Guraandhalaa 5, 2016 Godina Baha Wallaggaa aanaa Nuunnuu Qumbaatti  Warraaqsii FXG Qeerroo dargaggoota Oromoo fi Uummataan daran jabaachuun itti fufee jiraachuun Qeerroon Nuunnuu gabaasee jira, Konkolaataan Bulchiinsa Wayyaanee tokkos barbadooftee jiraachuun ibsame jira.

 Aanaa Nuunnuu Qumbaa bakka Magaalaa Adaree jedhamuun beekamtutti Warraaqsii uummataa fi dargaggootaan jabaachuun kan itti fufe, yoo ta’uu uummatni Oromoo fi Dargaggootni Oromoo Aanaa Nuunnuu Qumbaa Waraanaa Agaazii fi Dabballoota wayyaanee konkolaataan socho’anitti daandii cufuun Diddaa isaa jabeessuun konkolaataa wayyaanee tokko hojiin ala gochuun warraaqsaa finiinsan, gaaffii mirga abbaa biyyummaaf diibiin hanga nuuf kennamutti kanfaltii Gibiraa fi Buusii kamuu hin kaffallu, mootummaan Kufeera isin jalatti hin bulluu, Jaleen Wayyaanee OPDO’n Diigamteetti, kanaan booda Ofiin of bulchina jechuun warraaqasaan waraana wayyaanee dura dhaabbatan. Mootummaan Wayyaanee Guyyaa har’aa konkolaataa bulchiinsaa Aanaa Nuunnuu Qumbaa barbaadessitaan jechuun Uummataa Magaalaa Adaree jiraatu irraatti waraana Agaazii bobbaasee jiraachuun ibsame jira.

Ummati Oromoo Gujii Tokkummaan Ka’uun Barattoota Oromoo 8 Hidhaa Wayyaanee Jala Jiran Baafatan.

 (4.02.2016, ‪#‎Gujii‬, Oromiyaa) Ummati Oromoo Gujii gootummaa isaaniitiin barattoota saddeet mana hidhaatii baafatan. Ummati gamtaan bahuun pooilisoota aryatee baratoota 8 hidhaa keessaa baasee fudhatee galeera. Diddaa fi mormii seena qabeessa kanaan humna wayyaanee raasaa jiran.

Humni dabalataa Hawaasaa irraa gara sanatti ergamaa jira. Ummati karaa cufee akka of eegagtu dhaamsi darbee jira.

Akkasumas humni warraanaa biraa kaampii 147 naannoo magaalaa Meeggaa Dubluq jirurraa gara Bulee Horaa kaatee jirti waan ta’eef uummati akak of eeggatu dhaamsi darbee jira,

Kana malees, yerooammaa naannoon Daawwaa, Ejersaa Gooroo, Bulchiinsi magaalaa Haya Diimaa fi gandi Booree Obbitti humnaa waraanaatiin dhunfatamtee jirti.

Guraandhala 4,2016 Godinaalee Oromiyyaa Adda Addaa Keessatti FXG Itti Fufee Oole.

