Sababaa Qorannoo Jedhuun Qondaaloti Wayyaaneen Jiraattota Magaalaa Sulultaa Guyyaa 5f Walgayii Gaggeessaa Jiru!!

Aside

???????????????????????????????Gabaasaa Qeerroo Guraandhala 25 godina addaa Finfinnee Sulultaa irraa addeessuun mootummaan wayyaanee yeroo ammaa ABO qofa osoo hin taanee sodaan isaa miseensotuma isaayyuu shakkuudhaan sodaa keessa galee jira,seelii ABO fi seelii keenya adda baafachuu qabna jedhani labsii labsaa jiru magaalaa kana irratti,kaleessa;guraandhala 24 irraa kaasanii miseensota OPDO kan taam hunda walitti qabuudhaan wal gayii ariifachiisaa qaama nu hordofuu fi nun hordofne adda baasuudha jedha mootummaan jedhuun hanga guyyaa 5niitti walgayiin wayyaanee magaalaa Sulultaa irratti dhimma kanaaf adeemsifachaa jirti. Wal gayii kana irratti namoota hirmaatan addatti ammo miseensa ABOti jedhuun shakkaa ture mootummaan wayyaanee tikoota isaatiin gara qorannaa federaalatti akka fuudhataman taee jira,isaan keessa kan maqaan nama lamaa nu gahee jiru:

1. B/saa Tamasgeen Hirkoo
2. B/saa Guddataa Takkaaliny Oliiqaa

Kan jedhaman kun barattoota siyaasa barsiisa,maatii barattootaa waamuudhaan sabboonummaa akka baratan,aadaa fi seenaa oromoo barattootni keessan hubachuu qabu kan jedhu maatii isaa gorsaa barattoota maatiin isaanii deggeraa mootummaa tae ammoo ilaalcha gaarii hin qabaniifi,walii galatti sammuu barattoota siyaasaan jijjiiranii jiru jedhuun yakka kanaan gara qorannootti dhiyaatanii jiru,keessi isaa bifa hidhaatiin tikoota wayyaaneetiin qabamanii gara federaalaatti akka geeffaman gabaasaan Qeerroo addeessa. Itti fufee mareenii fi qorannoon Wayyaanee magaalaa Sulultaa irratti gaggeeffama kan jiru guyyoota 5f seemii isaanii adda baafachuuf ajandaa godhatanii kaanii jru bakka biroo irratti kan itti fufu akka tae odeeffannaan ibsa. Diddaan Itti fufa!

Gaaffiin Mirgaa Ummataa fi Barattoota Oromoo Godina Jimmaan Qabsiifame Dhaamsuuf Waraanni Wayyaanee Heddumminaan Bobba’e.

Aside

Gabaasaa FDG: Guraandhalaa 24/2014 Godina Jimmaa, fi Yuunivarsiitii Jimmaatti FDG haalan jabaata ta’ee Qeerroo bilisummaa Oromoo gootota baratoota Oromoo fi hawwaasa Oromoo Magaalaa Jimmaatiin bifa adda addaatiin itti fufee oole .

Dargaggoonni baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa utuu waraannii mootummaa Wayyaanee lakkofsaan kumaan lakka’amu mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessa qubsiifamee jiruu guyyaa har’aa ifatti nyaataa fi barnoota dhaabuun mormii sirna wayyaaneef qaban ifatti argisiisuun FDG finiinsaan. Guyyaa kaleessa Guraandhala 23/2014 Goototni sabboontotni baratootni Qeerroo bilisummaa Oromoo sababaa Oromummaa isaniin yakkamaa ta’anii hoggantoota waraana wayyaanee mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessaa qubsiifamani jiranii fi poolisotaan karaa bulchiinsa Yuunivarsiitii Jimmaa seeratu isin barbada jedhamuun wamamanii dorsifamuun ittuma dargaggota Oromoo gara FDGtti jabeessuun dorsiifni diinaa, hidhaan, heddumminni waraanaa fi qawween,sochii warraaqsa bilisummaa Oromoo qeerroon gaggeessa jiru yoom iyyuu duubatti deebisuu kan hin dandeenye ta’uu, kunoo guyyaa har’aa qeerroon ifatti beeksise jira. Waamicha FDG qeerroon bilisummaa Oromoo tasiseef irraa ka’uun hawwaasni Oromoo magaalaa Jimmaa guyyaa har’aa hojii idlee isaanii illee dhaabuun mormii sirna wayyaaneef qaban ifatti argisiisaani jiru. Keessattuu daldaltootni magaalaa Jimmaa dukkana daldalaa isaanii cfattii olchuun diddaa sirna fashiistii wayyaaneef qaban argisiisaniru,kana malees hojjetootni mootummaa sabboontotni Oromoo hojii dhaabuun diddaa qeerroon gaggeessa jiru keessatti qooda fudhachuu isanii beeksifatan.

