Sadaasa 20,2014 Sagalee Diddaa Gootota Qeerroo,Barattoota Oromoo Yuuniversiitii Wallaggaa

Sochiin Warraqsaa FDG Sadaasa 20,2014 galgala har’aa Mooraa Yuunibarsiitii Wallaggaa keessatti gootota barattoota Oromootiin qabsiifame hanga halkan keessa sa”aa 4:00tti waraana Wayyaanee humnaan mooraa barattoota seenee jiru waliin wal dura dhaabbachuun itti fufe, goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa wallee warraaqsaa dhageesisuun diina dura dhaabbachuun mooraa keessa waraana waliin wal kaachisaa ykn arihaa jiraachuu Qeerroon Gabaasa.Qeerroon Yuuniversitii Wallaggaa Gaaffii Mirgaa Duubatti Hin Deebine Kaasuun Gootummaan Loltoota Wayyaanee Dura Dhaabbataa Jiru.Huni Agaazii Jedhamu Heddumminaan Mooraa Yuuniversitii Wallaggaas Qubate.

diddaa9Sadaasa 20,2014 Goototni Qeerroon barattootni Oromoo dhiibbaa guddaa mootummaan abbaa irree Wayyaanee barattoota Oromoo Yuubibarsiitii Wallaaggaa irraan ga’aa jiruun wal qabatee guyyaa har’aa sa’aa 10:00 irraa eegaluun gaaffii mirgaa finiinsuun FDG dhoosuun shira mootummaan wayyaanee EPRDF uummata Oromoo irratti dalagaa jiru dura dhaabbatan.

Goototni Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii wallaaggaa guyyaa har’aa shira moottuummaan Wayyaanee addaatti mooraa yuunibarsiitii Wallaggaa irratti rawwachaa jiruu fi akka waliigalatti uummata Oromoo irratti dalagaa jiruu balaaleffaachuun goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Wallaggaa shira har’a ifatti nurraatti dalagamaa jiruuf teenyee guyyaa hin lakkawwatnu jechuun FDG qabsiisuun sagalee guddaan mootummaa abbaa irree balaaleffachuun qabsoo finiinsa jiru. Mootummaan wayyaanee yakka haaloo ba’ii fi jabbinsa barattoota Oromoo irraa qabu ba’uuf ifatti baajata kaaffee nyaata barattootaaf ramadame irraa muruun tajajila siyaasaaf olfachaa kan jiruufi barattootni Yuunibarsiitii wallaggaa balaa beelaaf saaxilamuu fi Jibbinsa ilaalcha siyaasaan midhaa fi doorsifni guddaan Barattoota Oromoo irratti rawwachaa jiraachuu fi gama biraan immoo hojjettoota caaffee barattoota keessaa hojjetanin barattootaaf nyaata qopheessaniin odeeffannoo barattootni keessaa jiran nuuf kennuu diddaan isin rakkoo ilaalchaa ABO qabdu jechuun namoota hedduu hojii irra arii’uun walgabatee shira diinummaa mootummaan EPDRF ilmaan Oromoo irratti dalagaa jiruu dhabamsisuuf goototni qeerroon barattootni Oromoo sagaalee guddaan fincila kaachisan. Gaaffiiwwan armaan gadii finiinsuun fincillii hanga halkan keessa sada’aa 3:00tti itti fufe.
1. Mootummaan abbaa irree wayyaanee baajata kaffeef nuuf ramadamee irraa muruun gara tajajila siyaasaaf olchaa jiru dhaabuu qaba. Balaa beelaa barattoota rukuchaa jiruuf mootummaan itti gaafatamu qaba.
2. Dararaan ilmaan Oromoo Oromummaatti boonaan hojjettoota olaanoo barsiisotaa hanga hojjettoota kaffeetti ilmaan Oromoo irratti xiyyeffachuun ilmaan Oromoo hojii irraa Arii’uun dhaabbachuu qaba. Ilmaan Oromoo kaffee mooraa keessatti qacaramuun hojjechaa turanii maqaa isin ilaalcha ABO qabdu jechuun hojii irraa arii’ama jiran dhaabbachuu qaba. Kanneen hojii irraa arii’atamanis hojiitti deebi’uu qabu.
3. Bara darbee keessa barattootni Oromoo gaafffii mirgaa gaaffattaan maqaa jedhuun jumlaan ukkanfamanii barnoota isaanii irraa hidhaman, haga guyyaa har’atti eessa buuteen isaani hin beekamuu, kanaafu barattootni Oromoo badii malee hidhaman gaaffii tokko malee akka hiikaman ni gaafatna.
4. Gaffii mirgaa karaa nagaa fi dimookiraasii yeroo garaagaratti gaafachaa turreef mootummaan abbaa irree hangamatti deebii ilmaan Oromoo hidhuu ,ajjeessuu, barnootarra arii’uu deebii qubsaa godhachuun mirgi keenyaa fi mirgi uummata keenyaa dhiitamaa waan jiruuf mootummaan wayyaanee seeratti akka nuuf dhiyaatu jabeesinee gaafatna.
5. Mootummaan abbaa irree wayyaanee gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummatni Oromoo gaafachaa jiru moggaatti dhiibuun saamicha lafaa fi Oromoo qe’ee irraa buqqisuu irratti xiyyeeffate dhaabu qaba; Gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoof deebiin kennamu qaba.
6. Mootummaan wayyaanee EPRDF biyyaa dimookiraasiin hin jirree, biyyaa mirgi dhala namummaa keessatti sarbamaa jiru keessatti mootummaan wayyaanee filannoo dimookiraatawaan gaggeessa jechuun dhaadachuun tuffii uummataa ta’uu argisiisaa, Adeemsii filannoo kijibaa wayyaanee dhaabbachuu qaba. Hanga gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabajamuttii fi mirgootni dimookiraasii fi mirgootni namummaa hanga kabajamanitti wayyaaneen filannoo ittin ololaa jirtu kan hin gaggeessine ta’uu ni hubachiifna uummatni Oromoo fi lammiileen cunqurfamoon biyyatti kana hubachuu qabu gaaffii jedhuu fi gaffiiwwaan fakkataa gaafachuun dhaadannoo dhageesisuun itti fufan. Mootummaan Wayyaanee akkuma amala isaa human waraanaa magaalaa Neqemtee dhunfatee jiru gara mooraa Yuunibarsiitii wallaggatti akkuma qajeelaniin goototni barattootni Oromoo Yuunibarsitii Wallaggaa dura dhaabbachuun of irraa kan deebisan yoo ta’uu, mootummaan wayyaanee diddaa barattoota kanatti rifaatuu guddaa keessa seenuun halkaan keessa sa’aa 1:30 irratti human waraanaa fi poolisii Federaalaa Mooraa Yuunibarsiitii galchuun barattoota Oromoo karaa nagaa gaaffii gaafatan irratti waraana banuun mooraan Yuunibarsiitii wallaggaa gara dirree waraanatti jijjiramtee jirti.