Gurandala 4,2016 FXG godina Booraana fi Gujii keessatti Har’a Guraandhala 4/2016 mormii Albuuda qabeenyaa oromiyaa saamamaa jiruu fi FXG oromiyaa keessatti
dhaabbatummaan itti fufee jiru sirna wal harkaa fuudhinsa Fincilaatiin Qeerroon godinaalee lamaan kanatti jabaassuun yeroo ammaa adda duree
tahee argamaa jira.
Addatti fXG Bulee Horaatti gaggaaffaa ooleen uummanni magaalicha guutummaatti baadiyaa keessaa fottoqee bahee jira. kumaatama
guddaadhaan kan lakkaawamu daandii bakka 8 olitti cufuudhaan FXG finiinsaa oolera. Kun gabaasa godina Booranaa irraa nu qaqqabe yoommu
tahu oromiyaa gara lixaa
– Shawaa lixaa
– Wallagga bahaa fi
– Shawaa kibba lixaatti kan wal irraa hin cinneen har’as yeroo dhumaaf FXG itti fufeera.
Shawaa lixaa Gindabarat, akkuma duraatti itti fufuun shawaan kibba lixaa Wallisoon akkuma duraan maanguddodhaan of bulchaa jiranitti
qabsoon keenya hanga oromiyaan bilisoomtutti kan jedhamun FXG kana fiixaan baasuuf haaressanii itti fufaniiru.
– Oromoon ka’ee Bilisummaa isaaa haa mirkaneessu
– Lafti saamame galuuf ka’eera ka’ii fiixaan baafadhu
– Qeerroon Bilisummaa ka’I uummatakee kaasi
– Wayyaaneen biyyaaf hin dhaabbanne lammisheef lafa oromoo saamtee kennaa jirti yeroon ka’ii dura dhaabbadhu
– WBOtu nutty urgaa’e
– Abbaan keenya ABOn yoom nuuuf galaa? Yoom nuuf dhufaa? Jechuun dhaadannowwan kunneen magaala Wallisoo fi Jalduu keessatti
har’a dargaggootaan dhageessifamaa ooleera. FXG isa xumura gabrummaatiin bifa jijjiiirratee itti fufeera.

U.S. Senators request Sec. Kerry for full review of the situation in Ethiopia to protect innocent Oromo civilians

US_Senators2016US_Senators2016_2

n a letter written to the U.S. Secretary of State John Kerry [equivalent to the Minister of Foreign Affairs], U.S. Senators Amy Klobuchar and Al Franken (both from the State of Minnesota) requested Sec. Kerry for a full review of the situation in Ethiopia in order for the U.S. Congress to take “immediate actions” to protect innocent Oromo civilians in Ethiopia. The full 2-page letter is attached below.

http://www.Gadaa.com

“World Report 2016: Itoophiyaa”

“World Report 2016: Itoophiyaa”

Human Rights WatchMotumaan Itoopian humna dhiibaa fudhechuu itti fuufeera. Bara 2015 keessatti qofa miseensota dhaabbilee siyaasaa, gaazexessitoota, fi hiriirtota nagaa baay’inni isaanii gidiraa adda addaa, hidhaa akka malee, akkasumas hiraarfama ilaalcha siyaasa irraa ka’ee gaggeeffamaa tureef saaxilamuun isaanii itti fufeera.

Sababa qaamota sagalee addaa qaban irratti karaan cufameef Gamtaan dhaabota siyaasaa aangoo irra jiru, Addi Dimokraatawaa Warraaqsa Ummata Itoopiyaa (ADWUI), baatii Caamsaa keessa filannoo gaggeeffameen teessuma paarlaamaa 547 hunda moo’eera. Dhufaatii Prezedantiin biyya Amerikaa Baaraak Obaamaa dura hidhamtoota siyaasaa beekamoo muraasa gadhiisuu tiin alatti mirga bu’uraa dhala namaa, seerota, imaammata caasaawwan bilisaa ummataa fi midiyaa cunqursan fi akka hin malletti sochii dhorkuuf tolfaman ilaalchisee biyatii keesatti fooya’insi ta’e homa hinjiru.

Filannoo fi Waltajjii Siyaasaa

Filannoon sadarkaa Federaalaa Caamsaa sun akka waliigalaa tti doorsisa/sodaachisuun kan guutame, Boordiin Filannoo Biyyoolessaa bilisummaa haala hin qabne keessatti gaggeeffame. Gama tokkoon dhaabotni mormitootaa humni tikaa fi dabballeewwan dhaaba siyaasaa aangoo qabatee jiru akka miseensota isaanii dararan fi hidhan yoo gabaasan gama biraatiin ammoo sirni dorgomtoota galmeessisuu mormitoota irratti akka malee ulfaataa akka ta’u godhamee ture.