Kana malees hordoftootni amantaa Muslimaa uummannii Oromoo fi sabaafi sablammoonni mirgii amantaa isanii sarbamuu fi abba irrummaa Wayyaanee irratti dammaqanii jiran guyyaa har’aa kayyoon FDG garbummaa Qeerroon bilisummaa Oromoo godina keenyaa fi Oromiyaa keessatti gaggeessa jiru sirriidha, kayyoo kanas ni deeggarra, qeerroo cina dhaabbannee mirga amantaa keenyaa fi mirga eenyuummaa fi dimookiraasii sarbamaa jiru kabachiifachuu ni dandeenya jechuun guyyaa har’a FDG Qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessuu keessatti qooda fudhatan. Haala kanaan fulduraaf illee nam-tokko biyya dimookiraasiin hin jirree fi biyya mirgi namummaa sarbamaa jiru keessatti mirga amantaa isa egsifachuun waan ulfataa ta’eef FDG qeerroon gaggeessaa jiruu keessatti ga’ee keenya gumachuun mirgoota namummaa, dimookiraasii fi eenyummaa haa kabachiifannu jechuun diddaa sirna wayyaanee Qeerroon gaggeessa jiru keessatti qooda fudhachuu isani waliif beeksisan. Bifa kanaan hojii idlee isani dhaabuun mormii sirna wayyaaneef qaban argisiisaniru. Gabaaasaa humna Waarana Wayyaanee Qeerroo bilisummaa irratti bobbafame kan ilaallatu Guraandhala 22/2014 irra egaluun Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraana guddaa Yuunivarsiitii Jimmaa keessa qubsiisu egale. guyyaa kaleessa qofa humni waraana wayyaanee guddaan konkolaataa 30 ol kan ta’uu ganama irra egaluun magaalaa Jimmaa galee, waraannii kun irra guddaan isaa nannoo Yuunivarsiitii Jimmaa Mooraa Yuunivarsiitichaa keessaa fi mooraa Yuuniversiitichaan ala qubsiifame, Waraana guraadhala 22 moora Yuunivarsiitii seenuu eegale irraatti qeerroon bilisummaa Oromoo barruu warraqsaa FDG irraatti bittineesseen sochiin qeerroon itti jiruu ulfaataa waan ta’eef humna guddaa nuf dabalaa jechuun kitillayoonnii Wayyaanee iyyatachuun humni waraana guddaan hammana ga’uu kun uummata irra qubsiifamee guyyaa har’a magaala Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti sakkata’insa da’imman umrii waggaa 8 olii irra egalee hanga manguddoo jaarsa gadamoojjiitti namuma daandii irra deemuu dhaabuun sakkataa jiraachuun ibsamera.

Wanti baay’ee nama dhibuu mootummaan Wayyaanee muddama sochii qeerrootiin qabamee dhukkubsatootaa hospitaalaa Jimmaa Mooraa Yuunivarsiitii jimmaa keessa jiru keessa ciisaa jiranii fi namotaa dhukkubsatoota dhukkubsachiisa jiran illee sakkatta’insan dararaa jiraachuun gabaafamera.

Dhabbannii Barnoota olaanoo guddaa fi Yuunivarsiitii biyyatti keessa jiran hundaaf fakkeenyummaan qaba jedhuu Yuunivarsiitiin Jimmaa heddumina waraana wayyaanee irraan kan ka’ee guyyaa har’a dirree leenjii waraana fakkatee jira, kana irraa ka’uun halli baruu fi barsiisuu illee uguramee barnoonni dhaabbatee kan olee ta’ee jira.

Konkolaatootni tajajila(service) hojjetoota fi baratootaa Yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa har’a kana tajajila dhaabuun humna waraanaa Wayyaanee Fe’uun mooraa Yuunivarsiitii fi magaalaa Jimmaa keessa nanneessa kan olee ta’uun, Yuunivarsiitiin Jimmaa dirree waraanaa fi ergama waraanaa nurraatti gaggeessaa jirtii jechuun uummataan mufii guddaan irratti ka’aa jira…. gabaasaan kun itti fufa.

Statement from the Leadership of the Oromia Media Network (OMN)

Aside

Oromia Media Network will be inaugurated on March 1, 2014.

OMN2014_Feb22Oromia Media Network (OMN) is a product of the unwavering spirit of the Oromo people, and their firm belief in freedom of expression and freedom of thought. We believe that the primary purpose of any media establishment is to offer thoughtful perspective on various issues. Cognizant of this, OMN is our grand step towards reclaiming our voice, the voice of truth and fair representation. We are elated to announce that Oromia Media Network will be launched on March 1st, 2014 in the heart of Minneapolis, Minnesota.

Oromia Media Network is an independent, nonpartisan and nonprofit news enterprise whose mission is to produce original, impartial, citizen-driven reporting. The goal of this network is to create multilingual news and programs that will serve as a reliable source of information in the greater horn of Africa region. OMN will offer perspectives grounded in objectivity rather than propaganda. It will uphold international core journalistic and ethical standards of truthfulness, objectivity, integrity, and public accountability while offering a uniquely Oromo perspective. These principles are integrated and adopted into our core values and editorial policy as a media entity.

