About Qeerroo

Welcome to Qeerroo Bilisummaa webiste! We are here to serve Qeerroo generation who are seeking freedom in their new emerging life.We are Hope for Oromians and lead by example. We have a saying, Follow the Kuusaa and do what the Yuubaa says. http://qeerroo.com

Humna Qilleensaan Uummata Nagaa haleelaa mariin geeggeefamu nagaa fidu hin danda’u.

qeerroo-edit

Humna Qilleensaan Uummata Nagaa haleelaa mariin geeggeefamu nagaa fidu hin danda’u.

Ibsaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo!

Mootummaan Bilxiginnaa Kufaati gama Siyaasa, Diingdeen, Dippiloomaasiin isaa mudatee jalaa of olchuuf Maqaa Marii Biyyooleessaa jedhun umurii angoo isaa dheereffachuuf afaan faajjii adda adda uuma jiraachu taajjaba jirra.

Maqaa Marii Biyyooleessaa Milkeessuu jedhun Hidhamtoota Siyaasaa Hogganoota KFO fi kan Saboota biroo muraasa hiikuun mariif qophitti jiraachuu Miidi’aleen Sirnichaa lallabaa jiru.

Hogganoonni KFO hidhaa irraa hiikamu isaanitti nigammana kan isaan hidhaa irraa hiikamanis jaalalaa Bilxiginnaan osoo hin taane qabsoo Uummanni Oromoo gama hundan geggeessa jiru fi Sabboonni Cunqurfamoon geggeessa jiraniin hiikamaan jenne amana.

Mootummaan Bilxiginnaa Hayyuu Duree ABO dabaltee Hogganoota,Qondaloota ABO, Miseensoota KFO Godina hanga Aanaa fi Gandatti hidhee jiru hundaa hidhatti dhiisuun namoota muraasa qofaa hiikuun mariin geeggeefamu rakkoo biyyaattin keessatti kuftee jirtu nihameessa malee akkani hin furree hubachiisna.

Gama tokkon marii jechaa gama kaannin immoo waraana labsa, uummataa nagaa Dirooniin haleelaa marii jedhamu kan shiraa ta’u ragaa ba’aa. Continue reading

Ajjeecha PP’n Dargaggoota Oromoo irratti Xiyyeefachuun jumla rawwachaa jiru Dargaggoota Oromoo qabsoo irraa jiilchuuf itti yaadamee kan rawwaatamaa jirudha.

Ajjeecha PP’n Dargaggoota Oromoo irratti Xiyyeefachuun jumla rawwachaa jiru Dargaggoota Oromoo qabsoo irraa jiilchuuf itti yaadamee kan rawwaatamaa jirudha.
Ibsa Gaddaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo!
cropped-qeerroo11-4.jpgMurni PP erga Afaan qawween angoo biyyatti qabatee Uummata Oromoo ajjeessufi hidhu hojii idilee isaa godhachuun gochaa sanyii dugugaa uummaticha irratti rawwaacha jira.
Addatti ammoo Dagaggoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun Oromiyaa bakka hundatti ajjeechaa sukkaneessaa rawwachuutti jira.
Dargaggooni lafee dugdaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo ta’u waan beekuuf Bilxiginnaan Qabsoo irraa jilchuuf ajjeecha suukaneessaa Dargaggoota Oromoo irratti irra deeddebiin rawwachuutti argama.
Ajjeechaan Mudde 18,2021 Jaallan Miseensoota Qeereoo Bilisummaa Oromoo irratti Magaalaa Naqamteetti raawwaates Dargaggooti Oromoo mirga Abbaa Biyyummaaf Qabsoo akka hin geeggesine,qabsoo keessatti hin hirmanneef jilchuuf kaadiroota PP’n itti yaadamee kan raawwateedha.
Ajjeechaan Miseensoota QBO irratti Magaalaa Naqamteetti rawwaate hedduu kan nama rifasiisudha. Jaallan Wareegaman yeroo dheeraaf Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti of kenninsan boqonnaa tokko malee dirqama isaani ba’a kan turanidha.
Jaal. Abubakar Nuree FDG, FXG qindeessun finiinsuu keessatti qooda seenaan hin daganee ba’aacha ture Jaal Nimoonnaa Ijigguu,bara 2018 Kitaaba Alanfanaa Bishaani jedhu barreessuun Og-baruu Oromoof Gamache ture jaal Amanu’eel Habatamuu fi Jaal Robsaan akkasuma .
Jaal Abubakar Nuree fi Jaal Nimoonnaa Ijigguu bara 2019 Magaalaa Naqamtee fi Finfinneetti humna tika PPn qabamun mana hidhaa Komiishi poolisii Finfinnee fi Qilnxootti hidhamun waggaa lama booda ji’aa murasaa dura manni murtii Federaala bilisa isaan baase .
Mana hidharra ba’uun osoo hin turiin tikni PP adaamsun haala suukanneessaan ajjeesse. ajjeechaan jumlaa Oromiyaa guutuu keessatti uummata Oromoo irratti rawwaacha jiru daran kan nama yaadessudha.

