The Only Man Who is Behind To Register Oromoo Gadaa System In UNESCO As The a World Heritage.. “Abbaa libaan. Aka Dabassa Guyyoo”.

Aside

By Ijoollee Booranaa

Dabbasaa GuyyuuLet me briefly Highlights his Life story.

Mr. Dabasa is an elder who was born in Taltalle and grown up in Yaballo Boraanaa and Liban area of Booranaa region in Oromia – Horn of Africa.

He is arround 80 years old and studied Gadaa Oromo from his childhood. He was forced by the Dergue government and moved to Kenya and lived there for the last 35 years.

During his stay in Kenya, Mr. Dabasa has taught Gadaa Oromo – the socio political and economic system of African tradition currently in the process of registration in UNESCO as the world heritage. Almost all scholars who studied Gadaa have worked with Dabasa consulted him as informant.

15 years ago, Mr. Dabasa established Gadaa Oromo Cultural Heritage institute along with other Oromos in Dagoretti –Kenya.

He taught Gadaa- Oromo culture, cosmology and oral heritage system. This has given him an opportunity to travel to South America-Guatemala and meet Maya people, the US and met Indians and Russia and met people who have similar culture with the Oromos. He has also travelled to Norway twice and presented about Oromo culture on a seminar and in many states in the US and taught about culture and tradition.

He was preaching peace- Nagaa oromo.

Everyone who met Mr. Dabasa got surprised by his capability to reckon history, oral tradition and wisdom. His memory of the dates and places as well as situations of each and every episode has surprised scholars who met him.

His knowledge of the stars reading, Oromo philosophy, Oromo prophets and ancient history is beyond imagination.

This known African wisdom teacher is the Dalai Lama of Africa. He is respected in the level of Pope among his people.

Mr. Dabasa is not a partial person either in terms of region, religion or political view. He is a man of the people for everyone and have good relation with everyone.

The disappearance of this great scholar on 27.Septmeber 2015 in Nairobi – Kenya after celebrating the Oromo thanksgiving has saddened his friends and families.

We call up on every one to press the Kenyan Government to find Dabasa Guyo Saffaro. We are planning to demonstrate all over the world on 23.10.2015 and show support for Mr. Dabasa as well as make his voice heard.

We call up on groups holding him to free him safely and let him back to his family

May he return home safe and stand by his family in this important occasion they need us most..

Free dabasaa!
Free Dabasaa!
Free Dabasaa!.

Walgahiin Hawaasa Dubartoota Oromoo fi Hawaasa Dubartoota Afrikaa Biyyoota 16 Irraa Walitti Dhufan Magaalaa Guddoo Biyya Masrii Kaayiroo Keessatti Geggeeffame Milkiin Xumurame.

Aside

IMG_2114Walgahiin Hawaasa Dubartoota Oromoo fi Hawaasa Dubartoota Afrikaa Biyyoota 16 Irraa Walitti Dhufan Magaalaa Guddoo Biyya Masrii Kaayiroo Keessatti Geggeeffame Milkiin Xumurame.

Onkoloolessa 15,2015 magaalaa guddoo Masrii Kaayiroo keessaa bakka Opera jedhamutti walgahiin Dubartoota Afrikaa fi Dubartoota Oromoo hirmaachise sirna miidhagaa ta’een geggeeffamaa ture milkiin xumuramuu odeessi nu gahe ifa godha.

Ajandaa walgahii kanaa keessaa tokko kan ta’e miidhamnii fi cunqursaan dubartoota Afrikaa fi Oromoo irra gahaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatuu fi furmaatni akka itti barbaadamuuf medialeen ifa bahee gabaafamaa hin jiru kan jedhu oggaa ta’u, kana irrattis furmaata isaaf bal’inaan mariin geggeeffamuun hubatameera.

Walgahii kana kan banan bakka bu’aa Ministeera Aadaa fi Turizimii biyya Masrii Dr.Mohaammed Rannaanii oggaa ta’an, Itti gaafatamaa walitti dhufeenya Afro-Egypt Dr.Mohaammed Nasru-ddiin akkasumas Itti Aantuun Ambasaaddara Sudaan Kibbaa walduraa duubaan haasaa dhageessisaniin walitti dhufeenyi Masrii fi Afrikaa cimuu akka qabu hubachiisan. IMG_2107

Hirmaattota irraa bakka bu’aan Hawaasa Nuubaa Sudaan Obbo Khaalidii fi Hawaasa Oromoo irraa Obbo Abdusalaam walduraa duubaan isaanis haasawa dhageessisan keessatti hariiroon ykn walitti dhufeenyi Hawaasa Afrikaa fi Hawaasa Masrii jidduu jiru cimuu akka qabu hubachiisaniiru.
Walgahichis milkii gaariin akka xumurame beekuun danda’ameera.

Mootummaan Wayyaanee EPRDF Walgahii Ariifachiisaa Jechuun Qindeessitootaa, Bulchiinsa Magaalaa fi Kabinoota Adaamaatti Yaame

Aside

Gabaasa Qeerroo Onkoloolessa 16,2015 Adaamaa

Onkololeessa 16,2015 Mootummaan Wayyaanee EPRDF walgahii ariifachiisaa jechuun qindeesitootaa fi Bulchitoota magaalaa, aanotaa fi kaabinoota ol-aanoo naannoo magaalaa Adaamaatti teessisuu har’a kan eegale.
Mootummaan Wayyaanee seeraan alaa labsii Master plan Finfinnee fi Magaaloota gurguddoo Oromiyaa Caffee Oromiyaa kan jedhamee moggaasa bulchiinsaa qabuun taasisuun isaa Onkoloolessa 1-3tti walga’ii teesisuun dirqamaan labsii sirna cunqusaa fi goodannisa seenaa badaa ta’ee akka mirkaneessaniif taasise jira. Erga Caffeen Oromiyaa TPLF labsii yakka ol-aanaa uummata Oromoo irratti taasise kana mirkaneesse Uummatni Oromoo sagaalee diddaa kallattii hundaan dhageesisuu fi wareegama kamuu baasee biyya isaa fi mirga isaaf kan falmuu ta’uu Ayyaana Irreecha Hora Arsadee fi Malkaa Ateetee irratti walitti dhufuun waadaa waliif galuun dhaadannoon sodaachisaa fi yaaddessaa ta’ee Qeerroo dargaggoota Oromoon dhageesifamuu irraa yaaddoo keessa galee kan jiruu mootummaan Wayyaanee yaadda’ee, walga’ii ariifachiisaa kana akka EPRDFtti Magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti teesisuu kan eegalee ta’uu maddeen keenya gabaasan.

Walga’iin hatattamaa kun ajendaan isa ifatti beekamuu baatees haala sochii uummata Oromoo irraa sodaa keessa seenuun kara ittin shira maqaa Master Plan Finfinnee hojitti hiikanii fi sochii uummata dhalatu dura dhaabbachuuf irratti marii gochuuf kan raafama seenaani irraa ta’uun ibsame jira. Mootummaan Wayyaanee maqaa Walga’ii, shiraa fi leenjii kamiin iyyuu Labsii Master Plan Finfinnee fi Magaalota Oromiyaa afarsaa jiru hojiitti hiikuu kan hin dandeenyee fi uummatni mirga isaa kabachiisuuf FDG irraa duubatti kan hin deebine ta’uun sirriitti ifa ta’ee jira. Kayyoo ijoo ajandaa walga’ii ariifachiisa Wayyaanee jala bu’uun kan isiniif dhaamnu ta’a.