Goototni barattootni Oromoo Wallee Warraaqsaa fi dhaadannoo guddaan human waraana Wayyaanee dura dhaabbataan sagaleen dhukaasaa Wayyaanee fi sagaleen dhaadannoo Qeerroo barattoota Oromoo walmakee jiraahuun gabaafamee jira.

Oromoonni 160 Mana Hidhaa Shaggar Lixaa, Amboo Keessa Jiran Gaaffii Mirgaa Kaasuu Irraan, Hojii Humnaa Hojjechuu fi Nyaataan Akka Miidhan Taasifame; Nama 10n Irrattis Reebichi Hamaan Raawwatame.‏

Odeessa Qeerroo Shaggar Lixaa, Amboo Sadaasa 18,2014.
Oromoonni gaaffiilee mirga Oromoo utubu gaafattan sababa jedhuun Oromumaan yakkaman 160 mana hidhaa Shaggar lixaa magaalaa Ambootti hidhamani jiran
guyyaa gaafa SadaaBecause I am Oromosa 16 fi 17,2014 gochaa mootummaan Wayyaanee hidhamtoota Oromoo irratti raawwatu balaaleffachuu dhaan mana hidhaa jiran keessatti fincila jabaa ta’e kaasuun jeeqamsi loltootaa fi hidhamtoota jidduutti ka’e salphaa hin turre. Haala kanaan Oromoota 10 sababaa fincila kana duuba jirtu jedhuun reebichi akkaanii irratti raawatamee miidhaan guddaa irra gahee jiraachuu Qeerroon Ambo irraa gabaasa. Oromoonni loltoota Wayyaaneen akkaan reebaman kun miidhaan jabaa waan irra gaheef haala yaaddessaa keessa jiraachuun gabaafama.

Akka gabaasaa Qeerroo itti ilmaan Oromoo mana hidhaa magaalaa Amboo keessatti hidhamani jiran kan dhiyoo hidhamani jiranis tahe kan yeroo hedduu mana hidhaa kana keessa turan ji’oota muraasaa asitti mootummaan Wayyaanee hojii humnaa guyyaa guyyaa hojjechiisuudhaan, itti dabaluudhaan ammoo nyaata sirna qabeessaan akka hin arganneef irraa kutuudhaan miidhaa gurguddaa irraan gahaa ture, haalli hidhamtoota kanatti cimaa dhufuudhaan guyyoota lamaan kana hidhamootni 160 ol tahan fincila mana hidhaa keessatti kaasan.

