Ibsa Qeerroo

Aside

Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa,     National Youth Movement for
Bilisummaa fi Dimokraasiif(SDBBD)  Freedom and Democracy (NYMFD)

                     Ibsa Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa(Qeerroo)

Oromiyaan biyya Ethiopia jedhamtu jalatti erga kuftee as haalleen akkaan hamoo keessa dabartee har’a geese.  Biyyi harka alagaan qabamuu, qabeenyi samamuu, Oromoon biyya isaa irratti garba tahee ergamuu, biyya isaa alatti akka bineensaatti qabamee garba tahee gurguramuu, hidhaa,  ajjeechaa fi raawwii sanyii namaa irratti hin raawatamne akkaaniitu irra gahe. Gochaaleen gita bittootni Habashootaa Oromoo irraan gahan kana jalatti abbootiin keenya takkaatuu osoo tole jedhanii hin buliin qabsoo diddaa gabrummaaf wareega qaqqaalii kafalanii jiru. Karaa qabsoo siyaasaa, qabsoo hidhannoo fi bifoota adda addaan hanga har’aatti diddaan farra gabrummaa itti fufee warraaqsa guca bilisummaa qabatee dambali’aa deemaa jiraachuun wal nama hin mamsiisu. Dhalooti amma jiru seenaa dhufaa darbaa qabsaawotni bilisummaa Oromoo nutti dabarsan faajjii godhachuun diddaa farra dimokraasii fi bilisummaa gaggeessaa jira.

Warraaqsi dargaggoonni Oromoo (Qeerroon) Ebla bara 2011 keessa bifa qindaayaa,tooftaa fi murannoon guutameen sochii farra mootummaa Wayyaanee gochaa jiru keessatti qaanqee warraaqsaa Oromiyaa guutuutti qabsiisuun osoo halkan tokkoof hin ciisiin golee biyya Oromoo mara keessatti diddaa bifa muldhataa fi hin muldhatiiniin deemsisaa jira. Warraaqsi barattootaa fi dargaggoota keessatti qabate gadi bu’ee qotee bulaa Oromoo fi hojjettoota bira gahuun diddaan babal‘atee jira. Ibsa Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa(Qeerroo) Gur-dhala 16,2012

Omishi Shukkaaraa Godina Ilu Abbaa Booraatti Argamu Yeroo Lammaffaaf Barbadaaye.

Aside

Gurraandhala 16,2012 Beddallee

Omishi Shankoraa qabiyyeen isaa kan dureessa Pakisatanii tahee maqaa AL-ABESH jedhamuun yaamamu yeroo lammaffaaf barbadaaye.

Tarkaanfii human hin beekamneen fudhatameen marraa kana lafa hektaara 40 ol tahu irraa gaafa Gurraandhala 14,2012 galgala guutummaatti barbadayee buluu qeerroon gabbaasa. Akka ummanni naannoo sanii fi kanneen qabeenya irraa buqa’an jedhanitti yoo tahe,gama fuula duraatti hammeenyi ummata Oromoo irratti tahuu hanga dhaabbatuu fi qabeenyi Oromiyaa gurguramuu irraa hamma dhaabbatutti Oromiyaa golee hunda keessatti qabeenya samame irratti tarkaanfiin fakkaataa akka itti fufuuf deemu dubbatu.

Gama biraan haala kana irraa kan ka’e Poolisiin naannoo Oromiyaa ofiin jedhan tarkaanfii hidhaa fi reebichaa ummata naannoo omishichaa jiran irratti deemsisaa jiraachuu Qeerroon magaala Baddallee irraa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Gaaffiin Oromoo Deebii Haa’argatu Jechuun Barattootii Xiqur Incinnii Diddaa Itti Fufan.

Aside

Gurraandhala 16,2012

Gootonni barattooti Oromoo Xiqur-Incinnii sochii fincila diddaa gabrummaa eegalaniin Gurraandhala 14 fi 15,2012 guutummaatti itti oolanii jiru.Barattooti kunnin gaaffii mootummaa Wayyaanee irratti kaasan ummata keessatti baba’atee hamma waajjiraalee bulchiinsaa fi Poolisaa deemuun gaaffiilee armaa gadii dhiheessanii jiru.

 • Gaaffiin mirgaa kan barattootii fi qotee bulaan kaase hatattamaan deebii haa argatu.
 • Tarkaanfiin Barattoota Oromoo irratti fudhatamaa jiru ammaa irraa qabee haadhabbatu.
 • Addatti ummata Oromoo fi dargaggoota Oromoo mootummaan Wayyaanee targeetii godhachuun hafee gara gaaffii haqaa furuutti of haadeebisu. Kan jedhuu fi kkf ture.

Haalleen kun jajjabaachaa deemuun manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi ummata qotee bulaa keessatti heddumminaan gaaffiin deemaa jiraachuu qeerroon gabaasa.

Sabboontonni Oromoo 6 University Jimmaa Irraa Guutummaatti Arhiman.

Aside

Gurraandhala 15,2012

Oromoo maaf teessa?? sabni keenyaa maa ustuu? biyya abbaa keenyaa irratti jiraachuu,barachuu,iyyachuu,qotachuu fi waan hundaanuu miidhamaa jiraachuu dadhabne” jedhu barattooti Oromoo Jimmaa.

