INDAANQOON HAATEE ,HAATEE ……

YAA.GAMMADAA (2005)
Wayyaanoonni, Biyya Itoophiyaa jedhamtu Bulchaa jiran ,,, guyyuu kan Ummatootaaf dhaabbatan of fakkeessanii haa dhihaatan malee,,, adeemsi isaanii,,, waa tokko qofa irratti rarra’ee akka jiru,,, ifatti mul’isaa jiran. Hiwaatoonni, Qabeenyaa saamne jiraachiisuuf filmaati qabnu tokkichi,,,, Qabsoo Ummatootaa karaa kamiin akka ukkaamsinu ykn dhabamsiisnu akkamiinii ? jedhanii yaaduu qofaadha. Kanas mirkaneessuf, shiroota nama dorsiisuu eegalee amma Shororkeessaatti jiran,,, yaalaa jiran.
Hiwaatoonni,,, Ummataaf dhaabbachuu isaanii miidiyaa of harkaa qabaniin,,, karaa Gaazexessitoota isaanii dhiigaan filamanii fi Ummatichaaf dantaa hin qabnee lallabsiisuun alatti,,,, dalagaan argisiisu ega dhiisanii,,, waggoota lakkofsiisanii jiran. Hiwaatoonni ,,,, Janaraaloota waraanaa 61 keessaa 57 Ilmaan isaanii qofa taasisuun,,,, humnoota Tikaa fi Polisa Fedaraalaaa Namoota Biyyoota ollaa irraa odoo hin hafne muudan,,,, Dinagdee Biyyaa guutummaatti tu’achuun,,, Indaanqoon Haatee Haatee…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s