Irreechi Malkaa Araaraa,Wallagga Naqamte Irratti Kabajame

Sadaasa 16,2014 Wallagga Naqamtee irratti gaggeeffame.
Irreechi barana Sadaasa 16/2014 Malkaa Araaraa irratti tahekan Wallaggaa Leeqaa Naqamtee irratti taasifame uummata lixa shagarii fi Wallagga magaalaa Naqamtee fi barattoota yuuniversitii fimanneen barnootaa garagaraa guutummaatti kan hirmaachiseedha. Waggoota tokko dura kan gaggeeffame baayinniuummataa kan baranaa dachaadhaan akka dabale uummata kumaatama hedduudhaanlakkaawaman hirmaachise jira.
Buufata malkaa kanatti Qeerroon sirboota qabsoo garagaadhageessisee jira,keessattuu dhaadannowwan:
- Qaroon oromoo ABO dha.
- Yaa oromo mirgakeef ka’ii falmadhu
- Nuti oromoodha, nuu haa beekani.
- Oromiyaan ni bilisoomti kan jedhuu fi sirbootniqabsoo hedduun uummata kakaasuu fi sirboota qabsoo qeerroodhaan sirbamankeessatti poolisoota kan hirmaachise uummata waliin sirboota Qeerroo irrattihirmaachuudhaan haala nama boonsuun kan gaggeeffameedha.
Akkuma olitti ibsuuf yaaleetti uummanni jiraattootni garashawaa lixaaa jiraatan hunduu ayyaana irreechaa malkaa Araaraa kana irratti kanargamaniidha. Irra caalatti barattoota
yuuniversitii fi koollejjii akkasumamana barumsaa sadarkaa garagaraa magaalaa Naqamtee, Siree,Baakkoo fi kkf niinkan dhuunfatameedha. Sochii qeerroodhaangodhame keessatti humni waraanaa poolisoonni jiran hunduu uummata waliin haalahoo’aadhaan guyyaa kana kan kabajanii oolanii fi dhaadannoolee uummata oromoofwaamicha taasisu, uummata kakaasan irrattillee kan hirmaatanii jiraniidha,uummanni hunduu kan irreecha kana irratti argaman nageenyaan bahee
guyyaakeessa sa;a 7:30 irratti gara qe’ee isaatti kan galeedha. Guyyaa irreechaMalkaa Araaraa kana ilaalchisee gabaasa dabalataa isiniin geenya, waraabbiiqabnuuf haala mijeessinee isiniin geenya, nu eeggattu!

Nairobi Kenya Keessatti Sadaasi 9 Guyyaan FDG Sirna Howwaa Taheen Hawaasa Oromoon Kabajame.

Qeerroo Edit

 

Intensifying Mass Arrest, Torture, and Killing will Only Inflame Struggle of for Freedom

Statement of Qeerroo Bilisummaa on Continued Arrest and Conviction of Oromo Students from Various Zones of Oromia

November 16, 2014

It is to be recalled that tens of thousands of Oromo nationals in general and Oromo students in particular have been arrested and severely tortured by the TPLF-led Ethiopian regime over the last few months in connection to a series of Oromo student protests which broke out in large scale and spread out throughout Oromia beginning the month of April, 2014. These protests, organized and led by the National Youth Movement for Freedom and Democracy (aka Qeerroo Bilisummaa), are just one incident in a series of continued struggle of the Oromo nation for freedom, democracy, and justice over the last 23 or so years. Hundreds have been gunned down by live bullets by the so called Agazi troops of the regime in the months of April and May, 2014. In addition to those who have been shot and killed during the protests, many have lost their lives in prison cells unable to stand the brutal torture. Many others have simply disappeared. Qeerroo Bilisummaa believes that those who disappeared have been killed and their bodies hidden – a practice repeatedly perpetrated on the Oromo prisoners by this regime.

On July 7, 2014 Qeerroo Bilisummaa has compiled a list of 61 Oromos killed and 903 others rounded up and thrown into jail during the April/May Oromo student protests of universities, colleges, high schools, middle schools and other educational institutions. Our evidence indicates that all those who have been arrested have undergone through intense interrogation which involved severe and brutal torture. Many have lost their lives due to the severe torture. For example, a 2nd year Computer Science Oromo student of Haromaya University, Aslan (Nuradin) Hasan, was killed as a result of extended torture in prison on June 04, 2014. On the same day a 10th grade student, Dawit Wakjira, was arrested and beaten to death in Anfillo district, Qellem Wollega zone. Again on the same day a young high school teacher, Magarsa Abdissa, was beaten and killed in Gulliso Prison, West Wollega zone. The fact that these three young Oromos are known and reported to have been beaten to death on the same day, from different parts of Oromia, is a testimony that prisons in the empire are not safe places under this regime. It has to be noted that many other killings that occurred in the prison cells remained hidden as it is extremely difficult and risky to compile reports of such brutal killings under tight security machinery of the regime.

