Ibsa Ejjennoo Bakka Bu’oota Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa Godina Iluu fi Jimmaa

logo-qeerroo-oromiyaa3

Ibsa Ejjennoo Bakka Bu’oota Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa Godina Iluu fi Jimmaa

Nuti bakka bu’ootiin  Qeerroo Bilisummaa godina Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa Ebla 26/2013 walitti dhufuun haalaa yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo fi doorsisaa fi dararaa mootummaan Wayyaanee baratootaa Oromoo Yuunivarsiitiilee garaagaraa keessaatti adeemsisaa jiruu fi addaatti immoo Wayyaaneen  xiyyeeffaannaa baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa, Amboo fi Finfinnee irraatti taasisaa jiruu ilaalchisuun marii bal’aa godhannee milkiin xummurachuun Ibsaa Ejjeennoo itti anuu fudhanne.

 1. Gochaa mootummaan Wayyaanee sochii warraaqsaa baratootaa Oromoo danquuf mooraa baratootaa Oromoo Oromummaan yakkuun hidhuu, doorsiisuu, barnotaa irraa arii’achuu fi ajjeessuu akka toftaa itti  fudhachaa kan jiruu attaamaan dhaabuu qaba. Akeeknii mootummaa Wayyaanee kun kayyoo keenyaa irraa kan nu hin laaffisnes ta’uu firaas diinaas ni  hubachifna.
 2. Torbee kanaa keessaa doorsiifni mootummaa Wayyaaneetiin baratootaa   Oromoo  Yuunivarsiitii Jimmaa nagaan barnotaa isaanii barachaa jiranii fi baratootaa Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessaatti barnotaa isaaniitiin illee qabxii ol aanaa galmeessaa jiran baratootaa Oromoo 7 irraattii gaggeeffaamaa jiruu, atattaamaan dhaabbachuu qaba.
 3. Qabsoon goototni ilmaan Oromoo bilisummaa uummataa keenyaa fi walabummaa Oromiyaaf gaggeessaa utuu jiranii lubbuu itti wareegamaan fiixaan baasuuf:-

a)     Ilmaan Oromoo tokkummaa keenyaa jabeeffaachuun bakka jirruu hundaattii jabeessiinee wal haa ijaarru.

b)    Maqaa Ummaataa Oromootiin Jaarmiyaa Siyaasaa Omishuun bu’aan isaa uummataa keenyaa waanjoo garbummaa jala tursuu fi umrii abbootii irree dheereessuu qofa ta’uu beektotaa Oromoo ni hubachiifna.

c)     Gidduu kanaa karaa ilmaan Oromoo biyyaa ambaa jiraaniin fi hoggaantootaa fi miseensotaa ABO duraaniitiin dhaabnii haaraan hundeeffaamee jechuuu dhageenya, dhaabni kun qabsoo uummataa Oromoo lamsheessuu fi umrii bittaa garbummaa Oromoo irraatti dheeressuuf itti yaadamee kan hundeeffame ta’uu ni hubanna, keessaattuu Itoophiyaa ijaarraa jechuun kan dhaadataan maqaa Ummataa Oromootiin dhaadachuu dhaabuu qabu, guyyaa tokkoo miseensotni dhaabaa ADO ofiin jedhuu kun itti gaafatamaa seenaa fi seeraa jalaa ba’uu kan hin dandeenyee ta’uu ni hubachiifna, ilmaan Oromoo nagaan biyyaa Ambaa jirattaan utuu hin beekiin akeekaa kana keessaatti qooda fudhachaa kan jirtaan atattaamaan harkaa keessaa akka baafattaan ni dhaamna.

d)    Uummaannii Oromoo biyyaa keessaa fi biyyaa ambaa jiraatnu ololaa fi afaan faajjii wayyaanotaa fi gorsiitotaa Wayyaaneetiin qabsoo bilisummaa Oromoo irraattii gaggeeffaamaa jiruu fashaleessuuf jabeessiinee dhaabaa kaayyoo dhugaa kaleessaa ilmaan Oromoo irraatti wareegaman hin jijjirree ABO jalatti  wal ijaaruun tokkummaa keenyaa jabeeffaachuun qabsoo:

e)     Yeroo irraa gara yerootti bifa qindaa’een qabsoo FDG biyyaa  keessaattii jabeessinee itti fufna.

f)      Qabeenyaa , beekumsaa , humna fi waan dandeenyuu hundaan WBO ni jajjabeessina.