Fincila diddaa gabrummaa barattooti Oromoo Jimmaa jidduu kana itti jiramuun wal qabatee sababaa Oromummaan nama kakaaftan,ergaa ABO dabarsitan,dhadannoo warraaqsaa jechisiiftan kan jedhuun mootummaan Wayyaanee barattoota hedduminaan hidhee kaan nama 6 ammoo guutummaatti barnoota irraa arihee jira. Kanneen kunis:-

1.Mo’eeraa Lammaa, guutummaatti arii’ame

2.Nuraadiin Hundaa, guutummaatti arii’ame

3.Tasfaayee Biraanuu, guutummatti arii’ame

4.Hubishet Zalaaleem, guutummattiarii’ame,

5.Takkaalenyi Kindee waggaa lamaaf adabame

6.Mokonnoon Dabalee Tolaa waagga Lamaaf adabaman

Yeroo ta’an, baratoonni kun hundii isaanii iyyuu dipartimentii Psychology waggaa lammaffaa kan baratanidha. Kana malee barattooti lammiin isaanii Tigree tahanii mooraa Universitu Jimmaa keessatti Oromummaa arrabsaa jiranii fi arrabsan amma illee mooricha keessatti boonanii akka jiranii fi adabbiin tokko illee kan irra hin geenye tahuu qeerroon ibsa.
Barataan Tigiree inni Qomoodhaan Qeerroo Oromoo Arabsee, Mallasaa Axilaabachoo kan jedhamuu amma illee mooraa keessa nagaan jiraachaa jiraachuun beekama.

Karaa biraa moraa university Jimmaa kana keessatti barattoota irraa nyaati citee hamma gaaffii kaaftan dhaabdanitti nyaataa fi korreentii hin argattan jechuun irraa kutanii jiru. Heddumminni barattootaa eelaa beelaan qabamaa jiraachuu gabaasi mooricha irraa nu gahe addeesa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

OLF Press Release

Aside

 The Uprising that Ignited in Oromia Will Go on until the TPLF System is Dismantled

                                                   OLF Press Release

It is to be recalled that the National Youth Movement for Freedom and Democracy (Qeerroo)and the Oromo People’s Uprising Coordinating Council (OPUCC) have launched uprising against the TPLF regime this last January. Subsequently the movement has escalated and is engulfing the whole of Oromia. The uprising that demands the Oromo rights is expanding including peaceful demonstration. The TPLF regime is responding to this peaceful and rightful demand of the Oromo in the usual way, forcefully suppressing using police and military force. The means employed includes arrest, beatings, abduction, expelling from educational institutions and firing employees. OLF Statement – February 13, 2012

Ibsa ABO – Gurandhala 13, 2012 (2)

OLF Press Release Amharic Version Feb, 2012

Ibssa Ejeenoo Tokkummaa Baratoota Oromoo Biyya Jarmani (TBOJ) fi Oromoota Hirmatoota Semnaara

Aside

Tokkummaan Bartootaa Oromoo Biyyaa Jarmanii (TBOJ) gafa 11.02.2012 Magaalaa Munshiin keessattii Waltajii (Forum) bifaa Semnaaran Qopha’ee bakka bu’an Koree Hujii gaggeesituu TBOJ J/Mokkonnon Gurmeessaa haasa simnaa ergaa godhanii booda eebaa manguddoon eegalamee. Semnaara kanaa irratti barnootnii Mata dureelee Deemsaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Haala Yeroo J/Shigut Galata Miseensaa Gumii Sabaa ABOn, Aadaa fi Seena Sabaa Oromoo Hayyuu Oromoo Obbo Getachoo Camadaan, akkasumaas Seenaa Siyaasaa Impayeeraa Ityophiyaa fi Shiraa gitaa bitootaa Habashaa J/Habib A/Jobiriin  keenaman.Ergaan waraaqan barnoota kun dhihtaanii boodaa mariin bal’an gaggeeffamee jira. Akkumma bekkammu Uummanii Oromoo erga gita bituu Motummaa haabasha jallatii kuufee  Biyyaa fi miirga uumaama isaa  sarbamee  guyya tokkoyyuu tanaan sirna halaaga kanaaf jiilbeefatee bulee hin beeku.Ibssa Ejeenoo semnaara TBOJ 11 02 2012 (1)

Lafti Qonnaa Shukkaara Finc’aa Hektaara 7 Gutummaatti Barbadaaye

Aside

Gurraandhala 14,2012 Gabaasa Qeerroo Finca’aa

Godina Wallaaggaa Bahaa Hoorroo Guduruu Onaa Abbaa Coommaniitti Guraandhala 12,2012 bakkaa warshaa Sukkaaraa Finfaa’aatii, shonkoorrii Hagaadaa sukkaaraaf Omiishaamee jiru lafa Hektaaraa 7 irraa qaama hin beekamiiniin guutummaatti Ibiddaan barbadaayee jira. Lafa qonnaa kana irraa baroota dheeraaf mootummaan Wayyaanee shukkaara omishatee biyya alaa fi Tigrayitti akka guuraa bahe ni beekama.

Dhuma bara 2011 irraa hanga Amajjii Bara 2012 keessaa hojjettoota lafa qonnaa fi kanneen warshaa shukkaaraa keessaa hojjetan Oromoota nama 600 ol tahan mootummaa Wayyaaneen hojii irraa arihamanii turuun ni yaadatama. Haala kanaan wal qabsiisuun Gurraandala 13,2012 guyyaa guutuu hojjettoota ammaan dura hojii irraa arihameen isintu qonnaa shukkaaraa kana barbadeesse sababa jedhuun heddumminaan qabanii hidhaatti guuraa jiraachuu gabaasi Qeerroo Finc’a irraa nu gahe addeessa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

 

University-n Jimmaa Dirree Waraanaa Fakkaattee,Barattooti Oromoo Jimulaan Hidhamaa Jiru.

Aside

Gurraandhala 14,2012 Finfinnee

Gaaffii Mirgaaf jecha diddaa Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti dhalate dhaamsuuf mootummaan Wayyaanee barattoota Oromoo tahan hedduminaan mana hidhaatti guuraa jira. Miseensota OPDO tahan qabatanii gaaffii mirgaa Oromummaa ka’e ukkaamsuuf jecha humni tika Wayyaanee fi Waraanni yaale iyyuu diddaan kun cimuu fi miseensonni OPDO tahanis mootummicha dhagahuu dhabuu irraan yaaliin Wayyaalee fashalpee jira.

