Liyyuu Poolisiin Wayyaanee Lixa Oromiyaanis Ummata Irratti Duula Banuun Isaa Beekame.

Fulbaana 26, 2017/Waraanni Daangaa Irraan Uummata Oromoo Irratti Baname Daangaa Bahaan Akkuma Uummata Buqqisuu Irratti Fuulleffate Lixaa Oromiyaanis Uummata Oromoo Irratti Banamee Jiraachuu Gabaasni Sagalee Qeerroo Bilisummaa Dhaqqabe Ifa Godheera.
Oromoon uummata bal’aa gaanfa Afrikaa abbaa ardichaas ta’uun beekamaadha. Uummata nagaaf jaalala beeku keessaa hangafni Oromoo ta’uus seenaan nii dubbata. Oromoon uummata saba biraa saba isaa taatsifetee waan qabu qoodee jiraachisu yoo ta’u, uummata nagaa jaalalaa fii waliin jireenyatti amanudha. Akkasuma Uummanni Oromoo diina gabbaree hinbulle, bara weerara biyyoota alaa illee uummata lolee diina lafa isaaf araddaa isaa saamuu dhufe lolee of keessaa baasuun isaa nii yaadatama. Oromoon akkuma nagaa jaallatu,qaama nagaa isaa booressutti xiiqeffannoo jabaan ka’ee ofirraa qoorba’uus itti beeka. Uummata bal’aaf kabajamaa kana, habashoonni jaarraa tokkoo oliif humna biyyoota alaarraa gargaarsa argatteen bituuf yaaluu cina dabrtee biyyaasaarraa buqqistee dhuunfachuuf yaaliiwwan gurguddaa gochaa turuun ilmaan Nafxanyaa beekamaadha. Sanyiin garboonfattootaa kunneen sirna bulchiinsaa dulloomaatti kanneen amanan, muuxannoo walitti dabarsaa yoona gahan kanaan Oromoo buqqisuuf yaaliiwwan gurguddoo hammaaf hanga hinqabne yaalaa yoona gahaniiru.
Haaluma kanaan  daangaa Oromiyaa Bahaa Weerara, Liyyuu Ayilii Sumaaleen rukuttee Oromoota Qe’ee isaarraa buqqaastee qe’ee Oromoo kuma 60 tti siqu cufaatti hanbifteetti. Weerara kanaan Oromoo lakkoofsi itti hinbaane, lubbuu isaa dhabee jira. Maallaqa umurii guutuu itti dadhabe danuus dhabee iyyumaam kaadhimameera.
 Weerara Daangaa kanaan, Wayyaaneen gogaa uummata Daangaa uffatte Uummata Oromoo buqqaasuu itti fufuun Oromiyaa Lixaa Wallagga keessaa bakka Arqumbee jedhamu Waraanni Uummata Oromoo saamu kaamphii buufatee jira. Oromoo hedduun araddaa isaa gad lakkisee gara magaalaa Guttin kana Baha Wallaggaa Guutoo Giddaa jalatti argamtuutti baqacha jiraachuu odeeffannoon bilbilaan nuu kenname galgala kana ifa nuu godhee jira. Lolli Oromiyaa Lixaatti guyyaa kaleessaa eegalamus dubbatu. Amma saatii kana naannoon Arqumbee Waraana maqaa Gumuz moggaafateen qabamee jira. Jechuun nuuf himanii jiru.

1 thought on “Liyyuu Poolisiin Wayyaanee Lixa Oromiyaanis Ummata Irratti Duula Banuun Isaa Beekame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s