Continue reading

Jobirri uummata Oromoo ABO’n akka saffisaan kaatuuf qoochoof miilli isaa walii galuu barbaachisa!

Jobirri uummata Oromoo ABO’n akka saffisaan kaatuuf qoochoof miilli isaa walii galuu barbaachisa!
Qalbeessaa Dhangi’aatiin

Muddee 16,2021Abdii fi gaachana uummata Oromoo kan ta’e, fuuldurattis naatoof mararteen saba keenya Oromoo ABO’n wayiita ammaa hadiida injifannoo irratti argama. Gudunfaa injifannoo isaa milkeessuuf, saba keenya Oromoo nagaaf nageenya isaa bakkatti deebisuuf qaamoleen ABO’f miilaaf qoochoo ta’anii, Joobira uummata Oromoo ABO utubuun asiin gahan har’as hariiroo dhangi’amaa waliin qaban sana jabeessanii itichuun furmaata fardii ammatti isa barbaachisudha. Akkuma olitti eeruu yaale Addi Bilisummaa Oromoo saba keenya Oromoof Joobira humna guddaaf umurii dheeraa qabudha. Joobirri kun Joobira ta’ee itti fufuuf miilli isaa fayyaa ta’ee jiraachuu qaba. Akkasuma fayyummaan qoochoo Joobira kanaas barbaachisaa akkaan feesisaa ta’uu hubachuun barbaachisaadha.

Qaamoleen ABO’f miila inni ittiin deemuuf, qoochoo inni ittiin balali’u ta’aa turan qaamota gurguddaa afurtu ture afurtus jira. Isaanis: qaama waraanaa (WBO), qaamota miidiyaa arrata dhaabichaa, qaamota siyaasaa dhaabichaa, fi qaamota dinagdee ABO ti. Qaamoleen kun utubaaf wiirtuu dhaabichaa, kuula dhaaba kanaaf qaroo dhaabichaa, addatti ammoo haamilee saba kenya Oromoo tiksuu fi saba keenya walitti fidanii tokkoomsuu irratti dhaaba Oromoon qabu ABO diinaaf firoota diinaa irraa tiksanii asiin gahuu irratti qooda fakkaataa hin qabne bahataniiru. Continue reading

Ajjeechaan Karrayyuutti Abbooti Gadaa dabalatee  jumala uummataa keenyarratti rawwate Duula Oromoofi duudha isaa balleessuuf PP’n rawwatteedha!

Ajjeechaan Karrayyuutti Abbooti Gadaa dabalatee  jumala uummataa keenyarratti rawwate Duula Oromoofi duudha isaa balleessuuf PP’n rawwatteedha!

 Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo!

qeerroo1Sirni Afaan Qawween uummataa Oromoo bulchaa jiru Bilxiginnaan erga angoo biyyatti humnaan qabate agaami inni Oromummaa baleessuuf  rawwachaa jiru yeroo yeroon dabalaa akkuma dhufen Uummata Oromoos gatii guddaa kaffalchiisutti argama. 

Duudhaafi Aadaa sabaa tokko yoo cabsan salphatti Uummaticha cabsun niidanda’ama PP’nis tooftaa  kanaan Uummata Oromoo cabsuuf tarkanfi hadha’a uummaticha irratti fudhachuutti jira.