Haalli gaaffii barattootaa itti fufuu fi cimuu irraan kan ka’e sabboontota Oromoo mana hidhaatti guuruun mana hidhaatti barattoota Hiraarsuu irratti argamu. Kanneen kaan yoo hidhaman iyyuu barattooti mooraatti hafan hundi  gaaffiin keenya gaaffii Mirgaati, barttooti hidhaman haagadhiifaman, jechuun diddaa itti fufanii jiru.Kanaafis Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa yuunivarsiitii kana Damee isaa hunda keessatti qubachiisee jira.

Kun kanaan osoo jiruu barattoota Oromoo sabboontota tahanii dhiamanii jiran keessaa kanneen bakka jiran wallalame keessaa

1.Barataa Moo’eeraa Lammaa phycology waggaa 2ffaa

2.Barataa Nuuraddiin Hamadaa Barataa Phycology waggaa 2ffaa

3.Barataa Takkaaleny Kaandaa Barataa Phycology waggaa 2ffaa

4.Barataa Tesfaayee Biraanuu

5.Barataa Mokonnin Dabalee

6.Barataa Wubisheet Zalaalem

7.Barataa Abdiisaa Qabaatoo Oromo focular waggaa 2ffaa

8.Barataa Daannoo Dabtaraa Water technolgy waggaa 2ffaa

9.Barataa Eebbisaa statistics waggaa 1ffaa

10.Barataa Huseen   Keessatti argamu.

Yeroo tahan. Mootummaan Wayyaanee barattoota doormii isaanii keessaa funaanaa jiraachuunii fi sodaa gara yuunivarsiitiilee birootti babal’ata jedhuun yuunivarsiitiileen hundi waraanaan eegamaa jiru.

DHAAMSA QABSAAWAA KAAYYOO

Aside

Qabsaawaa Kaayyoo

Qabsaawaa Kaayyoo

Duraan dursee,nagaan koo kan Oromummaa golee jirtan maraatti isin haa qaqqabduun jedha.Harree osoo ba’aa baatee dheeduu malee,akka hidhii xuuxaa,imimmaan keessan haxaawwachaa,guyyaa kolonitti goolaba gochuuf,gidiraa diinaatiin hiraartan,yaadnii fi qalbiin koo isiin waliin rarra’aa jiraachuu akka naaf beektan dhaammadha.Nagaaf waaraan ,biyya kenyaaf saba keenya keessatti erga dhibee akkuma tokko tokkoon keenya beeknu baroota hedduu jaarraatti lakkaa’amu dabarsuun waan haaraa nuuf hin tahu.Wadaroo diinaatiin sakaalamne,waaroo gabrumman haguugamne,biyya abbaa keenya irratti alagaa saba bicuun to’atamne jirenya gaaffi jala jirtu jiraachaa akka jirru waan wal nuu gaafachisuu miti.Egaa guyyaa sirma gita bittuu Habashaatiin cabnee kaasee hanga har’atti of duuba millannee yoo laallee waan hin taanee fi waan hin dhabne hin qabnu.Kanaaf harma muraan fi harka muuraan godaannisa sammuu keenya keessatti yoomu nutti dhagahamu dha.Har’as habashoonni hidda walii lakkaa’achuun gochuuma kaleesa eessumman isaanii nurratti raawwatanii biyyoo cininan deebisanii lubbuu itti horuuf abjuu hin hikamne abjoochaa jiraachuu isaaniitu mullata.Akkuma kaleessa irraa mul’ataa ture nafxanyoonni guyyaa nu cabsanii kaasanii maqaa nu fakkaannee nutti dhoobuun akka nuti qabsoo mirga keenyaaf hin gone qor-qalbii nu hatuuf dhama’aa as gahan. Qabeenya keenya socho’uu dandahu saamuun ,kaan ibiddaan barbadeessaa egeree Oromiyaan ilmaan isheef qabdu maseensuun akka ilmaan Oromoo eeggatummaaf saaxil bahan godhaa jiraachuu isaanii waan har’a midiyaan addunyaa wal harkaa fudhee balballoomsaa jiru dha. DHAAMSA QABSAAWAA KAAYYOO

University Jimmaa Irraa Gootonni Shammarran Oromoo Sadii Hidhaman

Aside

Gurraandhala 13,2012 Jimmaa

Gootonnii baratoota Oromoo University Jimmaa jilmaan manahHidhaatti guuramaa jiraachuu qeerroo gabaasa, kanneen keessaatti baratootni dubaaraa sadii kanneen maqaan isaani

 1. Baratuu Keetiim Efireem dipartimentii Afaan Oromoo waggaa 2ffaa,
 2. Barattuu Dinqineesh ,dipaartiimentii Fokileerii Afaan Oromoo waggaa 1ffaa
 3. Dinqee kanneen jedhaman Afaan Oromoo wagga 1ffaa kan barattuu

Akkasumsan baratootnni 30 ol mana eda Gurraandhala 12,2012 mana dhihaatti darbamanii jiru.

Kanuma waliin gabaasi Qeerroo akka addeessu, hogganootiin OPDO godina Jimmaa jiran guyyaa kaleessaa walgahii hatattamaa miseensota isaanii barattoota tahaaniif gochuun waliigaltee tokkoon malee adda faca’an. Barattooti Oromoo tahanii miseensummaa OPDO fudhatan gaaffiin barattoota Oromoo gaaffii sirrii waan taheef mooraa keessatti barannu keessatti Wayyaanee deggeruun Oromummaa mormuun kan nu hin baafne jechuun waca kaasanii walgahicha bittinsuun isaanii gabaasa qeerroo irraa ifa godha.

Gama kaaniin waraqaan waamicha qabsoo magaalota Oromiyaa gurguddoo fi hanga baadiyyaaleetti bal’inaan faca’aa jiraachuu ibsame. University leen biyya san keessa jiranitti guyyuu kan raabsamaa jiruu fi bakkoota Wayyaaneen jala deemtee buqisaa jirtu irrattis gootonni barattooti deebisanii maxxansaa akka jiran qeerroon ifa godhee jira.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Gorsaa Qeerransoo Biyyaa

Aside

♠(Qeeroo, Finfinnee, 12 Guraandhala 2012) Qeerransoo Biyyaa akkaataa itti qabsoon diddaa garbummaa haala ammaayyaatiin si’oomee, bu’aa boonsaa argamsiisuu malu irratti gorsa arjoomee jira.

