About Qeerroo

Welcome to Qeerroo Bilisummaa webiste! We are here to serve Qeerroo generation who are seeking freedom in their new emerging life.We are Hope for Oromians and lead by example. We have a saying, Follow the Kuusaa and do what the Yuubaa says. http://qeerroo.com

Aside

Sagalee Qeerroo Sadaasa 5/2019 ,Godinaalee Gujii lamaanii FI booranatti torban kana keessa qofa namootni 150 ol tahan humna waraanaan hidhamaa jiru. Hidhatii hiikamuu Galaalchessitoota radiyoo Sagalee Qeerroo waliin turtii isaandabarsan maal ture kan jedhu gafanneef deebii isaanii qabannee dhiyyaaneerra.MM Dr Abiyyii fi Ministeera RIB obbo Lammaa Magarssa waltajjii marii nageenyaa jechuun magaalaa Harar imalan irratti gaaffiin ummatarraa fi mormiin isaan mudatuunjiraattotni nuuf himan. MM Dr Abiyyii, ministeera RIB obbo Lammaa Magarsaa fi I/A/P/N/O obbo Shimmalis waltajjii marii nageenyaa jechuun jiraattota magaalaa Amboo waliin marii gochuuf kan turame turtii sa’aa muraasaa booda waltajjiin addaan cituu jiraattotni dubbisne Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromootti himaniiru

 

Aside

Hidhamtoota mana hidhaa mana hidhaa Finfinnee buufata poolisii 3ffaatti dararamaa jiran maqaa shororkeessummaan keessaa maqaa isaanii muraasa

because-i-am-oromo1. Eng.Dandii Garbooshee. Finfinnee
2. Dr.Mohaa Abdiisaa Sh/Lixaa Amboo
3.Burqaa Kumarraa. W/Lixaa Mandii
4.Farajaa Getachoo. Sh/lixaa Amboo
5.Abubakar Abdallaa W/Lixaa
6.Abbuu Lammaa Sh/Bahaa,Cuqaalaa
7.Wagaarii Badhaasaa Q/W/D/Dollo
8.Lalisaa Gudataa, W/Lixaa Mandii
9.Shimallis Getachoo Sh/Kabaa/G/Guraacha
10.Mamad Isaa, W/Bahaa Nunnuu Qunbaa
11.Abdii Bogoole. W/Bahaa/Naqamtee
12.Yaadasaa Yooseef. Q/W/D/Dollo
13.Saadiq Kaliifaa. W/Bahaa Naqamtee
14.Tarikuu Abdiisaa. Finfinnee
15.Pro.Bayyanaa Ruuda. Finfinnee
16.Daraaraa Guyee. Boorana
17.Margaa Guutaa. Sh/K/Lixaa
18.Yoomiif Seefuu.
19.Olaanaa Beellamaa. Sh/K/Lixaa
20.Kumaa Dandanaa. Sh/K/Lixaa
21.Takkaalanyi Mardaasaa. Q/Wallagaa
22.Addunyaa Keessoo. Sh/Kaabaa
23.Baayisaa Balaayi. Finfinnee
24.Efireem Iyyaasuu. Q/wallagaa
25.Gadaa Bultii. W/Lixaa
26.Bulchiinsa Balaayi. Q/Wallagaa
27.Falmataa Girmaa. Sh/Kaabaa
28.Bilisummaa. Q/Wallagaa
29.Abdii Dirribaa. Q/Wallagaa
30.Ijoo Fiixee. H/Guduruu
31.Damee Baacaa. Q/W/D/Dolloo
32.Abshiruu Kadir. W/Lixaa
33.Abubakar Nuuree. W/Bahaa
34.Caalaa Isima’el. Finfinnee
35.Kaliifaa Abdulfattaa. W/Lixaa
36.Abdii Kumsaa. Sh/Lixaa/Amboo
37.Firaa’ol Indaaluu. W/Lixaa
38.Obsaa Fiqaaduu. Finfinnee
39.Buusaa Jaarrraa. Buraayyuu
40.Miidheksaa Baqqalaa. Buraayyuu
41.Galaanaa Waggaarii. Buraayyuu
42.Fiixaa Caalaa. Buraayyuu
43.Gaaddisa Jifaaraa. Buraayyuu
44.Ababaa Tolasaa. Buraayyuu
45.Efireem Galataa . Buraayyuu
46.Yaasoo Kabbabaa. Finfinnee
47.Ifaa Gammachuu. Finfinnee.