Number of Oromos ChargedThe arrests and tortures have continued non-stop. More and more are being arrested before those who are in jail are released or brought to court. Many of those who survived the torture will remain incarcerated, without any charge, until they confess the accusations brought against them. On many other prisoners, concocted charges and false witnesses have been prepared and they are brought to the kangaroo court of the regime to pass a long time sentence on them so as to legitimize their prison term. Everybody who pays close attention to how the judicial system of the regime operates knows for sure that the so called “court” of the regime is just a place where a fictitious drama is performed. Qeerroo Bilisummaa believes no justice is expected from the so called “court” of the current Ethiopian regime at any level.

In this brief statement the data collection team of Qeerroo Bilisummaa has compiled a list of 183 Oromos, from 6 different zones of Oromia, mainly students, on which the regime has finalized its trumped up charges in order to pass a “guilty” verdict on these young innocent Oromo students and others and sentence them to several years of prison. The main content of the charges brought against them is “having connection with the Oromo Liberation Front (OLF)” and “participating on the public protest against the government”. These Oromo students and other Oromo individuals are in addition to several hundreds of prisoners Qeerroo has reported in the last few months and our reports indicate that they are going under severe torture and they are denied food, health care, closing and basic needs to sustain their lives.

Qeerroo Bilisummaa strongly demands that the Ethiopian regime drop all charges against these Oromo nationals and tens of thousands others and release them immediately and unconditionally. We would like to reiterate that we the Oromo youth Qeerroo will not sit and be silent when part of our body is bleeding. The Ethiopian regime should realize that intensifying arrest, torture and killing will only inflame the struggle of the Oromo people for their right. More oppression doesn’t lead to submission. It rather breeds more dissenting voices. We are certain that eventually the Oromo and other oppressed nations and nationalities will bring down this criminal regime and justice and freedom will prevail. Read Full Statement:- Continued Arrest and Conviction of Oromo Students from Various Zones of Oromia 

Yaadannoon FDG bifa addaatin kabajamuu fi kabajamaa jiraachuu, dhaadannoolee Oromoota kakaasanii fi diinaaf gaaffii taate maxxansamuu Qeerroon hubachisse !

45Yaadannoo FDG Sadaasa 9, 2005 waamicha qabsoo fi mormoii karaa nagaatiin uummanni mirga isaa eegsifachuu danda’u akeekuun ABO godheen sochii uummanni biyya keessaa addattuu barattoonni Oromoo gaggeessaniin lubbuun sabboontota Oromoo hedduun du’aan gaaga’ameera, hidhamaniiru, ariiyatamaniiru, dararamaniiru, qabeenya saamamaniiru, gochaa suukkaneessaan dhala namaatiif hin malle marti mootummaa abbaa irraa Wayyaaneen raawwatamaniiru. Kun hanga ammaatti hin dhaabbanne, ajjeechaan fi dararamni bifa hundaanuu itti fufee jira. Kun ammoo Qabsaawota, humna QBO Qeerroo Bilisummaa qabsoo finiinsu dhalche male gaaffii abbaa mirgummaa Oromoon qabatee ka’e kan dhaabu mitii taakkuu tokko illee boodatti hin deebisne.

Dhaadannoo.docx

Gaaffii Mirgaa Barattooti Yuuniversitii Amboo Kaasaniin Wal Qabatee Mootummaan Wayyaanee Barattoot Oromoo 2 Barnoota Irraa Arihe.

Wallaggaa1Sadaasa 14,2014 Godina Lixa Shaggar Yuunibarsiitii Amboo irraa mootummaan abbaa irree Wayyaanee Sabboontota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Amboo Oromummaan yakkuun barnoota irraa arii’achuu itti fuftee jirti.
Mootummaan Wayyaanee sochii warraaqsa FDG hoggansii Qeerroo guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessa jiruun raafama guddaa keessa seenuun waan qabee gadhiisuu dhabuun ilmaan Oromoo barnoota irra arii’achuu, hidhuu, reebuu fi ajjeesuu toftaa godhate, ammas itti fufun sochii goototni barattootni Oromoo sadaasa 9, guyyaa yaadannoo FDG marsaa 9ffaa magaalaa Amboo fi Yuunibarsiitii Ambootti kabajaniin wal qabatee rifaatuu keessa seenuun badii tokkoo malee barattootni Oromoo lama waggaa lamaaf barnoota irraa arii’atamuun gabaafamera.
1. Barataa Fayisaa Baqqalaa barataa Civil Engineering waggaa 4ffaa
2. Barataa Yohaannis Alemuu barataa industrial Engineering wagga 2ffaa, kanneen jedhaman barattootni Oromoo Oromummaan yakkamanii barnoota irra arii’ataman. Mootummaan Wayyaanee barattoota Oromoo barnoota irraa arii’uun , hidhuu fi ajjeesuun waan FDG tasgabbeessuu fi waan gaaffii mirga abbaa biyyummaa booddeetti deebisuu se’ee barattoota Oromoo irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhachuu itti fufe. Mootummaan Abbaa Irree dadhabaan gaafa afrikaa wayyaneen shororkeessa beekamaa addunyaa irratti dammaqaa jirtu kun kan olola qofaan uummata bulchaa jiru, tarkaanfii ofiin uummata nagaa irratti fudhachaa jiruun tapha siyaasaa aadunyaa keessa baafame jira. Qeerroon dargaggootni barattootni Oromoo hidhaa, du’aa, barnoota irraa arii’amuu, reebichaa fi dararaa fedhe kamiif iyyuu qophii ta’uu mootummaa wayyaneetti argisiisaa jiru, sochii kanaanis FDG waliigalaa wayyaanee irratti dhoosuun bara ijibbaata wayyaanee gochuun wayyanee aangoo irraa darbuun biyyatti keessatti bulchinsa uummataa mootummaa Dimokiraasiin ijarame hundeessuuf fi bilisummaa uummata Oromoo dhugomsuuf Qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo hadhooftuu gaggeessuu irratti argama. Uummatni Oromoo bakka hundaa Qeerroo gootota barattoota keenya cina dhaabbannee mirga keenyaaf falmanna jechuun qophii FDG barbaachisuu gama hundaan gaggeessa jira.
 