“Qabsoon keenya aarsaa guddaa baasee, bu’aa xiqqaa argamsiisuu hin qabu,” kan jedhe Qeerransoon Biyyaa, “bu’aa aarsaa keenyaan walgitu argamsiisuuf qabsoon keenya karaa maraan tooftaalee ammayyaatiin si’oomee hojjatamuu qaba,” jedha.

Gaaffii fi Deebii Barattoota Yunivarsitii Jimmaa Waliin Godhame

Aside

(Qeerroo, Finfinnee, 12 Guraandhala 2012) Gurraandhala 11,2012 irraa eegalee mooraa Yuniversitii Jimmaa keessatti fincilli barattootaa kan diddaa barattootaa fi gaaffii dargaggoota Oromoowaliin wal qabate ka’uu isaatiin barattooti hidhamaa jiraachuun gabaasame.

Fincila kana dhaabuuf humnooti poolisa Federaalaa fi humni tika mootummaa Wayyaanee mooraa keessa guutu illee barattooti diddaa isaanii finiinsaa oolanii jiru.

Dhimma kana irratti barataan tokko gabaasaa Qeerroof yoo ibsu, ”kan arrabsamu Oroomoo dha; kan hidhaamu Oromoo dha; kan barnoota irraa arii’amuu Oromoo dha;  kan ajjeefamuu Oromoo dha;  kan biyyaa itti dhalate keessatti mirga lubbuun jiraachuu dhabee arii’amuu Oromoo dha; kan qe’ee irraa buqa’uu fi lafti irraa fudhatamee faranjiif kennaamuu Oromoodha; hubaadhaa! Yakkoota hiriiyaa hin qabne, kan addunyaa biyyaa lafaa kanaarratti ta’ee hin beeknetu nurraatti raawatamaa jira,” jechuun roorroo isaan kakaase hubachiisee jira.

Dhimma fincila Qeerroo Bilisummaa kana irratti raadiyoon hawaasa Oromoo kan magaalaa Melbourne keessaa tamsaasamu oduu dabarsee fi gaaffii fi deebii barattoota yunivarsitii Jimmaa waliin taasise, tumsi Qeerroo Bilisummaa biyya alaa akka armaan gadiitti qindeessee nuuf ergee jira.

Finciilli Diddaa Gabrummaa University Jimmaa Itti Fufee,Barattooti Afur Ukkamfaman.

Aside

Gurraandhala 12,2012 Jimma

Gaaffiin keenya gaaffii ummata Oromoo waan taheef hamma deebii argannee mirga keenya goonfannutti qabsoon keenya hin dhaabbatu jedhanii fincila diddaa gabrummaa kanneen gaggeessaa jiran gootonni barattooti Oromoo Jimmaa Gurraandala 11,2012 waajjira President University Jimmaa fuula druatti bahanii gaaffii mirgoota Oromoo gaafataniin dhadannoo gurguddaa dhageessisaa turuu fi faaruulee warraaqsaa faarfataa ooluun gabaasi qeerroo Mooraa University Jimmaa addeessa

Kanuma waliin mootummaan Wayyaanee human poolisa feederaalaa fi human waraanaa itti bobbaasuun barattooti Oromoo gootummaan dhagaan reebanii of duubatti deebisanii jiraachuun beekama. Haalli kun akkasitti osoo jiruu guyyuma kana barattoota nama afur mooraa keessaa humnaan ukkamsanii qabuun mana hidhaa hin beekamnetti geessanii jiru.

Kanneen kunis:-

1.  Barataa Ebbisaa,

2.  Barataa Mangistuu Hayiluu,

3.  Barataa Huseen Umaar

4.  Baraataa Daannoo

Kanneen jedhaman tahuu qeerroon Jimma irraa gabaasa.

Qabsoon itti fufa!

Brataan Seeraa Waggaa 5ffaa fi Barreessaan Kitaaba Burqaa Jaalala Wayyaaneen Ukkamfame.

Aside

Gurraandhala 12,2011 Finfinnee

Barataa Caalaa Hailu

Barataa Seeraa waggaa 5ffaa Caalaa Hailu

Adaamaa University keessatti barataa seeraa wagga 5ffaa kan ta’eefii barreessaan burqaa jaalalaa barataa Caalaa Hailuun yeroo adda addaa sadarkaa adda addaatti gumaachi Oromummaaf godhe guddaa dha. Mooraa University Adaamaa keessatti hundeeffama waldaa Waaqeffannaa fi tokkummaa artistoota Oromoo tiksuutti guddoo nama hojjetaa ture waan taheef addatti Wayyaanonni ilaalcha diinummaa irraa qabaataa turan.

Sochii Qeerroon bara 2011 keessa gochaa turetti yakkamee hidhamuu isaa Qeerroon http://qeerroo.com/2011/09/01/ irratti gabaasee ture, sana irrattis gabaasi gaafa http://gadaa.com/oduu/10789/2011/09/06/oromia-ethiopia-oromo-a-nation-at-risk-hrlha-press-release/ bahe addeessa.

Barataa Caalaa Hailuun ammos marsaa lammataaf sochii barattoota Oromoo mooraa University Adaamaatti tahaa jiruun wal qabatee Jidduu kana qabamee mana hidhaatti darbamuu isaa qeerroon Adaamaa irraa gabaasa.

Kana malees barataa kana bakka buutee kan absiise mootummmaan gabroomfataa Wayyaaneen  maatii isaa caalaatti deemanii reebuu fi barataa kana fidaa nutti kennaa jechuun dararaa jiru.Abbaa isaa fi adaasaa barataa kanaa yeroo ammaa mana hidhaa geessanii jiraachuun beekama.

