Aside

Hooggansi ABO hidhamaniiru.

Prof, Isqeel Gabbisaatiin

Image may contain: 1 person, closeup ABO hidhamaniiru. Kun waan haaraa miti. Hooggansii fi miseensooni ABO erga dhaabni kun hundeeffamee jalqabee ni hidhamu. Wanti kaleessa ta’e akka dhufaa ture akeekkachiifni kennamaa ture.

1) Obbo Leencoo Lataa torbaan lamaan dura jalqaba OMN itti aansuun Ltv irraatti “dhaabni magaalaa kana jiru hidhattoota waliin hariiroo qabu qulqulleessee nuuf ibsuu qaba” jedhee himee ture. Gazeexeesituun Ltv lee ABOn waraanaa wajjiin hariiroo hin qabu jettee sirreessuuf yaaltullee Obbo Leencoon “ABOn ibsa ejjennoo deggersa ‘shiftootaa’ baaseera, kanatu ragaadha” jechuun hoggansaa ABOtti quba qabuu eegale.

2) Torbaan darbe keessa Jeneraal Birhaanuu Julaa ragaadhuma Obbo Leencoon tuqe caqasuun “ABO fi shiftoota gidduu wal quunnamtiin akka jiru himuun “ragaa irratti sassaabamaa jira” jechuun waan mootummaan karoorfatee jiru ibsanii turan.

3) Prezidaantiin MNO Shiimallis Abdiisaa “milla tokkoon ala dhaabatani miilla tokkoon mana keessa dhaabbachuun hin mandamus Continue reading

Aside

HIRIIRA BIRMANNAA
================
cropped-logo-qeerroo-oromiyaa3-6.jpgHogganoota ABO guyyaa har’aa hidhamaniif kannee torbee darbe keessa hidhamanif durallee qabamanii mana hiraarsaa jiran maraaf sagalee haa taanu!

Guyyaa borii Bitootessa 1 bara 2020 irraa eegaluudhaan hiriira guutuu Oromiyaatti adeemsifamee, dhaaba keenya ABO tiksuuf haa xiyyeeffatu.

Hogganoota ABO tibbana Baalee fi Arsii irraa qabaman dabalatee, kanneen har’a magaalaa Finfinnee keessaa ukkaanfamaniif ilmaan Oromoo hidhamanii jiran maraaf uummati birmatee mana hiraarasaa irraa akka hiiku gaafanna.

Aggaammiin Jaal Hundee fi waayillaan isaa irratti godina Oromiyaa Kibba Bahaatti eegale ol guddatee Waajjira ABO muummicha irraa har’a hogganoota ABO oolaanaa hidhamanii jiran.

Jaal Abdii Raggaasaa hoggana olaanaa ABO
Jaal Dr. Shuggux Galataa gorsaa hoggana olaanaa ABO
Jaal Yaddii Abdushukur hoggana olaanaa ABO
Jaal Mikaa’eel Booran hoggana olaanaa ABO
Jaal Kennasaa Ayyaanaa Hoggana gidduu ykn miseensa gumii sabaa ABO fi waardiyaa isaaniif Konkolaachisaa isaanii waliin har’a namni 8 hidhamee jira.

Torban Darbe Oromiyaa kibba Bahaatti hogganoota ABO jaal Hundee Dararaa waliin namni 3 qabamee hidhame.

Oromoon callisuun hinqabu!

Aside

The house of five OLF leaders have been surrounded by security forces.

because-i-am-oromoThe lists of these leaders are:

1. Gamtessa Boru, OLF economic advisor
2. Abdi Regassa, OLF Executive Committee member
3. Dr Shigut Geleta, OLF Advisory Head
4. Michael Boran, OLF Executive Committee member
5. Kenessa Ayana, OLF CC member.

Police is searching their houses without any legal warrant

OLF legal advisors are notified and following the developments.
We will let know our people, supporters and members on the developing story.

Continue reading

Aside

Seenaa saba keenya Oromoo tiksinee qabsoo bilisummaatti xumura goona!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Gurraandhala 26,2020

Uummati seenaa hinqabne biyya hinqabu. Seenaan uummata tokkoo tikfamuun kan barbaachiseef ragaa abbummaa biyyichaa sabichi qabu kan of keessaa qabuu fi godaannisa halagaan irraan gahaa ture Dhalootni baratee roorroon wal fakkaataan saba isaatti akka hin dhufne qophaa’uu akka qabuuf seenaan saba tokkoo dhalootaa dhalootatti darba. Qaamni seenaa uummata tokkoo haaluu fi soba fakkeessee lallabu qaama biyya sana saamuu barbaadudha. Biyyicha dhabamsiisuuf mallattoolee eenyummaa saba achirraa calaqqisiisan balleessuu, maqaa lafaa jijjiiruu fi seenaa uumatichaa dhabamsiisuun eegalama. Continue reading

Aside

Addi Bilisummaa Oromoo jiraattota Magaalaa Finfinnee biratti akkamiin hubatama.

(SQ- Guraandhala 24/2020)

ኦነግ በፊንፊኔ ለአማርኛ ተናጋሪዎች ባደረገው ጥሪ ከተገኙት 👉እጅግ በጣም የሚደንቅ ግጥም ያቀረበች ድንቅ ሴት!!!
***ዜግነት ይቀየራል ከሀገር ስንወጣ
ዜግነት እንሰጣለን ወደ ኢትዮጵያ ለመጣ
ኦሮሞነት ደም ነው ከአጥንት የማይወጣ!!!

Aside

Haala Siyaasa biyya Ethiopia Keessaa

Kumsaa Buraayuutiin:

BarsiisotaHaalli siyaasaa amma biyya keenyaa keessatti mul’achaa jiru isa bara 1992 yeroo ABOn dhiibame Chaartera keessa ba’ee sanaa waliin lakkuudha. Inumaayyuu akka toftaatti waan galagalchi 1992 sun hojii irra oolaa jiru fakkaata: ajjeesuu, hidhuu, dorsisuun bakkayyuutti raawwachaa jira.

ABO fi KFOn lakkoobsuma miseensota isaanii du’an, hidhamanii fi reebama/tumamaa jiranii illee addaan baafachuu dadhabuu isaanii kulkulfataa jiru. Manni hidhaas dubbatootaa Afaan Oromoo irraa haara-galfii dhabde. Afaan keenyas afaan Federaalaa ta’uu manna Afaan mana hidhaa ta’ee itti fufe. Cubbuun dhufaa-darbaa kun saba keenyaaf salphina jabaa, dhaabota siyaasaa Oromoof ammoo qaanii hiriyyaa hinqabnedha. Bakka tokkotti yeroo lama sadii waraanamuun dayyusummaadha. Continue reading

Aside

ONN// ወቅታዊ//
ከፊንፊኔ እና አከባቢዋ አማርኛ ተናጋሪ የኦሮሞ ተወላጅ ጋር ኦነግ የካሄደው ዉይይት//
lmaan Oromoo Dhalattoota Magaalaa Finfinnee kanneen Afaan Oromoo hin beekne Waliin marii ABOn Gurraandhala 23.2020 taasise

Aside

The Rebels (OLF) charging for election

By Martin Schibbye | February 20, 2020

(Sweden, The Blankspot) — The guerrilla group Oromofolk’s Liberation Front (OLF) was allowed to return to Ethiopia 2018 as part of the newly-appointed Prime Minister Abiy Ahmed’s reforms. Now its new chairman Dawud Ibsa Ayana believes in an upcoming election victory.

The receptionist at Scandic Hotell in Skärholmen looks stressed up from his papers. Around her, an entire wedding party dances past to beat-up claps and loud calls, while popping up for dinner and fixing up for tomorrow’s conference.

– A quiet place for an interview with one of our guests? It will probably be a little difficult, she replies.

After some deliberation, we are referred past the table tables into a room with a wallpaper with bookshelf motifs.

When Dawud Ibsa Ayana settles down, I apologize for the strut, but he is happy that we have room to sit. He has long wanted to tell.

For over 40 years, the Liberation Army’s liberation army was fought against the central government in Addis Ababa, and journalists then had to venture into the guerrilla-controlled areas to understand OLF’s positions on various issues, which meant that their struggle was either in practice misunderstood or remained completely unknown to outside world. Swedish journalist Martin Adler was one of the few who reported on the movement in the 2000s. Continue reading

Aside

Furmaata Waliigalaatiif Hojjechuutu Nageenya Biyyaa fi Lammiilee Mirkaneessa
(Ibsa ABO – Gurraandhala 22, 2020)
====================
49836961_1847712095355333_3193898111219007488_oKa’umsa dubbii fi ragaaleen biroo dhimma kanaan wal qabatan maal akka tahan beekuu baannus ajjeechaa fi miidhaa biroo guyyaa kaleessaa (Gurraandhala 21, 2020) magaalaa Buraayyuutti raaw’atame kan lubbuun Komiishiner Sololmoon Taaddasee itti galaafatame ni balaaleffanna. Lubbuu badee fi miidhaa qaamaa dhaqqabeen kanneen miidhamaniif gadda nutti dhagahame ibsachaa maatii miidhamtootaafis obsaa fi jajjabina hawwina. Continue reading

