SBO Bitootessa 15 Bara 2015.

Aside

Oduu, Gaaffii fi Deebii J.Dr.Fidoo Eebbaa kutaa xumuraa, Karoora Ayyaana Torban Diaspora jechuun ergamtootni wayyaanee lafaa qaban irratti gabaasa addaa, Sochii FDG Yunversitii Jimmaarratti gaaffii fi deebii barataa Yunversitichaa waliin tahee fi Qophiilee biroo…

New Student Protests Erupt Across Oromia: An Oromo Pastor under Attack – Accused of Praying for the Downfall of the Government

Aside

Qeerroo’s Status Update: February 22 – March 13, 2015

diddaa9Oromo student protests continue to erupt in several towns in the Oromia Regional State of Ethiopia taking various forms in recent weeks. The new round of protests begun on February 22, 2015 when Oromo students and youth of Jimma town turned an Oromian championship sports event which was taking place in the city into a protest against the so called “Addis Ababa Master Plan” and against the recent inflammatory speech of Abay Tsehaye, one of the TPLF strongmen. The students chanted slogans such as “Finfinne is ours! Adama is ours! Jimma is ours!” and more, a reminiscent of the bloody April/May 2014 widespread protest, in which more or less the same slogans have been chanted throughout Oromia. The Oromo youth were also singing revolutionary songs in the whole stadium. The protests continued beyond control in Jimma Stadium and on the streets of the city on a daily basis until the sport championship was to come to a close on Sunday, March 1.

Speech of Oromian “President” Muktar Kedir Interrupted by Shouting of Students

On March 1, 2015, the Oromo student protest escalated to a higher level when two high level delegates of the Ethiopian government, the so called President of Oromia Muktar Kedir and President of Amhara region Demeke Mekonnen appeared in the stadium for the closing ceremony and also in an attempt to address and pacify the protesting youth. As the whole stadium erupted with shouting voices, slogans and revolutionary songs of the students, Muktar Kedir was unable speak at all and he and all the “guests”, including the honorable guest Demeke Mekonnen, were forced to leave the stadium in humiliation and eventually reported to have left the city the same day.

Government Messenger’s Meeting of Indoctrination Foiled in Nekemte

On the evening of March 1, 2015, the same day students of Jimma university protested, a meeting organized in Wollega University by the government delegate and messenger Dr. Getachew Begashaw through the university administration intended to inculcate the students with the evil policies of the government and to pacify the Oromo students from protesting was foiled by the Oromo students and the meeting was dismissed. It was as soon as the meeting begun that Oromo students started shouting, singing revolutionary songs and chanting slogans such as “the [Addis Ababa] Master Plan will never be realized! OLF is the hope of Oromo people! International community should realize the genocide committed against us!” and more. Dr. Begashaw and other “guests” were forced to stop their lecture and leave the university while the students continued chanting slogans and singing in the whole university campus throughout that night. Although the students were protesting peacefully, hours later, a large number of police force entered the university campus and started beating the students and arrested many of them including a 3rd year electrical engineering student Kuma Gammachu. The where about of the arrested students is still unknown.

At least 10 Oromo Students Abducted in Jimma

Read More:- A New Wave of Student Protest Erupts in Oromia

Guyyaa Har’aa Magaalaa Bhisooftuu fi Daandiwwan Baadiyyaa fi Magaalaa Wal Quunamsiisan Irratti Barruun Qeerroo Tamasa’aa Oolee Jira.

Aside

Sochiin warraaqsa bilisummaa itti fufuun guyyaa har’aa Bitootessa 15,2015 barruuleen warraaqsaa Qeerroo bilisummaan qindaaye magaala Bishooftuu fi naannoo ishee keessattuu daandiilee baadiyyaa fi magaalaa wal quunamsiisu irratti ta’msaa oole,uumanni fi jiraattoti waraqaa kana argatan gammachuun yeroo dubbisanii fi haaleen warraaqsaa jabaa akka itti horee jiru yeroo qeerroon beeksisu,waraanni fi humni poolisoota ergamtooti Wayyaanee ammoo barruulee warraaqsaa kana konkolaataa fi lafoo  irra deemanii  funaanaa akka turan qeerroon gabaasa.

BisooftuuBishooftuu 3 Bisooftu2

MOO’ICHI JALQABAA SODAA OF- KEESSAA JIRU MOO’ACHUU DHA!

