Uummattootni Kibbaa Tokkummaan Hiriira Bahuun hidhamtoota 20 gad Lakkisiisan

Waxabajjii 26,2012 Hawaasaa

Uummatni Naannoo Uummattoota Kibbaa Wal tahuun namni 5000 ol ta’an naannoo Tulluu jedhamutti hiriira nagaa bahuun ummata seeraan ala loltoota Wayyaaneen qabamanii hidhaman  20  lakkisiisan ykn gadhiisiisan.Mootummaan Wayyaanee diddaa uummataa jalqabe diddaan kun hammaataa waan deemuuf wal wal irratti akka ka’aniif Caasaaleen Bulchinsaa Magaala Hawaasaa keessaa Sidaamaan qofaa buluu hin qabu,Walaayittaan,Hadiyaan aangoo Magaala Hawaasaa keessatti diriirfame hirachuu qabna jechuun dabballootaan Waraqaa Magaala keessa facaasuun uummatni akka tokko hin taane kalaqus uummatni naannoo Kibbaa shira mootummaa Wayyaanee hubachuun tokkummaan diddaatti seenanii jiran.Mootummaan Wayyaanee waraqaa tokkummaa uummataa diigu,Magaala Cukkoo jedhamu keessatti haalaan bittinsuun lubnbuun namoota shanii akka dhabamu taasisuun daran jibbummaa kalaqatee jira.Magaala Hawaasaa fi naannoo isheettis kalaqa lolaa kanaan suuqiiwan hedduun bittinnaa’anii jiru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s