Uummata Oromoo yeroo adda addatti kutaan gargar qooduuf murni PP waan hin goone hin qabu sanatti milka’uu waan hanqateef Abbooti Oromoo Aadaafi sirna Oromoon qabu dhaloota dhaalchiisutti argaman garaa jabeenya guddaan ajjeessun Duudha , Aadaa Fi Eenyummaa Oromoo balleessuuf akka ta’e Ajjeechaan Karrayyuutti Abbooti Gadaa (Abbaa Bookuu) dabalatee dargaggoota bor Gadaa Micheelle dhaluun Gadaa fudhachuuf abdataman irratti rawwate argisiiftu guddadha. 

Sirnoonni yeroo hundaa Oromoo birratti gaddan yaadataman kanneen akka Miniliik, Hayilee Silaasee, Dargii fi EPRDF Duudhaa fi Aadaan Oromoo eenyummaan Oromummaa akka baduuf waan hin goone hin qaban. Continue reading

Fixiinsa Lammiilee Oromoo Karrayyuu

Manguddoti Gadaa jilatti osoo jiranii ajjeefamuun caalaa waan nama gadiisisu hin jiru kaan ammoo achi buuteen dhabamsiifaman jedhama odeeffanoo kaleessaa Mudde 2, 2021, Godina Shaggar Bahaa aanaa Fantaallee ganda Aayaa Boolee keessatti Abbaa Bokkuu dabalatee hayyoonni gadaa sirna baallii wal harka fuudhinsa baallii bara dhufu geggeeffamuuf osoo jila gadaa geggeeffataa jiranii waraanni murna bilxiginnaa jila kanatti marsuun hunda isaanii qabanii ganda Nyafuroo geessuun namoota 14 achitti ajjeesanii namoota 25 ammoo qabanii deemuun achi buutee isaanii dhabamsiisanii abbaan qe’ee, qe’eesa irratti Salphina akkasi arguun daba namoota ajjeefaman kana keessaa abbaan Gadaa Karrayyuu kan bara dhufu baallii kennuuf deemuu fi maatii tokko keessaa abbaa fi ilmi akkasumas obboleeyyan lameen keessatti argamu jedhama
Namooota ajjeefaman keessaa kan maqaan isaanii beekamee guyyaa har’aa sirni awwaalcha isaanii geggeeffame.
1. Kadiiroo Hawaas Boruu (Abbaa Bokkuu)
2. Jiloo Diidoo Fantaallee
3. Odaa Carcar Odaa
4. Boruu Fantaallee Jiloo
5. Bulaa Fantaallee Hawaas
6. Bulgaa Fantaallee Hawaas (Obboleeyyan)
7. Jiloo Dhaddoo
8. Fantoo Waaqayyoo Dagalee
9. Hawee Roobaa Hawaas
10. Fantaallee Boruu Galaasoo (abbaa)
11. Boruu Fantaallee Boruu (ilma)
12. Boruu Godaanaa Boruu fi
13. Qumbii Gurraacha Boruu ti.
Kanneen wareegaman seenaan barabaraan isaan haa yaadatu.
May be an image of 4 people and text

Gaazexeessaa ONN Biqilaa Amanuu fi Dargaggoo Dachaasaa Wiirtuu humna tika PPn qabaman.

Gaazexeessaa ONN Biqilaa Amanuu fi Dargaggoo Dachaasaa Wiirtuu humna tika PPn qabaman.
[SQ-Sadaasa 20/2021]
Sadaasa 18/2021 Magaalaa Finfinneetti, Gaazexeessaa TV ONN kan ta’e Biqilaa Amanuu Abbaashooma fi Dargaggoo Dachaasaa Wiirtuu Mosiisaa fi namoonni biroon 10 olta’an humna tika PPn qabamuun magaalaa Sabbatatti hidhamani kan jiran yoo ta’u.
Guyyaa lamaf nyaatafi uffata kan hin argane ta’u Madden Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo nuuf himan.
Dargaggoo Dachaasaa Wiirtuu bara bulchiinsa EPRDF yeroo dheeraaf manneen hidha akka Makelaawwii, Qilinxoo ,Qalitti fi Baatutti dararaama kan ture yoo ta’u Gaazexessa Biqila Amanuus sirna Bilxigginnaan yeroo sadii olhidhame kan ba’edha.
Bilxigginnaan maqaa labsii yeroo ariifachiisa jedhun magaalaa Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo adamsamanii hidha kan jiranidha.
 