Guutummaa Isaa Dubbisuuf As Tuqaa:- https://www.hrw.org/om/world-report/2016/country-chapters/285336

Gurraandhala 3,2016 Ajajaan Humna Agaazii Dassalenyi Fiqaaduu Jedhamu humna hin beekamneen yeroo ajjeefamu,konkolaataan isaas 3l jedhamu naannoo Gaara Korbuutti akka barbaadoofte gabaafame.

Baha Wallaggaa Aanaa Nuunnuu Qumbaa Keessatti FXG Ademsifamaa jiru daran hammaachaa dhufuun  Oromoonni hedduu waraana Wayyaanee Agaaziin yeroo ajjeefamanitti humna Wayyaanee irras miidhami gahaa jira.

Guraandhala,3,2016 FXG Halkan edaa jalqabameen wal qabatee sodaaf raafama guddaa keessa mootumma gabronfataa kan galcheera yoo ta’u.ummatis sochii warraqsaa banbansisaa jirun daran jabaatee gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafataa jira.

Haaluma kanaan eda halkan naannoo tabba Korbuutti Konkolaataa 3L qabeenyaan kan diinaa taate tokko humna addaan guutummaan guututti
gubatte (barbadofte) Akkasuma humni Wayyaane ajajaa Agaazii Dassalenyi Fiqaaduu nama jedhamu humna hin beekamneen ajjeefamuun gabaafame. Fincilli kun achumatti kan argamtu magaalaa Adareef Waamaa Hagaloo magaalaa Qasso kan itti fufee jiru yoo ta’u Agaazii hedduminaan achitti fe’amaa jirachuu beekamee jira.

Ethiopia: Life-Threatening Situations in Kalitti Jail

HRLHOromo Voices from Ethiopia Prisons

HRLHA Urgent Action

February 1, 2016 The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) would like to express its deep concerns regarding the safety of Oromo prisoners in the Kalitti Jail in Addis Ababa/Finfinne in Ethiopia. According to information leaked out from the Jail and obtained by the HRLHA, Oromo prisoners are discriminatory subjected to torture in a very harsh jail condition in underground dark rooms. In an inhuman and extrajudicial action taken against some Oromo prisons on the 29th of January, 2016, a lot of Oromo inmates were subjected to tortures that last for over ten hours and left those victims in life-threatening situations. The attack on Oromo prisoners by the prison guards and administrators was executed in two rounds on the same nights in two different compounds of the Jail. According to the leaked documents, it first started in the compound known as “Number Two”. In an after-hour operation, a handful of Oromo inmates was taken out of their prison cells on this Number Two compounds. They were beaten up and tortured for hours and eventually taken to the compound called “Tanker”. They were all naked, their bodies covered with blood, cuts and woulds, and broken limbs.Oromo Prisnors

Mootummaan Wayyaanee Godina Wallaggaa Anaa Jaarsoo Keessatti FXG Walqabatee Barattoota 26 Irratti Namoota 29 Ragaa Sobaa Waamuun Mana Murtiitti Dhiheessite.

Guraandhala 2,201612695333_571671976318055_533002351_o

Wallagga Aanaa12633202_571672386318014_1319552747_o Jaarsoo Mana Murtii Jaarsoo Keessatti Barattoota Oromoo FXGn himatamanii ragaa sobaa itti qindaayee kanneen hidhaa jiran har’a Guraandhala 2,2016 suuraa muldhisu dha.

