Wallagga,Aanaa Anifilloo Keessaa Qonnaan Bultooti 80 Mootummaa Wayyaaneen Qabeenya Samamamuun Hidhaman

Aside

Adoolessa 16,2013 Dambi Dolloo
Jiraattota Wallagga, Qellem Aanaa Anfilloo lafa irraa buqifamaa turan mirga qabeenyummaa isaanii falmachuu irraan namooti 80 ol hidhamanii jiraachuu Qeerroon godinichaa gabaasa. Kanneen keessaa namoonni addatti fincila ummataa qindeessitaniittu jedhamanii Adoolessa 10,2013 mana hidhaa naannoo Anfillootti hidhaman keessaa:-

1.Guutaa Abbabaa-Aanaa Anfilloo ganda Dullii

2.Dassaaleny Ittaanaa-Aanaa Anfilloo ganda Dullii
3.Masarat Xintii-Aanaa Anfilloo ganda Dullii
4.Warquu Toliinaa-Aanaa Anfilloo ganda Dullii
5.Habtaamuu Tasfaayee-Aanaa Anfilloo ganda Dullii
6.Birhanu Dheeressaa-Aanaa Anfilloo ganda Dullii
7.Naadoo Dheeressaa-Aanaa Anfilloo ganda Dullii
8.Yoosef Sexxeny-Aanaa Anfilloo ganda Dullii
9.Abrahaam kabaa-Aanaa Anfilloo ganda Dullii
10.Jiraataa-Aanaa Anfilloo ganda Garjeedaa

11.Zaruu Roobaa-Aanaa Anfilloo ganda Garjeedaa
12.Hirphaasaa-Aanaa Anfilloo ganda Ashii

13.Xeenahuu-Aanaa Anfilloo ganda Ashii

Kanneen jedhaman yeroo tahu jarri kunis lafa isaanii dabalatee qabeenya lafa irra jiru kan akka bunaa isaan qaban mootummaadhaa Wayyaaneetiin ciramee akka badaa jirutu gabaafama jira. Gabaasaan dabalataas Qeerroon itti ni fufa.