Barataan Caalaan Shawaa Kaabaa, Salaalee,Aanaa Aboote, gandaa dallatti(alangoo)bakka jedhamutti kan dhalate yeroo tahu,maatii isaa naannoo san jiraatan yeroo ammaa kanatti loltuu fi humnoota tikaa Wayyaaneen akka gidirfamaa jiran gabaafame.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa.

Diddaan Qeerroo Bilisummaa Daran Jabaatee itti Fufa!

Aside

(Qeerroo, Adaamaa, 12 Guraandhala 2012) Sochii diddaa fi fincila Bilisummaa Oromiyaaf godhamaa jiru caallatti jabeessanii kan itti fufan ta’ee Qeerroon Oromiyaa ibsan.

Qeerroon Bilisummaa adeemsa sochii Qeerroo darbe wayita xiinxalanitti akka ibsanitti, diddaa fi fincilli bakkayyuutti adeemaa jiru akka sagaleen Oromoo akka gaariitti dhagayamuu fi beekamu kan taasisaa jiru waan ta’eef jabaatee itti fufa.

Sochii Qeerroo dhaabuuf shirri humnoota addaddaan xaxamaa jiraatu iyyuu, jabinaa fi kutannoo Qeerrootiin akka fashalaa jiru kan yaadachiisan Qeerroon Oromiyaa, akkuma “abbootiin keenya humnoota Habashaa ofirraa ittisaa qabsoo Bilisuammaa dhaloota ammaan gahanitti, nuti Qeerroon Bilisummaas Habashoota akka haaraatti ofijaaraaa jiranis ta’ee, humnoota yeroo ammaa Oromiyaa deegsaa fi hiraarsaa jiran sagalee tokkoon mormuu keenya jabaannee itti fufn,” jedhanii jiru.

“Nuti Qeerroon Bilisummaa adeemsa waggaa tokko dabarsine keessaa muuxannoo guddaa argannee jirra,” kan jedhan Qeerroon Oromiyaa, deeggarsi ummata keenya irraa argachaa jirrus daran akka jabaannee qabsoo Bilisummaa Oromoof hojjannu seexaa guddaa nuuf ta’ee jira,” jedhanii jiru.

Qeerroon bilisummaa itti dabaluunis, “ammaan boodas, akkuma kaleessaatti kutannoon falmannee guyyaa Bilisummaa dhiyeessina malee taakkuu tokko illee duubatti hin deebinu,” jechuun ummatis bakkayyuutti isaan waliin akka warraaqu dhaamsa isaanii dabarsanii jiru.

Gootonni baratoota Oromoo Mooraa University Jimmaa Fincila itti fufan

Aside

Gurraandhala 11,2012 Jimma

Guyyaa har’aa Gurraandhala 11,2012 mooraa University Jimmaa keessatti fincilli itti fufee jira,diddaa barattootaa fi gaaffii dargaggoota Oromoo kana ukkaamsuuf jecha humnooti poolisa Federaalaa hedduunii fi humni tika mootummaa Wayyaanee mooraa guutee barattoota doorsisuuf fi meeshaan itti qabanuun olii gadi arihu illee barattooti didanii gaaffii isaanii itti fufanii jiru.

Dhimmii keenyaa fi gaaffiin barattootaa dhimmaa uummaata Oromoo dhalootaan Oromoo irraa dhalatan hunda kan ilaaludha.Yaa Oromootaa gariin diinaaf ergamtanii isinitti haadhagahamu yennaa lammiitti duulatan Alagaan irraa deddeebi’anii Oromummaan nu Arrabsan. Kan Arrabsamuu Oroomoo,kan Hidhaamuu Oromoo,kan Barnoota irraa Arii’amuu Oromoo, kan Ajjeefamuu Oromoo, kan biyyaa itti dhalatee keessaatti mirga lubbuun jirachuu dhabee arii’amuu Oromoo, kan Qee’ee irraa buqa’uu fi lafti irraa fudhatamee faranjiif kennaamuu Oromoo, hubaadhaa yakkota hiriiyaa hin qabnee kan Addunyaa biyyaa lafaa kanaarratti ta’ee hin beeknetu nurraatti raawatamaa jira jechuun lukkeelee diinaatti iyyaa jiru.

Dhimma kanas akka qabanessuuf jecha Presidentii Mooraa University Jimmaa Dr Fiqiree Lammeessaa yeroo barattootaaf waamicha godhee walgahiif yaamu barattooti gaaffiin nuti gaafannu tokko si mataa kee kan of wallaale bilisoomsuuf waan taheef waan nuti dubbannu ati nurraa dhagahi malee kan ati dubbattu sirraa dhagahuuf hin jirru jedhanii didaa dhageessisaa jiru. Ummati Oromoo naannoo Jimmaa jiru gariin “baraaf safuu baratooti daa’imini isa beekaa dha ofiin jedhu barsiisaa isaanii bilisoomsuuf yeroo qabsaayan aja’iba” jechaa yeroo duddubatan dhagahama.

Kana malees mooraa University Ambo fi Rift Vally keessatti waraqaan waamicha qeerroo bal’inaan raabsamaa jira,barattootii fi ummanni waamicha kana argatan gammachuun yeroo dubbisanii fi gariin qoma irratti baadhatanii yeroo deeman argamee jiraachuu qeerroon gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

President University Jimmaa kan ta’e Dr,Fiqiree fi diiniin barattootaa Ato,Iwunatuun waraana Wayyaanee barattootatti yaaman

Aside

Gurraandhala 11,2012 Jimmaa

Yuunivarsiitii Jimmaa fi Adaamaa keessatti barattootaa fi Poolisootni Wayyaanee waliin wal qabaa jiraachaa jiru.Diddaa barattootni mirga uummata Oromoo kabajsiisuuf gochaa jiran dura dhaabbachuuf jecha mootummaan Wayyaaneen yuunivarsiitiilee kanaa fi yuunivarsiitiiwwan birootti waraana ergee mooraa dhuunfachiisee jira.

