Barattooti Oromoo, Wallagga,Horroo Guduruu Aanaa Jimmaa Ganatti Mana Barumsaa Hartoo Sadarkaa 2ffaa fi Qopha’ina FDG Itti Fufan

Aside

diddaa9Ebla 9,2015 Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatiitti Goototni barattootni Oromoo mana barumsaa Haratoo sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina  FDG jabeessuun itti fufuun, wal qabatee Manni barumsaa Haratoo sadarkaa 2ffaa fi qopha’ina cufame, dullii hidhaas uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. 

Godina Wallaggaa Horroo Guduruu torbee darbee keessa FDG Aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa fi Lixaa Shaggari Meettaa Roobiitti gootota barattoota Oromoo fi sabboontota uummata Oromoon qabsiifame jabaachuun gara guutummaa Godina Dhihaa Oromiyaatti babbaldhachaa kan jiruu yoo ta’uu, yeroo ammaan kanatti aanaa Jimmaa Gannatii Magaalaa Haratoo fi Mana Barumsaa Haratoo sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’ina keessatti guyyaa kaleessaa irraa egaluun FDG  kan qabsiifamee daran jabaachuun hanga ilmaan Oromoo oromummaan yakkamanii hidhatti ukkanfaman hiikamanitti kutaa seenee barachuun keenya bu’aa kan hin qabnee fi jireenyaa yaaddoo fi teenyee hidhaa eeggachuudha waan ta’eef hanga gaaffiin mirgaa gaafachaa jirruu fi ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhaatti guuramaa jiran hiikamanitti FDG itti fufa jechuun goototni barattootni Oromoo barnoota dhaabuun FDG sirna faashistii wayyaanee EPRDF/OPDO/TPLF irratti qabsiisan jabeessuun itti fufan.

Mootummaan abbaa irree humna waraanaa,  poolisaa fi basaastota isaa gara Godina dhihaa Oromiyaa magaalota akka Amboo,Neqemtee, Gimbii fi Jimmaa irraa qubsiisaa jiruu humna poolisaa guddaa gara Magaalaa Haratootti bobbaasuun gootota barattoota Oromoo fi uummata Oromoo afaan qawween ukkamsaa kan jiruu ta’uu maddeen keenyaa gabaasaan addeessaa jiru, yeroo amma kanas barattootni Oromoo 12 olitti lawwaaman mana barumsaa Jimmaagannatii Haratoo irraa ukkaanfamuun waajjiraa Poolisii Aanichaatti hidhamanii jiraachuun walqabatee hanga gootatni baratootta Oromoo ukkanfamaa jiran atattamaan hiikamanitti jechuun barnoota dhaabuun FDG itti fufani jiraachuun ibsame.

Haaluma walfakkatuun yeroo amma kana Godina dhihaa Oromiyaa Aanota akka Lixa shaggar: Amboo,Gudar, xiiqur Incinnii, Jimmaa Raaree Wayyuu, Midaa Qanyii Baallammii, Calliyaa Geedoo, Iluu Galaan Ijaajjii, Dannoo, Bakkoo Tibbee, Fincaa’aa fi Guduruu keessatti FDG guddaan narratti qabsiifamuuf jira maqaa jedhuun mootummaan wayyaanee EPRDG/OPDO/TPLF humna waraanaa, poolisaa fi basaastota isaa bobbaasuun uummata goolaa jiraachuun uummata Oromoo fi dargaggoota qeerroo barattoota Oromoo daran FDGf kan onnachiisaa jiruu fi uummaatni Oromoo gamtaan ka’ee mirga isaaf akka falmatuuf kan murteeffachiise ta’uun ibsamera.

Qeerroo bilisummaa Oromoo yeroon gamtaan kaanee falmannuu amma, (Eblii 11/2014 Guyyaan Warraaqsii FDG bifa qindaa’een itti eegalee bara darbee guutummaa baatii Ebilaa keessaa uummatni Oromoo keessattuu dargaggootni Oromoo wareegamaa qaalii itti kanfaleef Oromiyaa Finfinnee fi mirga uummataa Oromoof falmaan hadhawaa itti godhamee) fi Ebli 15 Guyyaan Gootota oromoo Guyyaan seena qabeessii kan itti kabajamuu ta’uu hubachuun qajeelfamaa fi Ibsa hogannis sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo dabarsuu hordofuun uummatni Oromoo bakka jirruu gamtaan harka walqabannee mirgaa keenyaaf, biyyaa keenyaa fi eenyummaa keenyaa kabachiifachuuf haakanu jechuun dhaamsa isaa dabarsa jira.