Lixa Shaggar,Aanaa Midaa Qanyii Keessatti Diddaan Uumaraa Daran Jabaachuu Irraan Oromoonni Hidhamuu Qeerroon Gabaase.

Because I am OromoSadaasa 14/2014 Godina Lixa Shaggar aanaa Midaa Qanyiitti  FDG uummataa fi gootota dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoon qabsiifamee jabaatee itti fufe. Mootummaan garboonfattuu Wayyaanee sabboontota  ilmaan Oromoo nagaa hidhee dararuu itti fufee jira.

Akkuma  gabaasaa turree FDG uummataan simatamee Uummatni fi Qeerroon dargaggootni Oromoo wal ta’uun Aanaa Midaa Qanyiitti samichaa lafa albuudaan badhaatee wayyaaneen abbootii qabeenya ergamtoota  isheetti gurgurachuun FDG haalaan qindaa’a ta’ee kaachisee jira . Abbaan Irree wayyaanee EPRDF/TPLF qawweetti amanu  gaaffii uummatni karaa nagaa fi dimookiraasii dhiyeeffachaa jiruuf deebii humna waraanaa itti bobbaasuun doorsisuu, hidhuu, ajjeessuu fi nannoo irraa arii’achuu irratti argama. Baadiyyaan Aanaa Midaa Qanyii illee humna poolisaa Federaalaan eegamaa jirti. Haaluma kanaan ilmaa Oromoo FDG narratti qindeessitan jechuun hidhamuun ibsame jira. Ilmaan Oromoo FGD qindeessitan jechuun hidhaman:

 1. Barataa Gadaa (Getaachoo) Darajjee barataa Yuunibarsiitii Jimmaa irraa department Governance and Developmental Studies digirii jalqabaan kan eebbifame, barataan kun Yuunibarsiitii Jimmattis FDG goototni barattootni Oromoo qabsiisan keessa qooda qabda jechuun hidhamaa fi humnoota tikaa wayyaaneen doorsifamaa kan ture, boodarra of eeggannoo isa dhumaa koreen discipline yuunibarsiticha itti kennuun kan eebbifame, yoo ta’uu, dargaggoon  hojii dhabdee ta’ee kun maatii isaa bira utuu taa’aa jiru FDG qindeesitee nurratti uummata kakaasa jirta jechuun humna poolisaa lakkofsa hin qabne  wayyaaneen  Aanaa Midaa Qanyii irra qubsiifteen qabamee Wajjira Poolisii Aanaa Midaa Qanyii Magaalaa Baallammiitti hidhamee dararamaa jira.
 2. Obboo Korree Raggaasaa ilma kee fiduu qabda jechuun manguddoo waggaa 67 olii ganda Diddiksaa Amuumaa irraa kan qabaman .
 3. Barataa Tolasaa Tashoomaa barataa kutaa 10ffaa
 4. Barataa Darajjee Araarsaa barataa Kutaa 10ffaa
 5. Obboo Mokonnoon Mirkanaa daldalaa Magaalaa Baallammii, sabboonaa Oromoo uummata biratti jaalaalaa fi kabaja guddaa qabu, humni loltuu wayyaanee magaalaa Baallammii irra qubsiifamee jiruun FDG nurratti qindeessa jirta jechuun akka malee reebamee midhaan qaamaa guddaa kan irraa ga’ee yeroo amma mana yaalaatti argama.

Tarkaanfiin hammeenya garaa jabinaan uummata irratti fudhatama jiru, keessattuu gaaffii uummatni karaa nagaa Oromoo qe’ee fi qabeenya irraa buqqisuun dhaabbachuu qaba jedhuu fi mirgi abbaa biyyuummaa keenyaa nuuf kabajamuu qaba jedhee uummatni gaafachaa jiruuf deebiin wayyaanotaa fi ergamtoota wayyaanee irraa , deebiin hidhaa, doorsisa, reebbichi uummataaf kennamaa jiru daran Aanaa Midaa Qanyii keessatti FDG jabeessuun fincillii diddaa garbummaa gara gara lolaatti fi dhiiga wal dangalaasuutti jijjirama jira, hidhattootni gandoota Aanaa Midaa qanyii keessatti argamanis walga’ii wayyaaneen walitti qabee  namoota Oromummaan shakkaman irraa meeshaa hidhatanii jiran ni hiikattuu jechuun qajeelfama dabarsuus hidhattootni gandaa meeshaa of harkaa qabnu hin hiikkannuu jechuun deebii dheekkamsaa fi ariin guutame deebisuun ergamtoota wayyaanee rifaasisan.

Ammas goototni dargaggootni qeerroon barattootni Oromoo fi sabboontotni Uummatni  Oromoo   dhaamsa  ” Yaa Uummata Oromoo utuu hin durfamiin dursuu qabna, utuu qabeenyaan hin guuramiin dura dhaabbachuu qabna,erga qabeenyaan Guuramee dura dhaabbachuun lafa qullaa irratti boo’u ta’a; bakka hundaa harka wal qabatnee saamicha qabeenyaa lafaa fi albuudota Oromiyaa haa falmannu, FDG waliigatti gaggeeffamuuf jiru keessatti ilmaan Oromoo hundi qooda keenyaa fudhachuu qabna, kun dhimmaa eenyummaa fi Oromummaa ta’uu hin dagatiina, ilaalcha siyaasaan moggatti wal hin dhiibiinaa, Oromoon tokkicha wal malee hin qabnu halagaan nyaatee saamee nurraa galuuf fiigaa jira jechuun hoggansii sochii warraqsaa Qeerroon Magaalaa Baallamii irraa uummta Oromoo hundaaf dhaamsa dabarsee jira.

Qabiyyee Barruulee Naannoo Oromiyaa Keessatti Faca’anitti Dabalamee Kanneen Baldhinaan Guyyaa Har’aa Raabsamuu Eegale

38 41 29 - Copy 30

YAA OROMOO!

 1. Qe’ee irraa buqqifamuun uummataa haa dhaabbatu. Kanneen buqqifamanis hatattamaan beenyaa gahaan akka kennamuuf gaafatna!
 2. Hidhaa fi ajjeechaan haa dhaabbatu. Hidhamtootni siyaasaas haal duree tokko malee haa hiikaman!
 3. Barnoota, hojii irraa arii’amuun akkasumas doorsifamuun haa dhaabbatu!
 4. Maqaa gibiraan saaminsi waggaa 22f gaggeeffamaa jiru hatattamaan haa dhaabbatu!
 5. Namootni barattoota, barsiisota, uummata ajjeesaa bahan murtiitti haa dhiyaatan.
 6. Caasaan tikaa fi manni hidhaa Uummata irratti diriirfame haa diigamu!
 7. Sirnii fi Caasaan mootummaa hojii fi muudama siyaasaa waraana loogii sanyummaa irratti dhaabbatee ijaarame hatattamaan haa diigamu.
 8. Qaala’insa jireenyaa sababa saaminsa mootummaa abbaa irreen uummata hiyyoomsaa jiru guutummaan dura dhaabbanna.
 9. Mootummaan EPRDF loogii fi saaminsa irratti ijaarame haa diigamu!
 10. Mirgi uummataa fi dimokiraasii hojiin haa hiikamu!
 11. Mirgi amantiilee haa kabajamu. Mootummaan dhimma amantii keessa seenuu haa dhaabu!

 

 

Guyyaan FDG Sadaasti 9 Godina Oromiyaa dhihaa Wallagga, Aanaalee keessatti sirna ho’aan kabajamuu Qeerroon gabaase

fdg222

Oromiyaa dhihaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti yaadannoon FDG waggaan 9faan sabboontotni ilmaan Oromoo wareegama qaqqaalii irratti kanfalan, sabboontota, qabsaa’ota fi human addaa WBO godina dhihan sadaasa 6 /2014 irra eegaluun haala itti fufinsa qabuun kabajame.

Ilmaan Oromoo waamichaa dhaabni kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo ABO fincila diddaa garbummaa ((FDG)) uummata Oromoo hundaaf godheen guutummaa Oromiyaatti mootummaa abbaa irree TPLF irratti finciluun sochii warraqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO’n durfamu boqonna haara banuun sagaleen uummata keenyaa sadarkaa addunyaatti dhageettii guddaa kan itti horedhadha. Ilmaan Oromoo gameeyyiin, dargaggeessi, barattootni, barsiisotni, qonnaan bulaa fi daldalaan karaa nagaa fi dimookirasii sagalee isaanii dhageesisuuf ba’anii kumootaan kanneen lakka’aman tarkaanfii mootummaan Wayyaanetiin gaaga’amaniiru.