Haaluma kanaan guyyaa har’aa motummaan Wayyaannee gaaffiin master pilaniin gaafii sirridha ni dogogorree osoo jedhu baratoota gaaffii mirgaa gaafatan mana murtiitii dhiyeessun Kaabinoota isaaf poolisii dabalatee baratoota 26 irraattii ragaa sobaa namoota 29 qophessun akka addabaman gochuuf bartootaf ummataa gidirsaa jira…bartoota himaatamaniif….namoota irraattii ragaa ba’aan listii akka armaa gadii ta’a. 12632892_571677876317465_887667054_o 12669280_571676429650943_1255414535_o 12669735_571678532984066_304345797_o 12669817_571677389650847_988585532_o 12669932_571676962984223_1653857339_o

Guraandhala 1/2016 Wa rraaqsii FXG Godina Lixa Shaggaar Aanaa Calliyaa fi Aanaa Mi daa Qanyiitti Jabach uun Uummatni fi Darg aggootni Halakanii G uyyaa Labsii Dabarfa chuun Kaffaltii Gibr aa fi Buusiiwwaan Ga lii Mootummaa Taan Kamuu Akka Hin Kaffa llee Ibsatan!!

Uummatni Qonnaan bultootni Oromoo fi Dargaggootni Oromoo Gandoota baadiyaa fi magaalaa hunda keessatti walitti dhufuun bittaa mootummaa abbaa irree waraanaan nu bulchu jalaa waareegama qaalii uummatni Oromoo Oromiyaa guutuu irratti kanfalaa jiruun bilisummaa keenyaa guutummaatti labsachuu qabna jechuun dhaamsa qabxiiwwaan armaan gadii of keessa qabu dabarfachuun Warraqsaa Xummura Gabrummaa(FXG)n keenya bilisummaa keenya labsachuun mirkanaaa jechuun labsii dabarfatan.

1. Uummatni Oromoo hundii kanfaltii gibiraa fi buusii mootummaa wayyaanee ilaallatu kamuu akka hin kaffalle murteeffannee, namni tokko kanfalee yoo arargamee tarkaanfii isa dhumaa kan irratti fudhannuu tauu ifatti beeksifannee jirra!!

2. Bulchitootni gandaa hundi carraan isin amma qabdan uummata keessan waliin hiriiruu malee hojii mootummaa abbaa irree waraanaan nu bulchaa jiruu gaggeesina jettanii ergama wayyaanee rawwachiisuuf maqaa walgaiis haa tauu marii bifa kamiin iyyuu uummata keenyaa walitti qabuuf yaalii tokko gootanii yoo argamtanii fi maqaa gibra kanfalaa jedhuu yoo kaftan rakkoon ulfaataan jireenyaa keessanii fi maatii keessan kan mudatuuf qaamni itti isiniif gaafatamuu akka hin jirre hubachuun akka of adabattanii teessan hubachiifna!!aangoo ganda bulchuus isin irraa kaafnee hanga muutummaa mataa keenyaa hundeeffannuutti ofiin kan of bulchinu tauu gadi jabeessinee hubachiifna!!

3. Mootummaan Wayyaanee Waraana nurratti labsee Komaandi Postii maqaa jedhuun waraanaan yakkoota Ajjeechaa, hidhaa, madeessuu , saamichaa fi Gudeeddii uummata keenyarratti rawwachaa jiruu seeratti dhiyaachuun itti gaafatamuu qaba!!

4. Master Pilaaniin Finfinnee fi Labsiin Magaalota Oromiyaa haqamuu amantaa tokko illee hin qabnu, mootummaan abbaa irree master pilaanii haqeera, gaaffiin uummata sirriidha jechaa jiruu, maaliif gaaffii na gaafattaan maaliif master pilaanii mormitan jechuun uummata Oromoo hidhaa, ajjeesaa , madeessaa fi waraanaan uummata keenyaa hiraarsaa waan jiruuf Master pilaaniin Finfinnee ifatti haqamuu isaa mootummaan federaalaa labsee yakka sababaa kanaan rawwatameef itti nuuf haa gaafatamu!!

5. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa, abbaa qeeummaa, abbaa lafummaa fi dimookiraasii gaafatneef deebiin nuuf haa kennamuu!!

6. Ilmaan Oromoo hidhamaan hundii haal duree tokko malee haa heiikaman!!

7. Ilmaan oromoo ajjeefamaniifi madeeffamanii fi qabeenyaa isaanii loltuun saamaa jiruuf mootummaan EPRDF/TPLF/OPDOn itti gaafatamuu qaba!!