4.  Mootummaan Abbaa irree EPRDF sodaa guddaa keessaa seenuun Mooraa Yuunivarsiitiilee  biyyaatii keessaa jiran human waraanaa fi dabbalotaan eeguu irraa darbee baratootaa goolaa jira, kun immoo biyyaa keessaa jiratuu keessaattii lammiileen biyyaatii mirgi nagaan barachuu sarbamaa jira, Addaattii immoo ilmaan Oromoo miseensaa fi jala deemtuu wayyaanee hin ta’iin mirgii namummaa fi barnootaa irraa mulqamee akka lammii lammaaffaatti ilaalamuun galgalaa ganamaa qoratama, wayyaanotaan hordofamaa jiraachuun saxilamee jira, hallii kun wayyaanee kufuuf raafamaa jirtuu kufaatii wayyaanee kan ariifachiisuu ta’uu hubachiisuun mooraa Yuunivarsiitilee biyyaattii keessaatti gaffii mirgaa barnootaa fi bilisummaa sarbamuu ilaachiisuun FDG wal irraa hin citnee gaggeessuun jabeessiinee ni hojjeetna. Kanuma waliin mooraan Yuunivarsiitiis beektotaa fi hayyootaa Omishaa turtee amma dabbalotaa wayyaanee Omishuutti xiyyeeffaattee jirtuu atattamaan dhaabuu qabdii.

5.Biyyaa keenyaa Oromiyaa keessaattii midhaa fi dhiibbaan Mootummaa EPRDF’n gaggeeffaama jiru hedduu jabaachaa jira, qotee bulaan Oromoo qotatee of jiraachiisuu dadhabaa jira, Xaa’oo yeroon hin argatuu, yoo argatees, xaa’oon karaa Abbootii qabeenyaa wayyaanee dhiyaatu gatiin isaa human qotee bulaa olidha, kaffaltiin gibiraa, buusiwwaan fi kanfaltii taksii fi qaraxaa dachaan dabaluun uummaannii keenyaa dararamaa jira, rakkoo uummataa keenyaa kanatti furmataa gochuunf uummataa keenyaa cinaa dhaabbaannee, gaffii mirgaa:-

a) Laftii kan qotee bulaatii, qotee bulaa Oromoof mirgii abbaa lafummaa haa kabajamuu.

b) Xaa’oon  qotee bulaa keenyaaf karaa mootummaa haa dhiyaatu,

c) Kaffaltiin gibiraa, qaraxaa, fi busiin taksii humnaa olii qotee bulaa irraa kafamuu qaba,

d) Maqaa investimentii jedhuun Oromoo qee’ee irraa buqqisuun dhaabbaachuu qaba jennee , rakkoo ummaataa keenyaaf furmaataa fiduuf uummataa keenyaa ijaaruun FDG ni gaggeesina, sagalee uummataa keenyaas addunyaa ni dhageesifna, uummaannii keenyaa tokkummaan harkaa wal qabannee wal wajjiin haa kaanu jechuun marii haala yeroo irraatti gaggeeffatan milkiin xummuratan.

Injifannoon Ummata Oromoof!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!

3 thoughts on “Ibsa Ejjennoo Bakka Bu’oota Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa Godina Iluu fi Jimmaa