Kumootaan kanneen lakka’aman hidhattii ukkaanfamanii isan keessa kaan har’a illee eessa buuteen isaanii kan hin beekamne jiru; hedduun biyya irraa arii’atamaniru. Tarkaanfiin garaa laafina tokko malee wayyaneen hanga guyyaa har’aa qabsa’ota, fi sabbontota ilmaan Oromoo irratti fudhacha jirtuu uummata Oromoo gara qabsoo FDG daran kan jabeesse malee duubatti deebisuu hin dandeenye. Adeemsa kana bu’uura godhachuun sadaasni 9 yaadannoon FDG bara baraan uummata Oromoon kan kabajamu ta’uu gabaafamera.

Guyyaan FDG Sadaasti 9 Gidina Oromiyaa dhihaa.doc

Poolisoonni Magaalaa Jimmaa Dhalootaan Oromoo Tahan Sochii Barattoota Oromoo Duubaan Jirtu Sababa Jedhuun Bulchitoota Godinaan Qoratamaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.

img0029a

Sadaasa 12,2014 Yaadannoo FDG Sadaasa 9, marsaa 9ffaa akka waliigalatti Jimma irratti kabajameen walqabatee  Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaa fi Yuunibarsiitii Jimmaatti poolisootni magaalaa Jimmaa dhalootaan Oromoo ta’an sochii kana duubaan hiriirtanii jirtu jedhamuun bulchitoota godinaa ykn hojjettoota Wayyaneen qoratama jiru.

Sabboontotni poolisootni Oromoo dhalootaan Oromummaa isanitti amananii fi waanuma Oromoo ta’aniif  sabboontota barattoota Oromoo ajjeesuu, hidhuu, fi doorsisuu irraa waan of qusatan qofaaf Sochii warraaqsa FDG Qeerroon biyyatti keessatti gaggeessa jiru keessa harka qabdu, waraqaa FDG garbummaa fi yaalii mootummaa fonqolchuu magaalaa kana keessatti maxxanfamu isinumatu maxxansa, isinumatu uummata keessa facaasa, utuu hamma kana baay’atanii akkamitti halkanii gurraa ABO’n waraqaa fincilaa nurratti bittinneessa jechuun waan qabanii gadhiisan dhabuun sabboontota poolisoota Oromoo qorachuutti fuulleeffatan. poolisootni Oromoo ta’an kun badii tokko illee hin qaban Oromoo Oromummaa isaatti Amanuu fi sodaa malee ani ilma Oromooti ofiin jechuu qofa irraa qorannaan humnoota tikaa wayyaaneetiin irratti gaggeeffama jira.

Kana malees mootummaan wayyaanee waraaqsa FDG Qeerroon dhiha Oromiyaa keessatti qindeessee akka guutummaa biyyattiitti gaggeessa jiru fi warraaqsa hawwannaa uummata bal’aa argatee biyyatti keessatti dhageetti guddaa argachaa jirutti yaaddoo ulfaata keessa seenuun waan qabee gadhiisuu dhabuun raafama guddaa keessa seenee jira. Humni waraanaa magaalaa Jimmaa mooraa waraana 12ffaa waraanaa dhihaa jedhamuun beekamuu keessattis Oromoon sadii ol ta’ee akka waliin hin adeemnee, bilbilaan daqiiqa 5 ol akka hin dubbannee dhorkaman, haala kanaan ilmaan Oromoo lafa jiran hundatti ija shakkiin ilaalamaa jiraachuun ilmaan Oromoo hundi FDG keessatti akka hiriiranii mirga dhunfaa fi saba isaanii kabachiisan kan taasisu ta’uun hubatame jira.

kana malees ” Yaa Uummata Oromoo utuu hin durfamiin dursuu qabna, utuu qabeenyaan hin guuramiin dura dhaabbachuu qabna,erga qabeenyaan Guuramee dura dhaabbachuun lafa qullaa irratti boo’u ta’a; bakka hundaa harka wal qabatnee saamicha qabeenyaa lfaa fi albuudota Oromiyaa haa falmannu, FDG waliigatti gaggeeffamuuf jiru keessatti ilmaan Oromoo hundi qooda keenyaa fudhachuu qabna, kun dhimmaa eenyummaa fi Oromummaa ta’uu hin dagatiina, ilaalcha siyaasaan moggatti wal hin dhiibiinaa, Oromoon tokkicha wal malee hin qabnu halagaan nyaatee saamee nurraa galuuf fiigaa jira jechuun hoggansii sochii warraqsaa Qeerroon Magaalaa Baallamii irraa uummta Oromoo hundaaf dhaamsa dabarsee jira.

