“Barnoota irraa arhihamuun keenya Gaaffii mirga saba Oromoo hin dhaabu” Jedhu Barattooti Oromoo University Finfinnee

Gurraandhala 23,2012

Gaaffii mirgaa barattooti Oromoo gaafatan deebisuun kan itti ulfaate mootummaan nama nyaataa Wayyaane,dargaggoota Oromoo yeroo barbaadetti hidhuu gaafa fedhe ammo barnootaa fi dalagaa irraa arihuun mirga ummataa keessatti ukkaamsuuf yaalii gurguddaa godhaa jira.Yeroo ammaa kanattis barattoota Oromoo University Finfinnee keessatti gaaffii kaasan keessaa barattoota 14 gaaffii mirgaa kaastan FDG isinii kaasuuf jedhu bara geenye fi sababoota mirga Oromoo waliin walitti hidhu irratti qopheessuun barnoota isaanii irraa arihee jira. Kanneen kunis:-

 1. Mahdii Ahmad        Harargee/Gaara Mul’ataa Furdaa                                         Fayyaa     W.2
 2. Najiib Aliyyii             >>               >>             Baddannoo                                          Engineer   W.3
 3. Abdii Mahammad      >>           Dirree Dhawaa                                                        Seera        W.2
 4. Mahammad Abdii     >>            Ciro                                                                             Economy   W.2
 5. Ayub Asfaaw            >>            Mi’eesso                                                                       Seera        W.2
 6. Jamaal Yusuf            Harargee   Haramaayaa                                                         Fayyaa      W.3
 7. Qonjit Akliiluu           >>             Calanqo                                                                    Accounti.   W.3
 8. Fathiyaa Jamaal       >>              Qullubbii                                                                A.Oromoo  W.2
 9. Zalaalam Damee        >>             Asaboot                                                                  Fayyaa       W.2
 10. Halimaa Shaamil      >>              Ciro                                                                           Seera        W.3
 11. Jannaa Mahammad   >>             Bookee                                                                  Lammummaa W.2
 12. Caaltuu Hassan        >>               Dadar                                                                      Fayyaa         W.2
 13. Abbush Katamaa     Shawaa Bahaa/Adaamaa                                                   lammummaa  W.3
 14. Almaaz Yixinaa        Shawaa                                                                                     A.Oromoo      W.2

Barattooi Oromoo yakka Wayyaaneen kanaan barnoota irraa arihamanis,nuti aarsaa taanee ummanni keenya haabilisoomu, gaaffii haqaa fi mirgaa ummata keenyaa gochaa hammeenya Wayyaaneen nurraan gahaa jirtu kanaan hin dhaabbatu jechuun yaada isaanii Qeerrootti kennatanii jiru.

Qabsoon itti fufa! Gabrummaan ni kufa!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s