Caamsaa 26/2015 Goototni Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Mattuu Filatnoo Kijibaa Wayyaanee EPRDF/TPLF Balaaleeffachuun Diddaa Dhageessisan

Caamsaa 27,2015 Mattuu

DiddaaGoototni barattootni Qeerroon Bilisummaa  Oromoo Yuunibarsiitii Mattuu FDG haalaan qindaa’aa fi jabaa ta’ee mootummaa  maqaa dimookiraasii fi filannoo dahoo godhatee mirga uummata Oromoo cabsaa jiru irratti qabsiisan.   Oromiyaa keessatti maqaa filannoo  fakkeessii dahoo godhachuun  mirgii dimookiraasii fi namummaa uummata Oromoo sarbameera, Oromoon lubbuun ajjeefamaa jira, hidhaatti guuramaa jira, barattootni Oromoo doorsifaamaa fi barnoota irraa arii’ama jiru, Adeemsi waliin dha’insa filannoo fakkeessii dhaabbilee barnoota Olaanoo hanga qonnaan bultoota baadiyyaa, Magaalaa fi gammoojjii jiraataniitti uummatni keenya biyya abbaa isaa keessatti dararamaa  jiraachuun hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun goototni Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo warraaqsaa FDG finiinsuu kan eegalan ta’uun guyyaa har’aa galgala sa’aa 12 irraa egaluun Mooraa Yuunibarsiitii Mattuu keessa naanna’uun dhaadannoowwaan itti aanaan kana dhageessisan:

  1. Nuti mootummaa abbaa irreettin hin bullu!
  2. Nuti bilisummaa fi walabummaa barbaadna,
  3. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi hiree ofii ofiin murteeffannaa nuuf haa kabajamu!
  4. Ilmaan Oromoo Oromummaa fi siyaasaan yakkamanii hidhaman haa hiikaman.
  5. Sagaleen keeny sagalee  uummata badhaa Oromoo ti  nuuf kabajamuu qaba.
  6. Mirgootni dimookiraasii fi namummaa haa kabajamuu ,
  7. Saamichi lafaa Oromiyaa irraa dhaabbachuu qaba,
  8. Master Plan Finfinnee guutummaatti haqamuu qaba.
  9. Mootummaan EPRDF/TPLF uummata keenyaa hidhaa, ajjeesaa fi ukkaamsaa jiru seeratti dhiyaachuu qaba, kanneen jedhan dhageesisuun warraaqsa FDG finiinsan.

Battaluma Warraaqsi FDG egaletti Mootummaan abbaa irree Wayyaanee waraanaa isaa poolisii, kora bittinneess aa fi poolisii Federaalaa Mooraa yuunivarsiitii Mattuutti seensisuun halkan guutuu barattoota gaaffii mirgaa dhiyeeffatan goolaa kan bule ta’uun ibsame jira., Tajajjillii kanneen akka  ibsaa, interneetii, network  Magaalaa Mattuu fi Yuunibarsiitii Mattuu irra kan bade fi akkasumas magaalaa Baddallee fi Yuunibarsiitii Jimmaa fi Magaalaa Jimmaa irraa balleessuun moortummaan wayyaanee uummata goolaa jiraachuun ibsame.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s