Kun kanuma tahee osoo jiruu diddaan barattootaa itti fufee  jira.Universityn Jimmaa Gurraandhala 10,2012 moraa keessatti naannoo waajjira Fayinaansii fuulleetti bahanii mirgoota saba Oromoo eegamuu qabuu fi balaallefannaa sirna bulchiinsa Wayyaanee dhageessisaa olanii jiru. Haalli kun Poolisa Feederaala mooraatti ergameen tohatamuu dadhabnaan human dabalataa akka mooraa seenuuf jecha President University Jimmaa kan ta’e Dr,Fiqiree fi diiniin barattootaa Ato,Iwunatuu kan jedhaman humni waraanaa dabbalataa akka mooraa seentuuf jecha mootummaatti  himanchuun waraana mooraa galchanii akka jiran gabaasi qeerroo addeessa.

Diddaan barattootaa fi gaaffiileen mirga Oromoon kan durfame hamma guyyaa bilisummaatti akka itti fufu barattooti Oromoo Jimmaa addeessanii jiru.

Karaa biraa yeroo fincilli diddaa gabrummaa mooraa University Jimmaa fi Adaamaa keessatti itti fufee jirutti waraqaaleen waamicha Warraaqsaa University lee kanneen keessaa fi kanneen birootti baldhinaan raabsamaa fi facaafamaa ture.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

Booda Gaabbii Akka Hin Taane Oromoon Ka’ii Bosona Cillimmoo Tikfadhu! Jedhu Qeerroon

Aside

Qeerroo Adaamaa, Gurraandhala 10,2012

Godina Shawaa lixaa keessatti kan argamu Bosonii Cillimoo barbadaa’ee uummata Oromoo naannoo san jiraatuu fi kanneen jiraataa turanii haalicha beekan mara imimmaan haqachiisaa jira. Bosonni kun akaakilii Oromoo irraa dhufaa darbaan tikfamaa fi kununfamaa kan ture yeroo tahu amma gara laafina tokkoon malee Mootummaan Wayyaanee bosona Oromiyaa gurguruun imaamata godhatee ilmaan Oromoo deegatti hambisuuf kan karoorfaate Bosona Cillimoo saffisaan cirsiisee xumuraa Jira. Mukni Bosona Cillimoo gurguddaan baroota dheera umurii qaban mummuramanii konkolaataa guguddaan halkanii fi guyyaa mootummaa Wayyaaneen guuramaa jira. Haala kana irratti Uummatni naannoos tahan Oromoonni waajira qonnaa keessaa hojjetan gaaffii mootummaa gaafataniif dabbaloota Wayyaanee fi OPDOn doorsifamuu fi akeekachiisamuun irra gahee jira.

Oromoon hundi yeroo ammaa kana ka’ee qabeenya uumama isaa hin tikfatu taanaan booda gabbii hin jirre keessa akka galuuf deemu qeerroon bakka hunda irraa walitti dhaamaa jiru.

Godina Shawaa Lixaa Barsiisonni Oromoo Magaala Kaachisi Hojii Dhaaban.

Aside

Gabaasa Qeerroo Gurraandhala 10,2012

Godina Shawaa Lixaa magaala Kaachisee keessatti barsiisotni mana Barumsaa kaachisee  diddaa kaasan, gaaffiin keenya hamma deebii argatutti hojii barsiisummaa keenyaas dhaabnee jirra jedhu. Hamma ammaatti barsiisoni magaalaa kaachis gaaffiin diddaa kanaaf isaan kakaase keessaa kanneen

 • Barattoota Oromoo osoo barsiisaa jirruu poolisi mootummaa akka barbaade qabee hidha kun dhaabbachuu qaba
 • Maqaa investerummaan dachiin Oromoo gurguramee dhumaa jira,ummannis sababa kaan hiyyummaa gale waan taheef gochaan kun hiikkaa siyaasaa argachuu qaba.
 • Maqaa hidha Abbayyaan miindaan nurraa cituu haa dhaabbatu, Kan duraas nuuf haa deebi’u
 • Gaaffiin barattoota Oromoo gaafatan gaaffii haqaa waan taheef dhagahamuu qaba.Jedhuun hanga deebiin kanaa argamutti hojii baruu fi barsiisuu irratti akka hin hirmaanne murteeffachuun barsiisummaa dhaaban.

Gaaffii barsiisota Oromoo kana ummanni magaalaa Kaachisii fi barattooti Oromoo naannoo sanaa guutummaatti degeranii waan jiraniif bilchitooti kana sodaachuu irraan human waraanaa dabalataa yaamachuun magaala san keessa rurruqamanii akka jiran Qeerroon gabaasa.

Kana malees magaaluma kana tti Qeerroon Oromoo qabeenyi ilmaan Oromoo bara baraan maqaa Misoomaaan funaanamuunii fi Gibirri Jabaan qotee bultootaa fi daldaltoota keenya irraa haa dhaabbatu jechuun Walgahii Biiroo Barnootaan waamame fashaleessanii jiru.Barattootni Mana Barumsaa kanaas Gaaffiin barsiisota keenyaa gaaffii keenya jechuun barnoota addaan kutanii jiru.Warraaqsa biyyattii keessatti jalqabe galmaan gahuun dirqama keenya jechuun Qeerroon Oromiyaa Mootummaa Garboomfataa Wayyaaneetti yaaddoo guddaa uumee jiraaachuun beekama. Diddaa Kana dhaamsuuf wayyaaneen halkanii fi Guyyaa kurkuraa haajiraatu malee itti milkaayuu akka hin dandeenye ummanni dubbata.

Omishi Shukkaara Paakstaanotaa Kan Oromiya, Baddallee Jiru Guutummaatti Barbadaaye.

Aside

Gabaasa Qeerroo Magaalaa Baddallee Gur-dh 10,2012

Omishi Shonkoraa Ilubaaboraa,Aanaa Baddallee Alabaash ganda jedhamutti argamu humna hin beekamiin guutummaatti barbadaayee jiraachuu qeerroon magaalaa Baddallee irraa gabaasa.