8. Mootummaan Ceumsaa(yeroo) nuuf haa hundeeffamu, malee sirna waraana nurraatti labsee qawween nu bulchaa jiruu jalatti dirqamnee hin bullu jechuun labsii isaanii barreeffamaan gandoota baadiyyaa hundatti raabsuun, dabalataan immoo dargaggootni gandoota baadiyyaa Aanoota lameen keessa naannauun wallee warraaqsaa bilisummaa faarsan sirbuun dabarfatan.

Har’a Gurraandhala 2,2016 Barattooti Oromoo Wallagga Aanaa Jaarsoo Mana Hidhaatti Guuramaa Jiru.

12633069_571584782993441_862723240_o 12656452_571584172993502_397667905_oGuyyaa har’aa Gurraandhala 2,2016 Wallagga Aanaa Jaaroo Kessatti,Motumman Wayyannee.bartoota hiriraa ba’aa kaneen yeroo darbee hiidhaa turaan ammas irra deebi’ee qabun… Mana murtiittii geesse jira… Bartonnii kuniin baayinaa 21 kan ta’aa yoo ta’uu bartoota yeroo darbee hiidhaan jiran kaneen gabasee irraattii ragaa soba namoota sadii qindeessuun akka irraattii ba’aan ta’aa jira.

Odeessa Godina Shaggar Abuunaa Gindebert.

Gurraandhala 2,2016 Oromoonni Hojjetaa Mootummaa Wayyaanee Ta’an Hedduun Sirnichaaf Hojjechuu Lagatanii Finfinneetti Godaanaa Jiru,Kanneen Keessaa Gariin:-
1,Baqqaalaa Nagaasa Hoji Kabbanee Wajjiraa OPDO Gindebert
2,Shibbiruu Wajjiraa Dargagoo fi Sport
4,Asfaaw Dhugumaa Ittisa Baalaf Qophayyina Abuunaa Gindeberet
5,Dhuguma Baqqala Wajjiraa Jaalisii
6,Sanyii Mootii Wajjira Haawasumaa
7,Laata Baayisaa Wajjiraa Gaalii Kanen Kun  Hojii Mootumaa Wayyaanee hin hojjennu jechuun Hojii Gadi Lakkisaan Garaa Godinaa Adda Finfinee Galan Keessa Isaan Kun Warraa Mursaadhaa Kanen Maqaa Isaanii aanaa fi ganda irraa gara fuula duraa gabaafnu ni jiru.

Guraandhala 2,2016
Harargee lixaa aanaa Ciroo ganda Koloolootti Amajjii 31 ,2916 ganama 1:30 qeeyrowwan naannichaan daandiin finfinnee gara dire dawwaa geessu dhagaan cufamee humnoota diinaatiin akka banamu tahe.halkan edas akkuma kana fakkatun muken jijjiganii dandin bakka lamatti cufame ganama kana konkolata ishetin diinni kaaste jirti. FXG karaa cufuun Oromiya keeysatti jabaate. Kanatti fufuunis dhaabbilee barnootaa naannoo Oromiyaa godina Wallaga bahaa aanaa Dega ganda Kolooboo mana barumsaa sad.1 fi aanaa Nuunnuu qumbaa mana barumsaa sad.2fi
qophaa’inaa keessatti barattoonni Guraandhala 1,2016 guyyaa sa’a 10:00 qormaata xumuranii dhaadannoo guddaa dhageessisaa gara manaa galaniiru. Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Naqamteetti waraqaan loogoo qeeyrootin beekame.

