Dhaamsa Murteessaa barattootaa fi Lammiilee Oromiyaa maraaf

Guutuu Oromiyaa keessatti waamichi deeggarsa Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa fi mormii sirna bulchinsa PP akkuma taasifameen barattootni, uummatni hirmaatee sagalee isaa dhageessisaa jira. Walgahiin Gamtaa Afrikaa 34ffaa dhaadannoo “Afrikaa sagalee rasaasaa irraa bilisa goona.” jedhuun gaggeeffamaa waan jiruuf dhaadannoon keenya kan armaan gadii kanneen akka hammatuu fi qajeelfama namuusaas akka tiksinu waamicha goona.
DHAADANNOO❗
1. Hidhamtootni siyaasaa hatattamaan haa hiikaman
2. Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa ni deeggarra.
3. Lammiilee Oromiyaaf nagaa barbaadna.
4. Sagalee rasaasaa jibbine; Ajjeechaan haa dhaabbatu
5. Mirgi haadholii fi Shamarranii haa kabajamu” kanneen jedhan hammachuu qaba.
NAMUUSA❗
Hiriirri gaggeeffamu karaa nagaa waan taheef namuusa hiriiraa eeguun dirqama. Dhagaa darbachuu, saba biraa arrabsuu, alaabaa saba biraa gubuun fedhii PP galma gahuu dha. Kanaaf, dhaadannoo fi qabsoon keenya sabaan osoo hin qoodne “LAMMIILEE OROMIYAA” dhaaf tahuu qaba.
Ka’i Qeerroo❗
Qeerroo is Power❗

Sochii dargaggoota Biyyoolessaa, Bilisummaa fi Dimokiraasiif (SDBBD) National youth Movement For Freedom and Democracy (NYMFD)

Waamicha Hiriira deeggarsa MCBO fi Mormii PP!
Oromiyaan teessuma lafaanis tahe baay’ina uummataan addunyaaf bakka tarsiimoftuu dha. Jaarraa hedduun duraa eegalee alagaan qe’ee nagaa kana nyaachuuf ilkaan qarachaa ture. Jaarraa tokkoo fi walakkaa as immoo hammaatee Oromoon qe’ee isaa irratti aadaan,afaan, safuun, amantiin,barteen isaa salphifame. Dhiitamee, ajjeefamee haamileen isaa akka cabus taasifame. Kun ilmaan isaa qaroo tahan wareegama lubbuu kumaatama kaffaalchiise akka itti wareeganii as geenyu nu taasise. Qabsoo hadhaa’aa dhaabotni, waldaaleen, Jaarmayaaleen Oromoo taasisaa turanii fi jiraniin sadarkaa akka lammiitti akka jiraatnu irra geenyee jirra. Haa tahu malee, jijjiiramni lafee fi dhiiga Qeerroo Bilisummaa Oromoo kumaatamaan dhufe harkuma dhiiga Qeerroo dhangalaasaa ture, PPdhaan butamee yeroo ammaa kana Oromoon sadarkaa salphinaa irra jira. Gochi ijaa fi gurra namaaf hin tolle mootummoota darbanii ol hamaatu gaggeeffamaa jira. Mirga lammiilee Oromiyaaf kanneen qabsaa’an Jumlaan mana hidhaatti ukkaamfaman, hedduun mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefaman, gariin manni murtii bilisa erga jedhee mana hiraarsaa keessatti argamu,waajjiraaleen ABO fi KFO hunduu cufaa dha, Ilmaan Oromoo qaaliin kanneen akka Artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun haqa dhaban,doorsisni, basaasummaan lammiilee biyya alaan deeggarame hooggantoota Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Kana kan hifatan hidhamtootni siyaasaa bakkeewwan hedduutti nyaata lagannaa irratti argamu. Oromoonis oromummaan isaa itti dhagahamus karaa danda’uun mirga hidhamtootaa fi lammiilee Oromiyaaf qabsootti jira. Sochiin uffata booraa(yellow movement) qaama kanaati.

Continue reading