Aside

Yoo Garaa Irraa Booyan Imimmaan Hin Dhibu

(Ibsa ABO Sadaasa 01, 2019)

49836961_1847712095355333_3193898111219007488_oMuummichi Ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waltajjiilee ilmaan Oromoo itti mariisisan adda addaa irratti waaee wareegama Jaal Laggasaa Wagii fi sanaan wal qabsiisee dursanii akka Mootumman EPRDF bobbaa waraanaa irratti gaggeessuuf deemu HayyuDuree ABO Jaal Daawud Ibsaatiif odeeffannoo dabarsuu isaanii deddeebisanii oggaa kaasan dhagahaa turre.
Akkasumas, yeroon isaan gumaacha maallaqa ABOf taasisan akka tures dubbachuu isaanii dhageenya. Kun dhugaa moo soba? Maaliifis dhimma kana irra deddeebianii kaasuun feesise? gaaffii jedhuuf deebisaa kennuun barbaachisummaan isaa waan nutti hin mulanneef calisuu filannee turre. Haa tahu malee dubbiin kun deddeebiee kauu isaa dugda duubaan akeekni dhokataan jiru waan nutti mulatuuf fi Ummatni keenyas haqa jiru dhagahuun waan isa gargaaruuf dhimma kana irratti dhugaa jirtu ifa gochuu filanne. Dubbichi akkana:

Aside

Gaazexxessaa,Barreessaa fi Artist Ifaa Gammachuu fi Barreessaa Akkasumas Gazexxessaan TV ONN Yaasoo Kabbabaa Guyyaa Har’aa Waraana EPRDFn Hidhaman.

(SQ- onkoloolessa 28/2019)
Image may contain: 1 personHidhaan Hammaatee Itti Fufuun Gaazexessitootaa fi Artistooti Oromoo Hidhamaa Jiru. Finfinnee keessatti adamsamanii hidhamuun itti fufe.
Yaasoo kabbabaa Hordofaa fi Ifaa Gammachuu barreessitoota kitaabaa yoo tahan guyyaa har’aa magaalaa Finfinnee keessatti humna tikaa mootummaan ukkaamsamanii akka jiran odeessi arganne ni morkaneessa.Image may contain: 1 person, beard and closeup

Qeerroon oromoo of qopheessi opdon hiriira mormii guyyoota darban ilaalchisuun sabboontota hidhaatti guuruuf haalduree xumuratanii akka jiran maddi odeessa keenyaa ni dhugoomsa.

 

 

 

Aside

Qeerroo Head Letter

Ibsa Eejjaannoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo!.
Haala yeroo irraatti baase!

(SQ,Onkololeessa 23 2019)
Wareegaama Bilisummaa fi walabummaa sabaa fi biyya keenyaaf kaffaalle yeroo itti saboonni biroo nagaa waaraa fi tasgabbiin jiraatan keessaatti qaamni biyyan bulcha ofiin jedhuu addaatti aggaammii fi qiyyaafannoon saba oromoo irraatti adeemsiisaa jiru kan akkaan nama madeessuu fi aarsuudha. Taatullee Qeerroon Bilisummaa oromoo qabsoo isaa keessaatti bu’aa ba’ii fi aarsaa guddaa kaffaaluun qabsoo saba oromoo boqonnaa haaraa kanan gahee.
Guyyaa kana xuxxuqqaa, tuffii fi ilaalcha gad aantummaa mootummaan Itoophiyaa saba oromoof qabuun akkasumaas dhiibbbaa miidiya OMN irra gaheen kan dallaane sabni oromoo diddaa isaa dhageessisaa oolee jira. Kanaanis godiinaalee oromiyaa garaagaraa keessaatti walumagalaattii oromoonni 40 ol tahan yoo rasaasa mootummaa gabroomfataan gara jabinaan rukkutaman kanneen keessaa tilmaamaan namoonni 21 tahan lubbuun darbee jira. Haala kanaan sabni oromoo gaaffii eenyummaa fi mirga gaafatee aarsaa kaffaaluun Qeerroo Bilisummaa Oromoof waan haaraa mitii. Garuu qaamoonni wareegaama Qeerroo Bilisummaa oromoo fi uummaata oromoo irra tarkaanfachuun waardiyyaa mootummaa tahuu barbaadaan akka dhaabbatan akeekkachiisna. Continue reading

Aside

Gaaffii Ummataa Deebisuu Qofatu Nagaa Buusa
(Ibsa ABO – Onkoloolessa 23, 2019)

Image may contain: Boru Jibat afaan qawwee fi sirna cunqursaa fi saaminsaa Itoophiyaan ittiin beekamtu jijjiiruudhaan bilisummaa Ummatootaa fi sirna dimokiraasii dhugaa fi nageenya waaraa mirkaneessuuf qabsoo barootaaf gaggeeffame keessatti qoodni Ummata Oromoo guddaa dha. Keessattuu ammoo, sirni EPRDF waggoota 27 dabraniif kan akka Sabaatti irratti qiyyaafatee itti roorrise Ummata Oromoo waan taheef qabsoo sirna cunqursaa EPRDF jijjiiruuf taasifame keessatti kan akka Saba Oromootti wareegama ulfaataa baase hin jiru jechuu dandeenya.