Godina Lixa Shaggar Aanaa Midaa Qanyii Keessatti Diddaan Uumataa Itti Fufe,Sababaa Kanaan Oromoonni 5 Guyyaa Har’aa Hidhaman..

diddaa9Sadaasa 12,2014 Godina Lixa Shaggar aanaa Midaa Qanyiitti  FDG uummataa fi gootota dargaggoota Qeerroo Oromoon qabsifame jabaatee itti fufe. Kanaan wal qabatees mootummaan abbaa irree Wayyaanee sabboontota  ilmaan Oromoo nagaa hidhee dararaa jira.

Uummatni Oromoo aanaa Midaa Qanyii dargaggoota barattoota M/B Ballammii sadarkaa 2ffaa fi qophaa’ina waliin ta’uun ”Sammichi lafa Oromoo irratti bara baraan gaggeeffamaa jiru nurraa dhaabbachuu qaba, addaatti Mootummaan abbaa irree Wayyaanee lafa uummata Oromoo albuudaan hedduu gabbataa ta’ee gurgurachuun qabeenyaa keenya tigrayitti guuraa ture, ammas kanuma amaleeffachuun lafa albuudaan gabbataa ta’e kan aanaa Midaa Qanyii gammoojjii Garaadoo, Anoonuu fi Nyaabartti argamuu” bifa haaraawaan gurguraachaa jiru nurraa dhaabbachuu qaba jechuun FDG sirna nama nyaataa Wayyaanee angoo afaan qawween qabatee jiru irratti finciluun nuti mootummaa nu bulchu hin qabnu, mootummaa qabeenyaa leechelloo Oromiyaa eeguu hin qabnu, Oromiyaan saamamaa jira, ilmaan keenya maalitti guddatu harka walqabannee mirga keenya falmachuuf haa kaanu jechuun uummatni daddaa dargaggoota barattoota Oromoo qeerroon hogganamu cina dhaabbannee mirga keenyaaf ni falmanna jechuun FDGtti seename jira.

Abbaan irree Wayyaanee qawweetti amanu gaaffii uummatni karaa nagaa fi dimookiraasii dhiyeeffachaa jiruuf deebii humna waraanaa itti bobbaasuun doorsisuu, hidhuu, ajjeessuu fi nannoo irraa arii’achuu irratti argama. Baadiyyaan Aanaa Midaa Qanyii illee humna poolisaa Federaalaan eegamaa jirti.

Haaluma kanaan ilmaa Oromoo FDG narratti qindeessitan jechuun hidhamuun ibsame jira. Ilmaan Oromoo FGD qindeessitan jechuun hidhaman:

 1. Obboo Mangistuu Moosisaa daldaalaa magaalaa Baallammii,
 2. Barsiisaa Yaaloo Bantii,
 3. Barataa Taarikuu Gusoo
 4. Barataa Biyyansaa Dhibbaa
 5. Barataa Tasfayee Biyyansaa kanneen kessatti argamani.

Ummanni Oromoo nagaan gaaffii mirgaa waan gaafatanii fi maaliif biyyi keenya gurgurama jedhanii waan gaafataniif balleessa tokko malee humnaan qabamanii wajjiraa Poolisii aanaa Midaa Qanyiitti hidhamuun dararama jiraachuun gabaafame jira. Goototni uummatni Oromoo Aanaa Midaa Qanyii ilmaan keenyaa gaaffii keenya gaafatan atattamaan hiikamuu qabu jechuun guyyaa kaleessaa bulchiinsa aanaa Midaa Qanyii gaafachuun gaaffii sammicha lafaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa isin gaafachaa jirruuf deebiin nuuf kennamuu qaba jechuun bulchiinsa aanichaa dhiphisan.

Bulchiinsii aanaa Midaa Qanyii wa’ee gurgurtaa lafa Albuudaan gabbataa ta’ee kan Garaadoo, Anoonuu fi Nyabaritti argamu kana nuti waan tokko quba hin qabnu, warrii bitate xalayaa deeggaraasaa hojii investimentii fi babaldhina warshaaleef jedhu mootummaa federaalaa irra fidatan, mootummaan naannoo Oromiyaas quba waan qabu nutti hin fakkatuu, Gaaffiin keessan gaaffii mirgaa fi sirriidha, gaaffiin barattootas siriidhuma jechuun uummata amanee jira. uummatni erga bulchiinsii aanaa, Godinaa fi Oromiyaa utuu hin beekiin Wayyaaneen isin irraa utaalee lafa keenyaa fi qabeenyaa keenya kan gurguru ta’ee ga’een keessan maalii? gibra qofa wayyaaneef sassabuudhaa?? FDG gaggeessa jirru keessatti qooda keessaan ba’uun mirga keenyaaf haa falmannu, hamma yoomitti halagaan nu saamaa? maaliif halagaa biyya samsiftuu? daa’imni keessan boruu eessaa dhaqxii? jechuun uummatni diddaa isaa jabeessuun kan itti fufaa jiru ta’uu Qeerroo FDG qindeessaa fi gaggeessa jiru magaalaa Baallammii irraa gabaaee jira.

%d bloggers like this: