GOGAA LAAFAATTI MARU ! kutaa 2ffaa

Aside

SEENAA Y.G (2005) —kutaa 2 ffaa

Barru har’atti odoo hin ceenee , Barruu kiyya kutaa 1ffaa ilaalchisee Namni tokko yaada dhuunfaatti naa katabeen kan naaf qoode dubbiftootaaf dhiheessuun barbaada. Namni kun yaada dabalataa kanatti aanu naaf gumaachee jira. Akkas jedhe/jedhan, hiikkaa “HAYYUU”jedhuuf keesse kun dhugaadha. Waan itti idaate tokkollee hin qabdu. “Oromoon Hayyummaa kan Namaaf kennu, Dhimma Oromoon wal qabatee beekumsa qabanii fi hojii hojjataniin malee, beekumsa saba biraa ykn hammayyaa kanaan miti. jechi “Hayyuu” jedhu, jecha Qaalii Qabeenyaa Oromoo ta’eedha. Bara dhibbaa oliif gadaan hin turre. Ittiin bulaas hin jirru. Hayyuun jechumaan hafaaree ? jedhanii kan gaafatan jiru ta’a. Gadaa keessa dabruun Hayyummaaf bu’ura. Gadaan ammoo hin jiru. kanaaf haala keessa jirru irraa , warra dhimma ummata isaanii waliin umurii guutuu fi umurii walakkaa ol itti dabrsan kanaaf maqaa kabajaa gochuu ni dandeenya. Gadaa keessa jiraachuuf haalli mijachuu yoo dide illee, Dhimma Oromoo keessa jiraachaa jiru waan ta’eef. Hayyuummaan, Pirofesarummaa fi Dokitarummaa caalaa Oromoof qaalii ta’uu isaa beekuun fardiidha.

GOGAA LAAFAATTI MARU !!!! kutaa 2ffaa.docx

Finfinne Versus Brussels Differentiate The Real Democracy From Fake Democracy

Aside

OromiaRegionMap europe

By Dr, Baro Keno Deressa | April 1, 2015

My intention with this paper is not to write the history of Finfinne (Addis ababa) and Brussel, But to oppose the puppet of TPLF with so called diaspora Oromo and to emphasize the total absence of democracy and humanity under TPLF rule. The second message is to call all true Oromo’s to stop infighting and focus on bitter struggle with concrete message.

The history of Finfinne (Addis Ababa) in a way reflects the way the Oromo people were conquered, robbed off their land and properties, reduced to serfs and slaves, and kept under inhuman subjugation. Prior to colonization of Oromia, the present day Addis Ababa had an Oromo name – Finfinne.

The name attests the abundance of hot springs (“hora” in Oromiffa) at the heart of the city. The area was solely inhabited by Oromo clans of Gulale, Eekka, Galan, Abbichu.

During the late 18th and early 19th Century, the neighbouring Amhara community were wedging incessant predatory raids and looting expeditions against these people. Some of these barbaric raids were documented by Major W. C. Harris a British diplomatic mission in his book “The Highlands of Aethiopia (1844)”.

More:- Finfinne versus Brussels