OMN has a structural governing body that consists of the Board of Trustees, Executive Council and Editorial Board. The Board of Trustees is supervisory body of OMN, while the Executive Council is responsible for the overall management of the organization. The Editorial Board is charged with the development and production of news and other programs.

From Ayub Abubakar, who was murdered because he established the first Afaan Oromo radio in Mogadishu city, Somalia in 1960s, to Lelise Wodajo, who has just been forced into exile after years in jail, Oromo people and Oromo journalists in particular have sacrificed and paid the ultimate price for freedom of expression, to bring truth to light and tell their story in their own way. This project is the latest in this ardent effort to have our voice heard free from intimidation and censorship. We believe that the historic establishment of this media network is an integral part of the multifaceted struggle of the Oromo and other oppressed people to regain their freedom. This is evident in the unreserved support we have been receiving since we initiated this project. It is our collective effort that made it possible for us to stand at this pivotal point in our history.

Therefore, on behalf of the OMN leadership and the team that labored so hard to make this dream a reality, we take great pleasure in inviting Oromo and friends to join us for this historical inauguration at 2 PM on Saturday, March 1st, 2014 at University of Minnesota.

Hamza Abdurezak (PhD), Chairman of Board of Trustees
Girma Tadesse, Executive Director

Oromia Media Network (OMN)

Qabsoon Qeerroo Bilisummaan Oromoo Godinaalee Iluu A.Boraa fi Jimmaa daran Itti Fufe.

Aside

OromiaALutaContinua2011FDGGuraandhala 25,2014 Yeroo irra gara yerootti,FDG’n godina dhihaa Oromiyaa keessattuu Godina Kibba dhihaa Oromiyaa Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa keessatti qeerroon gaggeessaa jiru jabaachaa adeemuun hawwannaa uummata argatee jira. Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee TPLF fi EPRDF warraaqsa qeerroo bilisummaa Oromoo ija uummataa keessa seenee jiru kanatti rifatuu guddaa keessa seenun waan qabee gadhiisuu dhabee Oromoon hin baratiin jechuun Wayyaaneen baratoota Oromoo barnoota irraa arii’uu murteeffatte jirti. Haaluma kanaan:

Injiineerotni Baratootni Oromoo qaroo ta’an Yuunivarsiitii Mattuu irra baratootni 11 barnoota irra arii’atamani baratootni lama immoo akeekkachiisa dhumaan kan jiran ta’uu torbanota darban keessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Ilmaan Oromoo qaroo fi abdii biyyaa ta’an kun badii tokko malee dhugaa uummata Oromoo qofa waan dubbataniif arii’amuun uummataa Oromoo Magaalaa Maattuu akkam kan aarsee ta’uu ibsuun Manguddoonni Oromoo fi abbootiin amantaa Oromoo ta’an balleessa malee arii’atamuu baratoota Oromoo maalii jechuun bulchiinsa Yuunivarsiitii Mattuu akka meeshatti wayyaaneen itti fayyadamee Oromoo barnoota irraa arii’atu gaafatan, dabbaalloonnii Wayyaanee kun manguddoo kabajamooni fi abbootii amantaa salphisuun dhimma kun isin hin galchu maaltu isin galche jechuun of irra deebisan.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo gochaa fashistummaa kana kan manguddoo keenya salphisee, afaan qawwee abdatee nutti roorrisuu kana of irra dhaabuu kan dandeenyuu fi mirga abba biyyummaa keenya kabachiifachuufi barnoota irra arii’atamuun, hidhaan, ajjeechaan, biyyaa irraa arii’amuun nu ga’aa, jennee nuti dhaloonni haaraan kun wareegama barbachisuu kanfaluun yoo of irraa hin fonqolchine, dhaloonni baaddeedhan dhufuu carraa lubbuun jiraachuu iyyuu hin argatu jechuun qeerroon harka walqabannee wayyaanee irratti FDG gaggeessuun furmaata waaraa fiduun of kabachiisuudha jechuun itti fufee barruu Warraqsa FDG bitinneessuu Godina Jimmaa, Yuunivaersiitii Jimmaa, Godina Iluu A/Booraa, Yuunivarsiitii Mattuu, Yuuniversiitii Miizaan Teeppii, Yuunivarsiitii Walqixxee, Yuunivarsiitii Amboo , fi Yuunivarsiitii Wallaaggaa keessatti barruun waraqaa FDG itti fufee bittinneeffama jiraachuun hoggansii qeerroo bilisummaa Oromoo gareen hoggansa dhihaa Oromiyaa beeksisee jira.
Uummaanni Oromoo Magaalaa Jimmaa fi hordoftootni amantaa muslimaa fi Goototni baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa bu’uura kana godhachuun sochii warraaqsaa FDG irratti argamuu, Diddaa Qeerroo tumsa uummataa argachaa jiru kanatti barraaguun wayyaaneen guutummaa magaalaa Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa humna Waraanaa mooraa 44 Waraanaa kan dhihaa keessaa gadii bobbaasuun egsisaa jiraachuun ibsame jira.