Oromummaan Yakanii Hidhuu fi Dararuun Ummata Irratti Hammaatee Wayyaaneen TPLF Duula Biraa Banee Jira.

Aside

Fulbaana 28,2017
Obbo Fedhasaa Guutaa

Obbo Fedhasaa Guutaa

Ilmaan Oromoo gita bittaa Wayyaanrrn ardaaf qe’ee isaa dhabee saamamuu cinatti Oromoo sababa ta’e qofaa yakkanii hidhuun gidursuun hammaate.Waggoota aangoo injiraanota Wayyaanee keessa Oromoon guyyaa guyyaatti hanga h8dhamutti gahaa ture har’as jira. Aangoo of harkaa qabaachuu isaaniif aangoo daheeffatanii akka Culullee ilmaan Oromoo butanii mana hiraarsaa galchuun dararu. Dararaa kana jalaa mataa olqabachuuf Oromoon takkaa ciisee hinbeeku. Sochii Wayyaaneen uummata Oromoof Impaayera biyyattii irrratti gootu keessaa hidhaaf reebichi hangafa. Akka hoolaa bakkee qabanii hidhanii Oromummaa isaa qofaa fannisanii yakka dhala.namaarra hingeenyye raawwatu. Tibba kanas hidhaaf hiraarsi itti fufee jiraachuu gaabsni Qeerroo Bilisummaa Oromoo gahe ifoomsee jira. Keessattuu Harargee, Jimmaa fi Lixa Oromiyaa Wallagga keessatti jabaate.

Haaluma kanaan hoji gaggeessaa waldaa makaana Yesuusi Sinodoosii kan ta’e Obbo Fedhasaa Guutaa ji’a Hagayyaa keessa maatiin bakka buutee isaa dhabuu dubbatu. Obbo Fedhasaa Guutaa Jiraataa Danbidoolloo bakka  Gidaamij jedhamtu Ganda gaara Kormaati. Obno Fedhasaa Guutaa abbaa ijoollee 4 yoo ta’an, dirqama Waldaarraa fudhatanii  Sinodosii Begiii Gidaamii walgayii gara Dassee deemanii utuu deebi’anii magaalaa Finfinnee keessatti ukkanfaman.

Continue reading

“GAANGEEN TAKAALLAA KUTATTE”   JENNAAN, “OFITTUU GABAABSITEE” JEDHAN

Aside

SEENAA Y.G (2005)

Qabsoon Oromoo Biyya keessaa fi alatti gaggeeffamaa jiru, suduudaan Oromoof osoo hin taanee, dina keessaa fi alaa, Diina Ollaa fi baar gamaaf ,akkasumas,  addunyaa maraaf waan dhaamaa jiruutu jira. Ergaan ifatti mul’isaa ykn dabarsaa jiru, waan lafa keessaa qotanii ykn qorannoo gaggeessanii bira ga’an odoo hin taanee, ifuma . kaleessa Biyya Itoophiyaa keessatti Ummati kum sagalee wayyabaa qabaa, gurraa laadhaafii yennaa jedhamuu , of tuulummaan maal fiddu ? warri jedhan , waan inni fiduuf taa’uuf itti gaafatamoo ta’uuf jiru.

Kaleessa Oromoon aadaa dimokiraasii qabaa, Ummata nagaa jaalatuu jennee wayita of ibsinuu, waan sun ka dur dabree jedhanii kan isaanii , isa mana hidhaa nama irratti ijaarsiisuu babal’isuuf arreedaa turan sun boollatti galee, Ummati kabajamaan isaan ukkaamsuf yaalaa turan, Ummata dhugaa qabu akka ta’ee ifatti itti argisiisaa jira. Shirri isaan waggaa meeqa dhama’anii irratti hojjachaa turan, guyyaa tokko fi lamatti fashalee , Saba qalbii qabeessa ta’uu fi Ummata nagaaf dursa kennuu ta’uu ifatti mirkaneessaa jira. Continue reading

Simbirtuu:

Aside

Dhalootni ol-dhufaa jiran akkamitti yaadu laata?Xiinxala dargaggoo #LammiiBeenyaafi dargaggoo #RabbirraaOromiyaa- Mootummaan Itoophiyaa maaliif gama Ogadeniyaatiin Oromiyaa weerare;
– Habashootni ykn warri maqaa tokkummaa Itoophiyaa leellisan yoroo Orommoon rakkoo keessa jiru kanatti maaliif usuu filatani ykn gargaaruu jibbanii;
– Habshootni qabeenya Oromiyaamoo Oromoo jaallatuu;
– Oromoon ofiisaan alatti kan abdatu qabaa kan jedhuufi dhimmoota gara-garaa irratti caqasaa. Oduunis jira.

Jalabultii Kabaja Ayyaana Irreechaa Birraa Bara 2017 Ilaalchisuun Dhaamsa Hoogana Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Dabarfame!!

