Qeerroon Dhiha Oromiyaa Magaalaa Jimmaa fi Mattuu Keessatti Baruulee Warraaqsaa Heddumminaan Tamsaasuun Gabaafame.

Aside

Gabaasa Bitootessa 05,2014 Jimma

Gaafa Bitootessaa 4/2014 irra eegaluun barruun Afaan qawween ukkaffamuun yoomiyyuu gaaffii mirga abbaa biyyummaa dhaabuu
akka hin dandeenye hubachiisuu fi itti fufinsaa FDG of irra qabu barreeuuleen warraaqsaa garee Qeerroo bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaatiin bittinnefame.Guuutummaa ergaa barruu kanaaf:-

Mirgii Uummataa Oromoo fi Lammilee biyyattii Afaan Qawween Ukkaffamaa jira11234.docx

Lixa Shawaa Geedoo Irraa Barattootni Oromoo 5n Tikoota Wayyaaneen Ukkaamfaman.

Aside

Bitootessa 05,2014 Geedoo

WandimuGabaasaa Qeerroo Shawaa Lixaa Geedoo irraa;Bitootessa 05,mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuruu irraa boodatti jechaa akka hin jirre gabaasota yeroodhaa gara yerootti dhiyaataa jiran irraa kan hubatamuudha. Akka gabaasaa Qeerroo ibsutti yaadannoo barataa kanaan dura Wayyaanee dhaan ajjeefame barataa Wandimmuu Daammanaa jedhamu yaadannoo isaaf barattootni mana barumsaa Geeddoo sadarkaa 2ffaa keessatti taasisaniin barattootni 5n tikoota Wayyaaneen qabamanii ukkaanfamanii jiru,kunis yaadannooma barataa due kanaaf godhameen achi keessatti haaloo bahuudhaaf walitti dhuftan,ejjennoo keessan cimsachuudha kan jedhuun mootummaan Wayyaanee barattoota adda duree dha jechuun qabaman maqaan isaanii kanaa gaditti kan ibsame:

1. Darejjee Baqqalaa-barataa kutaa 10ffaa
2. Namarraa Galataa-barataa kutaa 10ffaa
3. Tolasaa Guutaa-barataa kutaa 10ffaa
4. Mokonnin Xuwwii-barataa kutaa 12ffaa
5. Jamaal Abdii-barataa kutaa 12ffaa.

Barattootni kun yakka tokko malee yaadannooma barataa kanaaf godhameen tikoota wayyaaneetiin hara Bitootessa 05 qabamanii ukkaanfamanii jiru jedha Qeerroon magaalaa Geedoo irra.

Gabaasa bara darbee:- https://qeerroo.org/?s=Wandimmuu+Daammanaa+&submit=Search

Diddaan Qeerroo Godina Addaa Finfinnee Keessaatti Jabaatee Itti Fufe!

Aside

Bitootessa 05,2014 Finfinnee
Ammaan dura godina Addaa Finfiinnee A/Sulultaa,Akaakoo,Garba Gurraachaa fi Gullallee Gabir’eel keessatti diddaan sabboontota oromoon jabaatee akkasuma barattootaanis fincilli kan qabate gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluam saniin wal qabatee gabaasaa Qeerroo magaalaa Sulultaa irra addeesaa jiruun Bitootessa 03 aanaa Gulallee Gabri’eel jedhamu keessatti barattootni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa baratan gaaffiin yeroodhaa yerootti qeerroodhaan gaafatamaa jiru keessuma lafti oromoo hin gurguramin? barataan oromoo maalif hojii hin argatuu??? ilmaan oromoo maaliif mana hidhaatti dararamu yakka tokko malee kan jedhuuf dhiyaate ture keessatti deebiin hanga ammaatti kennamuu osoo hin taanee itti gochi kun mootummaa wayyaaneedhaan jabaachaa dhhufeera,hanga gaaffiin kun deebii argatutti nutis ta’e barataan oromoo kamuu barumsa dhaabuu qaba kan jedhu qabatanii diddaa kaasaanii jiru,Akkasuma magaalaa Akaakoo irratti manni barumsaa 1 hanga 8ffaatti barattootni osoo barsiisonni dhimma isaa adda hin baasin sochii sabboontota oromootiin gaggeeffameen mooraadhaa bahanii barumsa dhaabanii gara qe’eetti galanii jiru guyyaa lamaaf Bitootessa 02 irraa kaasanii,deebii dhaabuu gaaffii mirgaa hanga yoonatti gaafatamaa jiru sababeessuudhaan barattootni barumsa dhaabanii akka jiran akkasuma ammoo mootummaa wayyaanee balaaleffachuudhaanis sirna wayyaaneetiin hanga yoomitti gaggeeffamna kan jedhuun barumsa dhaabanii akka jiran Qeerroon gabaasee jira mana barumsaa kanattis qorannoo bal’aan gaggeeffamaa jira hedhu,sochiin Qeerroo diddaaf haalota mijeessuu dabalatee daran jabaatee itti fufa…