 1. AMANTAA!!!!
  Saboontoota sabaa, qeerroo ilmaan biyyaa
  Daldalaa magaalaa, qotataan baadiyyaa
  Barataa – barsiisaan barnoota ammayyaa
  Wallistoota aadaa, faaya Oromiyaa
  Xiqqaa fi guddaan sabaa akkam jirtan fayyaa?
  Oromummaan dhuha, dhiiga kan dhaalmayaa
  Sab-boonummaan dhugaa hujiin adda bayaa
  Dukkanti dhabamte, baate aduun guyyaa
  Gargarii baafennee garree, halkanii fi guyyaa
  Hallayyaa bililee waatu keessaa goohaa
  Guyyaa ni dhiha, halkan ni barihaa
  Gowwaan yoo callisan sodaaf nama sehaa
  Kan Kabaa kan kibbaa, bahaa hamma dhihaa
  Tokkummaa jabeessaa, marti waliin tahaa
  Maqaan hamaan hin’badu, abaar hamaan ni bahaa
  Rakkoo fi balloo waliin keessa ceehaa
  Tan dabarte gundoo, tan nu hafte guddoo
  Buddeena hadhaawaa, jireenya gadadoo
  Hangullaa dhabanii akka ilma saaddoo
  Osoo raaree hin’binne, yoo bitan faradoo
  Bakka tikaa dhabu, hadhaadhiyya madoo
  Jireenyi gabrummaa tokko hin’qabu sadoo
  Dandiin qabsoo dheeraa, tulluudhaa fi gadoo
  Hayyoota Oromoo dardaraa – manguddoo
  Gad bahaa dubbadhaa, firraa banaa girdoo;(2)
  Qabrii obbaleessaa namni ijaa arke
  Hubadhaa lamii koo nama tanfii arkee
  Juneedii Saaddoo barattoota rakkee
  Hidhaatti guuree, cubbuudhaan yakkee
  Jaartii hidha dhiisee, bahe biyyaa sokkee
  Mootummaan wayyaanee irraa kaase dhukkee
  Yaa ilma Oromoo gaafadhu sammuu kee
  OPDO’n haarawni, rakkatee, bokokee
  Dhiigaa fi aannan, summiin wali makee
  Nu obaasuuf deemaa gargar qabee kokkee
  Bakkuma jirtanii itti darbaa dikee;(2)
  Hirriiba dammaqaa, kan ciiftan ol ka’aa
  Kan deemtan dhaabadhaa, ofirra gad taa’aa
  Teenyee wal gaafannaa waan Oromoo dantaa
  Dabbaal mootii gaaraa halaalaa mullataa
  Bultiin wasaasaa abbaa dagalfataa
  Utubaan bultii; dagaleen dhaabataa
  Kan amantaa qabu dhaleeti dhungataa
  Dongoree hakaafee facaasee murataa
  ABO jabeessaa; qabaadhaa amantaa
  Saba maraa qabaa sobduu fi maraataa
  Diimaa fi Amaan Kadiir, kan akka Leencoo lataa
  Gubatee hin’garree, ibiddaan taphataa
  Hassen Husseen kan mataa kalooytaa
  Yoo laalan halaalaa islaama fakkaataa
  Rabbii guddaa dhiisee Leencoodhaaf dullataa
  Obbo Leencoo Baatii cubbuudhaan dhiqataa
  Nama hin’salfanne, baaragaa – gugataa
  Yoo halaalaa laalan suufaa – karabaattaa
  Qilixii hin’qabu fayyuma fakkaataa
  Dhara dhugaa godhee cubbuudhaan kakataa
  Dr. Beyan Asoba, Lichoo fi Abdataa
  Waan booyyeen nu goote seenaan waa dagataa?
  Migira Oromoo, hagaggaraa fi sutaa
  Mixaaxis, boqqolloo caccabsitee mataa
  Sab-boontoota sabaa taasiftee baqataa
  Ciisallee dhoowwitee hekeraa goototaa
  Jiruun hiyyoomsitee, seenaa Oromootaa;(2)
  Dhiiga goototaa, lafeen kakatanii
  Alaabaa Oromoo irbuudhaan seenanii
  Immiyyee toophiyaan dhiifama ja’anii
  Habashaa gadoomsuu kaayoo godhattanii
  Eenyu sobaa jiran, gargar baafattanii?(2)
  Hawwii Oromootaa, hamilee kolaasaa
  Kaayoo gabroomfataa, xurii itti cobsaa
  Daawwii gara-garaa akkuma dhadheessaa
