Diddaa Qeerroon Oromoo Finiinsaa Jiru Doorsisaan Ukkaamsuun Hin danda’amu

Diddaan Qeerroo fi qaamonni hawaasaa Oromoo biroon Oromiyaa keessatti eegalan diina irratti yaaddoo guddaa akka uumee jiru hubatamaa jira. Akkaataan itti warraaqsi diddaa kun deemaa jirukansalphaatti hin saaxilamne tahuu tu mootummaa Wayyaanee waan qabuu fi gadhiisu wallaalchisaa jira. Baadiyyaalee keessatti ummanni sirna hamaa kana of irraa kaasuuf jecha dinagdee sirnichaa fi shariikota isaa irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabeera. Magaalaalee keessatti ammoo barattoonni, barsiisonnii fi hojjetoonni diddaa karaa nagaadhaan jalqaban babal’isaa jiraachuun beekamaa dha. Warraaqsi diddaa kun magaalaalee fi baadiyyaalee hunda waliin gahaa deemaa akka jirukanhubate sirni Wayyaanee tarkaanfii hammeenyaatiin warraaqsa kana dhaamsuuf sosso’aa jira. Diddaa Qeerroon Oromoo Finiinsaa Jiru Doorsisaan Ukkaamsuun Hin danda[1] (1)

2 thoughts on “Diddaa Qeerroon Oromoo Finiinsaa Jiru Doorsisaan Ukkaamsuun Hin danda’amu

  1. tokkummaa dhan ka.aa waldammaksaa !
    ormommaatikittiin wliin hiriiraa ! bilisummaan dhihaattee jabaadhaa ! wlnuuqabadhaa yaa oromoo akka dogoggorree of dura hubadhaa amaarrii nunbbittuu ammaan boodaa !
    akka warri oromoo fakkaatanii sirna haxee milik deebisuu barbaadan akka sin hin dogoogorsinee !
    ijifannoon kan ummata oromoo ballaati

  2. Qeerroo abdii BILISUMMAA FI WALABUMMAA HANGA BIRMADUMMAA ashamaa ! dhaamsa oromummaa tiin qaba! kuniis warreen oromoo irraa dhalatanii ilmaan oromoo irratti jalee wayyaanee tahuun. gocha farra dhala namummaa geggeeysaa jiraniif taha. Dhaamsi isa maayyi kan jaleewwan kanaaf qabnu. seenaa FDG kan saba al-jeeriyaa fi indiyaa fi afrikkaa kibbaa akka dubbiftan jenna. Yo dubbiftanii jirtan tahe ammoo gochi isaan galii bilisummaa bira gahuuf gantoota isaanii irratti fudhatan san gorsa akka isinii tahu jenna. Nagayatti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s