Aside

Uummatni Oromoo hundii baga bacaqii gannaa baatanii ifa booqa Birraatti Ceetan; Ayyaana Irreecha Birraa kan bara 2017 Dilbata dhufuu Hora Harsadee Bishooftuutti kabajamuuf jiru Jalbultii Ayyaana Irreecha Birraa baga ittin isin gahee, Kan Milkiifi nagaa uummata Oromoof haa ta’u!!
Waan Hundumaa Caalaa Ilmaan Oromoo bara darbee 2016 Hora Harsadeetti nagaadhaan Ayyaanneffachuuf Manaa ba’anii nagaan galuu dadhabanii mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneetiin akka baalaa harcafaman 750 olitti kanneen lakkaawwaman Wareegamaniif gaddaa guddaatu nutti dhagaahama, Dhimmi kun gonaaddisa sammuu uummata Oromoo hundatti kan ta’ee jirudha. Gadda Keenyaa yaadannoo Sammuufi Sirna Yaadannoo akkataa qajeelfama Gumiin Abbootii Gadaafi hoggantootni amantaa Waaqqeffannaa akeekanitti yaadannoo Ilmaan Oromoo Wareegama qaalii baasanii kan rawwatnu ta’uu gadi jabeessinee hubachiifna!!  Continue reading

Liyyuu Poolisiin Wayyaanee Lixa Oromiyaanis Ummata Irratti Duula Banuun Isaa Beekame.

Aside

Fulbaana 26, 2017/Waraanni Daangaa Irraan Uummata Oromoo Irratti Baname Daangaa Bahaan Akkuma Uummata Buqqisuu Irratti Fuulleffate Lixaa Oromiyaanis Uummata Oromoo Irratti Banamee Jiraachuu Gabaasni Sagalee Qeerroo Bilisummaa Dhaqqabe Ifa Godheera.
Oromoon uummata bal’aa gaanfa Afrikaa abbaa ardichaas ta’uun beekamaadha. Uummata nagaaf jaalala beeku keessaa hangafni Oromoo ta’uus seenaan nii dubbata. Oromoon uummata saba biraa saba isaa taatsifetee waan qabu qoodee jiraachisu yoo ta’u, uummata nagaa jaalalaa fii waliin jireenyatti amanudha. Akkasuma Uummanni Oromoo diina gabbaree hinbulle, bara weerara biyyoota alaa illee uummata lolee diina lafa isaaf araddaa isaa saamuu dhufe lolee of keessaa baasuun isaa nii yaadatama. Continue reading

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Fulbaana 26,2017

Aside

                                                   

                                                                           

Gogaa Saboota ollaa Oromiyaan Daheffatanii OromooIirratti Waraana Labsuun Dhaabbatuu qaba!

Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Fulbaana 26, 2017

Biyya impaayera Ethiopia keessatti sirni garboonfataa hidda gad jabeessee jiraatuun haaraa miti. Sirna garboonfataa abbaa Irree Wayyaanee waggoota 26’f ilmaan Oromoo fi saboota cunqurfanoo impaayera biyyatti haalmalee saamuun biyyattii irratti rakkoo hamaa geessisaa yoona gaheera. Yakkoota ilmaan Oromoo irraan gahaa turan keessaa hayyoota dhabamsiisuu, hidhuu, reebuu, Shamara Gudeeduu keessatti project hamaa  hojjetaa turuun Wayyaanotaa beekaamadha. Haaluma kanaan oladeemaa Oromoo mooraa Yuunibarsiitiif manneen barnootaa irraa sektaroota mootummaa garaagaraaf hawwaasicha keessaa adamsanii qabanii lubbuun dhabamsiisuu irratti hojjetaniin lubbuu isaanii yoonaa gahatanii jiru. Keessattuu gocha mana hidhaa keessatti ilma namaa irraan gahaa turanif itti jiran yaadannoo sammuu namaa keessaa bilbiludha. Ilma namaa fannisanii guyyoota dheeraa dararuu, torch godhanii xiinsammuu isaa hadoochuuf yaaluu, limmoon quba namaa waraanaanii dhibee daddarboo kanneen akka HIV fii kabiroof saaxiluu, bakka namni hinargine geessanii bosona keessatti ajjeesuun al-awwaala gochuun maatii karaa eegsiisaa, biyya karaa ilaalchisaa hanbisaniiru. Kun keessattuu sabboontota akka Nadhii Gammadaa, Artist Jireenyaa, Hayyicha Dabbasaa Guyyoo fi oladeemtota barattoota Yuunibarsiitii Finfinnee Adaamaa, Wallaggaa, Madda Walaabuu, Haramayyaaf Jimma dabalatee Yuunibarsiitoota danuu keessaa dhabaman danuun yakka garajabummaa Wayyaaneen bakki buuteen isaanii dhabamee jiraachuun beekamaadha. Yakka kana yakkoota sammuu Oromoo umurii guutuu dararaa hanbisan yakkoota aarii hamaa keessatti nama hanbisan dalagaa turtee jirti. Keessattuu qote bultoota lafa irraa buqqaasuun duroomuu, qee’ee isaarraa buqqaasuun beenyaa gahaa tokko malee maatii karaarraas nu gootee jiraachuun beekamaadha. Har’as yakkoota sana fardeessitee jirti. Qabsaa’ota haqaa, Artistoota Oromoo fii Oromoo hedduu Oromummaasaaf yakkamuun manneen hidhaa keessatti dararamaa jiru. Continue reading