Motummaan Wayyaanee Barattoota Oromoo University Jimmaa Irraa Hidhamaniif Mirgi Wabii isaanii akka Hin Eegamne Dhorke

Gurraandhala 21,2012 Jimma

Mootummaan Wayyaanee barattoota Oromoo hidhuun furmaata kan itti fakkaatee fi Gowwummaa jabduun kan danqame barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa irraa hidhaman mana Murtii Jimmaatti dhiyeesse.Manni murtiis ijoolleen kun balleessaa hin qaban jechuun mirga wabii yoommuu eeguuf mirgi wabii hin eegamuuf jechuun seera ofii manni murtii bilisaan dalaga jedhanii tuman cabsanii jiru.Abbootiin murtiis dubbiin bitaa itti galee waan godhan dhabanii barattootni Oromoo 13 maqaa shororkeessummaa jedhuun himatamanii mana hidhaa mootummaa wayyaanee Jimmaa keessatti argamu.Barattoota kanneen mana murtiitti mirgi wabii eegameef dhorkaman keessaa

1.Barataa Moo’eraa Lammaa Phycology waggaa 2ffaa

2.Barataa Nuuraddiin Hamdaa phycology waggaa 2ffaa

3..Barataa Daannoo Dabtaraa Water technology waggaa 1ffaa

4.Barataa Eebbisaa barataa statistics waggaa 1ffaa

5.Barataa Mokonnin Dabalee

6.Barataa Wubisheet Zalaalam

7.Dargaggoo Girmaa hojjetaa mana nyaataa keessatti argamu.

Sodaa barattootaa irraa kan ka’e waraanni mootummaa wayyaanee Yuunivarsiitii Jimmaa Kampaasii Agrii fi Main campus haguugee jira.

1 thought on “Motummaan Wayyaanee Barattoota Oromoo University Jimmaa Irraa Hidhamaniif Mirgi Wabii isaanii akka Hin Eegamne Dhorke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s