  Yoo tokko ligide kan biraa mullisaa
  Movie AWO Norwayii tamsaasaa
  Daawwii micciiramaa Minnesota keessaa
  Qor-qalbii Oromoo cubbuun burjaajeessaa
  Sabboonaa – sabboontuu qabsoo raa fageessaa
  Arra diida bahee hubadhaa akka dansaa(2)
  Turubni maayyii, abbaan micciiramaa;
  Abbaa isa qoodu, raabsaan taphatamaa
  Joker ri maayyii Leencoo fi Diimaa
  AWO’n jalqaba, sunsumaa diiramaa
  Biyya Norway raa, xayyaaraan ergamaa
  Kan bara 2008 ti maqaan jijjiiramaa
  Arra walii baqee, ODF gungumaa
  Ilmaan Oromoo marti walii dhaamaa
  Lamuu hin’dagamnuu, gantootaan sobamaa;(2)
  Ilmaan Oromtichaa, dhala ayyo meetoo
  Okkotee ADO, gantootaa mallattoo
  Diina, nyaapha caalu, jallaa muka qottoo
  Nu dhaalchisuuf deemaa injijii fi cittoo
  Gargar saaqaa laalaa, hin’nyaatinaa dhoortoo;(2)
  Kan obbolaa fixe gandaan wali diraa
  Gosaa fi amantiin walirratti jaaraa
  Maqaa moggaafattee “ manguddoo araaraa”
  Rirmi dhaaba keessaa, buleeyyiin dharaa
  Nu guguruuf deemtii tolchaa firraa baraa;(2)
  Gad godhadhaa bahaa xuxxuuxii masalaa
  Sagalee xiqqeessaa, hafuura qaqallaa
  Kaayoodhaan cuccufaa, roga lamaan hulaa
  Lafti habashaa, Oromiyaan ollaa
  Maqaa moggaafatee, je’ee abbaa duulaa
  Minaasee G/Gorgis, wayyaaneetu dhalaa
  Goobanaa haarawni waa namaamii hoolaa
  Guyyaa qalmaa malee hin’arkuu samii callaa
  Akkuma waraaboo, bobbaan saa galgalaa
  Halaalaa suufaa fe’amaa wadalaa
  Murna abbaa garaa, dhegelaa fi ballaa
  Ofirraa eegadhaa, nama dhaabuu qullaa
  Akka Lichoo Bukraa fi Abdataa Baasiree
  Buddeena habashaa, xajjiidhaaf gororee
  Qawwee Oromoo fuudhee nyaaphaa raree
  Mootummaan wayyaanee hidhaa itti muree
  Buddeena nama quubsu, eeleeratti garree
  Fiixeensa ganamaa, qabbanaa fi hurree
  Siyaasaan ADO hubadhaa waan darree(2)
  Miilaa – mataa hin’qadu, afaanii fi hudduu
  Akkuma dhandhaarraa, jalaa – gubbaan dudduu
  Oromoo lakkisaa, habashaallee hin’sobduu
  Riphaan-riphxuu seennee hin’murru dhallaadduu
  Hogganni ODF Oromoof hin’gadduu
  Amantaa hinqaban cubbuudhaan ragaduu
  Hekeraa wayyaanee, mallasaaf sagaduu
  Masaraa habashaa, angoodhaaf araaduu
  Galmi ODF, nadhii deymaa hin’madduu
  Summiidha dhimmisaa, tan gubdee nu wadduu
  Irraa of eegadhaa sab-boontooni hunduu
  Bilisummaa dhugaa WBO dha kan fiduu
  Galmi ABO arra qulqullaawee, marti haa gammaduu
  Qanqee walabummaa, ibidda haa shiduu(2)
  Xiqqaa guddaan sabaa haa qabaannuu saffuu
  Bilisummaan dhugaa dhiigan malee hin’dhufuu
  Leenci bosonaa WBO’n haa gulufuu
  Qabsoo walabummaa gamtaan haatti fufuu
  Oromiyaa malee gadciisee hin’rafuu
  Rirma dhaaba keessaa qulqulleessaa gufuu(2)
  Wayyaaneen ni dhabamti!!!
  Itoophiyaan ni diigamti!!!
  Oromiyaan ni walaboomti!!!

 2. Pingback: Ibsa Ejjennoo Bakka Bu’oota Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa Godina Iluu fi Jimmaa | Oromo Freedom News and Views

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s