Haa tahu malee, har’a Ummatni keenya jijjiirama dhiigaa fi lafee ilmaan isaa kumaatamaan itti wareegee fide kana keessatti of arguutti hin jiru. Akka nam-tokkeettis tahe akka murna hawaasaatti fi akka Jaarmayattis kanneen jijjiirama kana wareegama isaaniitiin fidan bakka isaaniif malu argachuu osoo qabanii dubbiin fuggisoo tahe. Kunuu itti xiqqaatee akkuma qaama jijjiirama kanaatti illee ilaalamuu hanqatanii akka diinotaa fi gufuu jijjiiramichaatti ilaalamanii kanneen galaanuma jijjiiramichaatiin dhiibamanii aangoo mootummaa dhuunfataniin itti duulame. Continue reading

Aside

Amnesty International gaazexeessitoonni Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo yakka malee hidhaman akka hiikaman gaafate. Gaazexeessitoonni kunniin: Biqilaa Amanuu, Gadaa Bultii, Addunyaa Keessoo, Firoomsaa Baqqalaa fi Abdiisaa Guuttataa yoo ta’an, sababni qabamuu isaanii yaalii Fonqolcha Mootummaa Naannoo Amaaraa fi ajjeechaa ajajoota waraanaa Finfinneetti ta’e waliin kan walqabatu, walumaagala yakka shororkeessummaa akka ta’e Poolisiin Federaalaa himee jira. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa dhimma himannaa shororkeessummaa kana ilaalchisee qorataa poolisii dhimma dargaggoota kanaa qabate yoo gaafatu, poolisiin ammoo “Mootummaan seericha fooyyeessuuf hojjechaa jira, nuti kan beeknu labsichi hanga ammaa hojiirra jiraachuu isaati. Kana caalaa qaama olaanu gaafachuu dandeessu.” jechuun deebise. Yaalii Fonqolcha Mootummaa Naannoo Amaaraa fi ajjeechaa ajajoota waraanaa kanaan kan shakkaman miseensonni qaama nageenyaa naannichaa wabiidhaan gadhiifamuun ni yaadatama.

Barruun kan Galaanaa Kiisiiti

Aside

Ethiopia: Release journalists arrested on unsubstantiated terrorism charges

Five Ethiopian journalists arrested one month ago and arraigned in court on 3 October on charges of “incitement to terrorism” must be released immediately and unconditionally, after the police failed to produce any shred of evidence for their alleged crimes, Amnesty International said today.

It is shocking that after a whole month of arbitrarily detaining the journalists incommunicado, all the Ethiopian police could produce in court was a file containing a letter they sent to the National Intelligence and Security Services asking for assistance in investigating the matter.
Seif Magango, Amnesty International’s Deputy Director for East Africa, the Horn and the Great Lakes

“It is shocking that after a whole month of arbitrarily detaining the journalists incommunicado, all the Ethiopian police could produce in court was a file containing a letter they sent to the National Intelligence and Security Services asking for assistance in investigating the matter. Continue reading

Aside

Wayyaaneen 2ffaa Dargaggoota Oromoo Rakkisaa Jira/ ዳግማዊ ወያነ ወጣቶችን እያሰቃየ ነው።

Image may contain: 1 person, standing gaaffii tokko malee baatii 4 hanga waggaa tokkoo mana hidhaa makilaawwiitti sabboontotni hedduun dararamaa turan.

Har’as jijjiramni hin jiru Qeerroowwan armaan gadii fulbaana 5/2019 mana jireenyaa isaanii keessaa erga ugguramanii hanga ammaa namni isaan qorate osoon jiraatiin baatii tokko akka lakkoofsisan guyyaa har’aa mana murtii Birbirsa Gooroo jirutti yeroo dhiyyaatan baruu dandahameera.Image may contain: 1 person

Biqilaa Amanuu

Addunyaa Keessoo

Gadaa Bultii

Firoomsaa Baqqalaafi

Abdiisaa Guuttataa beellama dabalataa Onkolooleessa 20,2019 akka dhiyyaatan manni murtii Araadaa beeksiseera. Continue reading