Lafti Omishi kun irratti dhaabbate ummata Oromoo 1200 tahan naannoo san qotatee jiraataa ture irraa buqisuun bakka galmaa dhabsiisee yeroo tahu baatiilee darban kana keessa sabaa kanaan ummanni diddaa isaa irra deddeebi’ee yeroo dhageessisu mootummaan yoo barbaaddan abbootii qabeenyaa omishichaaf hojjedhaa jiraadha malee lafa san irratti deebitanii qotachuu fi jiraachuu hin dandeessan jechuun rakkisaa akka ture beekamaa dha. Haalli kun hammaataa deemuu irraan Gurraandhala 08,2012 lafa heektaara 15,000 kan tahu mishi shukkaaraa qabeenyummana isaa kan abbaa qabeenyaa Pakstaanii tahe guutummaa guutuutti barbadaayee jira.

Haala kanaan wal qabachuun mootummaan Wayyaanee humna waraanaa erguun ummata naannoo sanii heddumminaan hidhaa akka jiru gaabsi qeerroo Baddallee irraa nu gahe addeessa.

Haala rakkoo fi gidiraan ummata Oromoo irra gahaa jiru ummanni kun tokkummaan ka’ee roorroo akka of irraa ittisu taasisaa waan jiruuf Oromoon qabeenya isaa fi lafa isaa irra jiraachuuf waldhaansoon inni godhu itti fufa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!!

 

A Chinese man was killed in Oromiya region of Ethiopia, in a dispute possibly involving land grabbing and environmental pollution.

Aside

February 9, 2012 Finfinnee

According to reports from West Show Zone of Ada’a Berga Woreda, A Chinese man who owns the largest share in Dangatte Cement Factory was killed in Reenjii town. Even if no one has yet declared responsible for incident, some have suggested that it might be an expression of anger by local residents due to the deadly impact of the factory on the local people and the environment. Some have also pointed the fact that  the Chinese man was known for his disrespect for the outcry of the local population and trusted only the dictatorial regime on power, which is responsible for the eviction of Oromo farmers from their land and destruction of their livelihood in the name of investment.

But officials have detained local militiamen including a man named,  Birbirsoo Dhaabaa; accusing them of conspiring with OLF (Oromo Liberation Front) or causing the death themselves. It is customary for the Ethiopian authorities to accuse, imprison and/or kill civilians and peoples of all sectors of life on labels of conspiring with the OLF, according to right groups.

In a similar news 15,000 hectares of sugarcane have been set on fire yesterday in Ilu Abba Bora zone of Oromiya region. It is becoming clear more than ever that the impact of land grabbing and countless human right abuse in the largest and most populous Oromiya region of Ethiopia is pushing out of limit and causing unexpected incidents by victims of the system at different time and places. Stay tuned for details coming soon.

@Qeerroo

 

Gootonni Barattooti Oromoo University Jimmaa fi Adaamaa Fincila Dhoosan

Aside

Gurraandhala 09,2012 Finfinnee

Guyyaa har’aa Guraandhala 09,2012 Mooraa University Jimmaatti Gootonnii Barattoota Oromoo Gaaffii Oromummaa Kaasuun Fincilaa dhoosan. Gootonnii Baratoota Mooraa University Jimmaa gaaffiilee mirgaa adda addaa qabatanii mooricha keessatti dhadannoo dhageessuu itti fufanii waraana Wayyaanee itti ergame waliinis wal faccisaa ooluun qeerron mooricha irraa gabaasa.

Gaaffii mirgaa barattooti kun qabatanii ka’an garii keessaa:-

 • Orommummaa eenyummaa keenya,Oromiyaan biyya keenya bulchuufis mirgi keenya.
 • Adaa fi afaan keenyaan biyya keenya irratti arrabsamuun nu gahe.
 • Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa kan qabeenyaa nuuf haakabajamu.
 • Laftii fi qabeenyi Oromoo gurguramee alagaaf kennamuun haadhaabbatu.
 • Barattooti badiin tokkoon malee hidhaman daddaffiin haagadhiifaman, fi kkf ture

Keessaattuu karoora mootummaan Wayyaanee baafteen beekaa tahe jedhanii eenyummaa Oromoo kan xiqqeessuun barattoota dhalootaan Tigroota tahan akka isaan Oromoota arrabsaan taasisuun gochaa saboota walitti busuu karoorfatteen warreen lukkee Wayyaanee tahan barattoota Oromoo akka arrabsan taasisan, gochaan kunis fincilatti dabalamee baratoota Oromoo kunneen tigiree Oromummaan Isaan Arrabsitee irraatti Tarkaanfii maayii fudhachuun qaabeenyaa isaanii erga dhabamsiisanii doormii lukkeeleen galutu gadii baasanii adabbbii itti kannaa turan, Oromoon saba arrabsamuu miti kan jedhuun fincilli daran qabatee jira

Fincilaa kana duraa dhaabbachuun bulchiinsii mooraa
Universitichaa fi mootummaan Wayyaanee akka amala isaa humna poolisaa federaala Mooraa univeristy Jimmaatti naqaanii baraatoota goolaa jiru, presidentiin Mooraa University Jimmaa Fiqiree lammeessaa Kan jedhamuu baratoota sossobuuf yaalii godhu illee baratoonnii maalii atii Oromoo miti maaliif miga keenya dura dhaabbattaa? waggaa 100 diinaaf uggumtee buluu irra bilisummaan halkan tokko bulte siif wayya jechuun of irraa deebisanii jiru.

Karaa biraa Gurrandhala 09,2012 har’a Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti Lammii Habashaa kan taate tuffii ilmaan Oromoof qabdu agarsiisuuf jecha mooraa keessaa fi bakkoota barattoti Oromoo ta’an irra deemee jecha badaan barattota Oromoo arrabse, baratooti diddaan keessa isaanii guute kana irraa kan ke’u guutummatti moraa keessaa wal gurmeessuun gaaffii mirgaa gaafachaa oolanii.Diddaa kana dhaamsuuf mootummaan Wayyaanee cinqii guddaa keessa jirti jechuu qeerroon Adaamaa gabaasa.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Alagoota Oromiyaa fi Oromoo bitaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamuu eegale. Omishini Shonkoraas Gubate.