Gurraandala 1,2016  Godina Shaggar Aanaa Abuunaa Gindebert Keessatti Hojjettooti Mootummaa Hojii Gadhiisanii Gara Finfinneetti Godaanaa Jiru. Milishoonnis Meeshaa Lafa Kaayanii Uummatatti Makamaa Jiru

Ammajjii gaafa 26,2016 irraa eegalee hojjettooti mootummaa dhalootaan ilmaan Oromoo kanneen ta’an hojii aanaa irraa hojjetan hojii idilee isaanii gadhiisuun naannoo aanaa Abuunaa Gindebrat dhiisanii gara Finfinneetti godaananii jiraachuu Qeerroon gabaasa.

Gandoonni aanaa Abuunaa Gindebert irra jiranis dura ta’aa fi tokko Shanee fi kanneen kaan hojii fi dirqama Wayyaanee lagachuun meeshaa isaanii lafa kaayuun qabsoo uummataatti dabalamaa jiru.

 

Guraandhala 1,2016 Sochiin warraaqsaa FXG yeroo yeroon jabaacha osoo jiruu Mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa kana maqaa Boqonnaa Semistera jedhuun manneen barnootaa kanneen duraan hafan iyyuu cufaa jira.

Maqaaf boqonnaa Semisteraa haa jedhamu malee Oromiya keessatti sirni barnoota semistera duraa kana utuu hin gaggeeffamiin hafee jira. Godinalee Oromiyaa kanneen akka Lixa Shawaa, Kibbaa Lixa Shawaa(Walisoo), Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti sirni baruu fi barsiisuu warraaqsaa fi waraanaan goolamuun walqabatee guutummaatti hin aggeeffamne.

Godinaalee Baha Oromiyaa Harargee Lixaa, Harargee Bahaa, Arsii Lixaa, Baalee, Booranaa , Gujii fi Godina Kaaba Shaggar (Saalaalee)
keessattis haaluma walfakkatuun sirni barnoota ugguramee utuu jiruu maqaaf semisteera tokkoffaaf boqonnaa torbee lama kennuun cufamee jira
jechuun labsatani. Akkasumas kan dhaabbilee barnoota olaanoo fi Yuunivarsiitoota addaatti waraanaan waldhansoo ulfaataa keessa waan
jiraniifi barattootni hedduun durumaan iyyuu mooraa Yuunivarsiitii gadhiisuun gara maatii isaanitti deebi’anii waan jiraniif barnootni
hin gaggeeffamne.Amma semistera 2ffaa kanatti immoo murtii waliigalaa dabarfachuuf gamtaan Barattoota Oromoo marii guddaa gochaa jira.

Hidhatee Magaalaa Finfinnee Keessa Deemuun Waraanni Wayyaanee Uummata Naqaa Qabee Gidirsuu Itti Fufe

2016-01-30 08.41.22 2016-01-30 08.23.30Amajii 29,2016 irraa kaasee barattota Oromoo adamsuudhaan naannoo kiiloo 6,5 fi 4 keessa waraanni Wayyaanee olii fi gadi kaattee ijoollee qabuun ukkaamsaa jirti. Namoota isheen qabuuf duukkaa kaattu boodaan ijoolleen Qeerroo suuraa isaanii yoo kaasan kunoo argina. Baratootni oromo yuuniversitii kiiloo 5 keessaa baratan kaleessa waraqaa Qeerroo ABO maxxansan jedhamee shakkaman daandi irraa qabanii hidhaa ukkamsaa jiraatuu suuraadhaan kan deggeramen ragaa baha.
FXG oromiyaa keessa bakkeewwan hundaattuu kan itti fufe tahee naannoo biroo kanneen akka Gambeellattis fincilli uummata wayyaaneen walitti
buusee fayadamuuf kaatuun uummanni waliin mootummaa wayyaanee irratti ka’ee jiraatuu gabaasni naannoo Gamblee irraa dhufaa jira.
Akaksuma godina Gujii keessatti yero ammaa kana waraqaa hedduun waamica FXG bittimfamaa jira haala wal irraa hin cinneen. FXGs uummataan godina Guji keessatti torbee kana irraa kaasee aanaalee garagaraatti itti fufee akka jiru Qeerroon gabaasee jira.

%d bloggers like this: