Ajjeechaan Karrayyuutti Abbooti Gadaa dabalatee  jumala uummataa keenyarratti rawwate Duula Oromoofi duudha isaa balleessuuf PP’n rawwatteedha!

Ajjeechaan Karrayyuutti Abbooti Gadaa dabalatee  jumala uummataa keenyarratti rawwate Duula Oromoofi duudha isaa balleessuuf PP’n rawwatteedha!

 Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo!

qeerroo1Sirni Afaan Qawween uummataa Oromoo bulchaa jiru Bilxiginnaan erga angoo biyyatti humnaan qabate agaami inni Oromummaa baleessuuf  rawwachaa jiru yeroo yeroon dabalaa akkuma dhufen Uummata Oromoos gatii guddaa kaffalchiisutti argama. 

Duudhaafi Aadaa sabaa tokko yoo cabsan salphatti Uummaticha cabsun niidanda’ama PP’nis tooftaa  kanaan Uummata Oromoo cabsuuf tarkanfi hadha’a uummaticha irratti fudhachuutti jira.

Uummata Oromoo yeroo adda addatti kutaan gargar qooduuf murni PP waan hin goone hin qabu sanatti milka’uu waan hanqateef Abbooti Oromoo Aadaafi sirna Oromoon qabu dhaloota dhaalchiisutti argaman garaa jabeenya guddaan ajjeessun Duudha , Aadaa Fi Eenyummaa Oromoo balleessuuf akka ta’e Ajjeechaan Karrayyuutti Abbooti Gadaa (Abbaa Bookuu) dabalatee dargaggoota bor Gadaa Micheelle dhaluun Gadaa fudhachuuf abdataman irratti rawwate argisiiftu guddadha. 

Sirnoonni yeroo hundaa Oromoo birratti gaddan yaadataman kanneen akka Miniliik, Hayilee Silaasee, Dargii fi EPRDF Duudhaa fi Aadaan Oromoo eenyummaan Oromummaa akka baduuf waan hin goone hin qaban. Continue reading

Fixiinsa Lammiilee Oromoo Karrayyuu

Manguddoti Gadaa jilatti osoo jiranii ajjeefamuun caalaa waan nama gadiisisu hin jiru kaan ammoo achi buuteen dhabamsiifaman jedhama odeeffanoo kaleessaa Mudde 2, 2021, Godina Shaggar Bahaa aanaa Fantaallee ganda Aayaa Boolee keessatti Abbaa Bokkuu dabalatee hayyoonni gadaa sirna baallii wal harka fuudhinsa baallii bara dhufu geggeeffamuuf osoo jila gadaa geggeeffataa jiranii waraanni murna bilxiginnaa jila kanatti marsuun hunda isaanii qabanii ganda Nyafuroo geessuun namoota 14 achitti ajjeesanii namoota 25 ammoo qabanii deemuun achi buutee isaanii dhabamsiisanii abbaan qe’ee, qe’eesa irratti Salphina akkasi arguun daba namoota ajjeefaman kana keessaa abbaan Gadaa Karrayyuu kan bara dhufu baallii kennuuf deemuu fi maatii tokko keessaa abbaa fi ilmi akkasumas obboleeyyan lameen keessatti argamu jedhama
Namooota ajjeefaman keessaa kan maqaan isaanii beekamee guyyaa har’aa sirni awwaalcha isaanii geggeeffame.
1. Kadiiroo Hawaas Boruu (Abbaa Bokkuu)
2. Jiloo Diidoo Fantaallee
3. Odaa Carcar Odaa
4. Boruu Fantaallee Jiloo
5. Bulaa Fantaallee Hawaas
6. Bulgaa Fantaallee Hawaas (Obboleeyyan)
7. Jiloo Dhaddoo
8. Fantoo Waaqayyoo Dagalee
9. Hawee Roobaa Hawaas
10. Fantaallee Boruu Galaasoo (abbaa)
11. Boruu Fantaallee Boruu (ilma)
12. Boruu Godaanaa Boruu fi
13. Qumbii Gurraacha Boruu ti.
Kanneen wareegaman seenaan barabaraan isaan haa yaadatu.
May be an image of 4 people and text