Aside

Gurraan-dhala 09,2012

Gurraandhala 7, 2012 galgala sa’aatii 6:30 PM tti Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ada’aa Bargaa, Magaala Reenjii jedhamtutti Abbaa qabeenyaa Warshaa Simintoo Dangattee jedhamuu kan ta’e nama lammii Chaayinaa tokkorratti tarkaanfiin fudhatamee lubbuun darbeera.

Humni hunbeekamiin tarkaanfii kan inni fudhate  nama lammii Chaina kun abbaa qabeenyummaa warshaa kanaa keessatti kan aksiyoona guddaa qabu yoo ta’u, yeroo adda addaatti tuffii fi jibba ummata naannoo warshaatiif qaburraa kan ka’e miidhaa faalama naannoo irratti geessisuuf caalattuu yeroodhaa gara yerootti akka hammaatu taasisaa ture jedhama.

Haaluma kanaan har’a lammii Chaayinaa irratti tarkaanfii kan fudhattan isini jechuun milishoonni Wayyaanee mana hidhaatti guuramaa jiru.Mootummaan
Wayyaanee milishoota Oromoo ta’an yookin saaxilaa yookiin ammoo ABO waliin hidhataan kan hojjetu isini jechuun rakkisaa jiraachuun beekame.

Milishaa Mootummaa kanaa Obbo Birbirsoo Dhaabaa kan jedhamu sababa kanaan mana hidhaa mootummaa Wayyaaneetti darbatamee dhiibbaan garaa garaa irraan
ga’uu irratti argama.Uummatni naannoo kanaas sodaachisa Wayyaaneen
hiraaraa jira.

Karaa biraa Gurraan-dhala 08,2012 Godina Iluu abbaa Booraa keessatti oomishni shonkoraa waarshaa heektara 15,000 humna hin beekamneen gubatee jiraachuu gabaasi naannoo san irraa nu dhaqabe addeessa. Dabalata gabaasaa kanaa gana fuula duraatti dhiheessina.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

 

Bulchitooti lukkee Wayyaanee OPDOn arihamaa jiru.

Aside

Gurraandhala 09,2012

Godina Wallaagaa Bahaatti Bulchitotaa Onotaa akka Haroo Limmuu,Limmuu Galiilaa, Kiiramuu,Giddaa Ayyaanaa,Heebantuu,Diggaa Saasiggaa, JaarDagaa Jaartee, fi Hammuruutti bulchiitoota luukkeelee Wayyaanee kanneen OPDO tahan aangooo bulchiinsaa Onaa irraa turan irraa sababaa Isiin Uummaataa nuf qabuu hin dandeenyee, diinaaf odeeffaannoo kennituu jechuun OPDO taa kana aangoo irraa arii’achuu fi kanneen amanamoo tahan biroon bakka buusuuf jecha  Wayyaaneen qophii barbaachiisu gochaa kan jirtuu xummurtee jiraachuun beekame. Gamaagamaa fi walgahii qondaaloti Tigiree bulchiisa Oromiyaa keessaa magaalaa Naqamteetti Gurraadhana 2012 godhan keessatti Qondaalota OPDO heddumminaan arihachuuf akka jiran murtee dabarsuun beekamee jira.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

Gogaa Laafaatti Maru , Jedha Oromoon

Aside

Alam Aduunyaa Irraa

Mata duree kana filachuun kiyya,yoo dafnee dammaqnee adeemsa Wayyaanee fi isa kaanii of irraa ni ittisin, balaa yoomillee of irraa faccisuu hin dandeenyef akka saaxilamnu hubachiisuufidha. Dhugaadha, Gogaa laafaatti maruu yoo baatan, hangam akka nama rakkisu eenyufu ifadha. GOGAA LAAFAATTI MARU

Shakkamaan Eenyuu?? Kan jedhuun Ummata Jeequuf Karoorfachuun Wayyaanee Saaxilame

Aside

Gabaasa Qeerroo Adaamaa, Gurraandhala 08,2012

Hojjettootni Mootummaa Wayyaanee walgahiin kurkurfamaa jiru.Warraaqsa biyyattii keessatti jalqabe hundeen buqqisuuf mootummaan Wayyaanee fala dha’aa jiru keessaa tokko maqaa Shakkamaan eenyu? jedhuun uummatni akka wal saaxilu gochuu dha jechuun murteeffachuunii fi akka imaamata tikaatti Oromiyaa guutuu keessatti irratti hojjechuuf karoorfachuun saaxilame.

Guyyaa Guraandha 6,2012 amanamtootni mootummaa murtee kana gara naannooleetti raabsuuf murtee irra ga’uu iccitiin isaan keessaa ba’e saaxilee jira.Mootummaan Wayyaanee bittaa umrii isaa dheereffachuuf tooftaan inni fayyadamu keessaa tokko uummata wal nyaachisuu waan ta’eef ilmaan Oromoo tooftaa diinaa kana baratanii Shakkamaan Garboomfataa dha jechuun akka jala dhaabbattan dhaamsa fardii ummata Oromiyaa guutuuf dabarsuun dirqii dha.

Ammaan dura maqa shororkeessituu jechuun ummata keenya afaan faajjessaa fi goolaa ture,ammos tooftaan siyaasaa sun harkaa dhumnaan jecha shakkamaan eenyu jedhu mata duree godhatee Oromoota wal shakkisiisuuf yaalii inni godhaa jiru mootummaa kana kufaatii irraa akka isa hin hambiftne beekamaa dha. Ummanni Oromoo yoomuu caalaa dammaqaa fi kan tokkummaa isaa jabeessu hunda irratti walii galuu fi waliin hojjechuutti qophii dha,nagaa fi tokkummaa Oromootaa booressuuf Wayyaaneen keessaa fi alatti tattaaffii gootu iyyuu akka hin milkoonfeef qabsaawoti hundi dura ni dhaabbatu.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa