisuun halkan guutuu barattoota gaaffii mirgaa dhiyeeffatan goolaa kan bule ta’uun ibsame jira., Tajajjillii kanneen akka  ibsaa, interneetii, network  Magaalaa Mattuu fi Yuunibarsiitii Mattuu irra kan bade fi akkasumas magaalaa Baddallee fi Yuunibarsiitii Jimmaa fi Magaalaa Jimmaa irraa balleessuun moortummaan wayyaanee uummata goolaa jiraachuun ibsame.