Mootummaan abbaa irree artistoota Oromoo fi dargaggoota Oromoo ayyaanaa irreechaa irratti eeggatee hidhuu, gara dabarsuu fi doorsisaan girdirsuu itti fufe.

Aside

Q NEWS3AAGabaasaa: Fulbaana 5,2014 kabaja ayyaanaa Irreecha Hora Arsadii irratti Mootummaan abbaa irree wayyaanee humna waraanaa fi Poolisoota of harka qabu uummaata nagaa irratti bobbaasuun uummata sakkaatta’uu, doorsiisuu, fi hidhaa kan ture ta’uun ibsamera. dargaggoota Oromoo hidhamanii fi humna poolisaan qabamanii doorsifaman keessatti sabboontota Artistoota Oromoo akka argaman maddeen keenya gabaasan.

Haaluma kanaan Sabboontotni Artistootni Oromoo lama humna Poolisii magaalaa Bishooftuu keessa qubsiifamee uummata dararaa jiruun ukkaanfaman keessa inni tokko doorsifamee yeroo gadhiifamuu, inni tokko immoo eessaa buteen isaa dhibamuun ibsame jira. Artistootni Oromoo dararaan kun irra ga’ee keessa:

1. Artistii Daadhii Galaan humna poolisaan ukkanfamee hanga guyyaa har’atti eessa buuteen isaa kan hin beekamne ta’uun ibsame.

2. Artitii Galanaa Gaaromsaa Wallee warraaqsaa sirbuun uummata nurraatti daddammaqsaa jirta jechuun poolisii magaalaa Bishooftuun qabamee doorsifamee kan gadhiifame ta’uu maddeen keenya ijaan argan gaabasan, kana malees mootummaan abbaa irree baay’ina uummata Oromoo fi tokkummaa Uummatichaa irraan kan ka’ee barabaraan ilmaan Oromoo hidhuu fi dararuu dhaadeffatus ilmaan Oromoo hidhaan fi dararaan ittumaa eenyummaa keenyatti nu jabeessa malee duubatti kan nu deebisuu miti jechuun ayyaannii irreechaas bara irraa gara barattii lakkoofsi uummata Oromoo dabaluun keessuumattuu kan bara kana dachaadhaan kan dabalee ta’uun isaa beekamera.

Mootummaan abbaa irree Wayyaanee ilmaan Oromoo qe’eef qabeenyaa irraa buqqisuu, finfinnee dhuunfachuu fi magaaloota naannaawwaa finfinnee to’achuu, ilmaan Oromoo uukkamsee hidhuu, gara dabarsuu, doorsiisuu fi ajjeesuu irra akka dhaabbatuu fi guutummaatti aangoo afaan qawween dhuunfatee jiruu irraa maqsuuf ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaa FDG sochii dargaggoota qeerroo barattoota Oromoo fi uummata Oromoon gaggeeffamaa jiru jabeessuun itti fufu qabna jechuun sabboontootni ilmaan Oromoo fi hogganootni Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaamsa uummataaf dabarsuu itti fufan.