Dhaamsa Murteessaa barattootaa fi Lammiilee Oromiyaa maraaf

Guutuu Oromiyaa keessatti waamichi deeggarsa Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa fi mormii sirna bulchinsa PP akkuma taasifameen barattootni, uummatni hirmaatee sagalee isaa dhageessisaa jira. Walgahiin Gamtaa Afrikaa 34ffaa dhaadannoo “Afrikaa sagalee rasaasaa irraa bilisa goona.” jedhuun gaggeeffamaa waan jiruuf dhaadannoon keenya kan armaan gadii kanneen akka hammatuu fi qajeelfama namuusaas akka tiksinu waamicha goona.
DHAADANNOO❗
1. Hidhamtootni siyaasaa hatattamaan haa hiikaman
2. Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa ni deeggarra.
3. Lammiilee Oromiyaaf nagaa barbaadna.
4. Sagalee rasaasaa jibbine; Ajjeechaan haa dhaabbatu
5. Mirgi haadholii fi Shamarranii haa kabajamu” kanneen jedhan hammachuu qaba.
NAMUUSA❗
Hiriirri gaggeeffamu karaa nagaa waan taheef namuusa hiriiraa eeguun dirqama. Dhagaa darbachuu, saba biraa arrabsuu, alaabaa saba biraa gubuun fedhii PP galma gahuu dha. Kanaaf, dhaadannoo fi qabsoon keenya sabaan osoo hin qoodne “LAMMIILEE OROMIYAA” dhaaf tahuu qaba.
Ka’i Qeerroo❗
Qeerroo is Power❗

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s