“Oromoon mootummaa ce’umsaa ijaarrachuuf of qopheessuu qaba” jechuun Hayyu Dureen ABO dubbatan.

[SQ Fulbaana 14/2020]
 Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa Kello Media irratti guyyaa har’aa (Fulbaana 13/2020) gaaffiifi deebii taasisaniin haala waggoota lamaan darbe ABOfi Qabsoon Bilisummaa Oromoo keessa darbee as ga’e ibsanii haala amma biyyi kun keessa jirtus ibsaniiru.
Tibbuma hogganni ABO gara biyyaatti gale Dr Abiy Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa waamee doorsisuu akka yaaleefi ‘waraana Lixa Oromiyaa jiru kana ni rukkunna’ jechuun akka itti dhaadate ibsan. ‘Humna kana (WBO) irratti lola hin baniinaa; lola kana yoo bantan rakkinni kun kan biyya kanaa ta’a’ jechuun Jaal Daawud yaada dhiyeessan dubbataniiru. Haala kanaan utuu jiramuu torban lama utuu hin guutiin lola bananii ammallee lolichi hin dhaabbatiin jira.
Kanumatti aansuun Jaal Daawud haala doorsisa mootummaa kana irratti yaada yommuu kennan, “Yoo barbaachisaa ta’e adda keenyatti rasaasa gadhiisu malee PP’fis ta’e jaarmiyaa kamiifuu harka hin laannu” jechuun gara kuteenya isaanii ibsaniiru.
Gaaffiin Kello Media irraa dhiyaate kan biroo haala bara 1991 fi ammaa irratti kan gaafataman, ” Biyya kana kan seenne uummata keenya waliin wareegama dhufu fudhachuuf malee seennee ba’uuf miti. Ejjennoon kun ammas ittuma fufa. Bara 1991 fi haalli ammaa tokko miti. Nutu wareegama malee haalli darbe sun hin dhufu. Qabsoon Oromoo harka qabsaa’otaafi uummata Oromoo jira. Akka asii baanuuf dhiibbaan godhamaa ture; garuu dinneetuma hojii keenya hojjechaa jirra” jechuu deebisan.

Continue reading

In Defense Of Dawud Ibsa: Let Credit Be Due Where It Belongs!

By Bedassa Tadesse, September 13, 2020

Dawud

Disclaimer: I am an Oromo. I have my opinions just like anyone. What is stated below is my sole opinion and represents no one else’s. The note is my response to those who are attempting to discredit the contributions of Dawud Ibsa to the Oromo cause.

Dawud Ibsa, the Iron man of the OLF, a man of steel determination and unshakable faith in the Oromo cause and what holds for Oromia, has many detractors: internal as well as external.

Internal are those suckers and losers (I call them Maggots-baby flies or the larvae of a fly that feed on a medium/matter, alive or dead) who can’t carry the weight Dawud Ibsa has been carrying for years even for a single day, and yet they pretend to act as though they have the backbone to stand the weight of something as heavy as the Oromo struggle. They live for themselves but want to appear as heroes to the Oromo public. By virtue of who they are and what they are living for, day-in and day-out, they envy the respect Dawud Ibsa garners from his people and sworn enemies. They despise his achievements, abominate his character and determination even if they know that Dawud never counts his achievements without giving them credits. Ask them privately, they will proudly tell you that they had no idea about how he manages to see things coming his way miles away. They will hiss at you by saying ” I really don’t know how he pulls the strings together”. I can name names; and who said what and when. However, I refrain from doing so for the Oromo public knows them well. Continue reading