Aside

Dhufne Nus Irraa

Barreessaa dhugaa baasa! Namnis akka dhuunfaatti hawwaasnis akka hawaasaati, biyyis akka biyyaatti soda ni qaba , kun immoo milkaa’ina yaade biraan tasuma isa hin geesisu, ykn  ijjifannoo barbaade hin gonfatu!

Kayyoon waraaqsa ilmaan Oromoo jarraa kan lakkoofsise, wareegame hedduu kan nurraan dhalootarraan gahe , kaayyoo tokkoo qabatee, galma tokkoof  wal’aansoo diina keessaa fi alaa akkasumas wal’ansoo sammuu isaa waliin qabaa turee ammas qabaa jira.kayyoon guddaan kun abjuun bara dheeraa BILISUMMAA OROMIYAATI!

Namni kamiyyuu maaliif bilisummaan fagaatte jechuun waan hin ollee, gaaffiin deebi’uu qabu garuu haga bilisummaan arsaa gaafatu namni oromo ta’e marti kafaleeraa? moo afaanumaan abjuudhumaan haasa’a oola laata? Yeroo ammaas kan darbe dhiisnee sodaa fi dogogora qabnu sirreesine injifannoof warraaqaa jiraa? qabsaa’aa jirraa? kanneen amma ibse keessaa SODAA ishee jettu ibsuun yaala. Sodaan jiraanaan milkaa’uun tasuma walgowwomsuudha, sodaa niqabna kanaafis injifannoo argachuu dadhabne! sodaan kun maali, marraa madde, akkamitti balessuu dandeenya , akkamti goota taanee biyya keenya oolfanna? Dabeessa diinaaf ergamu ,obbolessa isaa dabarsee laatu fi ajjeesaa jirus akkamitti namummaa isaatti deebisna, sodaataa sodaan dhuunfate mallattoon isaa ,amalli isaa maali? kanneen kanaaf deebii laachuun yaala!

Mohicha Jalqabaa

ለወገን ደራሸ!!

Aside

ግዛዊ ደስታ ነው የማይርቅ ካፉንጫ፡                                      

ቄሮዎችን ፈርቶ ወያኔ ተንጫጫ፡

Meseret Tulluu Irraa 

Mesert Tulluuወልጃለው ጀግና ለወገን ደራሽ፡

በድል ይገባሉ አልሳሳም ጭራሽ፡

በአባቱ ጀግና የ (Abbaa Gadaa)ዘር፡

ጠላትን በጋራ የምመነጥር፡

በአፉሪካ ቀንድ ላይ ሰላም ለማስፈን፡

ገዳ ጅግና ወልዶል አይደለም መሀን፡

ለሁለት መቶ አመት ሰላም የነገሰው፡

ገዳ ዲሞክራት ነው ማንም የማይወቅሰው፡

ዘር ዘርን ተክቶ ቄሮዎች ሲነሱ፡

ወያኔዎች ደንግጠው በሀሳብ ሲከሱ፡

በመሳሪያ ብዛት ህዝብን ማንበርከክ፡

ውሽትን ፈልስፈው ሐሰት መብፈብርክ፡

ግዛዊ ደስታ ነው የማይርቅ ካፉንጫ፡

ቄሮዎችን ፈርቶ ወያኔ ተንጫጫ፡

ለወገን ደራሸ    

OROMUMMAA DHUGAA/Walaloo

Aside

Abdii Baalee Oromiyaa Irraa

Barreessaa dhugaa baasa!Akkam nagaa jirtuu,yaa ilmaan Oromiyaa,
Yaa qomoo Oromoo,obboleewwan kiyyaa,
Baga har’a geettan,hundi keessan fayyaa,
Yaadni koo isin biraa,yoo jiraadhes bayyaa,
Galata Rabbii guddaa,anilleen nagayaa!!!!!!!!!

Dhiifama naaf godhaa,xinnoo waa haasayaa,
Qalbiin adda baasaa,gurraan na dhagayaa,
Waa’ee Oromootaa fi waa’ee harmee biyyaa,
Kan hedduu na dhibe,waa’ee lammii kiyyaa,
Irratti mari’adhaa,furmaata naan gayaa!!!!!!!

Galata Rabbii guddaa,qaamaan numa jirraa,
Akka qorsoo bishaanii,fagaannus walirraa,
Bakkuma jirtanittii barbaadaa wal baraa,
Oromummaa dhugaatiin Rakkina walii furaa,
Hanguma qabdanii fi yaadaan wal gargaaraa,
Walirraa hin dheessinaa,jabaadhaa hadaraa!!!!!

OROMUMMAA DHUGAA