 
 
 
 
<img class="j1lvzwm4" role="presentation" src="data:;base64,” width=”18″ height=”18″ />
<img class="j1lvzwm4" role="presentation" src="data:;base64,” width=”18″ height=”18″ />
Jaatoo Warra Leeqaa, Burqaa Horroo and 189 others
 
 
38 shares
 
Like
 
 
 
Comment
 
 
Share
 
 

Waggaa 16ffaa FDG yeroo kabajannu gootota yaadachaa, kaayyoo gootonni kufaniif galmaan gahuuf Irbuu haaromsanna!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Sadaasa 9 Guyyaa FDG ilaalchisuun kenname!

 
cropped-qeerroo11-4.jpgWaggaa 16n har’aa Sadaasa 9/2005 guyyaa Fincila Diddaa Garbummaa dhaabni Qabsoo Bilisummaa Oromoo adda durummaan gaggeessaa tureefi jiru ABOn ummanni Oromoo keessumaa ilmaan isaa qeerroon akka gamtaan ka’anii mirga abbaa biyyummaa, hiree ofii, ofiin murteeffachuufi mirga abbaa biyyummaaf falmatanii FDG walirraa hin cinne akka gaggeessan guyyaa waamicha itti dhiheesse, ykn FDG itti labsedha.
Ummanni Oromoo keessumaa barattoonni dhaabbilee barnootaa sadarakaa gadiirraa kaasee haga Yunivarsiitiitti baratan FDG kana wal irraa fuudhuun sadarakaa har’a qabsoon Oromoo irra jiru kanaan gahaniiru.
Gaaffii mirga abbaa biyyummaa, gaaffii hiree ofii ofiin murteeffachuu, qabsoo dhugaa, qabsoo haqa ofii deebisachuu ummanni Oromoo barootaaf itti jiru kana; barataan Oromoo harka duwwaa qalama qabatee waraana diinaa dura dhaabbachuun, gariin ammoo ogummaa Aartii qabuun ummata warraaqsatti dammaqsee onnachiisuun, kan hafe ammoo beekumsaan, qabeenyaa fi dandeettii qabu maratti fayyadamee diinni akka baaragu, addunyaan immoo qabsoo uummatni Oromoo itti jiru akka quba qabaattu taasisaniiru.
Seenaa irraa akka hubatamutti, ummanni diddaa gochuu danda’u, ummata ijaaramee fi dammaqiinsa horatedha. Ijaaramuu jechuun ummata wal-dhaga’u, waliif ajajamu, yaada tokko qabu, wal irratti amantaa qabu, afaan tokko dubbatuu fi waliin adeemu jechuudha. Ummanni ijaaramuuf ammo dhaabni ykn jaarmayaan isa ijaaru jiraachuun barbaachisaa dha. Yoo kan uummata dura deemee isa ijaaruu fi karaa itti argisiisu hin jiraanne FDG’n gaggeeffamu firii hin qabaatu. Yoo ijaarame ummanni humna guddaa homtuu dura dhaabbachuu hin dandeenye tahee bakka yaade ykn galma qabsoo isaa ni gahata. Jaarmayaa ykn dhaaba malee baay’inni ummataa hamman tahullee milkaa’aa ta’uu hin danda’u. Ummanni yeroo diddaa adeemsisu of irratti amanuu fi shakkii malee qabsoo isaa fuula duratti deemsisuuf jaarmiyaan ykn dhaabni isa taliigu jiraachuun dirqama.
Ummatni Oromoos Wareegama gootota keenya biyya isaaniif jecha kufan xurree isaanii qabatee garbummaatti goolaba gochuuf, har’as ilmaan Oromoo baay’een kufanii kuffisuu filatanii qabsoo Bilisummaa Oromoo kallacha isaa ABO jalatti ijaaramanii akeekaa fi kaayyoo dhugaa ganamaa kan qabsaa’otni kumaatamni irratti wareegaman ammas dhalootni irratti wareegamaa qabsoo finiinsaa jira.

Continue reading