Aside

Nageenya Oromoof Oromiyaa caalaa waan nu yaaddessu hinqabnu!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Gurraandhala 20,2020

cropped-logo-qeerroo-oromiyaa3-5.jpgNagaan bu’uura jireenya saba tokkoo ta’uu nii amanna. Saba nagaa qabutu, bilisummaa argata; saba bilisummaa qabutu hiree isaa murteeffata. Kanaaf nagaan Oromoo waan hundaan olitti itti yaadamuuf bakki olaanaan kan kennamuuf ta’uu Qeerroon Bilisummaa Oromoo nii amana. Sabni keenya nagaan isaa mancaa’uun, jireenyi isaa golgolaa’uu caalaa waan nutti dhagaa’amuuf nu mufachiisu hinjiru. Qaamoleen nageenya saba keenyaa hunkuran, kanneen gaafa nuti karaa nagaa gaaffii sirnaaf gaaffii seeraa gaafannu Qawween yakka ajjeechaaf miidhama qaama nurratti raawwatan irra deddeebiin uummata keenya cunqursuu akkasuma haaloo qabatanii uummata meesha maleeyyii irratti tarkaanfii haaloo fudhatan biyyattii gara jeequmsa hamaa fi rakkoo wal xaxaa bahuun ulfaatu keessa galchuutti akka jiran hubatanii akka daddaffiin of qusatan gaafanna. Continue reading

Aside

“Yeroo hiriyaankee mana aarfattu mana gubdi seetee?” Jedha Oromoon.

Qalbeessaa Dhangayaatiin

Image may contain: outdoor biyyi Impaayera Xoophiyaa bulchinsa akkaan jibbamaa kaleessaa, bulchiinsa Dargiif Hayilasillaasee sanatti deebiteetti. Wanti Oromiyaa jedhuu fi Oromoo jedhe sirna OPDO ammaa kana keessa hinjiru. Wanti Oromoo jedhus hinjiru. Biyya tokkoof afaan tokko qofa jedhan. Afaan isaan jedhan afaan Amaaraati. Barnootas afaan Amaaraan baratta. Biyyakee ammoo Xoophiyaa jetta malee Oromiyaan dhaadachuun, Oromiyaa leellisuun hindamda’amu. Kun bulchiinsa OPDO ammaa kanattidha. Continue reading

Aside

Jila ABO fi Gaazexeessitoota OImage may contain: 1 person, standingNN Dafaa Gadhiisaa.

Hojiif gara baha Oromiyaatti kan bobba’an Gaazexeessaa Baarentuu Gadaa, ogeessa Kaameeraa Jaallataa Abdiisaa fi konkolaachisaan ONN Bilisummaa H/B, aanaa Habroo seensa magaalaa Galamsootti poolisii Oromiyaatiin ugguramanii jiru.

Gaazexeessaa Baarentuu Gadaa achirraa bilbilaan akka gabaasetti, waraqaa hayyama magaalaa seenaa jedhu bulchiinsa godinaa ykn magaalarraa fiduu qabdu jedhamaniitu kan qabaman. Waraqaa gaazexeessummaa qaban itti argisiifnaan hin ta’u jedhamani. Gochi Kuni deeggarsa seeraa kan hin qabneefi mirga Gaazexeessaan seeraan qabu kan cabse dha.
Kanaaf Poolisiin aanaa Habroofi magaalaa Galamsoo gaazexeessitoota, konkolaachisaafi konkolaataa ONN qabdanii jirtan hatattamaan hiikaa.

Gaafa 15/02/2020s Sh/B aanaa Boosat, magaalaa Warjiitti gaazexeessitoota ONN irratti poolisiin dhukaasa banuun ni yaadatama. Baakkoottis ogeessa Kaameeraa ONN poolisiitiin reebamee ture.

Aside

Barreessaa olaanaa KFO fi Hayyuu Seeraa Obboo #Dajanee_Xaafaa Nama umurii Mootummaa EPRDF (EPP) waggaa 28 oliif Qabsoo Bilisummaa Oromoo irraatti cichee Oromoof falmaa har’a ga’ee Dabballeen Afuuftuun #bilginnaa Cinaa isaa teessee dubbachuuf haamilee hin qabdu.

