Godina Wallaggaa Bahaa Onaa Giddaa Ayyaanaatti Tarkaanfiin Qabeenyaa dabbaloota investerotaa Wayyaanee irraatti fudhatamuu jabaatee itti fufe.

Aside

Waxabajjii 14,2012 Naqamte
Waxabajjii 13,2012 Giddaa Ayyaanaa bakkaa ‘Fiiti Baqqoo’ mandaaraa 6ffaa  jedhamutti qabeenyaa Lukkee diinaa Nama maqaan Tewelde Biraan Amaanu’eel jedhamuu qabeenyaa isaa Baaburaa midhaan daakuu tokkoo fi konkolaataa Qotisaa tiraaktera tokkoo akkasumas qonnaan xaliixaa heektaara guddaa irraatti tarkaanfiin fudhatameen gutumaan guututti Ibiddaan barbadaa’e.

Sababaa tarkaanfii armaan Olii kanaan wal qabatee waxabajjii 13,2012 Ilmaan Oromoo nagaan Namoonnii 6 qabamanii waajjiraa poolisaa Onaa Giddaa Ayyaanatti Hidhamani  kanneen kunis

1. Baqqalaa Mosisaa,

2.Gurmeessaa Baayisaa,

3.Tolii Amantee,

4.Ababa Dhugaasaa fi namoonni lama kan maqaan isaanii yeroof nu hin geenyee qabamanii hidhamuun gabaafame.

Kanneen yeroo ta’an haalli kun itti fufee akka jiruu fi gara fuula duraattis inveesteroota lafa Oromoo saman kaan tokko tokkoon haalli fakkaataa akka isaan eegu dubbatama.