Aside

Australian Oromo community stages solidarity Rally in Melbourne

(Advocacy4Oromia, Melbourne, 17 February 2020) Melbourne’s Oromo community rallied on February 17 as part of a world-wide action in solidarity with the Oromo people.

Australian Oromo community stages solidarity Rally in Melbourne, 17 February 2020

 

Continue reading

Aside

Waajjirri ABO Godina Jimmaatti baname! Dhiibbaa guddaanis irratti godhame!

[Image may contain: 11 people, people smiling, people standing and outdoorSQ, Gurraandhala 16,2020] Waajjirri adda Bilisummaa Oromoo godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti guyyaa har’aa Gurraandhala 16,2020 banamee jira.

Waajjirri guddichi godinichaa kun kanaan dura yeroo garaagaraatti yaalii banamuuf taasisaa ture hundaan milkaa’uu dadhabuun hanga guyyaa har’aatti dhiibbaa qaama mootummaa isa mudataa tureen, takkaa miseensota Waajjirichaa hidhuu fi takkas caccabsuuf doorsisa hamaa hogganoota waajjirichaa irra gahaa ture damdamatee guyyaa har’aa haala onnachiisaan banamuu danda’e. Continue reading

Gur.16/2020 Waajjiirri ABO Aanaa Jalduu Magaalaa Goojjoo Akka Cufamu Poolisii Ona(Aanaa)Jalduu Irraa Akeekkachiisi Kenname.

Aside

Image may contain: 3 people, people standing, crowd and outdoor Gur.16/2020 Waajjiirri ABO Aanaa Jalduu Magaalaa Goojjoo Akka Cufamu Poolisii Ona(Aanaa)Jalduu Irraa Akeekkachiisi Kenname.
Akka Odeessa Nu Dhaqqabeetti Nama Waajjira ABO Ona Jalduu Magaalaa Goojjootti Argamu ABOf Kireessaniifii fi Itti Gaafatamaa Waajjira ABO Ona Kanaa Obb.Waasee Waaqoo Pooliisiin Magaalichaa Waajjiratti Waamuun Waajjira ABO Goojjootti Argamu Akka Cufan Akeekkachiiseera.
Dubartiin Waajjira ABOtti Kireessite Hidhaa Bultee Har’a Wabii Kuma 25(25,000)n Doorsiisa Irra Gaheen Tole Keessayin Baasa Jettee Akka Baates Beekameera.

Aside

Yaaliin ajjeechaa jaal Kennasaa Ayyaanaa irratti har’a yaalame uummata Oromoo bakkichaan qolatameera. Rasaasa irratti dhuka’een lubbuu qaalii dargaggeessa tokkoo uummati dhabee jira. Baay’ee namatti dhagaa’ama.

Hundaan ol ABO’n dhaaba du’aaf ajjeechaa baqatee hidhaa baqatee Oromoo qabsaa’uu dhiisu akka hintaane diinnis firris beekuu qaba.

Image may contain: 1 person, outdoor

Aside

cropped-qeerroo-edit.jpg

Afaan Qawwee jalatti nagaan hinyaadamu, hinargamus!

Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Gurraandhala 1,2020

Uummata deettiin/jumulaan ajjeesuu, hidhuu fi shamaraaf dubartii Oromoo gudeeduu dabalatee yakki sussukanneessaan uummata quunnamtiin hawwaasaa marti irraa cite irratti baatii tokkoo oliif deemaa jira. Bosonni Lixa Oromiyaa guyyaaf halkan walitti gubataa jira. Bineensotni Oromiyaa gadhiisanii godaansaaf saaxilamaa jiru. Akka amantaa Qeerroo Bilisummaa Oromootti gochi akkanaa gocha abbaa irreeti.

Uummata nagaa irratti irree isaa agarsiisuudhaaf biyyoota keessaaf biyya alaa irraa gargaarsa meeshaa waraanaaf loojistikii garaagaraa kadhatee mootummaan Ethiophia (EPRDF) uummata nagaa irratti waraana banee jiru kana akka hatattamaan dhaabu gaafatna. Uummatni keenya Oromoonis gocha hammeenyaa obbolaa isaa irratti, maatii isaa irratti raawwataa jiru kana akka bakka maraa balaaleffatu kabajamaa uummata Oromoof dhaamna. Continue reading